eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție chip


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME DIMINUTIVE PLURALGRAMATICĂSILABE
Chip [ chip ]
VEZI SINONIME PENTRU chip PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului chip în mai multe dicționare

Definițiile pentru chip din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CHIP:
CHIP, chipuri, substantiv neutru

I.

1. Față, obraz, figură. Vezi, noi nu sîntem boieri; ne-am învățat să izbim în cărbune, nu în chipul omului. DAVIDOGLU, M. 74. Chipul senin și zîmbitor al Margaretei îi umplea întreaga lume de gînduri. VLAHUȚĂ, O. A. 118. E scurt la grai, năprasnic, la chip întunecos. ALECSANDRI, O. 210.
♦ Expresie a feței, fizionomie. Dumitrache semăna bunicului la chip și la inimă. STANCU, D.

7. Se puse la poartă cu chip umilit și smerit. ISPIRESCU, L. 308. Mă rog d-tale, nu te-ndura, fii cum te-arată chipul. ALECSANDRI, T. 382.

2. Înfățișarea sau aspectul unei persoane. Călătorul, după chip și port, e un negustor. CARAGIALE, O. I 369. Nici că se uita la dînsul, carele-i tot bătea capul, arătîndu-i-se ei sub deosebite chipuri. ISPIRESCU, U.

15. Un demon sufletul tău este, Cu chip de marmură frumos. EMINESCU, O. I 211. Dascălul acesta lua în ochii mei un chip măreț, academic. NEGRUZZI, S. I

6.
       • figurat Cioplind cu dalta chipul nou al lumii, Celor răpuși chip nou le dăltuim. BANUȘ, B. 90.
       • Locuţiune adverbiala În chip de... = cu înfățișare de..., asemenea cu..., în formă de..., ca... Ea ar fi venit în chip de pasăre, de a bătut acum la fereastră. CREANGĂ, P. 232. Briar... n-are-n lume decît un gros stejar... cioplit în chip de ghioagă. ALECSANDRI, P. A. 193. După chipul și asemănarea cuiva = întocmai ca cineva, exact, la fel cu cineva. Și-și ia un suflet de noră, întocmai după chipul și asemănarea celei de-ntîi. CREANGĂ, P.

7.
♦ Persoană, făptură, ființă. De la mesele vecine, alte chipuri se adunară în jurul lor și glumele începură din belșug. DUNĂREANU, CH. 46. Ce-ți pasă ție, chip de lut, Dac-oi fi eu sau altul? EMINESCU, O. I 181.
♦ Imagine, arătare. Chipul morții pare că-n orice colț îl vezi. EMINESCU, O. I 96. De pe stîncă, chipuri negre se cobor. ALEXANDRESCU, P. 132.
       • figurat Clopotele încetaseră și din păduri ieșeau chipurile înfiorătoare ale liniștii și ale nopții. DAN, U. 154.

3. Imagine a unei persoane sau a unui obiect, redată prin desen, pictură, sculptură etc. Faurul pămîntului se apucă și făcu chipul lui Greuceanu numai și numai din fier. ISPIRESCU, L. 220. Tot acolo am văzut și chipul de ceară a craiului de Ungaria, Mătieș Corvin. KOGĂLNICEANU, S.

12.
       • Carte cu chipuri = carte cu ilustrații.

4. (Popular) Semn. Făcui chip Pisicuții cu frîul la dreapta, ca și cum aș fi avut de gînd să urc scara călare și să întru în casă cu Pisicuță, cu tot. HOGAȘ, M. N. 16.

II.

