eSursa - Dictionar de sinonimeConjugare a forța

Conjugarea verbului a forța: eu forțez, tu forțezi, el ea forțează la toate timpurile şi modurile verbale

verbul „a forța”?
Mai jos poți găsi toate conjugările pentru „a forța”!
CONSULTĂ DEX
Verbul a forța conjugat la prezent
 • eu forțez
 • tu forțezi
 • el ea forțează
 • noi forțăm
 • voi forțați
 • ei ele forțați
Verbul a forța conjugat la viitor
 • eu voi forța
 • tu vei forța
 • el ea va forța
 • noi vom forța
 • voi veți forța
 • ei ele vor forța
Un verb la timpul prezent arată că acțiunea este săvarșită in momentul vorbirii.
Viitorul indică o acțiune care se va desfășura după momentul vorbirii. Este alcătuit din forme specifice verbului a avea + infinitivul verbului de conjugat. In romană sunt patru forme de viitor propriu-zis și una de viitor anterior, toate formate analitic, distribuite după registre de limbă.
Verbul a forța conjugare la condițional prezent
 • eu aș forța
 • tu ai forța
 • el ea ar forța
 • noi am forța
 • voi ați forța
 • ei ele ar forța
Verbul a forța conjugare la condițional perfect
 • eu aș fi forțat
 • tu ai fi forțat
 • el ea ar fi forțat
 • noi am fi forțat
 • voi ați fi forțat
 • ei ele ar fi forțat
Modul condițional-optativ este un mod personal (predicativ) care exprimă o acțiune dorită sau o acțiune realizabilă dacă este indeplinită o anumită condiție. Condiționalul-optativ prezent se formează cu verbul auxiliar a avea (aș, ai, ar, am, ați, ar) și infinitivul verbului de conjugat.
In limba romana condiționalul poate fi folosit și pentru relatarea unui fapt despre realitatea căruia nu există certitudine. Un timp verbal ce poate exprima și dorința neimplinita. Condiționalul-optativ perfect sau Condiționalul perfect se formează din condiționalul-optativ prezent al verbului a fi și participiul verbului de conjugat (eu as fi).


Conjug a forța la conjunctiv prezent
 • eu să fiu forțez
 • tu să fii forțezi
 • el ea să fie forțeze
 • noi să fim forțăm
 • voi să fiți forțați
 • ei ele să fie forțeze
Conjug a forța la imperfect
 • eu forțam
 • tu forțai
 • el ea forța
 • noi forțam
 • voi forțați
 • ei ele forțau
A forța conjugarea la timpul mai mult ca perfect
 • eu forțasem
 • tu forțaseși
 • el ea forțase
 • noi forțaserăm
 • voi forțaserăți
 • ei ele forțaseră
Verbul a forța conjugat la timpul conjunctiv perfect
 • eu să fi forțat
 • tu să fi forțat
 • el ea să fi forțat
 • noi să fi forțat
 • voi să fi forțat
 • ei ele să fi forțat
Conjugare a forța la perfectul simplu
 • eu forțai
 • tu forțași
 • el ea forță
 • noi forțarăm
 • voi forțarăți
 • ei ele forțară
Conjugarea verbului a forța la perfectul compus
 • eu am forțat
 • tu ai forțat
 • el ea a forțat
 • noi am forțat
 • voi ați forțat
 • ei ele ar forțat
Conjugă a forța la viitor anterior
 • eu voi fi forțat
 • tu vei fi forțat
 • el ea va fi forțat
 • noi vom fi forțat
 • voi veți fi forțat
 • ei ele vor fi forțat
Definiție din
Dicționarul limbii romîne literare contemporane
FÓRȚĂ, forțe, substantiv feminin

I.

1. Capacitate pe care o au ființele vii de a depune un efort, de a face acțiuni fizice prin încordarea mușchilor; putere fizică, vigoare. Forța brațelor.
       • (Franțuzism) Tur de forță = acțiune greu de realizat, care cere multă putere fizică sau energie morală și abilitate.

