eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție da


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIMEANTONIME GRAMATICĂSILABE
Da [ da ]
VEZI SINONIME PENTRU da PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului da în mai multe dicționare

Definițiile pentru da din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:

conjugarea verbului a da
Verbul: a da (forma la infinitiv)
A da conjugat la timpul prezent:
 • eu dau
 • tu dai
 • el ea dă
 • noi dăm
 • voi dați
 • ei ele dau
VEZI VERBUL a da CONJUGAT LA TOATE TIMPURILE
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru DA:
DA2, dau, verb

I. I. tranzitiv

1. A întinde, a înmâna cuiva ceva; a oferi.
       • Expresia: A da o masă, o petrecere etc. = a oferi o masă, a organiza o petrecere etc. A(-și) da bună ziua (sau bună seara, binețe etc.) = a (se) saluta.
♦ A pune cuiva ceva la dispoziție, la îndemână, a preda cuiva ceva; a-i face rost de ceva.
       • locuțiune verbala A da cu chirie = a închiria. A da cu (sau în) arendă = a arenda. A da (cu) împrumut = a împrumuta. A da înapoi = a înapoia, a restitui. A da în primire = a) a preda; b) (familial) a muri.

2. A distribui ceea ce revine cuiva ca parte.
       • Expresia: A da ceva în (sau pe din) două = a împărți în două părți egale; a înjumătăți. A(-i) da (cuiva) un număr (oarecare) de ani = a(-i) atribui cuiva o anumită vârstă; a aprecia (cu aproximație) câți ani mai are cineva de trăit.
♦ A atribui, a repartiza cuiva ceva ca sarcină spre executare. A da cuiva o problemă de rezolvat.
       • Expresia: A da cuiva de lucru = a) a însărcina pe cineva cu o muncă; a procura cuiva o ocupație; b) a cere cuiva un mare efort.

3. A încredința pe cineva în seama, în paza, în grija, pe mâna cuiva.
       • Expresia: A da în judecată = a chema o persoană în fața unei instanțe judecătorești în calitate de pârât.

4. A pune pe cineva în posesiunea unui lucru, a preda ceva cuiva; a-i dărui.

5. A pune pe cineva la dispoziția cuiva.
       • Expresia: (popular) A da o fată după cineva (sau cuiva) sau a(-i) da cuiva de bărbat (respectiv de soție) pe cineva = a căsători cu...

6. A renunța la ceva sau la cineva în schimbul a..., a oferi în locul..., a schimba cu...
       • Expresia: (familial) A nu da pe cineva pe (sau pentru) altul, se spune pentru a arăta că prețuim mai mult pe unul decât pe celălalt. (reflexiv) A nu se da pe cineva = a se considera superior cuiva. (reflexiv; rar) A nu se da pentru mult = a se declara mulțumit cu...
♦ A oferi, a plăti.

7. A vinde. Cum dai merele?

8. A jertfi, a sacrifica.
       • Expresia: A-și da viața = a-și jertfi viața din devotament (pentru cineva sau pentru ceva). Îmi dau capul, spune cineva pentru a-și arăta deplina certitudine asupra unui lucru.

9. A arunca, a azvârli. Să dai sticlele astea sparte la gunoi.
       • Expresia: A da (pe cineva sau ceva) dracului (sau la dracu, naibii, în plata Domnului etc.) ori a-l da încolo = a nu voi să știe (de cineva sau de ceva), a renunța la... A da pe gât (sau peste cap) = a bea (lacom, dintr-o dată, în cantități mari).
♦ A trimite sau a așeza pe cineva într-un loc pentru o anumită îndeletnicire. L-a dat la școală.
♦ A mâna, a duce un animal la păscut, la iarbă etc.

10. A așeza, a orienta ceva într-un anumit mod, poziție sau direcție. Își dăduse pe ochi pălăria rotundă.
       • Expresia: A da la (sau într-o) o parte = a îndepărta. A da ușa (sau poarta etc.) de perete = a împinge în lături, a deschide larg ușa (sau poarta etc.). A da (ceva) peste cap = a) a lucra superficial; b) a nimici, a distruge, a desființa.

