eSursa - Dictionar de sinonimeConjugare a rostogoli

Conjugarea verbului a rostogoli: eu rostogolesc, tu rostogolești, el ea rostogolește la toate timpurile şi modurile verbale

verbul „a rostogoli”?
Mai jos poți găsi toate conjugările pentru „a rostogoli”!
CONSULTĂ DEX
Verbul a rostogoli conjugat la prezent
 • eu rostogolesc
 • tu rostogolești
 • el ea rostogolește
 • noi rostogolim
 • voi rostogoliți
 • ei ele rostogoliți
Verbul a rostogoli conjugat la viitor
 • eu voi rostogoli
 • tu vei rostogoli
 • el ea va rostogoli
 • noi vom rostogoli
 • voi veți rostogoli
 • ei ele vor rostogoli
Un verb la timpul prezent arată că acțiunea este săvarșită in momentul vorbirii.
Viitorul indică o acțiune care se va desfășura după momentul vorbirii. Este alcătuit din forme specifice verbului a avea + infinitivul verbului de conjugat. In romană sunt patru forme de viitor propriu-zis și una de viitor anterior, toate formate analitic, distribuite după registre de limbă.
Verbul a rostogoli conjugare la condițional prezent
 • eu aș rostogoli
 • tu ai rostogoli
 • el ea ar rostogoli
 • noi am rostogoli
 • voi ați rostogoli
 • ei ele ar rostogoli
Verbul a rostogoli conjugare la condițional perfect
 • eu aș fi rostogolit
 • tu ai fi rostogolit
 • el ea ar fi rostogolit
 • noi am fi rostogolit
 • voi ați fi rostogolit
 • ei ele ar fi rostogolit
Modul condițional-optativ este un mod personal (predicativ) care exprimă o acțiune dorită sau o acțiune realizabilă dacă este indeplinită o anumită condiție. Condiționalul-optativ prezent se formează cu verbul auxiliar a avea (aș, ai, ar, am, ați, ar) și infinitivul verbului de conjugat.
In limba romana condiționalul poate fi folosit și pentru relatarea unui fapt despre realitatea căruia nu există certitudine. Un timp verbal ce poate exprima și dorința neimplinita. Condiționalul-optativ perfect sau Condiționalul perfect se formează din condiționalul-optativ prezent al verbului a fi și participiul verbului de conjugat (eu as fi).


Conjug a rostogoli la conjunctiv prezent
 • eu să fiu rostogolesc
 • tu să fii rostogolești
 • el ea să fie rostogolească
 • noi să fim rostogolim
 • voi să fiți rostogoliți
 • ei ele să fie rostogolească
Conjug a rostogoli la imperfect
 • eu rostogoleam
 • tu rostogoleai
 • el ea rostogolea
 • noi rostogoleam
 • voi rostogoleați
 • ei ele rostogoleau
A rostogoli conjugarea la timpul mai mult ca perfect
 • eu rostogolisem
 • tu rostogoliseși
 • el ea rostogolise
 • noi rostogoliserăm
 • voi rostogoliserăți
 • ei ele rostogoliseră
Verbul a rostogoli conjugat la timpul conjunctiv perfect
 • eu să fi rostogolit
 • tu să fi rostogolit
 • el ea să fi rostogolit
 • noi să fi rostogolit
 • voi să fi rostogolit
 • ei ele să fi rostogolit
Conjugare a rostogoli la perfectul simplu
 • eu rostogolii
 • tu rostogoliși
 • el ea rostogoli
 • noi rostogolirăm
 • voi rostogolirăți
 • ei ele rostogoliră
Conjugarea verbului a rostogoli la perfectul compus
 • eu am rostogolit
 • tu ai rostogolit
 • el ea a rostogolit
 • noi am rostogolit
 • voi ați rostogolit
 • ei ele ar rostogolit
Conjugă a rostogoli la viitor anterior
 • eu voi fi rostogolit
 • tu vei fi rostogolit
 • el ea va fi rostogolit
 • noi vom fi rostogolit
 • voi veți fi rostogolit
 • ei ele vor fi rostogolit
Definiție din
Dicționarul limbii romîne literare contemporane
ROSTOGOLÍ, rostogolesc, verb IV.