1. (Urmat sau precedat de determinări adjectivale) Fel, mod. M-ai închis, aici, în lanțuri; am răbdat în chip păgîn. COȘBUC, P. I 120. S-a gîndit... cum să-i facă a-și petrece verb reflexiv:emea în chipul cel mai plăcut. CARAGIALE, O. III 60. Exercițiile vînătorești au darul de a dezvolta într-un chip cu totul excepțional imaginațiunea omenească. ODOBESCU, S. III 47. Toate părțile lumii sînt lănțuite într-astfel de chip, că este peste putință de-a cunoaște una fără celelalte. BĂLCESCU, O. II

11.
       • Locuţiune adverbiala (În sau cu) fel și chip (sau chipuri) = în tot felul, în toate modalitățile posibile. Fel și chip se schimbă verb reflexiv:emea, acuși ninge, acuși plouă, acuși îi soare. MIRONESCU, S. A. 41. Fata rămîne acasă ca pe spini, bătîndu-și mintea cu fel și chipuri, ca omul în așteptare. SEVASTOS, N. 49. A doua noapte iarăși au venit pețitoriul și au început a stărui feli și chip, tot cu binele, ca să i-o deie numaidecît. SBIERA, P. 50. Fel și chip de... = tot felul de... Despre Tăun umblau, de mulți ani, fel și chip de vorbe. CAMILAR, TEM. 62. În (sau cu) chipul acesta sau în acest chip = în felul acesta, astfel. Ori de cîte ori mă jigniți în acest chip, mi se împuținează nouă zile din viață. SADOVEANU, N. forme

8. Îi despoia [pe boieri] de averi... lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni și corumpe pre norod. NEGRUZZI, S. I 143.

2. Modalitate, posibilitate. Să-i facă verb reflexiv:un chip să-l ia pe lîngă dînsul. VLAHUȚĂ, O. A. 95. N-ai grijă, că oi găsi eu verb reflexiv:un chip să vin iară. ALECSANDRI, T. 207. Am simțit că începusem a face rău, de atunce am căutat tot chipul ca să ies din prăpastia în care picasem. KOGĂLNICEANU, S. 186.
       • Locuţiune adverbiala Cu orice chip = cu orice preț, cu tot dinadinsul, oricum. Baba însă voia cu orice chip să aibă o troiță nedespărțită de nurori... de aceea și chitise una de mai înainte. CREANGĂ, P.

8. Am văzut-o că este pidosnică și verb reflexiv:oiește cu orice chip să se adăpe numai de la un izvor. CREANGĂ, P. 116. În (sau cu) nici un chip = în nici un caz, nicidecum. Căzuse parcă într-o prăpastie întunecoasă, din care nu mai putea să iasă cu nici un chip. BART, E. 207. Cea mai mică nu voia cu nici un chip să se mărite. ISPIRESCU, L. 89.
       • Expresia: Nu e chip să... (sau de a... ) = nu se poate, e imposibil să... Nu-i chip oare, soră dragă, să am un ceas tihnit cînd mă întorc la mine acasă de la treburi? SADOVEANU, N. forme 43. N-a fost chip să ajungă, din cauza mlaștinilor în care se înfundau. BART, E. 278. Nu era chip să se apropie sărac de pragul palatului lui. VLAHUȚĂ, O. A. 214. Bucatele le-au făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. CREANGĂ, P. 292. Nu-i chip de a o scoate la capăt cu omul acesta. NEGRUZZI S.I 93. Nu e chip cu cineva = nu poți s-o scoți la capăt cu cineva. Nu mai e chip cu el, moș Sandule! A sărit să mă bată, pentru că nu verb reflexiv:eau să mă duc fată-n casă la curte. BUJOR, S. 92. A nu avea (nici un) chip (să...) = a nu avea posibilitatea, a nu putea (să... ). Vezi și tu că n-avem nici un chip. VLAHUȚĂ, O. A. III 178. Corciogarii nemaiavînd chip de trai numai din minciuni, s-or apuca de muncă. CREANGĂ, A. 150. Azi n-ai chip în toată voia în privirea-i să te pierzi. EMINESCU, O. I 155. (Moldova) A face toate chipurile (ca să... ) = a face tot ce e cu putință, tot posibilul (ca să...) Nu putem trăi în casa aceasta, de n-om face toate chipurile ca să scăpăm de hîrca de babă. CREANGĂ, P.

12. D-nu polițmaistru mă încredințează că va face toate chipurile ca să-mi găsească odorul. ALECSANDRI, T. I 312. A afla chip (și cale) = a găsi un mijloc eficace. Cît s-au gîndit ei încolo și-ncoace, tot n-au aflat chip și cale. SBIERA, P. 44. Aflase chip a se dezlega pe nesimțite dintr-un lanț ce nu era potrivit cu ușurătatea inimii sale. NEGRUZZI, S. I 24.

