eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție asupra


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME GRAMATICĂSILABE
Asupra [ a-su-pra ]
VEZI SINONIME PENTRU asupra PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului asupra în mai multe dicționare

Definițiile pentru asupra din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASÚPRA prepoziție (Construit cu genitivul; uneori, mai ales înaintea formelor neaccentuate de dativ ale pronumelui personal cu valoare posesivă, în forma asupră).

1. (Indică un raport local) Peste. Asupra pădurii veghează de sus Cetatea eternelor stele. GOGA, P. 52. Asupră-mi anii grei și-aștern nămeții. VLAHUȚĂ, O. A. 82. Un vis fantastic veni și-și puse asupră-mi negrele sale aripi. NEGRUZZI, S. I 60.
       • Expresia: A avea (un obiect) asupra sa = a purta cu sine. Are documentele asupra sa. A lua (sau a avea) asupra sa sau asupră-și (o sarcină) = a se însărcina (sau a fi însărcinat) cu săvîrșirea unei acțiuni, a-și lua (sau a avea) o răspundere; a răspunde de un obiect încredințat. Aveam asupra mea un depozit, a urmat lucrătorul. SADOVEANU, N. forme 185. Dorea ca, verb reflexiv:înd-nevrînd, să împlinească slujba ce și-o luase asupră-și. ISPIRESCU, L. 17. A prinde (pe cineva) asupra faptului = a surprinde (pe cineva) în momentul cînd săvîrșește o acțiune (de obicei rea); a prinde (pe cineva) în flagrant delict. Nici un hoț nu mărturisește de bunăvoie cînd n-a fost prins asupra faptului. REBREANU, R. I 118.
       • (Substantivat, în expresie) Cu asupra de măsură sau (învechit, eliptic) cu asupra = mai mult (decît era de așteptat sau decît se cuvenea), cu prisosință, cu vîrf, peste măsură. Comandanții [hitleriști] porunceau oștilor război fără pic de omenie, război cu asupra de măsură mai crud decît al hoardelor. SADOVEANU, M. C. 74. Ginerele se supără mai cu asupra decît toți. ISPIRESCU, L. 258, Fericit mă simt atuncea cu asupra de măsură. EMINESCU, O. I 82.

2. (În fraze în care se exprimă o idee de dominație sau de superioritate, introduce numele persoanei sau al obiectului peste care se întinde puterea, stăpînirea etc.) Nic-a lui Costache... nu mai avea stăpînire asupra mea. CREANGĂ, A.

7. Temperatura avu pururea o deosebită influență asupra fizicului meu. NEGRUZZI, S. I 57. Triumful științei asupra naturii. BĂLCESCU, O. II 10.

3. (În fraze în care se exprimă o cugetare, un gînd, introduce numele persoanei sau al obiectului la care ne referim) Ai voit, amice, să citesc... cartea... și, după cetire, să-mi și dau părerea asupră-i. ODOBESCU, S. III

9.
       • (În fraze în care se exprimă un sentiment) Pentru; de. Numai dragostea ce am asupra domniei-tale mă poate răscumpăra. SADOVEANU, forme J. 450. Prinse dragoste asupra unei fete. ISPIRESCU, L. 117. Să se îndure asupră-le și să nu-i pună în primejdie. BĂLCESCU, O. II 232. Atît de mult împăratul asupra lui [a pruncului] tremura, Că strășnici tot palatul nu cumva a-l supăra. PANN, P. vezi II 5.

4. (În fraze în care se exprimă o idee de năpăstuire, de distrugere, de năpustire etc., introduce numele persoanei sau al obiectului care suportă acțiunea) Numai așa îl putem scăpa de urgia care-i asupra lui. SADOVEANU, N. forme 37.
♦ (Acțiunea pornește din intenții dușmănoase) în contra, împotriva. Ursul... se repezise asupră-i. ODOBESCU, S. III 48. Apucă orice vede Și asupra mea se repede. TEODORESCU, P. P. 274.
♦ (După cuvinte care exprimă un sentiment răuvoitor, mînie, pizmă, ură etc.) Față de... împotriva; pe. Atîta năduh am eu asupra lor, că parcă-mi vine să-ți mai spun o dată istoria. SADOVEANU, O. V 461. Se hotărî să-și răzbune asupra împăratului. ISPIRESCU, L. 31. Destul ai viclenit asupra tatălui meu! EMINESCU, N.