11. (În expresie și locuțiune) A da pe piatră = a ascuți. A da la rindea = a netezi cu ajutorul rindelei. A da găuri = a găuri. (regional; despre țesături) A da în undă = a spăla, a clăti. A da lecții (sau meditații) = a preda lecții în afara școlii. A da o telegramă = a expedia o telegramă. A da la ziar = a publica sau a face să se publice în ziar. A da la lumină (sau la iveală, în vileag etc.) = a descoperi, a arăta; a publica o scriere. A da viață = a naște; a făuri; figurat a anima, a însufleți. A da însemnătate = a acorda atenție. A-și da (cu) părerea = a-și expune punctul de vedere. A da foc = a aprinde. A da bici = a lovi cu biciul; figurat a grăbi, a zori. A da la mână = a pune la dispoziția cuiva, a înmâna cuiva ceva. A da o luptă, o bătălie = a purta o luptă, o bătălie; (reflexiv, despre lupte) a se desfășura. A da un spectacol = a reprezenta un spectacol. A da (pe cineva) dezertor = a face cunoscut în mod oficial că cineva este dezertor. A da gata = a termina, a lichida; a impresiona puternic, a cuceri (pe cineva).

12. (Despre sol, plante, animale etc.) A produce, a face.
♦ (Despre oameni) A produce, a crea.
       • Expresia: A da un chiot, un strigăt etc. = a scoate, a emite un chiot, un strigăt etc.

13. A provoca, a prilejui, a cauza.

14. (Urmat de verb ca: „a cunoaște”, „a înțelege” etc. la conjunctiv sau la moduri nepredicative) A îngădui, a permite, a lăsa.
       • Expresia: A-i da (cuiva) mâna să... = a dispune de mijloace materiale pentru a..., a avea posibilitatea să...; a-i veni (cuiva) bine la socoteală, a-i conveni (cuiva).

15. (Despre Dumnezeu, soartă, noroc etc.) A rândui, a destina, a sorti.
       • Expresia: Ș-apoi dă, Doamne, bine! = apoi a fost strașnic! Ce-o (sau cum a) da târgul și norocul = cum se va nimeri. (Bine că) a dat Dumnezeu! = în sfârșit, în cele din urmă.
♦ intranzitiv (În practicile superstițioase; în expresie) A da în cărți (sau cu cărțile) = a prezice viitorul. 16. (Împreună cu obiectul formează locuțiuni verbale) A da sfaturi = a sfătui. A da răspuns = a răspunde. A-și da sfârșitul (sau sufletul, duhul sau obștescul sfârșit) = a muri. A da raportul = a raporta.
       • Expresia: A da (un) examen = a susține un examen în fața unui examinator; figurat a trece cu succes printr-o încercare. A da seamă (sau socoteală) = a răspunde de ceva. A-și da seama = a se lămuri, a pricepe.

II. intranzitiv

1. (Urmat de determinări introduse prin prepoziție „din” sau „cu”) A face o mișcare (repetată) conștientă sau reflexă. Dă din mâini.
       • Expresia: A da din umeri = a înălța din umeri în semn de nedumerire, de neștiință, de nepăsare. A da din gură = a vorbi mult.
♦ intranzitiv și tranzitiv A o ține întruna, a nu se mai opri (din mers, din vorbă etc.).
       • Expresia: (intranzitiv; fam.) Dă-i cu..., se spune pentru a arăta o succesiune de acțiuni.

