eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție capital


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME DIMINUTIVE PLURALGRAMATICĂSILABE
Capital [ ca-pi-tal ]
VEZI SINONIME PENTRU capital PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului capital în mai multe dicționare

Definițiile pentru capital din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul enciclopedic dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITAL

1. Bogăție, sumă mare de bani, patrimoniu.

2. Sumă de bani constituind elementul principal al unei datorii.

3. prin extensie Ansamblul resurselor acumulate la nivel micro- sau macro-economic.

4. Ansamblul valorilor materiale, spirituale rezultate din activitatea umană și și totalitatea valorilor financiare deținute de o persoană, întreprindere, țară, utilizate în scopul obținerii unui venit. Din punct de vedere al rolului și modului de valorificare în circuitul economic, capital se diferențiază în capital productiv și capital financiar.
Capital productiv (factor de producție) cuprinde capital real (bunuri de capital tangibil) și capital uman (bunuri de capital intangibil). Capital real (valorile materiale sub forma mijloacelor de producție folosite la obținerea altor bunuri de capital și a bunurilor de consum) este format din capital fix (mașini, utilaje, instalații, echipamente, construcții etc., care participă la mai multe cicluri de producție, depreciiindu-se treptat) și capital circulant (materii prime, combustibili, semifabricate, care se consumă într-un singur ciclu de producție). Capital uman include valorile spirituale productive sub forma calificării profesionale, a cunoștințelor încorporate în forța de muncă prin investiții în educație, învățămînt, cultură, sănătate etc., care sporesc eficiența muncii. Capital financiar reprezintă ansamblul capital bănesc și al hîrtiilor de valoare. Capital bănesc include capital lichid (cantitatea de bani necesară cumpărării de capital real și creșterii stocului de c.) și capital de împrumut (credite). Hîrtiile de valoare cuprind acțiuni, obligațiuni etc. Din punctul de vedere al eficienței economice capital se împarte în capital utilizat, consumat și acumulat. Capital utilizat semnifică valoarea totală a a resurselor economice folosite în procesele productive și de distribuire a bunurilor și serviciilor, provenite din capital subscris (c. vărsat la înființarea firmei), părți din profitul realizat, emisiuni de acțiuni, înprumuturi pe diferite termene, vînzări de acțiuni. Capital consumat reprezintă valoarea recuperată din amortizările anuale, inclusă în costul de producție. Capital acumulat desemnează sporul de capital obținut în urma procesului de acumulare și al investițiilor nete.
Capital brut = masa echipamentelor în expresie valorică. Capital monetar = valoarea ansamblului fondurilor disponibile exprimată în unități monetare. Capital intensiv = metodă productivă care folosește mai mult capital real în comparație cu cel uman pe unitate de produs. Capital flotant = parte a capital unei societăți pe acțiuni care nu este deținută de acționarii ce controlează societatea, fiind disponibilă în orice moment pentru vînzare-cumpărare de acțiuni pe piața de valori. Capital individual = patrimoniul firmei unui singur agent economic. Capital social (nominal) = patrimoniul aflat în proprietatea întreprinzătorilor asociați sau al unei societăți pe acțiuni; infrastructura unei economii naționale. Capital permanent = capital propriu (c. social plus rezerve) la care se adaugă creditele pe termen lung și mediu. C.-risc = parte a capital unei firme investit într-o afacere riscantă, dar cu un profit probabil mare. În funcție de domeniul activității economice, capital se diferențiază în capital industrial ( vezi industrial), capital comercial ( vezi comercial) etc.

5. (În teoria marxistă) Rezultat al muncii colective însușit de proprietarii mijloacelor de producție, reprezentînd sursă a plusvalorii extorcate producătorilor direcți (salariaților) și a valorii; cuprinde: capital constant (mijloace de producție) și capital variabil (parte a capital investit în cumpărarea forței de muncă).