3. (Regional) încercare; mijloace. Pentru ce m-ai sili să jur că n-oi face nici un chip de a afla cine ești? ALECSANDRI, T. 311.
       • Expresia: A Căuta chip = a căuta toate mijloacele. Chip cătam cu viclenie Să te fac să-ntrebi. COȘBUC, P. I 51.

4. (Numai în locuțiune conjuncție) Cu chip să... = ca să..., pentru ca să..., avînd intenția să... Văzînd niște lișițe pe apă, zvîrrr! cu toporul într-însele, cu chip să ucidă verb reflexiv:euna. CREANGĂ, P. 46. Cu chip că...=sub pretext că..., sub aparența că... Cu chip că ești hazliu, îi spui o mulțime de... grosolănii. VLAHUȚĂ, O. A. III 68. Ies din casă cu chip că mă duc la scăldat. CREANGĂ, A. 48.

III. (Popular și familiar, cu valoare de adverb, în formele chip, chipul și chipurile)

1. Vorba vine, cică, vorbă să fie. Ciungul a scos din haină și mina cealaltă, care, chipurile, îi lipsea. PAS, Z. I 53. Aveam și eu, chipurile, un ibovnic în sat. VLAHUȚĂ, la TDRG. Dete parale acela, chip a-i plăti. PANN, P. vezi I 63.

2. La drept vorbind, nu-i vorbă. Îi iertă împăratul de verb reflexiv:eo osîndă, chipul; dară intră la mai mare grije. ISPIRESCU, L. 375. Ai verb reflexiv:eun subiect anume, ori pot scrie despre ce mi-o da prin gînd?

– Ba, chip, avem un subiect. CARAGIALE, O. II 339.

3. Ba chiar, mai bine zis, așa-zicînd. Dar nu-i poartă ciobănește, Ci mi-i poartă, chip, domnește: Cu caftane de pambriu, Cu cizme de irmiziu, Cu obiele de bumbac. TEODORESCU, P. P. 474. Și din fugă vă cosește, Și vă taie, chip, snopește. ALECSANDRI, P. P. 81.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane


Ce inseamna expresia      Ce inseamna?

