eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție control


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME PLURALGRAMATICĂSILABE
Control [ con-trol ]
VEZI SINONIME PENTRU control PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului control în mai multe dicționare

Definițiile pentru control din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CONTRÓL:
CONTRÓL, controale, substantiv neutru

1. Analiza permanentă sau periodică a unei activități, cu scopul de a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. vezi verificare, supraveghere. Congresul [al XIX-lea al P.C.U.S.] a subliniat actualitatea neștirbită a învățăturii marelui Lenin, că principalul în munca organizatorică de partid este alegerea justă a oamenilor și controlul executării hotărîrilor. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2562. Controlul permanent din partea organelor de partid și a conducerii universităților serale de marxism-leninistn, ședințele periodice. de analiză a conținutului ideologic al lecțiilor constituie condiția esențială pentru asigurarea unei înalte calități a propagandei marxist-leniniste. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 5, 125. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. Consiliul de Miniștri aprobă cifrele de control ale planului de stat. ▭ Lucrare de control = lucrare prin care se verifică la anumite intervale cunoștințele studenților, ale elevilor etc. (tehnică) Masă de control = masă pe care se află centralizate toate indicatoarele de control ale unei secții mecanizate dintr-o întreprindere sau ale întregii întreprinderi. Punct de control = loc fix (la intrarea într-un oraș, într-o țară etc.) unde organele autorității supraveghează îndeplinirea formalităților legale pentru trecerea pietonilor, a vehiculelor etc. Control monetar = măsuri și operații destinate să asigure buna circulație a monedelor și baterea lor în condiții legale.
♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpînire, dominație. În urma victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei hitleriste, s-a adîncit și mai mult criza generală a imperialismului, care a pierdut controlul asupra țărilor din Europa răsăriteană și centrală. CONTEMPORANUL, S. II, 1949, nr. 156, 2/5.
♦ Putere de dirijare a propriilor sale gesturi și mișcări. Bolnavul și-a pierdut controlul mișcărilor.

2. Instituție însărcinată cu supravegherea unor activități. Controlul de stat
♦ Grup de persoane care supraveghează un punct de trecere. Controlul verifică biletele la intrarea în sală.

3. (Numai la plural ) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare. Șters din controalele armatei.

– plural și: (1,

2) controluri.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporaneCONTRÓL
Dicționarul enciclopedic dă următoarea definitie pentru CONTRÓL:
CONTRÓL (< limba franceza ) substantiv neutru

1. Verificare permanentă, periodică sau inopinată, făcută într-un domeniu oarecare cu scopul de a cunoaște realitățile și modul cum se desfășoară activitatea îm domeniul respectiv spre a preîntîmpina sau a lichida eventualele lipsuri și a îmbunătăți activitatea.
       • Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor și ale studenților.
       • (Dr.) Drept de control = dreptul unor organe competente de a verifica, potrivit legii, temeinicia și legalitatea hotărîrilor pronunțate de un organ de jurisdicție (ex. control asupra hotărîrilor arbitrale).
       • Control financiar-bancar = control exercitat permanent de organele financiare ((superioare și locale), ce are ca scop respectarea legalității fiscale, cunoașterea modului cum sînt gospodărite mijloacele materiale și financiare, cum sînt realizate obiectivele de consolidare a echilibrului financiar, monetar și valutar al economiei naționale.
       • Control tehnic de calitate = verificarea, efectuată de organe de specialitate, privind calitatea materiilor prime și a materialelor, respectarea în procesul de producție a documentației tehnice și a tehnologiei de fabricație, calitatea produselor finite, omologarea produselor etc.
       • Control sanitar = control efectuat de organele medicale de specialitate pentru stabilirea stării igienice și sanitare a alimentelor, locuințelor, întreprinderilor etc.
       • Control fitosanitar = control efectuat asupra culturilor agricole, plantațiilor și produselor agricole pentru a constata starea lor de sănătate.
♦ (tehnic) Urmărirea funcționării unui sistem tehnic, unui proces tehnologic etc. prin măsurarea directă sau indirectă a mărimilor care caracterizează sau de care depinde funcționarea acestuia.
♦ Supraveghere continuă (materială și morală); stăpînire, dominație.
♦ Verificare, dirijare a propriilor mișcări și manifestări.