7. Am primit răvașul dumitale... prin care am văzut că.... sînteți foarte supărați asupra mea. KOGĂLN1CEANU, S. 117. Aveau o ură fioroasă împotriva nobililor și mai ales asupra familiei Batoreștilor. BĂLCESCU, O. II 225.

5. (Arată direcția unei acțiuni) Spinul repede își ațintește privirile asupra lui Harap-Alb. CREANGĂ, P. 233.

6. (Cu sens temporal) Spre, către, aproape de (o zi sau un moment anumit). Asupra iernii [muntenii] coboară la locuri largi și-și pun turmele la iernat în bălți. SADOVEANU, B.

10. Mă hotărîi să plec călare și fiindcă era asupra iarmarocului de la duminica-mare, rugai pe prietenul meu... să-mi închipuie un cal potrivit pungii mele și țintei ce urmăream. HOGAȘ, M. N.

7.
♦ Expresia: A fi asupra unui lucru = a fi tocmai gata să se apuce de ceva. - Formă gramaticală: asupră.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane


Ce inseamna expresia      Ce inseamna?

asupra
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru asupra:
asúpra [Atestat: PSALT. SCH. 162 / V: -răi, -re / Etimologie: moștenit din latinescul ad + supra] 1 pp Mai sus față de ceva. 2 pp Peste. 3 pp Însoțește numele unui dușman care a fost biruit. 4 pp Arată un raport de superioritate față de ceva. 5 pp Către. 6 pp În direcția... 7pp (Îe) A avea ceva asupra sa A purta ceva cu sine. 8 pp (Îae; înv) A avea ceva pe conștiință. 9 pp (Îe) A prinde asupra faptului A prinde în flagrant delict. 10 substantiv feminin singular (Reg; îlav) Cu asupra (de măsură) Peste măsură. 11 pp Spre. 12 pp Cu privire la... Si: despre. 13 pp (Reg) Aproape. 14 pp (Reg) în timp, de... 15 pp (Îe) A sta asupra unui lucru A stărui să se vorbească despre un lucru sau să se facă. 16 av (Înv) Peste toată întinderea. 17 av (Înv) În tot locul. 18 substantiv feminin singular (Înv) Partea cea mai de sus a unui obiect. 19 pp (Îe) A lua ceva asupra sa sau (înv) a-și lua -ră, asupra sufletului (ori capului) său A se însărcina cu ceva. 20 pp (Îae) A-și asuma o răspundere. 21 pp (Îae) A-și asuma o vină. 22 pp (Îe; înv) A sta asupra cuiva să... A fi în puterea cuiva să... 23 pp (Îe; înv) A fi asupra unui lucru A fi gata tocmai atunci să se apuce de ceva. 24 pp Împotriva. 25 pp (Îe; înv) A fi (sau a sta) ceva cuiva -ră A apăsa ceva pe cineva. 26 pp (Îe; înv) A veni ceva cuiva -ră A veni un necaz neașteptat peste cineva. 27 (Îe; înv) A cădea ceva cuiva -ră A cădea pacoste pe capul cuiva. 28 (Îe; înv) A se scula asupra cuiva A ataca pe cineva. 29 pp (îae) A se revolta împotriva cuiva. 30 pp (Arată direcționarea unor sentimente binevoitoare) Față de... 31 substantiv feminin singular (Înv; îe) Cu -ră Cu dobândă. 32 substantiv feminin singular (Îae; înv) Cu prisosință.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

ASUPRA
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASÚPRA prepoziție (Construit cu genitivul)

1. (Local) Peste. Asupră-mi anii grei și-aștern nămeții (VLAHUȚĂ).
       • Expresia: A avea (ceva) asupra sa = a purta (ceva) cu sine. A lua (sau a avea) asupra sa (o sarcină) = a-și lua (sau a avea) o răspundere. A prinde (pe cineva) asupra faptului = a surprinde (pe cineva) în momentul când comite ceva (rău).
       • (Substantivat, regional, în expresie) Cu asupra (de măsură) = peste măsură.

