eSursa - Dictionar de sinonimeConjugare a baza

Conjugarea verbului a baza: eu bazez, tu bazezi, el ea bazează la toate timpurile şi modurile verbale

verbul „a baza”?
Mai jos poți găsi toate conjugările pentru „a baza”!
CONSULTĂ DEX
Verbul a baza conjugat la prezent
 • eu bazez
 • tu bazezi
 • el ea bazează
 • noi bazăm
 • voi bazați
 • ei ele bazați
Verbul a baza conjugat la viitor
 • eu voi baza
 • tu vei baza
 • el ea va baza
 • noi vom baza
 • voi veți baza
 • ei ele vor baza
Un verb la timpul prezent arată că acțiunea este săvarșită in momentul vorbirii.
Viitorul indică o acțiune care se va desfășura după momentul vorbirii. Este alcătuit din forme specifice verbului a avea + infinitivul verbului de conjugat. In romană sunt patru forme de viitor propriu-zis și una de viitor anterior, toate formate analitic, distribuite după registre de limbă.
Verbul a baza conjugare la condițional prezent
 • eu aș baza
 • tu ai baza
 • el ea ar baza
 • noi am baza
 • voi ați baza
 • ei ele ar baza
Verbul a baza conjugare la condițional perfect
 • eu aș fi bazat
 • tu ai fi bazat
 • el ea ar fi bazat
 • noi am fi bazat
 • voi ați fi bazat
 • ei ele ar fi bazat
Modul condițional-optativ este un mod personal (predicativ) care exprimă o acțiune dorită sau o acțiune realizabilă dacă este indeplinită o anumită condiție. Condiționalul-optativ prezent se formează cu verbul auxiliar a avea (aș, ai, ar, am, ați, ar) și infinitivul verbului de conjugat.
In limba romana condiționalul poate fi folosit și pentru relatarea unui fapt despre realitatea căruia nu există certitudine. Un timp verbal ce poate exprima și dorința neimplinita. Condiționalul-optativ perfect sau Condiționalul perfect se formează din condiționalul-optativ prezent al verbului a fi și participiul verbului de conjugat (eu as fi).


Conjug a baza la conjunctiv prezent
 • eu să fiu bazez
 • tu să fii bazezi
 • el ea să fie bazeze
 • noi să fim bazăm
 • voi să fiți bazați
 • ei ele să fie bazeze
Conjug a baza la imperfect
 • eu bazam
 • tu bazai
 • el ea baza
 • noi bazam
 • voi bazați
 • ei ele bazau


A baza conjugarea la timpul mai mult ca perfect
 • eu bazasem
 • tu bazaseși
 • el ea bazase
 • noi bazaserăm
 • voi bazaserăți
 • ei ele bazaseră
Verbul a baza conjugat la timpul conjunctiv perfect
 • eu să fi bazat
 • tu să fi bazat
 • el ea să fi bazat
 • noi să fi bazat
 • voi să fi bazat
 • ei ele să fi bazat
Conjugare a baza la perfectul simplu
 • eu bazai
 • tu bazași
 • el ea bază
 • noi bazarăm
 • voi bazarăți
 • ei ele bazară
Conjugarea verbului a baza la perfectul compus
 • eu am bazat
 • tu ai bazat
 • el ea a bazat
 • noi am bazat
 • voi ați bazat
 • ei ele ar bazat
Conjugă a baza la viitor anterior
 • eu voi fi bazat
 • tu vei fi bazat
 • el ea va fi bazat
 • noi vom fi bazat
 • voi veți fi bazat
 • ei ele vor fi bazat


Definiție din
Dicționarul limbii romîne literare contemporane
BÁZĂ, baze, substantiv feminin

I.

1. Partea de jos (mai largă, de obicei solidă) a unui corp, a unei clădiri sau a unui element de construcție, care susține întreaga construcție. vezi temelie, fundament. Coloanele dorice nu au bază. ▭ Marea izbea în cadență baza blocului de piatră. BART, E. 316.
       • figurat Afirmații fără bază. Pe ce bază afirmi acest lucru?
       • Expresia: A sta (sau a fi) la baza a ceva = a forma temelia, fundamentul a ceva. A avea (ceva) la bază = a se întemeia pe ceva sigur, solid. Ce studii ar la bază? A pune bazele a ceva = a întemeia, a funda.
♦ Latura unei figuri sau fața unui corp geometric opusă, vîrfului, care se ia drept punct de plecare spre a măsura, printr-o perpendiculară, înălțimea figurii sau a corpului, respectiv. Baza unui triunghi. Baza unei prisme. Baza unui cilindru.
♦ Linia dreaptă și măsurată pe teren cu. mare precizie, care servește ca linie de pornire pentru, construirea unei serii de triunghiuri în ridicările topografice.

2. Ceea ce constituie temeiul a ceva, elementul fundamental, esențial. Planul cincinal este un program de luptă al construirii bazelor socialismului în țara noastră, pentru asigurarea înfloririi patriei noastre și a bunăstării celor ce muncesc. GHEORGHIU-DEJ, articulat cuvânt 471. Succesul în creșterea animalelor depinde, în mare măsură, de existența bazei furajere care să asigure animalelor nutrețuri suficiente și de bună calitate pe tot timpul anului. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2678.
♦ Principiu pe care se clădește un sistem, o teorie, o știință. Sfaturile populare constituie baza politică a Republicii Populare Romîne. CONST. R.P.R.