chip
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru chip:
chip1 [Atestat: COD. VOR. 90/2 / Plural: chipuri / Etimologie: mg kép] 1 sn Imagine a unei persoane sau a unui obiect redată prin desen, pictură, sculptură. 2 sn (Înv; îs) Carte cu chipuri Carte cu ilustrații. 3 sn (Înv; îs) chip scris Pictură. 4 sn (Pop) Portret. 5 sn (Pop) Fotografie. 6 sn (Pop; îlvb) A-și lua chipul A se fotografia. 7 sn (Pop; îlvb) A se (re)trage în chip A se fotografia. 8 sn (Înv) Plan al unei clădiri, al unei cetăți etc. 9 sn Efigie. 10 sn (Îvp) Statuie. 11 sn (Iuz; îs) chip vărsat /sau turnat) Statuie de bronz. 12 sn (Îs) chip cioplit Idol. 13 sn (Pop; îcs) În chipuri Joc de copii nedefinit mai îndeaproape. 14 sn (Bot; reg; îc) chipul mâței Tapoșnic (Galeopsis ladanum). 15-16 sn (Pop; îljv) În chip de... Având înfățișare de... 17-18 sn (Îal) Fiind deghizat în. 19 sn (Pop; îlav) După (sau pre) chipul și (a)semănarea (sau obrazul cuiva) După imaginea cuiva. 20 (Pop; îlav) Tocmai și spre chipul cuiva Chip (17) 21 sn (Pop; îal) Leit cuiva. 22 sn Vedenie. 23 sn Figură reprezentativă Cf caracter, tip. 24 sn (Pop) Ființă. 25 sn (Pop) Statură. 26 sn (îrg; îla) De chip Bine făcut Si: arătos, chipeș, distins, impunător. 27 sn Expresie a feței Si: înfățișare, mină, fizionomie, aer, mutră, față. 28 sn (Pop; îe) Cel cu bun chip Cel cinstit. 29 sn (Pop; lpl) Grimasă. 30 sn (Ccr) Față. 31 sn (Înv; îlav) În chip Fățiș. 32 sn (Îvp) Persoană. 33 sn (Spc; înv) Personaj cunoscut Si: (reg) obraz. 34 sn (Înv) Clasă socială. 35 sn (Înv; îlav) Singur (sau însuși) cu chipul său Însuși în persoană. 36 sn (Înv; îlav) Despre chipul lui Cât despre el. 37 sn (Înv; îal) Din partea lui. 38 sn (Înv; pop) Model. 39 sn (Înv) Imagine. 40 sn (Înv) Simbol. 41 sn (Înv) Înțeles. 42 sn (Îe) A avea chip A reprezenta. 43 sn (Ccr) Reprezentant. 44 sn (Înv; îlav) În chip de În semn de. 45 sn (Pop) Semn făcut prin mimică, spre a atrage atenția cuiva la ceva. 46 sn (Înv) Punct de vedere Si: privință. 47 sn (Pop) Fel. 48 sn (Pop; îlav) În tot chipul În multe feluri. 49 sn (Nob; înv; îal) La fel. 50 sn (Înv; îs) chip de grai Expresie. 51 sn (Pop; îlav) Fel și chip (sau feluri și chipuri, în toate felurile și chipurile, (înv) în feluri de chipuri) În toate modalitățile posibile. 52 sn Tot felul de... Si: variat. 53 sn (Pop; îlav) În divuri, în chipuri În toate felurile. 54 sn (Pop; îlav) În toate chipurile (sau în tot chipul) Chip (50). 55 sn (Înv; îlp) Un chip de Un fel de. 56 sn (Înv; îal; înaintea unei noțiuni de timp) Cam ca... 57 sn (Pop; îlav) În (sau într-) alt chip Altfel. 58 sn (Pop; îlav) În (sau cu) ce chip Cum. 59 sn (Pop; îlav) În (sau cu) chipul acesta (sau într-acest chip) În felul acesta Si: astfel. 60 sn (Înv; îlav) Într-un chip Deopotrivă. 61 sn (Pop; îlav) În multe chipuri Divers. 62 sn (Pop; îlav) Cu chip de a... (sau ca, încât...) Astfel încât. 63 sn (Pop; îlav) Cu intenția să. 64 sn (Pop; îlav) În (sau pre) chipul sau în(tr-un) chip de în felul. 65 sn (Pop; îal) La fel cu. 66 sn (Pop; îal) Ținând locul de. 67 sn (Pop; îal) Ca și când ar fi. 68 sn (Pop; îal) Sub pretext de... 69 sn (Înv; îlav) Ca în chip de Ca un fel de. 70 sn (Înv; îal) Sub titlul de... 71 sn (Rar; îvp; îlav) chip de Ca un fel de. 72 sn (Înv; rar; îlav) După chip ca și În același fel ca și. 73 sn (Înv; îlav) Spre chipul Ca la. 74 sn (Îal) Ca pentru. 75 sn (Îvr; îlav) Cu chipul... La fel cu. 76 sn (Îal) Având înfățișarea ca... 77 sn (Ccr; lpl) Feluri de brânză. 78 sn Modalitate. 79 sn Condiție. 80 sn Caz. 81 sn (Pop; îe) A afla chip (și cale) A găsi mijlocul de a... 82 sn (Mol; îe) A face toate chipurile A face tot ce e cu putință. 83 sn (Îlav) Cu orice chip Cu orice preț. 84 sn (Îal) Cu tot dinadinsul. 85 sn (îal) Cu orice condiție. 86 sn (Îlav) Cu (sau în) tot chipul Întrebuințând toate mijloacele posibile. 87 sn (Îal) În ruptul capului. 88 sn (Îal) Pe toate căile. 89 sn (Îlav) În nici un chip sau nici într-un chip, nici cu un chip sau cu nici un chip În nici un caz. 90 sn (Îal) Cu nici un cuvânt. 91 sn (Îal) Nici cum. 92 sn (Îal) O dată cu capul. 93 sn (Pop; îe) Nu e (de) chip Nu e posibil. 94 sn (Pop; îe) A nu avea chip (să)... A nu avea posibilitatea. 95 sn (Pop; îe) A nu avea nici un chip A nu putea face nimic. 96 sn (Pop; îae) A nu mai avea încotro. 97 sn (Mol; Buc; Trs) Încercare. 98 sn (Mol; Buc; Trs) Mijloc. 99 sn (Pop; îe) A căuta cu chip(uri) A căuta toate mijloacele (să...). 100 sn (Pop; îs) chipuri și mijloace Tot felul de mijloace. 101 sn Motiv. 102 sn Cuvânt. 103 sn Pretext. 104 sn Cale. 105 sn (Pop; îlc) Cu (sau rar în) chip (ca) să Ca să... 106 sn (Îal) Cu gândul ca... 107 sn (Îal) Având intenția. 108 sn (Pop; îlc) Cu chip că... Sub pretext că... 109 sn (Nob; îla) Cu chip De seamă. 110 sn (Îal) Inteligent. 111 sn (Îlav) În chipul cuiva Pe seama cuiva. 112 av Vorba vine. 113 av Vorbă să fie. 114 av Adică. 115 av (Pop; lpl) La drept vorbind. 116 av (Pop; lpl) După părerea lumii. 117 sn (îlav; lpl) chip că În semn de. 118 av (Îal) În credința că. 119 av (Înv; lpl) Ba chiar. 120 av (Înv; lpl) Mai bine zis.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