2. Organ care are însărcinarea de a face control.

3. (impropriu) Comandă, reglaj.
       • Control automat = reglaj automat.

Definiție sursă: Dicționar enciclopedic

control
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru control:
contról sn [Atestat: DICȚ. / V: (Trs) controlă substantiv feminin / Plural: controloale și (înv) controluri / Etimologie: franceza controle] 1 Verificare permanentă sau continuă a unei activități, situații etc., pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. 2 (Îs) Lucrare de control Lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților. 3 Supraveghere economică sau politică. 4 (Îs) control monetar Măsuri destinate să asigure buna circulație a monedelor. 5 (Îs) Cifră de control Exponent care indică limitele cantitative ale producției. 6 (Îs) Punct de control Loc fix la marginea unui oraș, țări etc. unde organele autorității supraveghează respectarea formalităților legale de către călători. 7 Supraveghere continuă, morală sau materială. 8 (Iuz; îs) control obștesc Formă de control social specifică fostelor țări socialiste. 9 Stăpânire. 10 (Trs) Cercetare amănunțită. 11 Stăpânire a propriilor gesturi și mișcări. 12 Instituție sau gmp de persoane care supraveghează anumite activități. 13 (Nob) Registru dublu de verificare a altuia. 14 (Lpl) Registru de evidență a personalului și a animalelor dintr-o unitate militară. 15 (Îc) -șah Metodă de verificare în care conturile debitoare se pun în prima rubrică, iar conturile creditoare corespondente în rubricile ce urmează. 16 Semn care se pune pe obiectele de aur, argint sau platină ca dovadă că au fost plătite statului taxele pentru posesia legală a acestora. 17 (Elt; îs) control de poziție Aparat care indică ocuparea poziției comandate dintr-un post de supraveghere sau de comandă a dependențelor electrice. 18 (Îs) control de volum Dispozitiv pentru menținerea constantă a anumitor elemente ale recepției radioelectrice, independent de variația între anumite limite ale puterii recepționate.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

CONTROL
Glosar de termeni aviatici dă următoarea definitie pentru CONTROL:
CONTROL ansamblu de operații de verificare, vizând asigurarea securității zborului. Există: control înainte / după zbor, control al tehnicii de aviație executat înainte de zbor în scopul determinării stării reale a aeronavei respective pentru zbor, corespunzător cu misiunea ce urmează a fi îndeplinită și după zbor pentru descoperirea eventualelor defecte sau degradări apărute în timpul executării unei misiuni; control profilactic, control preventiv al materialului volant, făcut după executarea unui anumit număr de ore de funcționare sau în cazul solicitării deosebite în exploatare pentru înlăturarea premiselor de producere a unei pene sau funcționarea anormală a aeronavei; control tehnic, control al mijloacelor tehnice de zbor sub raportul modului de respectare a actelor normative privind starea tehnică; control de apropiere, serviciu al controlului traficului aerian, dotat cu calculatoare care furnizează controlorilor toate datele necesare despre aeronavele care se apropie sau pleacă de la aerodromurile din apropiere; controlul deschiderii parașutei, acțiune obligatorie pentru parașutiști după deschiderea parașutei în vederea rezolvării eventualelor incidente în mod rapid și eficient; controlul echipării, acțiune obligatorie pentru parașutiști după echiparea cu parașuta (parașutele) vizând nodul de acroșare, nodul de prindere al comenzii automate sau manuale a parașutei principale, nodul de prindere al comenzii parașutei de rezervă și al aparatului de siguranță etc.
Definiție sursă: Glosar de termeni aviaticiCONTRÓL
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CONTRÓL:
CONTRÓL, controale, substantiv neutru

1. Analiză permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații etc. pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire.
       • Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. Punct de control = loc fix (la marginea unui oraș, a țării etc.) unde organele autorității supraveghează îndeplinirea formalităților legale de către cei care trec. Control obștesc = formă de control social, specifică țărilor socialiste, care se exercită de către masele largi de oameni ai muncii și de reprezentanții organizațiilor de masă și obștești.
♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire, dominație.
♦ Putere de dirijare a propriilor sale gesturi și mișcări.

2. Instituție sau grup de persoane care supraveghează anumite activități.

3. (La plural ) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare.