Definiție sursă: Dicționar enciclopedic

CAPITAL
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL1, (1) capitaluri, substantiv neutru

1. (economie poloneză; în societatea capitalistă) Raport social de producție care se stabilește între capitaliști, proprietari ai mijloacelor de producție și proletari, lipsiți de mijloace de producție și de subsistență și nevoiți, pentru a-și cîștiga existența, să-și vîndă forța de muncă, ca pe o marfă, celor care îi exploatează; valoare care produce plusvaloare. Transformarea unei sume de bani în mijloace de producție și în forță de muncă este prima mișcare pe care o suportă cantitatea de valoare care urmează să îndeplinească funcția de capital. MARX, I 509.
       • (După rolul pe care îl are în procesul de producție) Capital constant = parte a capitalului transformată în mijloace de producție (utilaj, materii prime etc.) fără să-și schimbe mărimea valorii în procesul de producție. Capital variabil = parte a capitalului transformată în forță de muncă și care-și schimbă valoarea în procesul de producție, reproducînd propriul ei echivalent și un excedent, plusvaloarea. Din punct de vedere al procesului de producție trebuie deosebite două părți ale capitalului: capitalul constant, cheltuit pentru mijloacele de producție (mașini, unelte de muncă, materii primi etc.)

– a cărui valoare trece neschimbată (dintr-o dată sau treptat) în produsul finit

– și capitalul variabil, cheltuit pentru forța de muncă. LENIN, O. XX 148. (După modul de circulație) Capital fix = parte a capitalului investită în mijloace de muncă (clădiri, utilaje etc.), care își trece valoarea asupra produsului în mod treptat, în mai multe procese de producție. Capitalul fix care intră în procesul de producție transmite produsului numai o parte a valorii sale (uzura) și continuă să funcționeze
       • în procesul de producție în ciuda uzurii. MARX, C. II 151. Capital circulant - parte a capitalului a cărei valoare trece asupra produsului în întregime, într-un singur proces de producție. Valoarea capitalului circulant = în forță de muncă și mijloace de producție

– este avansată numai pentru timpul în care se confecționează produsul, timp care depinde de scara producției, care la rîndul ei este dată o dată cu volumul capitalului fix. MARX, C. II 137. Capital financiar = capital rezultat din contopirea capitalului bancar cu cel industrial, în urma concentrării producției și a apariției monopolurilor. Concentrarea producției, monopolurile care cresc din ea, contopirea sau îngemănarea băncilor și a industriei

– iată istoria apariției capitalului financiar și conținutul aceste noțiuni. LENIN, O. XXII 222.

2. figurat Clasa capitaliștilor; capitalism. În tendința sa oarbă și nemăsurată, în nesațul său după supramuncă, capitalul răstoarnă nu numai limitele maxime de natură morală, dar și pe cele pur fizice ale zilei de muncă. MARX,I 256. Întreaga istorie a capitalului este o istorie de violențe și jafuri, de sînge și noroi. LENIN, O. XXI 91.

3. (În vorbirea curentă) Bani, sumă mare de bani investiți sau destinați a fi investiți într-o afacere.
       • Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

capital
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru capital:
capitál1 sn [Atestat: MARX, C.

I. 159 / V: căpcapital / Plural: capitaluri, (rar) capital e / Etimologie: franceza capital, ger Kapital] 1 Avuție sub formă de bani, de mărfuri, de bunuri materiale în genere. 2 (Îs) capital constant Parte a capitalului (1) care se transformă în mijloace de producție fără să-și schimbe mărimea valorii în procesul de producție. 3 (Îs) capital variabil Parte a capitalului (1) transformată în forță de muncă și care își schimbă valoarea în procesul de producție, reproducând propriul său echivalent și un excedent Si: plusvaloare. 4 (Îs) capital fix Parte a capitalului (1) constant investită în mijloace de muncă (clădiri, mașini, instalații, unelte etc.) care au o oarecare fixitate, valoarea lor nefiind trecută decât parțial, pe măsura uzării, în valoarea produsului. 5 (Îs) capital circulant Capital (1) care, în cursul procesului de producție, își trece dintr-o dată valoarea sa în valoarea noului produs, circulând în întregime, iar nu treptat și fiind alcătuit din capitalul variabil, la care se adaugă o parte a materialului constant (materii prime, materii auxiliare, combustibil etc.). 6 (Îs) capital comercial Capitalul marfă al producătorului pe cale de a se transforma în capital bănesc. 7 (Îs) capital bancar Capital (1) al băncilor care nu funcționează în mâinile posesorului său, ci în mâinile altei persoane, care se obligă să plătească o anumită sumă în schimbul dreptului de a-l folosi. 8 (Îs) capital financiar Capital (1) rezultat din însumarea capitalului bancar cu cel industrial. 9 Sumă (mare) de bani (investită într-o afacere). 10 (Fig; îs) capital de cunoștințe Ansamblul cunoștințelor pe care le posedă cineva Si: experiență.

Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

CAPITAL
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL2, -Ă, capitali, -e, adjectiv

1. De primă importanță, esențial, fundamental, de frunte. Probleme mari filozofice și sociale, însăși problema capitală a originii vieții, toate l-au muncit [pe Beldiceanu]. IONESCU-RION, 128. Vom zări în acest roman și unele din ovestiile capitale ce ne împing astăzi. RUSSO, S. 114.
       • Reparație capitală = refacere a părților importante ale unei clădiri, ale unei mașini etc.

2. (Despre caractere tipografice) De dimensiuni mai mari decît litera obișnuită și cu formă de obicei diferită; (despre litere în general) majuscul, verzal. verb reflexiv:eo 80 manuscripte slavone... scrise cu litere capitale și minuscule. ODOBESCU, S. I 343.
       • (Substantivat, forme) Titlurile articolelor din acest dicționar sînt tipărite cu capitale.

3. (În expresie) Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea. Aceasta este vină grozavă, criminală, Și merită osîndă, pedeapsă capitală. ALEXANDRESCU, P. 85.
Forme diferite ale cuvantului capital: capital-Ă

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

capital
Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru capital:
*capitál, -ă adjectiv (latina capitalis, despre caput, cap). Esențial, fundamental: punct capital. Care e maĭ important: oraș capital, urbe capitală (saŭ numaĭ capitală, substantiv feminin). Care aduce tăĭerea capuluĭ, adică moartea: crimă capitală. Literă capitală, majusculă. substantiv neutru, plural e și urĭ. Lucru esențial. Capete sumă care aduce procent: un capital de 100 de francĭ aduce un procent de 5 francĭ. Fondurile uneĭ societățĭ de exploatare. Avere pe care o posezĭ: capital de ideĭ (Dim. fam. căpitălaș n., plural e). S. forme, plural e Orașu în care rezidă guvernu uneĭ țărĭ, prefectu unuĭ județ ș. a.
Forme diferite ale cuvantului capital: capital-ă gîlbáj

Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

CAPITAL
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITAL1, (1) capitaluri, substantiv neutru

1. Raport social de producție care se stabilește între capitaliști, proprietari ai mijloacelor de producție, și proletari, lipsiți de mijloace de producție și de subzistență și nevoiți, pentru a-și câștiga existența, să-și vândă forța de muncă, ca pe o marfă, celor care îi exploatează; valoare care produce plusvaloare.

2. figurat Clasa capitaliștilor; capitalism.

3. Bani, sumă (mare) de bani (investiți într-o afacere).
       • Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență.

– în franceză capital.[1]
Forme diferite ale cuvantului capital:

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

CAPITAL
Marele dicționar de neologisme dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL1 substantiv neutru

1. relație socială de producție care presupune existența proprietății capitaliste asupra mijloacelor de producție și folosirea forței de muncă drept marfă, care creează plusvaloarea.

2. valoare care, datorită productivității și rentabilității muncii, produce plusvaloare.

3. (figurat) clasa capitaliștilor; capitalism.

4. sumă de bani investită într-o afacere; bunuri, valori.
       • ansamblu de bunuri intelectuale, spirituale, morale.
capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență. (< limba franceza capital, germana Kapital)

Definiție sursă: Marele dicționar de neologisme

CAPITAL
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL2, -Ă, capitali, -e, adjectiv

1. De primă importanță, de frunte; fundamental, esențial.
       • Reparație capitală = refacere a părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini etc.
       • Expresia: A (o) lua de capital = a acorda o importanță exagerată unui fapt, unei afirmații etc.