CHIP
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru CHIP:
CHIP substantiv, adverb

1. substantiv aer, aspect, expresie, față, figură, fizionomie, înfățișare, mină, obraz, (învechit si popular) boi, (regional) săbaș, (învechit) schimă, vedere, (familial) mutră. (Are un chip mulțumit.)

2. substantiv portret, (învechit) obraz. (I-a făcut chip în ulei.)

3. substantiv efigie, (prin Muntenia) tabă (chip al unei medalii.)

4. substantiv aspect, făptură, înfățișare, vedere. (Frumos la chip)

5. substantiv imagine, (rar) închipuire. (chip lui îmi revine mereu în minte)

6. substantiv imagine, spectru, umbră, vedenie, viziune. (chip morții se arată.)

7. substantiv față, figură, individ, ins, om, persoană, (popular) creștin, suflet, (Banat și Transilvania) nat, (învechit) ipochimen, obraz, (familial) mutră, tip, (peiorativ) creatură, specimen. (Am întîlnit multe chip cunoscute.)

8. substantiv aspect, imagine, ipostază, înfățișare, turnură. (Sub ce chip se prezintă lucrurile?)

9. substantiv fason, fel, model, (învechit și regional) modă. (Făcut după chip)

10. substantiv fel, gen, manieră, mod, sens, (rar) spirit. (Se pot face și alte observații în același chip)

11. substantiv categorie, fel, gen, neam, soi, sort, specie, tip, varietate, (regional) madea, sad, (învechit, mai ales în Transilvania) plasă. (Toate chip de legume.)

12. substantiv cale, fel, formă, manieră, metodă, mijloc, mod, modalitate, posibilitate, procedare, procedeu, procedură, putință, sistem, (regional) cap, modru, (învechit) manoperă, marșă, mediu, mijlocire. (Un alt chip de a rezolva problema.)

13. adverb (la plural articulat) cică, (prin Transilvania) maramchipu. (chip s-ar fi dus pînă la el.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

CHIP
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru CHIP:
CHIP, chipuri, substantiv neutru, adverb

I. substantiv neutru

1. Față, obraz, figură. Un chip oval.
♦ Expresie a feței; fizionomie. Un chip trist.

2. Înfățișarea sau aspectul unei ființe. Avea chip omenesc.
       • Locuţiune adverbiala În chip de... = cu înfățișare de..., asemenea cu...
♦ Persoană; ființă. A văzut acolo multe chipuri.

3. Imagine, înfățișare a unei ființe sau a unui obiect, redată prin desen, pictură, sculptură etc.

4. (Rel.) Proprietate ontologică, fixând structura arhetipală imprimată omului la creație; imaginea în care se reflectă ființa personală a lui Dumnezeu.
       • Chip cioplit = idol.