10. Lenin, marele continuator al operei lui Marx, a elaborat bazele ideologice ale partidului marxist, a ridicat într-o măsură imensă însemnătatea teoriei revoluționare. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 7,

6.
       • locuțiune adjectiv De bază = fundamental, esențial; pe care te poți bizui. Fără atîția oameni de bază, munca-n ateliere nu prea merge. GALAN, Z. R. 389. Organizație de bază vezi organizație.
       • Locuţiune adverbiala Pe (sau în) baza... sau pe bază de... = a) în conformitate cu..., pe principiul... În baza decretului nr... se dispune ca... = [Statul romîn democrat-popular] asigură întărirea și dezvoltarea forțelor de producție ale țării prin industrializarea ei socialistă, prin lichidarea înapoierii economice, tehnice și culturale, prin transformarea socialistă treptată a agriculturii pe baza liberului consimțămînt al țăranilor muncitori. CONST. R.P.R. 14; b) avînd drept principal element component... Culorile sintetice sînt fabricate pe bază de anilină.
♦ Elementul principal al unei substanțe chimice sau farmaceutice. Preparat cu bază de calciu.
♦ Nota fundamentală sau tonica unui acord; (într-un ansamblu vocal sau instrumental) extrema inferioară a armoniei (numită în general «bas»).

3. (Uneori determinat prin «economică») Orînduirea economică a societății într-o etapă dată a dezvoltării ei. În producția socială a vieții lor, oamenii intră în relații determinate, necesare, independente de voința lor, în relații de producție care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a forțelor lor materiale de producție. Totalitatea acestor relații de producție formează structura economică a societății, baza reală pe care se înalță o suprastructură juridică și politică și căreia îi corespund forme determinate ale conștiinței sociale. MARX, Hristos economie poloneză

9. Suprastructura este generată de bază, dar aceasta mu înseamnă nicidecum, că suprastructura nu face decît să reflecte baza, că ea este pasivă, neutră, că are o atitudine indiferentă față de soarta bazei sale, față de soarta claselor, față de caracterul orînduirii. Dimpotrivă, o dată apărută, ea devine o forță activă din cele mai mari, ajută activ bazei sale să capete formă și să se consolideze, ia toate măsurile pentru a ajuta noii orînduiri să nimicească și să lichideze vechea bază și vechile clase. STALIN, PROBL. lingvistică 6.

4. (Urmat de diferite determinări) Loc de concentrare a unor rezerve de oameni, de materiale etc., cuprinzînd și instalațiile necesare spre a putea servi ca temei, ca punct de plecare pentru o anumită activitate: a) întreprindere auxiliară prevăzută cu depozite, ateliere etc., care deservește o anumită ramură a industriei sau o anumită regiune. Bază de materii prime. Bază de aprovizionare. În regiunea Rostov s-a înființat o bază de prelucrare a țițeiului; b) (adesea determinat prin «de recepție») clădire special amenajată pentru primirea și păstrarea produselor agricole colectate; depozit; c) (adesea determinat prin «militară») regiune puternic întărită, prezentînd avantaje strategice și tactice, unde sînt instalate rezerve militare de diferite arme, construcții speciale și depozite de muniții, combustibile, echipament, subzistență etc. Bază de atac. Bază aeriană (sau aviatică) = aeroport militar, înzestrat cu hangare și cu ateliere de reparații pentru un număr mai mare de avioane. Bază navală = port militar. Bază de operații sau bază operativă = zonă sau regiune în care se concentrează trupe de arme diferite, în vederea unor operații viitoare. verb reflexiv:eme îndelungată țara noastră a fost folosită de imperialiști drept parte integrantă a «cordonului sanitar» în jurul Uniunii Sovietice, apoi drept bază de operațiuni pentru atacul direct împotriva ei. Trecutul acesta nu se va mai întoarce niciodată. GHEORGHIU-DEJ, articulat cuvânt 140; d) (În expresie) bază sportivă = complex de instalații servind sportivilor pentru antrenamente și competiții.

5. (În expresie) Bază de articulație = modul de articulare a sunetelor caracteristic pentru o anumită limbă sau un anumit dialect; sistemul pozițiilor și mișcărilor organelor fonatoare caracteristic vorbitorilor într-o anumită limbă sau într-un anumit dialect.6. (În expresie) Baza craniului = partea craniului care închide cutia craniană înspre ceafă.

II. Corp chimic compus dintr-un oxidril și un metal; are gust leșietic, albăstrește hîrtia roșie de turnesol și, în combinație cu un acid, formează o sare. Hidratul de sodiu, numit și sodă caustică, e o bază puternică.


Alte verbe

Alte forme ale verbului

Gerunziu

bazând

Participiu

bazat

Infinitiv scurt

baza

Imfinitiv lung

bazânddex-app