– Din limba franceza contrôle.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

CONTRÓL
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru CONTRÓL:
CONTRÓL, controale, substantiv neutru

1. Verificare permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații etc., pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire.
       • Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. Punct de control = loc fix (la marginea unui oraș, a țării etc.) unde organele autorității supraveghează îndeplinirea formalităților legale de către cei care trec. (Ieșit din uz) Control obștesc = formă de control social, specifică țărilor socialiste.
♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire, dominație.
♦ Verificare, dirijare a propriilor gesturi și mișcări.

2. Instituție sau grup de persoane care supraveghează anumite activități.

3. (impropriu) Comandă, reglaj.

4. (La plural ) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare.

– Din limba franceza contrôle.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

CONTRÓL
Marele dicționar de neologisme dă următoarea definitie pentru CONTRÓL:
CONTRÓL substantiv neutru

1. verificare a unei activități pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire.
♦ cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției; lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor și studenților.
       • urmărire a funcționării unui sistem tehnic, proces tehnologic etc.
       • supraveghere continuă (morală sau materială).

2. stăpânire.
       • dirijare a propriilor mișcări și manifestări.

3. instituție însărcinată cu supravegherea unor activități.

4. (la plural) registru de evidență a personalului (și a animalelor) unei unități militare. (< limba franceza contrôle)

Definiție sursă: Marele dicționar de neologisme

CONTRÓL
Dicționarul de neologisme dă următoarea definitie pentru CONTRÓL:
CONTRÓL substantiv neutru

1. Verificare, analiză permanentă sau periodică a unei activități pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire.
♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire.
♦ Putere de dirijare a propriilor gesturi și mișcări.
       • Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției.

2. Instituție însărcinată cu supravegherea unor activități.

3. (La plural ) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare. [plural -oale, -oluri. / < limba franceza contrôle].

Definiție sursă: Dicționar de neologisme

CONTRÓL
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CONTRÓL:
CONTRÓL controloále forme

1) Examinare a unei activități pentru a asigura buna ei desfășurare. A ține sub control.
       • Lucrare de control lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților.

2) Organ care are însărcinarea de a controla.
       • Punct de control loc unde organele autorizate supraveghează îndeplinirea formalităților legale.

3) Verificare a propriilor manifestări; autocontrol. /<fr. contrôle
Forme diferite ale cuvantului control: oále

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

CONTROL
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru CONTROL:
CONTROL s.

1. cercetare, revizie, revizuire, verificare, (învechit) teorie, teorisire. (control al tuturor scriptelor.)

2. inspectare, inspecție, revizie, verificare. (control a decurs în bune condiții.)

3. supraveghere. (Medicamentele se iau sub control medical.)

4. (tehnic) comandă, reglaj.

5. (medicina) vizită. (control medical.)

6. dominație, supremație. (Deține control în industria petrolieră.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

control
Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru control:
*contról n., plural urĭ saŭ oale (în franceză contrôle, din contre-rôle, despre contre, contra, și rôle, rol, condică). Verificare (plural urĭ): controlu caseĭ de banĭ. Registru p. a verifica alt registru (plural oale). Marcă tipărită pe obĭectele de metal prețios (plural oale). Starea nominală a persoanelor care țin de un corp: ofițer șters din controalele armateĭ.
Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

control
Dicționarul etimologic român dă următoarea definitie pentru control:
contról (-luri), substantiv neutru

– Analiză a unei activități, inspecție, verificare.

– Variante (Transilvania) controlă. în franceză contrôle, și în Transilvania din germana Kontrolle.

– derivat controla, verb (a supune controlului; a verifica; a inspecta); controlor (variantă învechit controler), substantiv masculin, din limba franceza contrôleur (secolul XVIII).
Forme diferite ale cuvantului control: -luri

Definiție sursă: Dicționarul etimologic român

control
Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru control:
control n.

1. registru ce servă a verifica un altul;

2. verificare: dreptul de control.

Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

control
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru control:
contról substantiv neutru, plural controále
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

control
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru control:
contról substantiv neutru, plural controále
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


CUVINTE APROPIATE DE 'CONTROL'
CONTRIBUTÍVCONTRIBUTÓRIUCONTRIȚIÚNEcontrobóndCONTRÓLCONTROLÁCONTROLÁBILcontrolabilitáteCONTROLÁRE

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL control
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului control dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
/ V: Trs controlă substantiv feminin / Plural: controloale și înv controluri / Etimologie: franceza controle] 1 Verificare permanentă sau continuă a unei activități, situații etc.
2 Îs Lucrare de control Lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților.
4 Îs control monetar Măsuri destinate să asigure buna circulație a monedelor.
5 Îs Cifră de control Exponent care indică limitele cantitative ale producției.
6 Îs Punct de control Loc fix la marginea unui oraș, țări etc.
8 Iuz; îs control obștesc Formă de control social specifică fostelor țări socialiste.
17 Elt; îs control de poziție Aparat care indică ocuparea poziției comandate dintr-un post de supraveghere sau de comandă a dependențelor electrice.
18 Îs control de volum Dispozitiv pentru menținerea constantă a anumitor elemente ale recepției radioelectrice, independent de variația între anumite limite ale puterii recepționate.
CONTRÓL controloále forme 1 Examinare a unei activități pentru a asigura buna ei desfășurare.
A ține sub control.
       • Lucrare de control lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților.
       • Punct de control loc unde organele autorizate supraveghează îndeplinirea formalităților legale.
Control al tuturor scriptelor.
Control a decurs în bune condiții.
Medicamentele se iau sub control medical.
Control medical.
Deține control în industria petrolieră.
Controlul a decurs în bune condiții.
Control medical.
Deține controlul în industria petrolieră.GRAMATICA cuvântului control?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului control.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul control poate fi: substantiv, verb,
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul control sa indeplinească rolul de: substantiv feminin, substantiv masculin, substantiv neutru,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două
  • group icon La plural substantivul control are forma: controále
VEZI PLURALUL pentru control la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE control?
Vezi cuvântul control desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul control?
[ con-trol ]
Se pare că cuvântul control are două silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL control
Inţelegi mai uşor cuvântul control dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției
▭ Lucrare de control = lucrare prin care se verifică la anumite intervale cunoștințele studenților, ale elevilor etc
Tehnică Masă de control = masă pe care se află centralizate toate indicatoarele de control ale unei secții mecanizate dintr-o întreprindere sau ale întregii întreprinderi
Punct de control = loc fix la intrarea într-un oraș, într-o țară etc
Control monetar = măsuri și operații destinate să asigure buna circulație a monedelor și baterea lor în condiții legale
= lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor și ale studenților
= dreptul unor organe competente de a verifica, potrivit legii, temeinicia și legalitatea hotărîrilor pronunțate de un organ de jurisdicție ex
Financiar-bancar = control exercitat permanent de organele financiare superioare și locale, ce are ca scop respectarea legalității fiscale, cunoașterea modului cum sînt gospodărite mijloacele materiale și financiare, cum sînt realizate obiectivele de consolidare a echilibrului financiar, monetar și valutar al economiei naționale
Tehnic de calitate = verificarea, efectuată de organe de specialitate, privind calitatea materiilor prime și a materialelor, respectarea în procesul de producție a documentației tehnice și a tehnologiei de fabricație, calitatea produselor finite, omologarea produselor etc
Sanitar = control efectuat de organele medicale de specialitate pentru stabilirea stării igienice și sanitare a alimentelor, locuințelor, întreprinderilor etc
Fitosanitar = control efectuat asupra culturilor agricole, plantațiilor și produselor agricole pentru a constata starea lor de sănătate
Automat = reglaj automat
Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților
Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției
Punct de control = loc fix la marginea unui oraș, a țării etc
Control obștesc = formă de control social, specifică țărilor socialiste, care se exercită de către masele largi de oameni ai muncii și de reprezentanții organizațiilor de masă și obștești
Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților
Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției
Punct de control = loc fix la marginea unui oraș, a țării etc
Ieșit din uz Control obștesc = formă de control social, specifică țărilor socialiste
♦ cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției; lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor și studenților
Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL control

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Compus: botanică masa-raiului?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
ansamblu de științe care studiază fenomenele lumii înconjurătoare, lumea organică și anorganică; științele naturii
cu nici un preț
plantă erbacee cu flori roz-purpurii sedum carpaticum
consoană a cărei articulație nu conține nici un element palatal
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app