II. substantiv neutru

1. Fel, mod, gen. Scrie într-un chip original.
       • locuțiune adjectiv Fel și chip de... = tot felul de...
       • Locuţiune adverbiala (În sau cu) fel și chip (sau chipuri) = în tot felul, în toate modalitățile posibile.

2. (Rar) Modalitate, posibilitate.
       • Locuţiune adverbiala Cu orice chip = oricum. În (sau cu) niciun chip = nicidecum.
       • Expresia: Nu e chip să... = nu se poate, imposibil să... A nu avea (niciun) chip (să...) = a nu avea posibilitatea, a nu putea (să...). (popular) A afla chip (și cale) = a găsi un mijloc eficace, o soluție.

3. (regional) Încercare (de a găsi o soluție).

4. (În expresie) Cu chip să... = ca să..., pentru ca să..., având intenția să... Cu chip că... = sub pretext că..., sub aparența că...

III. adverb (La plural articulat; fam.) Vorba vine, cică.
♦ La drept vorbind, nu-i vorbă; ba chiar.

– Din limba maghiară kép.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)CHIP
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CHIP:
CHIP, chipuri, substantiv neutru, adverb

I. substantiv neutru

1. Față, obraz, figură. Un chip oval.
♦ Expresie a feței; fizionomie. Un chip trist.

2. Înfățișarea sau aspectul unei ființe. Avea chip omenesc.
       • Locuţiune adverbiala În chip de... = cu înfățișare de..., asemenea cu...
♦ Persoană; ființă. A văzut acolo multe chipuri.

3. Imagine, înfățișare a unei ființe sau a unui obiect, redată prin desen, pictură, sculptură etc.
       • Chip cioplit = idol.

II. substantiv neutru

1. Fel, mod, gen. Scrie într-un chip original.
       • locuțiune adjectiv Fel și chip de... = tot felul de...
       • Locuţiune adverbiala (În sau cu) fel și chip (sau chipuri) = în tot felul, în toate modalitățile posibile.

2. (Rar) Modalitate, posibilitate.
       • Locuţiune adverbiala Cu orice chip = oricum. În (sau cu) nici un chip = nicidecum.
       • Expresia: Nu e chip să... = nu se poate, imposibil să... A nu avea (nici un) chip (să...) = a nu avea posibilitatea, a nu putea (să...). (popular) A afla chip (și cale) = a găsi un mijloc eficace, o soluție.

3. (regional) Încercare (de a găsi o soluție)

4. (În expresie) Cu chip să... = ca să..., pentru ca să..., având intenția să... Cu chip că... = sub pretext că..., sub aparența că...

III. adverb (La plural articulat; popular) Vorba vine, cică.
♦ La drept vorbind, nu-i vorbă; ba chiar.

– Din limba maghiară kép.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

chip
Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru chip:
chip n.

1. imagine, figură: un chip de marmură frumos EM.; chip cioplit, idol, statuă;

2. înfățișare, față: frumoasă la chip și la făptură;

3. formă: în chip de pasăre;

4. mod, mijloc: în ce chip? nu e chip. [Ung. KÉP]. ║ (și plural chipurile) adverb pro formă, adică (mai mult ironic): a venit, chip, să-mi spuie.

Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

CHIP
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CHIP:
CHIP1 chipuri n.

1) Partea de dinainte a capului la om; față; obraz. Frumos la chip.

2) Ansamblu de trăsături specifice feței; fizionomie; figură. Un chip trist.

3) Imagine a unei persoane redată prin desen, sculptură etc.; portret.

