eSursa - Dictionar de sinonimeConjugare a cauza

Conjugarea verbului a cauza: eu cauzez, tu cauzezi, el ea cauzează la toate timpurile şi modurile verbale

verbul „a cauza”?
Mai jos poți găsi toate conjugările pentru „a cauza”!
CONSULTĂ DEX
Verbul a cauza conjugat la prezent
 • eu cauzez
 • tu cauzezi
 • el ea cauzează
 • noi cauzăm
 • voi cauzați
 • ei ele cauzați
Verbul a cauza conjugat la viitor
 • eu voi cauza
 • tu vei cauza
 • el ea va cauza
 • noi vom cauza
 • voi veți cauza
 • ei ele vor cauza
Un verb la timpul prezent arată că acțiunea este săvarșită in momentul vorbirii.
Viitorul indică o acțiune care se va desfășura după momentul vorbirii. Este alcătuit din forme specifice verbului a avea + infinitivul verbului de conjugat. In romană sunt patru forme de viitor propriu-zis și una de viitor anterior, toate formate analitic, distribuite după registre de limbă.
Verbul a cauza conjugare la condițional prezent
 • eu aș cauza
 • tu ai cauza
 • el ea ar cauza
 • noi am cauza
 • voi ați cauza
 • ei ele ar cauza
Verbul a cauza conjugare la condițional perfect
 • eu aș fi cauzat
 • tu ai fi cauzat
 • el ea ar fi cauzat
 • noi am fi cauzat
 • voi ați fi cauzat
 • ei ele ar fi cauzat
Modul condițional-optativ este un mod personal (predicativ) care exprimă o acțiune dorită sau o acțiune realizabilă dacă este indeplinită o anumită condiție. Condiționalul-optativ prezent se formează cu verbul auxiliar a avea (aș, ai, ar, am, ați, ar) și infinitivul verbului de conjugat.
In limba romana condiționalul poate fi folosit și pentru relatarea unui fapt despre realitatea căruia nu există certitudine. Un timp verbal ce poate exprima și dorința neimplinita. Condiționalul-optativ perfect sau Condiționalul perfect se formează din condiționalul-optativ prezent al verbului a fi și participiul verbului de conjugat (eu as fi).


Conjug a cauza la conjunctiv prezent
 • eu să fiu cauzez
 • tu să fii cauzezi
 • el ea să fie cauzeze
 • noi să fim cauzăm
 • voi să fiți cauzați
 • ei ele să fie cauzeze
Conjug a cauza la imperfect
 • eu cauzam
 • tu cauzai
 • el ea cauza
 • noi cauzam
 • voi cauzați
 • ei ele cauzau


A cauza conjugarea la timpul mai mult ca perfect
 • eu cauzasem
 • tu cauzaseși
 • el ea cauzase
 • noi cauzaserăm
 • voi cauzaserăți
 • ei ele cauzaseră
Verbul a cauza conjugat la timpul conjunctiv perfect
 • eu să fi cauzat
 • tu să fi cauzat
 • el ea să fi cauzat
 • noi să fi cauzat
 • voi să fi cauzat
 • ei ele să fi cauzat
Conjugare a cauza la perfectul simplu
 • eu cauzai
 • tu cauzași
 • el ea cauză
 • noi cauzarăm
 • voi cauzarăți
 • ei ele cauzară
Conjugarea verbului a cauza la perfectul compus
 • eu am cauzat
 • tu ai cauzat
 • el ea a cauzat
 • noi am cauzat
 • voi ați cauzat
 • ei ele ar cauzat
Conjugă a cauza la viitor anterior
 • eu voi fi cauzat
 • tu vei fi cauzat
 • el ea va fi cauzat
 • noi vom fi cauzat
 • voi veți fi cauzat
 • ei ele vor fi cauzat


Definiție din
Dicționarul limbii romîne literare contemporane
CÁUZĂ, cauze, substantiv feminin