2. (Despre caractere tipografice; adesea substantivat, forme) De dimensiuni mai mari decât litera obișnuită și cu o formă, de obicei, diferită; (despre litere) majuscul, verzal.

3. (În expresie) Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea.

– Din limba franceza capital.
Forme diferite ale cuvantului capital: capital-Ă

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

CAPITAL
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL2, -Ă, capitali, -e, adjectiv

1. De primă importanță, de frunte; fundamental, esențial.
       • Reparație capitală = refacere a părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini etc.
       • Expresia: A (o) lua de capital = a acorda o importanță exagerată unui fapt, unei afirmații etc.

2. (Despre caractere tipografice; adesea substantivat, forme) De dimensiuni mai mari decât litera obișnuită și cu o formă, de obicei, diferită; (despre litere) majuscul, verzal.

3. (În expresie) Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea.

– Din limba franceza capital.
Forme diferite ale cuvantului capital: capital-Ă

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

capital
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru capital:
capitál3, capitală [Atestat: ALEXANDRESCU, M. 258 / Plural: capitali, capitale / Etimologie: franceza capital] 1 a De primă importanță Si: de frunte, fundamental, esențial. 2 a (Îs) Reparație capital ă Refacere a părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini etc. 3 a (Îlv) A (o) lua de capital A acorda o importanță exagerată unui fapt, unei afirmații etc. 4-5 substantiv feminin a (Caracter tipografic) de dimensiuni mai mari decât litera obișnuită și cu o formă, de obicei, diferită. 6-7 substantiv feminin a Majusculă. 8 a (Îs) Pedeapsă capital ă Pedeapsă cu moartea.
Forme diferite ale cuvantului capital: capitală

Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

CAPITAL
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL1, (1) capitaluri, substantiv neutru

1. (economie poloneză) Totalitatea bunurilor economice deținute de o persoană sau de un grup de persoane, care sunt utilizate în scopul producerii de bunuri și servicii destinate vânzării și obținerii de profit.

2. (În sintagmele) Capital uman = competența salariaților, comportamentul și abilitatea intelectuală. Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență.

– Din limba franceza capital, germana Kapital.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

CAPITAL
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL2, -Ă, capitali, -e, adjectiv

1. De primă importanță, de frunte; fundamental, esențial.
       • Reparație capitală = refacere a părților importante ale unei clădiri, ale unei mașini etc.

2. (Despre caractere tipografice; adesea substantivat, forme) De dimensiuni mai mari decât litera obișnuită și cu o formă de obicei diferită; (despre litere) majuscul.

3. (În expresie) Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea.

– în franceză capital.
Forme diferite ale cuvantului capital: capital-Ă

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

CAPITAL
Dicționarul de neologisme dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL substantiv neutru

1. Valoare care produce plusvaloare; categorie economică ce reflectă relația socială de subordonare a muncitorului salariat de către capitalist.

2. (figurat) Clasa capitaliștilor; capitalism.

3. (Curent) Bani, sumă mare de bani investită într-o afacere; bunuri, valori.
       • Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență. [plural -luri. / < limba franceza capital, conform germana Kapital].

Definiție sursă: Dicționar de neologisme

CAPITAL
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITAL adjectiv

1. adînc, considerabil, crucial, decisiv, esențial, fundamental, hotărîtor, important, însemnat, organic, primordial, profund, radical, serios, structural, substanțial, vital, (livresc) cardinal, major, nodal, (rar) temeinic. (Schimbări capital; evenimente capital.)

2. (tipografie) majuscul, mare, verzal. (Literă capital; caracter capital al unei litere.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

CAPITAL
Dicționarul de neologisme dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL, -Ă adjectiv

1. Foarte important, fundamental, esențial.

2. (Despre caractere tipografice) Cu dimensiuni mai mari decât litera obișnuită; majuscul, verzal.

3. De moarte; care privește viața sau moartea.
       • Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea. [< limba franceza capital, conform italiana capitale, latina capitalis < caput

– cap].
Forme diferite ale cuvantului capital: capital-Ă

Definiție sursă: Dicționar de neologisme

CAPITAL
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITAL1, (1) capitaluri, substantiv neutru

1. Avuție sub formă de bani, de mărfuri, de bunuri materiale în genere.

2. Bani, sumă (mare) de bani (investiți într-o afacere).
♦ Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență.

– Din limba franceza capital, germana Kapital.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

CAPITAL
Marele dicționar de neologisme dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL2, -Ă adjectiv

1. foarte important, fundamental, esențial.