2. (Introduce numele persoanei sau al obiectului peste care se întinde o stăpânire, o putere etc.) Triumful științei asupra naturii (BĂLCESCU).

3. (Introduce numele persoanei sau al obiectului care suportă acțiunea) Urgia care-i asupra lui (SADOVEANU).
♦ În contra; împotriva. Asupra mea se repede (TEODORESCU).
♦ (învechit și regional) Față de...; pentru. Prima dragoste asupra unei fete (ISPIRESCU).

4. Cu privire la..., despre. Să citesc [cartea]... și, după citire, să-mi și dau părerea asupră-i (ODOBESCU).

5. Înspre, spre.

6. (Temporal; regional) În preajma..., aproape de..., către. Asupra iernii coboară la locuri largi (SADOVEANU). [Variante: asúpră prepoziție]

– latina ad-supra.

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

asupra
Dicționarul etimologic român dă următoarea definitie pentru asupra:
asúpra adverb, prepoziție –

1. Deasupra (adverb, se folosește numai cu prepoziție de). –

2. Peste, pe deasupra (prepoziție, se construiește cu gen. și urmat de de). –

3. În sarcina, la dispoziția (prepoziție, cu gen.) –

4. În contra, împotriva. –

5. În preajma, aproape de (prepoziție, indică o relație temporală). –

6. Ca adverb, are și o întrebuințare absolută, în forma asupră: slujba ce și-o luase asupră (Ispirescu); plătesc eu cît face cu asupră (Iosif).

– Mr. asupră, megl. supră. latina *ad supra (Pușcariu 156; REW 200; DAR); conform sard. assubra, abruz. assupra, termen militar assura. În celelalte limbi romanice s-a păstrat numai supra, conform spre. Pentru folosirea lui asupra, conform Moser 448. derivat asupri, verb (a împovăra; a oprima, a prigoni), pare formație internă (Cipariu, gramatică, 355 îl deriva de la latina *ad superare); asupreală, substantiv feminin (opresiune); asuprelnic, adjectiv (împovărător; opresor); asupriciune, substantiv feminin (opresiune); asupritor, adjectiv (care asuprește, opresor); asupritură, substantiv feminin (învechit, opresiune).

Definiție sursă: Dicționarul etimologic românASUPRA
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASÚPRA prepoziție (Construit cu genitivul)

1. (Local) Peste; deasupra. Se apleacă asupra lui.
       • Expresia: A avea (ceva) asupra sa = a purta (ceva) cu sine. A prinde (pe cineva) asupra faptului = a surprinde (pe cineva) în momentul când comite ceva (rău). (Substantivat, regional) Cu asupra (de măsură) = peste măsură.

2. (Local) Înspre, spre. Își ațintește privirea asupra lui.

3. În contra; împotriva. Se repede asupra lui.

4. Cu privire la...; despre. Discuție asupra atomilor.

5. (Temporal; regional) În preajma..., aproape de...; către. A sosit asupra nopții. [Variante: (învechit) asúpră prepoziție]

– latina ad-supra.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

ASUPRA
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASÚPRA prepoziție

1) (exprimă un raport spațial, concretizând direcția desfășurării unei acțiuni) În direcția; înspre; spre; către. S-a năpustit asupra lui. S-a aplecat asupra bolnavului.
       • A avea asupra sa a purta ceva cu sine.

2) (exprimă un raport temporal, concretizând apropierea în timp a unui fenomen) Aproape de; în preajma; înspre; spre; către. A sosit asupra nopții.