1. reflexiv A cădea, a aluneca, a înainta (de obicei pe un plan înclinat) prin rotirea în jurul lui însuși; a se da de-a dura, de-a berbeleacul, de-a rostogolul. Dintr-o scorbură încep să se rostogolească niște bolovani. BOGZA, Ț. 64. O copită cu măiestrie și la timp îndreptată împotriva încăpățînatului dușman, îl făcu să se rostogolească schiolălăind. HOGAȘ, M. N. 65. Arnăuții se-mbrîncea, Pe Iordachi s-arunca... Și din zbor capu-i tăia. Capul se rostogolea, în sînge se tăvălea. ALECSANDRI, P. P. 182.
       • (Întărit prin «peste cap») Dar mașina nu se desfăcu și nu se rostogoli peste cap. C. PETRESCU, Î. II 201.
       • figurat Timpul se rostogolea încet, asemenea unui glob uriaș. VORNIC, P. 140. Sufletul lui plutea între vis și realitate, nehotărît, zdrobit de imensa putere a totului... Totul se lega, se încurca și se rostogolea mai departe. despre ZAMFIRESCU, R. 274. Orice cuvînt, îndată ce s-a scris, se rostogolește pretutindeni. ODOBESCU, S. I 190.
♦ figurat A da impresia unei mișcări de rostogolire. Siretul împarte Moldova în două ținuturi fundamental deosebite. Pe stînga lui, mergînd înspre gură, se rostogolesc coline aride, egale. CĂLINESCU,

I. C.

5. Munții de nouri se rostogoleau... în văzduhul neguros. SADOVEANU, O. III 75. Văd cum se rostogolește soarele după deal. CREANGĂ, O. A. 248.
       • (Despre ape și despre obiecte care plutesc pe ape agitate) Oltul se rostogolește mereu în valea adîncă de la picioarele Hasmașului Mare. BOGZA, C. O. 111. «Mircea»

– o jucărie minunată

– se rostogolește zbuciumat. BART, S. M.

15. Șuvoaiele crescute deodată se rostogoleau din măruntaiele munților, mînioase. RUSSO, O. 113.
♦ A se prăbuși (de la înălțime). Frumoasa salce... se va rostogoli ca un uriaș pletos. ANGHEL, PR. 12.

2. tranzitiv A face să cadă, să înainteze mișcîndu-se în jurul lui însuși. Apele se bat, rostogolesc bolovanii... și sar peste stîncile lustruite. DELAVRANCEA, T. 184. Se aruncă rostogolind pietre și bolovani. NEGRUZZI, S. I 316.
       • (Prin exagerare) Zguduiturile lotcii îl rostogoleau cînd pe o coastă, cînd pe un cot. DUMITRIU, P. forme 17. Îi trînti brusc un picior, rostogolindu-l la cîțiva pași. REBREANU, R. II 62.
       • Expresia: A rostogoli ochii = a mișca ochii foarte repede (sub imperiul unei agitații sufletești). Își rostogolea ochii înspăimîntați de la fața lui Dima la cercurile lui Susan. GALAN, Z. R. 93.
♦ figurat A împinge înainte, dînd impresia unei mișcări de rotire. Numaidecît niște nourași albi se destrămară în aer, iar prăpăstiile rostogoliră un ropot de pistoale. GALACTION, O. I 160. Norii rostogoliți de vîntoasele înalte se adunaseră deasupra. C. PETRESCU, A. R. 28. [Dunărea] C-un murmur rostogolește a ei valuri gînditoare. EMINESCU, O. IV 133.
♦ A face să se prăbușească (de la înălțime, cu o mișcare de învîrtire în jurul său). Un cutremur de pămînt a rostogolit colosul [din Rodos]. BART, S. M. 48. Pe oricine cuteza să se scoale asupra lui, [Jupiter] îl rostogolea din înaltul cerului. ISPIRESCU, U. 82.

Alte verbe
Alte forme ale verbului

Gerunziu

rostogolind

Participiu

rostogolit

Infinitiv scurt

rostogoli

Imfinitiv lung

rostogolinddex-app