2. (despre caractere tipografice; și substantiv feminin) cu dimensiuni mai mari decât litera obișnuită; majuscul, verzal.

3. pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea. (< limba franceza capital, latina capitalis)
Forme diferite ale cuvantului capital: capital-Ă

Definiție sursă: Marele dicționar de neologisme

CAPITAL
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL2 capitaluri n.

1) Ansamblu de bunuri posedate în bani sau în natură.

2) Totalitate a resurselor bănești investite într-o afacere. capital industrial.

3) figurat Totalitate de bunuri intelectuale, spirituale sau morale. /<fr. capital
Forme diferite ale cuvantului capital: capitaluri

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

CAPITAL
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL1 capitală (capitali, capitale) Care este de mare importanță; fundamental; esențial.
       • Literă capitală literă majusculă. Pedeapsă capitală pedeapsă cu moartea. /<fr. capital, germana Kapital
Forme diferite ale cuvantului capital: capitală capitali capitale

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

capital
Dicționarul de argou al limbii române dă următoarea definitie pentru capital:
capital capitaluri substantiv neutru

1. (argoul lumii interlope) cazier judiciar, antecedente penale.

2. (deț.) fese de homosexual.

Definiție sursă: Dicționar de argou al limbii române

CAPITAL
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITAL substantiv (economie poloneză) (popular) capete (la plural), (învechit) sermaia. (A pierdut din capital.)
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

capital
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru capital:
capitál adjectiv masculin, plural capitáli; forme singular capitálă, plural capitále
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

capital
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru capital:
capitál1 adjectiv masculin, plural capitáli; forme capitálă, plural capitále
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

CAPITAL
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL adjectiv

1. vezi esențial.

2. vezi majuscul.

Definiție sursă: Dicționar de sinonime

capital
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru capital:
capitál2 (avuție) substantiv neutru, plural capitáluri
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

capital
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru capital:
capitál substantiv neutru, plural capitáluri
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

capital
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru capital:
capitál2 sn vezi capitală
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

CAPITAL
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru CAPITAL:
CAPITÁL substantiv verbal ban.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

capital
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru capital:
capital substantiv verbal BAN.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române


CUVINTE APROPIATE DE 'CAPITAL'
CÁPIȘTEcăpistélecăpistéreCĂPÍȚĂCAPITÁLCAPITÁLĂcapităláșcapitálbandcapitaléi

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL capital
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului capital dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
159 / V: căpcapital / Plural: capitaluri, rar capital e / Etimologie: franceza capital, ger Kapital] 1 Avuție sub formă de bani, de mărfuri, de bunuri materiale în genere.
2 Îs capital constant Parte a capitalului 1 care se transformă în mijloace de producție fără să-și schimbe mărimea valorii în procesul de producție.
3 Îs capital variabil Parte a capitalului 1 transformată în forță de muncă și care își schimbă valoarea în procesul de producție, reproducând propriul său echivalent și un excedent Si: plusvaloare.
4 Îs capital fix Parte a capitalului 1 constant investită în mijloace de muncă clădiri, mașini, instalații, unelte etc.
5 Îs capital circulant Capital 1 care, în cursul procesului de producție, își trece dintr-o dată valoarea sa în valoarea noului produs, circulând în întregime, iar nu treptat și fiind alcătuit din capitalul variabil, la care se adaugă o parte a materialului constant materii prime, materii auxiliare, combustibil etc.
6 Îs capital comercial Capitalul marfă al producătorului pe cale de a se transforma în capital bănesc.
7 Îs capital bancar Capital 1 al băncilor care nu funcționează în mâinile posesorului său, ci în mâinile altei persoane, care se obligă să plătească o anumită sumă în schimbul dreptului de a-l folosi.
8 Îs capital financiar Capital 1 rezultat din însumarea capitalului bancar cu cel industrial.
10 Fig; îs capital de cunoștințe Ansamblul cunoștințelor pe care le posedă cineva Si: experiență.
Capitál3, capitală [Atestat: ALEXANDRESCU, M.
258 / Plural: capitali, capitale / Etimologie: franceza capital] 1 a De primă importanță Si: de frunte, fundamental, esențial.
2 a Îs Reparație capital ă Refacere a părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini etc.
3 a Îlv A o lua de capital A acorda o importanță exagerată unui fapt, unei afirmații etc.
8 a Îs Pedeapsă capital ă Pedeapsă cu moartea.
Schimbări capital; evenimente capital.
Literă capital; caracter capital al unei litere.
CAPITÁL2 capitaluri n.
Capital industrial.
CAPITÁL1 capitală capitali, capitale Care este de mare importanță; fundamental; esențial.
       • Literă capitală literă majusculă.
Pedeapsă capitală pedeapsă cu moartea.
A pierdut din capital.
A pierdut din capital.

