eSursa - Dictionar de sinonimeCe înseamnă a o lua peste cîmp?

Care e a o lua peste cîmp?


CONSULTĂ DEX SINONIME
Sensul expresiei este

Dicționarul dă următoarea explicație expresiei "a o lua peste cîmp":
a merge de-a dreptul, nu pe drum pentru a scurta calea
Ce inseamna expresia      ă in literatură

" Si sa-mi fac o tinta mare
Colo-n cimp sa trag in ea?
Ce crezi tu, ma Pik, ar vrea?

Si sa-l rog sa-mi dea si mie"
Micul vanator poezie de Elena Farago

"Semanate straluceau ;
La cimp focuri de surcele
De departe vapaiau."
O zi si o noapte de primavara la vacaresti poezie de Iancu Vacarescu

Definiție din
Dicționar enciclopedic
CÎMP (latina campus; unele sensuri după limba franceza ) substantiv neutru

1. Suprafață mare de pămînt, de obicei, plană, destinată agriculturii; șeș, cîmpie; totalitatea ogoarelor din jurul unei comune.
       • Munca cîmpului = lucrarea pămîntului.
       • Artilerie de cîmp = artilerie dotată cu tunuri și obuziere care pot fi deplasate numai la șeș sau pe un teren puțin accidentat.
       • locuțiune În plin cîmp sau în cîmp deschis = sub cerul liber, departe de orice așezare omenească.
       • Expresia: A(-și) lua (sau a apuca) cîmpii = a) a porni orbește, fără țintă; b) a înnebuni, a o lua razna.
       • A bate cîmpii = a divaga
♦ (georgrafic) Porțiune de cîmpie, nefragmentată, situată între două văi principale (ex. C. Colentinei).
       • C. de dune = porțiune de teren rezultată din îngemănarea dunelor, barcanelor etc.
       • C. de pietre = cîmp alcătuit din blocuri sau sfărîmături adeseori mobile, formate prin dezagregare pe pantele slab înclinate.
       • C. de gheață = masă întinsă și neîntreruptă de gheață formată din blocuri, care, mărindu-și dimensiunile, se contopesc; aisfild.

2. (METEOR.) C. baric = distribuția în spațiu a presiunii atmosferice la un moment dativ Pe hărțile sinoptice de la sol se reprezintă prin izobare, iar pe cele de la înălțime prin izohipse.
       • C. de înaltă presiune vezi anticiclon; c. de joasă presiune vezi ciclon.

3. (MILIT.) C. de luptă = porțiune de teren pe care se duc acțiuni de luptă cu inamicul terestru.
       • C. de tragere = a) porțiune de teren amenajată pentru executarea exercițiilor militare cu cu trageri; b) unghi orizontal sau vertical în limitele căruia poate executa trageri o gură de foc numai prin modificarea poziției țevii, fără deplasarea afetului.
       • C. de mine = porțiune de teren sau de apă pe care s-au plantat mine pentru a împiedica trecerea inamicului.
       • C. de observare = spațiu cuprins cu privirea sau cu un aparat optic în limitele căruia se desfășoară o activitate de observare.
       • C. vizual = porțiune de spațiu cîtă poate fi cuprinsă cu privirea.
♦ (FILOZ.) C. ideologic = ansamblul metodelor, conceptelor și obiectelor care desemnează limitele istorice în interiorul cărora se elaborează o știință, o doctrină, o creație culturală etc.
       • C. epistemologic = ansamblul schemelor sau configurațiilor inconștiente dintr-o perioadă istorică dată ce stau la temelia cunoașterii.
       • C. de activitate = domeniu de activitate; limitele între care se desfășoară o activitate.

4. (fizică) Regiune în spațiu în care fiecărui punct i se asociază o mărime fizică bine determinată (ex. c. acustic, c. de viteze etc.); mărimea (scalară, vectorială, tensorială sau spinorială) care caracterizează starea locală a acestei regiuni.
♦ Regiune din spațiu în care se pot exercita pondero-motoare asupra corpurilor. Ex. c. gravitațional (vezi gravitațional), c. electric (vezi electric), c. magnetic (vezi magnetic) etc.
♦ Formă a materiei prin intermediul căreia are loc interacțiunea dintre particule (ex. c. electromagnetic, c. mezonic etc.).

5. Mulțime de valori ale uneia sau ale mai multor mărimi variabile.
       • C. de toleranțe = intervalul dintre valorile maximă și minimă admise în care se poate găsi dimensiunea efectivă a unei piese.

6. (medicina) C. operator = porțiune de piele special pregătită pentru o intervenție chirurgicală.
♦ Fîșie de pînză sterilă care delimitează plaga operatorie.

7. (ARTE plural) Fond în limitele căruia poate fi reprezentată o imagine pastică, un motiv ornamental etc.
♦ Suprafața colorată a scutului pe care se înscriu armele.
♦ (CINEMAT.) Spațiu delimitat în care este cuprinsă imaginea pe o peliculă cinematografică.

8. (informatică) Componentă adresabilă a unei structuri date.

9. (matematică) Corp comutativ (ex. Cîmpul lui Galois).
       • C. de evenimente = perechea formată dintr-o mulțime de evenimente aleatoare (numite evenimente elementare) și un clan (corp) borelian de părți ale acesteia.