1. Fenomen care precedă și, în condiții determinate, provoacă apariția altui fenomen, căruia îi servește ca punct de plecare, între cele două fenomene stabilindu-se un raport strîns de interdependență; pricină. Căldura este cauza dilatării corpurilor. ▭ Dezvoltînd genialele teze ale lui Marx și Engels, Lenin și Stalin au analizat în profunzime și au scos la iveală în mod concret cauzele războaielor în condițiile imperialismului. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 3-4, 215. Una din cauzele principale ale vieții îndelungate ale artei clasice este faptul că ea reflectă profund și just orînduirea socială, lupta de clasă. CONTEMPORANUL, S. II, 1953, nr. 334, 4/3. Această revoluție nu avu drept cauză turburările din Europa, ci numai drept ocazie. BOLINTINEANU, O. 311.
       • locuțiune conjuncție Din cauza... = datorită..., din pricina... Din cauza aceasta (sau din această cauză) = din pricina aceasta. Tata nu mai sosește. Din această cauză, mama devine din ce în ce mai tăcută. SAHIA, N. 48. Din cauză de... = din motiv de..., pentru. Am lipsit din cauză de boală. Din cauză că... = pentru că, fiindcă, deoarece. Din ce (sau din care) cauză? = pentru ce?

2. Problemă de mare amploare socială, care interesează și preocupă o colectivitate largă de oameni și pentru a cărei apărare și punere în valoare se duce o luptă susținută. Un artist... simte de. obicei mai profund și poate fi deci mai capabil să exprime și să servească o cauză. ANGHEL, PR. 186. Arta a servit întotdeauna marile cauze sociale... ea n-a putut rămîne în sfera nouroasă a frumosului în sine. IONESCU-RION, C. 105. Mai mulți juni patrioți și devotați cauzei naționale, avînd înfrunte unii pe despre Ipătescu, alții pe bravul cadet Andreescu, îi țin calea [colonelului Solomon] și acest din urmă îl face prizonier în numele poporului. BOLINTINEANU, O. 250.
       • (De obicei urmat de determinări în genitiv) Pacea va fi menținută și consolidată dacă popoarele vor lua în propriile lor mîini cauza menținerii păcii și o vor apăra pînă la capăt. STALIN,

I. PRAV. 1951,

14. Omenirea progresistă și iubitoare de pace privește cu drept cuvînt politica Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

– politică de întărire continuă a Statului sovietic, a economiei și culturii sale

– drept un aport hotărîtor la cauza apărării păcii și libertății popoarelor. GHEORGHIU-DEJ, C. XIX

8. Aplicarea întocmai și pînă la capăt a politicii partidului este cauza întregului popor. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2704.
       • Expresia: În cunoștință de cauză = cunoscînd bine chestiunile despre care este vorba. A face cauză comună (cu cineva) = a-și uni interesele cu ale altuia. Se vede treaba că și ceferiștii fac cauză comună cu ei [cu țăranii răsculați]. DUMITRIU, B. forme 86.

3. Afacere pentru care cineva se înfățișează înaintea judecății; pricină, proces. Am o cauză la judecătorie.
       • (Azi mai ales în expresie) A avea cîștig de cauză (într-un proces, într-o discuție etc.) = a cîștiga, a învinge. A da (cuiva) cîștig de cauză = a se pronunța în favoarea cuiva, a-i da dreptate. A pune (pe cineva) în cauză = a implica pe cineva într-o afacere (judiciară). A scoate (pe cineva) din cauză = a recunoaște că cineva nu are nici un amestec într-o afacere (judiciară). (A fi) în cauză = (a fi) interesat într-o chestiune (judiciară). Cei în cauză s-au prezentat să-și spună cuvîntul.

– Pronunțat: ca-u-.


Alte verbe

Alte forme ale verbului

Gerunziu

cauzând

Participiu

cauzat

Infinitiv scurt

cauza

Imfinitiv lung

cauzânddex-app