4) Formă particulară de a fi (a cuiva sau a ceva); mod; fel. /<ung. kép
Forme diferite ale cuvantului chip: chipuri

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

CHIP
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru CHIP:
CHIP substantiv verbal cuvânt, divinitate, dumnezeu, exemplu, idol, ilustrație, model, motiv, pictură, pildă, pânză, plan, poză, pretext, reprezentare, schemă, schiță, simbol, tablou, zeitate, zeu.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

chip
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru chip:
chip substantiv verbal CUVÎNT. DIVINITATE. DUMNEZEU. EXEMPLU. IDOL. ILUSTRAȚIE. MODEL. MOTIV. PICTURĂ. PILDĂ. PÎNZĂ. PLAN. POZĂ. PRETEXT. REPREZENTARE. SCHEMĂ. SCHIȚĂ. SIMBOL. TABLOU. ZEITATE. ZEU.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

CHIP
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CHIP:
CHIP2 adverb Ca să zic așa; vorba vine. chipurile a plecat. [Variante chipurile] /<ung. kép
Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

chip
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru chip:
chip substantiv neutru, plural chípuri
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

chip
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru chip:
chip substantiv neutru, plural chípuri
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

chip
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru chip:
chip2 sn vezi chiup
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a


CUVINTE APROPIATE DE 'CHIP'
chiotítchiotoárechioveánchiovenéscCHIPCHIPAchipaímăchipănágCHIPAR. 1.

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL chip
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului chip dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
90/2 / Plural: chipuri / Etimologie: mg kép] 1 sn Imagine a unei persoane sau a unui obiect redată prin desen, pictură, sculptură.
2 sn Înv; îs Carte cu chipuri Carte cu ilustrații.
3 sn Înv; îs chip scris Pictură.
6 sn Pop; îlvb A-și lua chipul A se fotografia.
7 sn Pop; îlvb A se retrage în chip A se fotografia.
11 sn Iuz; îs chip vărsat /sau turnat Statuie de bronz.
12 sn Îs chip cioplit Idol.
13 sn Pop; îcs În chipuri Joc de copii nedefinit mai îndeaproape.
14 sn Bot; reg; îc chipul mâței Tapoșnic Galeopsis ladanum.
15-16 sn Pop; îljv În chip de.
19 sn Pop; îlav După sau pre chipul și asemănarea sau obrazul cuiva După imaginea cuiva.
20 Pop; îlav Tocmai și spre chipul cuiva Chip 17 21 sn Pop; îal Leit cuiva.
26 sn îrg; îla De chip Bine făcut Si: arătos, chipeș, distins, impunător.
28 sn Pop; îe Cel cu bun chip Cel cinstit.
31 sn Înv; îlav În chip Fățiș.
35 sn Înv; îlav Singur sau însuși cu chipul său Însuși în persoană.
36 sn Înv; îlav Despre chipul lui Cât despre el.
42 sn Îe A avea chip A reprezenta.
44 sn Înv; îlav În chip de În semn de.
48 sn Pop; îlav În tot chipul În multe feluri.
50 sn Înv; îs chip de grai Expresie.
51 sn Pop; îlav Fel și chip sau feluri și chipuri, în toate felurile și chipurile, înv în feluri de chipuri În toate modalitățile posibile.
53 sn Pop; îlav În divuri, în chipuri În toate felurile.
54 sn Pop; îlav În toate chipurile sau în tot chipul Chip 50.
55 sn Înv; îlp Un chip de Un fel de.
57 sn Pop; îlav În sau într- alt chip Altfel.
58 sn Pop; îlav În sau cu ce chip Cum.
59 sn Pop; îlav În sau cu chipul acesta sau într-acest chip În felul acesta Si: astfel.
60 sn Înv; îlav Într-un chip Deopotrivă.
61 sn Pop; îlav În multe chipuri Divers.
62 sn Pop; îlav Cu chip de a.
64 sn Pop; îlav În sau pre chipul sau într-un chip de în felul.
69 sn Înv; îlav Ca în chip de Ca un fel de.
71 sn Rar; îvp; îlav chip de Ca un fel de.
72 sn Înv; rar; îlav După chip ca și În același fel ca și.
73 sn Înv; îlav Spre chipul Ca la.
75 sn Îvr; îlav Cu chipul.
81 sn Pop; îe A afla chip și cale A găsi mijlocul de a.
82 sn Mol; îe A face toate chipurile A face tot ce e cu putință.
83 sn Îlav Cu orice chip Cu orice preț.
86 sn Îlav Cu sau în tot chipul Întrebuințând toate mijloacele posibile.
89 sn Îlav În nici un chip sau nici într-un chip, nici cu un chip sau cu nici un chip În nici un caz.
93 sn Pop; îe Nu e de chip Nu e posibil.
94 sn Pop; îe A nu avea chip să.
95 sn Pop; îe A nu avea nici un chip A nu putea face nimic.
99 sn Pop; îe A căuta cu chipuri A căuta toate mijloacele să.
100 sn Pop; îs chipuri și mijloace Tot felul de mijloace.
105 sn Pop; îlc Cu sau rar în chip ca să Ca să.
108 sn Pop; îlc Cu chip că.
109 sn Nob; îla Cu chip De seamă.
111 sn Îlav În chipul cuiva Pe seama cuiva.
117 sn îlav; lpl chip că În semn de.
Are un chip mulțumit.
I-a făcut chip în ulei.
Substantiv efigie, prin Muntenia tabă chip al unei medalii.
Frumos la chip 5.
Chip lui îmi revine mereu în minte 6.
Chip morții se arată.
Am întîlnit multe chip cunoscute.
Sub ce chip se prezintă lucrurile? 9.
Făcut după chip 10.
Se pot face și alte observații în același chip 11.
Toate chip de legume.
Un alt chip de a rezolva problema.
Chip s-ar fi dus pînă la el.
Chipul lui îmi revine mereu în minte.
Făcut după chipul.
Chipurile, s-ar fi dus până la el.
CHIP1 chipuri n.
Frumos la chip.
Un chip trist.
Chipurile a plecat.

