eSursa - Dictionar de sinonimeCe înseamnă document 1602 lotru, om fără căpătâiu?

Care e document 1602 lotru, om fără căpătâiu?


CONSULTĂ DEX SINONIME
Sensul expresiei este

Dicționarul dă următoarea explicație expresiei "document 1602 lotru, om fără căpătâiu":
poloneză lotr, ștrengar, hoț din nemțesc lotter


Ce inseamna expresia      ă in literatură

" Un caine fuge spariet,
Suier-un lotru de baiet,
Intr-o raspantie uzata "
Privesc orasul — furnicar poezie de Mihai Eminescu

"
Toata frunza-mi zice lotru

c-am furat un ram din codru...

Cimpu-i nins si tot mi-as duce

dorurile-n el, nauce,

dara noptile-nstelate

i le tine lui pe toate.

Tot as sta si tot mi-i modru.

Inserarea-mi zice lotru,

seara confundata-n moina,

c-am furat din ea o doina

ce-am cintat-o in nestire...

Numai mindra-mi zice mire...

...dar la capul dragei mele,

plop is urca frunza-n stele

vintul de-l ingina-n ramuri,

plopul alb cu noaptea-n ramuri.

Nichita Stanescu


"
Toata frunza-mi zice lotru poezie de Nichita Stanescu
Definiție din
Dicționar enciclopedic
LOTRU

1. Râu afl. dr. al Oltului în aval de Brezoi; 80 km. Izvorăște din L. Gâlcescu (Masivul Parâng) și drenează în cursul inferior deprindere Țara Loviștei. Pe cursul superior, la 1.300 m alt., s-a creat lacul de acumulare Vidra, iar în aval de acesta hidrocentrala Ciunget, cu o putere instalată de 519,3 MW, cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare ale țării. În arealul comerț Malaia a fost construit lacul de acumulare Malaia-Brădișor și, respectiv, hidrocentrala Brădișor (115 MW).

2. Munții Lotrului, masiv muntos în partea centrală a Carpaților Meridionali, situat între aliniamentul văilor Sebeș-Sadu (la N) și Latorița-Lotru (la S), râul Olt (la E) și M-ții Parâng-Șureanu (la V), alcătuit din șisturi cristaline cu intruziuni granitoide, gnaisice, gnaisuri oculare și amfibolite. Alt. max.: 2.242 m (vf. Șteflești). Păstrează urme ale glaciației cuaternare (văi și circuri glaciare) și prezintă chei săpate de râuri (Cheile Latoriței). Acoperit cu păduri de molid în amestec cu fag și întinse pășuni alpine pe creste, la peste 1.800 m alt. În zona de izvor a râului Latorița se află rezervația forestieră Latorița (690 ha) alcătuită din arbori seculari de larice și zâmbru. Expl. de granit.

3. Pas de înălțime în partea de V a M-ților Parâng, la 1.800 m alt., care asigură trecerea între depresiunile Petroșani și Loviștea.