2. A spăla, a unge, a vopsi, cu...

3. A lovi, a izbi, a bate.
       • Expresia: (Despre două sau mai multe persoane) A-și da cu cotul sau (tranzitiv) a-și da coate = a (se) atinge cu cotul pentru a(-și) atrage atenția, a-și face semne. A-i da (cuiva) peste nas = a pune pe cineva la locul lui printr-o vorbă usturătoare. A da (cuiva sau la ceva) cu piciorul = a respinge (pe cineva sau ceva); a scăpa un prilej favorabil.
       • tranzitiv I-a dat o palmă.
♦ A trage cu o armă de foc. Am învățat să dau cu pușca.
♦ A se lovi, a se atinge (de ceva), a ajunge până la... Calul fugea de da cu burta de pământ.

4. (Urmat de determinări locale sau modale) A se duce către..., a o lua, a porni spre..., a apuca.
       • Expresia: A da încolo, încoace (sau pe ici, pe colo, la deal, la vale) = a merge de colo până colo; figurat a se frământa, a încerca în toate chipurile. A nu ști încotro să (sau, tranzitiv, s-o) deie (sau dea) = a nu ști ce să mai facă, cum să mai procedeze. (tranzitiv) A o da pe... = a nu o aduce altfel, a o întoarce, a o schimba.
♦ A se abate, a trece (pe la...).
       • Expresia: A-i da cuiva ceva în (sau prin) gând (sau cap, minte) = a-i veni sau a-i trece cuiva ceva prin gând (sau prin cap, minte).

5. (Urmat de determinări introduse prin prepoziție „de” sau „peste”) A ajunge la..., a găsi, a afla, a întâlni.
       • A da de fund = a ajunge până în fund; prin extensie a ajunge la capăt, la sfârșit1. A-i da (cuiva) de urmă = a găsi pe cel căutat. A da de dracu = a o păți. A da de rușine (sau de necaz, de primejdie etc.) = a întâmpina o rușine (sau un necaz etc.)
♦ tranzitiv (regional) A prinde de veste, a băga de seamă, a observa.

6. (Despre o nenorocire, un necaz etc.) A veni peste cineva pe nepregătite; a-l surprinde.

7. (Despre oameni) A ajunge într-un anumit punct, a nimeri într-un anumit loc; (despre drumuri) a se împreuna cu alt drum, a ajunge la...
♦ (Despre terenuri, locuri) A se întinde până la...
♦ (Despre ferestre, uși, încăperi etc.) A avea vederea spre..., a se deschide spre...

8. A nimeri în..., a intra, a cădea în...
       • Expresia: A da în gropi (de prost ce e) = a fi foarte prost.
♦ (Despre păr) A intra, a ajunge în... Îi dă părul în ochi.
       • (Despre lumină) A cădea într-o direcție oarecare.

9. (În expresie) A da în clocot (sau în undă) = a începe să fiarbă, să clocotească. A da în copt (sau în pârg) = a începe să se coacă, să se pârguiască. (Despre frunze, muguri etc.) A ieși, a se ivi, a apărea.
       • Expresia: A-i da (cuiva) lacrimile = a i se umezi ochii, a începe să plângă. A(-i) da (cuiva) sângele = a începe să sângereze. A da inima (sau duhul din cineva), se spune despre acela care este gata să se sufoce din cauza unui efort prea mare.
♦ (Despre lichide; determinat prin „afară” sau „pe din afară”) A ieși afară din vas din cauza cantității prea mari.
       • Expresia: (Despre lichide în fierbere) A da în foc = a se umfla, a curge afară din vas.

10. (Despre anotimpuri, fenomene atmosferice etc.) A veni, a se lăsa, a se face.

11. A începe să..., a se apuca de...; a fi pe punctul de a..., a se pregăti să... Dă să plece.

III.

1. reflexiv și intranzitiv (Urmat de determinări locale) A se duce, a merge, a veni.
       • Expresia: A (se) da îndărăt (sau înapoi) = a se retrage; figurat a se codi, a se sustrage de la ceva, a ezita. (reflexiv și tranzitiv) A (se) da jos = a (se) coborî.
♦ reflexiv A se așeza undeva.

2. reflexiv și intranzitiv (Urmat de determinări introduse prin prepoziție „la”) A se năpusti, a se arunca asupra cuiva.