GRAMATICA cuvântului chip?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului chip.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul chip poate fi: substantiv, adjectiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul chip sa indeplinească rolul de: substantiv neutru,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două
  • group icon La plural substantivul chip are forma: chípuri
VEZI PLURALUL pentru chip la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE chip?
Vezi cuvântul chip desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul chip?
[ chip ]
Se pare că cuvântul chip are o silabă

EXPRESII CU CUVÂNTUL chip
Inţelegi mai uşor cuvântul chip dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
= cu înfățișare de
După chipul și asemănarea cuiva = întocmai ca cineva, exact, la fel cu cineva
Carte cu chipuri = carte cu ilustrații
Locuţiune adverbiala În sau cu fel și chip sau chipuri = în tot felul, în toate modalitățile posibile
= tot felul de
În sau cu chipul acesta sau în acest chip = în felul acesta, astfel
Locuţiune adverbiala Cu orice chip = cu orice preț, cu tot dinadinsul, oricum
În sau cu nici un chip = în nici un caz, nicidecum
= nu se poate, e imposibil să
Nu e chip cu cineva = nu poți s-o scoți la capăt cu cineva
= a nu avea posibilitatea, a nu putea să
= a face tot ce e cu putință, tot posibilul ca să
A afla chip și cale = a găsi un mijloc eficace
A Căuta chip = a căuta toate mijloacele
= ca să
= cu înfățișare de
Chip cioplit = idol
= tot felul de
Locuţiune adverbiala În sau cu fel și chip sau chipuri = în tot felul, în toate modalitățile posibile
Locuţiune adverbiala Cu orice chip = oricum
În sau cu niciun chip = nicidecum
= nu se poate, imposibil să
= a nu avea posibilitatea, a nu putea să
Popular A afla chip și cale = a găsi un mijloc eficace, o soluție
= ca să
= sub pretext că
= cu înfățișare de
Chip cioplit = idol
= tot felul de
Locuţiune adverbiala În sau cu fel și chip sau chipuri = în tot felul, în toate modalitățile posibile
Locuţiune adverbiala Cu orice chip = oricum
În sau cu nici un chip = nicidecum
= nu se poate, imposibil să
= a nu avea posibilitatea, a nu putea să
Popular A afla chip și cale = a găsi un mijloc eficace, o soluție
= ca să
= sub pretext că© 2023 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL chip

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: A fi cu sau a avea sticleți în cap sau a-i cânta cuiva sticleții în cap?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
încă netipărit
logică clasică, de tradiție aristotelică, care studiază formele logice fundamentale noțiunea, judecata, raționamentul, precum și principiile gândirii
a avea idei bizare, toane; a fi țicnit, nebun
gard care împrejmuiește un sat
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app