2. Tărie, putere. Marele Război pentru Apărarea Patriei a demonstrat uriașa forță vitală a Statului sovietic multinațional. SCÎNTEIA, 1952, nr. 2544. Știința lui [Anatole] France este o mînă de considerații, de apropieri, de comparații, care dau o mai mare forță creației sale. IBRĂILEANU, S.280.
♦ Energie (morală). Patriotismul socialist și internaționalismul proletar... stau la baza forței morale de nemăsurat a Armatei Sovietice. SCÎNTEIA, 1951, nr. 1973.
♦ Aptitudine, capacitate, putință de a realiza ceva. Forță mobilizatoare. ▭ Moscova către care se îndreaptă privirile întregii lumi progresiste, este un exemplu viu al uriașei forțe creatoare de valori materiale și spirituale a oamenilor sovietici. SCÎNTEIA, 1954, nr. 2898.
       • locuțiune adjectiv De forță = foarte capabil. Șahist de forță.

3. Element dinamic înzestrat cu putere și energie, care acționează puternic într-un anumit domeniu de activitate; factor social și politic activ; clasă, strat social, grup, organizație politică sau individ care se manifestă ca un element social și politic activ. Partidul nostru, deși silit să lupte în condiții de adîncă ilegalitate datorită regimurilor reacționare din trecut, a fost totdeauna principala forță care a combătut aceste regimuri și politica lor șovină reacționară față de naționalitățile conlocuitoare. GHEORGHIU-DEJ, articulat cuvânt 94.

4. (Mai ales la plural , de obicei urmat de determinarea «armată» sau de alte determinări arătînd felul) Armată, unități militare. Forțe aeriene și navale. ▭ Serviciul militar în rîndurile forțelor armate ale Republicii Populare Romîne este o îndatorire de onoare a cetățenilor Republicii Populare Romîne. CONST. R.P.R. 42. Probabil că nu înțelegem bine jocul forțelor. După înaintările fulgerătoare, retrageri strategice. SADOVEANU, M. C. 90. Cîștigă războiul armata care a angajat mai puține din forțele ei în bătălie. CAMIL PETRESCU, U. N. 346.

5. (economie poloneză; mai ales în expresie) Forță de muncă = capacitatea de muncă a omului, totalitatea aptitudinilor lui fizice și intelectuale, datorită cărora el este în stare să producă bunuri materiale. Valoarea forței de muncă, în orînduirea capitalistă, determină timpul de muncă necesar pentru reproducerea valorii ei. Forțe de producție = latură a modului de producție constituită din uneltele de producție, cu ajutorul cărora se produc bunurile materiale, și din oamenii care pun în mișcare uneltele de producție și produc bunuri materiale datorită unei anumite experiențe și unei deprinderi de a munci. Forțele de producție sînt forțele cele mai mobile și mai revoluționare ale producției. STALIN, PROBL. economie 63.

II.

1. Energie existentă în natură. Oamenii sovietici ne învață că forțele naturii pot fi stăpînite și puse în slujba cauzei comunismului și a păcii. GHEORGHIU-DEJ, articulat cuvânt 343.
♦ (fizică) Acțiune care,exercitată singură de un sistem fizic asupra altuia, îi schimbă starea, în special acțiune mecanică care schimbă starea de mișcare a unui corp; mărime dirijată care reprezintă această acțiune.

2. (fizică, învechit) Energie.
       • Forță motoare = energie folosită pentru punerea în mișcare a corpurilor.

III. Putere de constrîngere, violență. A întrebuința forța.
       • (Mai ales în locuţiune adverbiala) Cu forța =în mod forțat, cu sila. O astfel de soră ar fi trebuit... să fi rămas sau s-o fi luat pe Eleonora cu ea, chiar și cu forța. DUMITRIU, B. forme 115. Prin forța împrejurărilor = constrîns de motive obiective.
       • (Caz de) forță majoră = situație în care cineva nu poate proceda așa cum ar verb reflexiv:ea, din cauza unor împrejurări mai puternice decît voința sa. Cămașă de forță vezi cămașă.

Alte verbe
Alte forme ale verbului

Gerunziu

forțând

Participiu

forțat

Infinitiv scurt

forța

Imfinitiv lung

forțânddex-app