3. intranzitiv A se deda la..., a fi înclinat spre...

4. reflexiv (Urmat de determinări ca: „pe gheață”, „de-a rostogolul”, „în leagăn” etc.) A se deplasa într-o anumită direcție, a aluneca, a se rostogoli, a se legăna.
       • Expresia: A se da în vânt după... = a-și da toată osteneala să obțină ceva; figurat a ține foarte mult la cineva sau la ceva.

5. reflexiv A se lua cu binele pe lângă cineva, a încerca să intre sub pielea cuiva.

6. reflexiv A trece de partea sau în partea..., a se alătura cuiva, a adera la ceva.
♦ A se acomoda cu cineva, a se lua după cineva sau după ceva.

7. reflexiv A se lăsa în voia cuiva; a se lăsa stăpânit, copleșit de...

8. reflexiv A nu opune rezistență; a ceda.
       • Expresia: A se da bătut = a se lăsa convins; a ceda.
♦ (învechit și fam.; despre armate, cetăți, comandanți) A se preda, a se supune.

9. reflexiv (regional; urmat de determinări introduse prin prepoziție „la” sau, rar, „spre”) A se apuca de..., a se pune... S-a dat la muncă.
       • Expresia: A se da în vorbă cu cineva = a intra în vorbă cu cineva.

10. reflexiv (În expresie) A se da drept cineva = a voi să treacă drept altcineva. [Forme gramaticale: prezent industrie dau, dai, dă, dăm, dați, dau; imperfect dădeam și dam; perfectul simplu dădui (regional dedei și detei); m. m. ca perf. dădusem și dasem (regional dedesem și detesem); prezent conjunctiv persoană 3 să dea (regional să deie).]