GRAMATICA cuvântului capital?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului capital.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul capital poate fi: substantiv, adjectiv, verb,
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul capital sa indeplinească rolul de: substantiv feminin, substantiv neutru, adjectiv masculin,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două
  • group icon La plural substantivul capital are forma: capitáluri
VEZI PLURALUL pentru capital la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE capital?
Vezi cuvântul capital desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul capital?
[ ca-pi-tal ]
Se pare că cuvântul capital are trei silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL capital
Inţelegi mai uşor cuvântul capital dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
Brut = masa echipamentelor în expresie valorică
Monetar = valoarea ansamblului fondurilor disponibile exprimată în unități monetare
Intensiv = metodă productivă care folosește mai mult c
Flotant = parte a c
Individual = patrimoniul firmei unui singur agent economic
Social nominal = patrimoniul aflat în proprietatea întreprinzătorilor asociați sau al unei societăți pe acțiuni; infrastructura unei economii naționale
Permanent = c
-risc = parte a c
După rolul pe care îl are în procesul de producție Capital constant = parte a capitalului transformată în mijloace de producție utilaj, materii prime etc
Capital variabil = parte a capitalului transformată în forță de muncă și care-și schimbă valoarea în procesul de producție, reproducînd propriul ei echivalent și un excedent, plusvaloarea
După modul de circulație Capital fix = parte a capitalului investită în mijloace de muncă clădiri, utilaje etc
Valoarea capitalului circulant = în forță de muncă și mijloace de producție – este avansată numai pentru timpul în care se confecționează produsul, timp care depinde de scara producției, care la rîndul ei este dată o dată cu volumul capitalului fix
Capital financiar = capital rezultat din contopirea capitalului bancar cu cel industrial, în urma concentrării producției și a apariției monopolurilor
Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență
Reparație capitală = refacere a părților importante ale unei clădiri, ale unei mașini etc
În expresie Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea
Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență
♦ capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență
Reparație capitală = refacere a părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini etc
A o lua de capital = a acorda o importanță exagerată unui fapt, unei afirmații etc
În expresie Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea
Reparație capitală = refacere a părților esențiale ale unei clădiri, ale unei mașini etc
A o lua de capital = a acorda o importanță exagerată unui fapt, unei afirmații etc
În expresie Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea
În sintagmele Capital uman = competența salariaților, comportamentul și abilitatea intelectuală
Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență
Reparație capitală = refacere a părților importante ale unei clădiri, ale unei mașini etc
În expresie Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea
Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență
Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea
♦ Capital de cunoștințe = suma cunoștințelor pe care le posedă cineva; experiență
Pedeapsă capitală = pedeapsă cu moartea

© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL capital

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: A nu avea sau a nu ști pe unde să scoți cămașa?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
trăsătură caracteristică a unei noțiuni, care o deosebește de celelalte noțiuni cuprinse în genul ei proxim
denumire a unor partide politice de orientare social-democratică din unele țări
a fi în mare încurcătură, a nu ști cum să scapi
a fi prefăcut, ipocrit, fățarnic
VEZI RĂSPUNSUL CORECT

Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app