eSursa - Dictionar de sinonimeCe înseamnă reparație capitală?

Care e reparație capitală?


CONSULTĂ DEX SINONIME
Sensul expresiei este

Dicționarul dă următoarea explicație expresiei "reparație capitală":
refacere a părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini etc
Ce inseamna expresia      ă in literatură

"
Ca un cortegiu nuptial Ninge pe stari si sentimente, Ninge de-un veac, arhetipal, Ninge profund, ninge total, Ninge din rai cu-adolescente: Matriarhatul capital Troneaza iar pe continente!...
"
Acuarela in alb poezie de Anatol Codru

" - Pacat! Credeam ca e mostenire, si in acest caz ar fi putut sa-ti lase ceva exceptional: un cap de zimbru, de pilda. Totusi - adause, ca sa ma mingiie - si astea fac citeva zeci de mii de franci.
Apoi se lansa in teoria cultului pentru marcile postale, perora despre foloasele morale si materiale, ba chiar intelectuale, ce ne aduce aceasta nobila pasiune, care pe linga ca ne invata istorie, geografie, economie politica si altele multe, ne agoniseste un capital sigur, ce creste in valoare an cu an pina la sume fabuloase.
il ascultam distrai, simtind totusi cum tumultul launtric se domoleste sub alintarile unor cuvinte aproape neluate in seama."
Capul de zimbru poezie de Vasile Voiculescu
Definiție din
Dicționar enciclopedic
CAPITAL

1. Bogăție, sumă mare de bani, patrimoniu.

2. Sumă de bani constituind elementul principal al unei datorii.

3. prin extensie Ansamblul resurselor acumulate la nivel micro- sau macro-economic.

4. Ansamblul valorilor materiale, spirituale rezultate din activitatea umană și și totalitatea valorilor financiare deținute de o persoană, întreprindere, țară, utilizate în scopul obținerii unui venit. Din punct de vedere al rolului și modului de valorificare în circuitul economic, c. se diferențiază în c. productiv și c. financiar.
♦ C. productiv (factor de producție) cuprinde c. real (bunuri de c. tangibil) și c. uman (bunuri de c. intangibil). C. real (valorile materiale sub forma mijloacelor de producție folosite la obținerea altor bunuri de c. și a bunurilor de consum) este format din c. fix (mașini, utilaje, instalații, echipamente, construcții etc., care participă la mai multe cicluri de producție, depreciiindu-se treptat) și c. circulant (materii prime, combustibili, semifabricate, care se consumă într-un singur ciclu de producție). C. uman include valorile spirituale productive sub forma calificării profesionale, a cunoștințelor încorporate în forța de muncă prin investiții în educație, învățămînt, cultură, sănătate etc., care sporesc eficiența muncii. C. financiar reprezintă ansamblul c. bănesc și al hîrtiilor de valoare. C. bănesc include c. lichid (cantitatea de bani necesară cumpărării de c. real și creșterii stocului de c.) și c. de împrumut (credite). Hîrtiile de valoare cuprind acțiuni, obligațiuni etc. Din punctul de vedere al eficienței economice c. se împarte în c. utilizat, consumat și acumulat. C. utilizat semnifică valoarea totală a a resurselor economice folosite în procesele productive și de distribuire a bunurilor și serviciilor, provenite din c. subscris (c. vărsat la înființarea firmei), părți din profitul realizat, emisiuni de acțiuni, înprumuturi pe diferite termene, vînzări de acțiuni. C. consumat reprezintă valoarea recuperată din amortizările anuale, inclusă în costul de producție. C. acumulat desemnează sporul de c. obținut în urma procesului de acumulare și al investițiilor nete.
♦ C. brut = masa echipamentelor în expresie valorică. C. monetar = valoarea ansamblului fondurilor disponibile exprimată în unități monetare. C. intensiv = metodă productivă care folosește mai mult c. real în comparație cu cel uman pe unitate de produs. C. flotant = parte a c. unei societăți pe acțiuni care nu este deținută de acționarii ce controlează societatea, fiind disponibilă în orice moment pentru vînzare-cumpărare de acțiuni pe piața de valori. C. individual = patrimoniul firmei unui singur agent economic. C. social (nominal) = patrimoniul aflat în proprietatea întreprinzătorilor asociați sau al unei societăți pe acțiuni; infrastructura unei economii naționale. C. permanent = c. propriu (c. social plus rezerve) la care se adaugă creditele pe termen lung și mediu. C.-risc = parte a c. unei firme investit într-o afacere riscantă, dar cu un profit probabil mare. În funcție de domeniul activității economice, c. se diferențiază în c. industrial (vezi industrial), c. comercial (vezi comercial) etc.

5. (În teoria marxistă) Rezultat al muncii colective însușit de proprietarii mijloacelor de producție, reprezentînd sursă a plusvalorii extorcate producătorilor direcți (salariaților) și a valorii; cuprinde: c. constant (mijloace de producție) și c. variabil (parte a c. investit în cumpărarea forței de muncă).