3) (exprimă un raport completiv) Împotriva; contra. A început a vicleni asupra lui.

4) (exprimă un raport relativ) Cu privire la; referitor la; privind. Referință asupra articolului. [Sil -supra] /<lat. ad-supra

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

ASUPRA
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASÚPRA prepoziție (Construit cu genitivul)

1. (Local), Peste; deasupra. Se apleacă asupra lui.
       • Expresia: A avea (ceva) asupra sa = a purta (ceva) cu sine. A prinde (pe cineva) asupra faptului = a surprinde (pe cineva) în momentul când comite ceva (rău). (Substantivat, regional); Cu asupra (de măsură) peste măsură.

2. (Local) Înspre, spre. Își ațintește privirea asupra lui.

3. În contra; împotriva. Se repede asupra lui.

4. Cu privire la..., despre. Discuție asupra atomilor.

5. (Temporal; regional) În preajma..., aproape de..., către. A sosit asupra nopții. [Variante: asúpră conjuncție]

– Din latina ad-supra.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

asupra
Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru asupra:
asúpra, prepoziție cu gen. și care arată starea saŭ mișcarea (latina ad-supra). Pe, deasupra: atîrna asupra capuluĭ, multe nenorocirĭ aŭ căzut asupra țăriĭ. Contra: a porni războĭ asupra cuĭva. Față de. către: a avea influență asupra cuĭva. A-țĭ lua un lucru asupra ta,

1) a te însărcina cu un lucru, a-l lua pe socoteala ta,

2) a-l considera adresat ție (o vorbă, o aluziune). Barb. (după limba franceza sur). Despre: a vorbi asupra filosofiiĭ, limba română corect despre filosofie. Vechĭ. Vest. Asupră-mĭ, asupră-le, a lua usupră.

Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

ASUPRA
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASUPRA prepoziție

1. (local) deasupra, peste. (Se apleacă asupra lui.)

2. (local) către, înspre, la, spre, (învechit) despre, între, supra. (Își ațintește privirea asupra noastră.)

3. contra, împotriva, (învechit) către, despre, spre. (Pornește asupra dușmanilor.)

4. despre. (Studiu asupra atomilor.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

ASUPRA
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASUPRA prepoziție

1. (local) deasupra, peste. (Se apleacă asupra lui.)

2. (local) către, înspre, la, spre, (învechit) despre, între, supra. (Își ațintește privirea asupra noastră.)

3. contra, împotriva, (învechit) către, despre, spre. (Pornește asupra dușmanilor.)

4. despre. (Studiu asupra atomilor.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

asupră-
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru asupră-:
*asúpră- (învechit) (-su-pră-) prepoziție (asupră-i)
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

asupra
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru asupra:
asúpra (-su-pra) prepoziție (asupra lui, asupra sa, asupra-i)
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

ASUPRA
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru ASUPRA:
ASÚPRA prepoziție vezi către, înspre, spre.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

asupra
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru asupra:
asupra prepoziție vezi CĂTRE. ÎNSPRE. SPRE.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

asupra
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru asupra:
asupra prepoziție vezi CĂTRE. ÎNSPRE. SPRE.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

asupră
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru asupră:
asúpră pp, substantiv feminin singular vezi asupra
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

asupra
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru asupra:
asúpra prepoziție (silabe -pra)
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

ASUPRĂ
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru ASUPRĂ:
ASÚPRĂ prepoziție vezi asupra.
Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

ASUPRĂ
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru ASUPRĂ:
ASÚPRĂ prepoziție vezi asupra.
Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

ASUPRĂ
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru ASUPRĂ:
ASÚPRĂ prepoziție vezi asupra.
Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

ASUPRĂ
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru ASUPRĂ:
ASÚPRĂ prepoziție vezi asupra.
Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane


CUVINTE APROPIATE DE 'ASUPRA'
așungaașungáreașungátasuníeASÚPRAasuprăluáreasupraveníasúpreASUPREÁLĂ

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL ASUPRĂ
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului asupră dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
7pp Îe A avea ceva asuprĂ sa A purta ceva cu sine.
9 pp Îe A prinde asuprĂ faptului A prinde în flagrant delict.
10 substantiv feminin singular Reg; îlav Cu asuprĂ de măsură Peste măsură.
15 pp Îe A sta asuprĂ unui lucru A stărui să se vorbească despre un lucru sau să se facă.
19 pp Îe A lua ceva asuprĂ sa sau înv a-și lua -ră, asuprĂ sufletului ori capului său A se însărcina cu ceva.
22 pp Îe; înv A sta asuprĂ cuiva să.
23 pp Îe; înv A fi asuprĂ unui lucru A fi gata tocmai atunci să se apuce de ceva.
28 Îe; înv A se scula asuprĂ cuiva A ataca pe cineva.
Se apleacă asuprĂ lui.
Își ațintește privirea asuprĂ noastră.
Pornește asuprĂ dușmanilor.
Studiu asuprĂ atomilor.
Se apleacă asuprĂ lui.
Își ațintește privirea asuprĂ noastră.
Pornește asuprĂ dușmanilor.
Studiu asuprĂ atomilor.
Se apleacă asuprĂ lui.
Își ațintește privirea asuprĂ noastră.
Pornește asuprĂ dușmanilor.
Studiu asuprĂ atomi.
Asúpra -su-pra prepoziție asuprĂ lui, asuprĂ sa, asuprĂ-i.GRAMATICA cuvântului ASUPRĂ?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului asupră.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul ASUPRĂ poate fi: substantiv, adjectiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul ASUPRĂ sa indeplinească rolul de: substantiv feminin,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor o / două

CUM DESPART ÎN SILABE asupra?
Vezi cuvântul asupra desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul asupra?
[ a-su-pra ]
Se pare că cuvântul asupra are trei silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL ASUPRĂ
Inţelegi mai uşor cuvântul asupră dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
A avea un obiect asupra sa = a purta cu sine
A lua sau a avea asupra sa sau asupră-și o sarcină = a se însărcina sau a fi însărcinat cu săvîrșirea unei acțiuni, a-și lua sau a avea o răspundere; a răspunde de un obiect încredințat
A prinde pe cineva asupra faptului = a surprinde pe cineva în momentul cînd săvîrșește o acțiune de obicei rea; a prinde pe cineva în flagrant delict
Substantivat, în expresie Cu asupra de măsură sau învechit, eliptic cu asupra = mai mult decît era de așteptat sau decît se cuvenea, cu prisosință, cu vîrf, peste măsură
♦ Expresia: A fi asupra unui lucru = a fi tocmai gata să se apuce de ceva
A avea ceva asupra sa = a purta ceva cu sine
A lua sau a avea asupra sa o sarcină = a-și lua sau a avea o răspundere
A prinde pe cineva asupra faptului = a surprinde pe cineva în momentul când comite ceva rău
Substantivat, regional, în expresie Cu asupra de măsură = peste măsură
A avea ceva asupra sa = a purta ceva cu sine
A prinde pe cineva asupra faptului = a surprinde pe cineva în momentul când comite ceva rău
Substantivat, regional Cu asupra de măsură = peste măsură
A avea ceva asupra sa = a purta ceva cu sine
A prinde pe cineva asupra faptului = a surprinde pe cineva în momentul când comite ceva rău© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL ASUPRĂ

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Lingvistică; în sintagma verb absolut?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
depresiune oceanică, fosă abisală
a disciplină a criticii literare care studiază regulile de urmat la alcătuirea operelor literare; b tratat scris de obicei în versuri, poem care exprimă concepția, convingerile despre menirea artei și despre idealul poetic al autorului
verb tranzitiv care are complementul neexprimat, dar subînțeles
a lăsa să i se scoată o cantitate de sânge în mod terapeutic sau pentru a fi folosit în transfuzii
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app