– latina dare.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a


Ce inseamna expresia      Ce inseamna?
 • A nu spune sau a nu zice nici da, nici ba
 • A zice da
 • Bine că a dat Dumnezeu
 • A se da în sau la vorbă cu cineva Îvp.
 • A se da la o sau într-o parte
 • A se da o luptă, o bătălie
 • A da ceva după spate
 • A da ceva pe mâna cuiva
 • A da cuiva cu flit Arg.
 • A da cuiva fata de soţie sau de nevastă ori a da pe cineva de bărbat sau de soţie
 • A da cuiva goană Înv.
 • A da cuiva în cărţi sau cu cărţile, în bobi sau cu bobii, cu norocul, cu ghiocul etc.
 • A da cuiva inima
 • A da cuiva la cap
 • A da cuiva nas sau obraz
 • A da cuiva un număr de ani
 • A da pe cineva sau ceva dracului ori la draci, la dracul, la toţi dracii, în plata Domnului Fam.
 • A da pe cineva dezertor
 •   A da sau a face mărire cuiva
 • A da sau a prezenta onorul
 • A da sau a trage, a primi o calcavură Reg.
 • A da un examen
 • A da un exemplu
 • A da amocul în cineva Arg.
 • A da apă la şoricei Fam.
 • A da bici
 • A da bună ziua, bună seara etc. sau a-şi da sau, rar, a face bineţe
 • A da craci Arg.; în fotbal
 • A da cu banul
 • A da cu chirie
 • A da cu cioarda Arg.
 • A da cu harponul Arg.; d. poliţişti
 • A da cu jula sau cu zula ori cu racu’ Arg.
 • A da cu mătura
 • A da cu paharul
 • A da cu panacotu’ Arg.; lumea interlopă
 • A da cu praştia în ceva
 • A da cu subsemnatul
 • A da cu vastu’ Arg.; lumea interlopă
 • A da cu zarul
 • A da de băut Fam.
 • A da de bine
 • A da de dracu
 • A da de mâncare
 • A da de necaz, ruşine etc.
 • A da de… sau peste…
 • A da de-a dreptul Pop.
 • A da dezminţire
 • A da dintr-însul sau dintr-însa o vorbă ori nişte vorbe
 • A da eject Arg.
 • A da iertare sau înv. iertăciune
 • A da în bâlbă
 • A da în clocot sau în undă
 • A da în copt sau în pârgă
 • A da în floare
 • A da în foc D. lichide în fierbere
 • A da în folosinţă sau în funcţiune, în exploatare
 • A da în mangleală Arg.
 • A da în mugur
 • A da în pârpăra însuratului
 • A da însemnătate
 • A da jet Arg.; d. deţinuţi
 • A da la mână
 • A da la oglinzi Arg.
 • A da la pompă Arg.; d. bărbaţi
 • A da la raţe Arg.
 • A da la televizor
 • A da la ziar
 • A da lecţii Fam.; fig.
 • A da lenchi
 • A da lovitura sau a da rar, a face o lovitură Fam.
 • A da năvală
 • A da o dârcă Arg.
 • A da o dumă Arg.; în limbajul adolescenţilor
 • A da o telegramă
 • A da pe bingă Arg.
 • A da pe cineva la mama dracului
 • A da pe cineva la şcoală sau la învăţătură
 • A da pe ici, pe acolo sau încolo, încoace ori pe dincolo sau la deal, la vale Pop.
 • A da pe la cineva
 • A da pedală Arg.
 • A da peste cineva Pop.
 • A da peste cineva cu maşina, cu caii etc. Pop.
 • A da plicul Arg.
 • A da prin băţ Pop.
 • A da prin şperlă Arg.
 • A da roade sau rezultate
 • A da să cunoască Reg.
 • A da seamă sau socoteală
 • A da sfară în ţară ori a da de veste
 • A da toate pe una Reg.
 • A da un avertisment
 • A da un concert
 • A da uşa, poarta etc. de perete
 • A da viaţă sau suflarea vieţii
 • A da sau a cădea, a veni etc. alivanta
 • A nu da doi bani pe cineva sau pe ceva Fam.
 • A nu se da cu una cu două
 • A nu se da pe cineva Fam.
 • A nu şti încotro s-o dea s-o deie Reg.
 • A o da cotită Arg.
 • A o da în mirişte Arg.
 • A o da în SF-uri Arg.; în limbajul adolescenţilor
 • A o da în tango cu cineva Arg.
 • A o da în ţuicomanie Fam.
 • A o da pe…
 • A o da prin şperlă Arg.
 • A o da roită Arg.; lumea interlopă
 • A se da artist sau artizan Fam.
 • A se da bătut
 • A se da cu binişorul
 • A se da de-a dura
 • A se da drept cineva
 • A se da după deget
 • A se da grande Arg.
 • A se da în sau de partea cuiva sau a se da cu cineva
 • A se da în bărci Pop.; gmţ.
 • A se da în lături de la…
 • A se da în spectacol
 • A se da la cineva Fam.
 • A se da lebădă Arg.
 • A da adormiri proştilor Arg.
 • A da dume Arg.; în limbajul adolescenţilor
 • A-i da cuiva cuvântul
 • A-i da cuiva de lucru sau de furcă
 • A-i da cuiva papucii
 •   A-i da legătura
 • A-şi da acordul
 • A-şi da inima sau duhul din cineva
 • A-şi da întâlnire sau rendez-vous
 • A-i da ceva în sau prin cap sau în minte, prin gând
 • A-i da câteva
 • A-i da cu praftoriţa Arg.
 • A-i da cuiva în sau prin gând ori prin minte, în sau prin cap, rar, prin cuget sau a-şi da cu gândul ori cu mintea
 • A-i da cuiva lacrimile
 • A-i da cuiva sângele
 • A-i da nasul să…
 • A-i da un cuţit prin inimă
 • A-şi da [sau, rar, fam., a se da cu] părerea sau câte o părere
 • A-şi da aere sau a se da mare, a-şi da importanţă
 • A-şi da cu presupusul Pop.
 • A-şi da demisia
 • A-şi da în petic
 • A-şi da seama sau socoteala, rar, seamă, reg., samă de ceva
 • A-şi da viaţa
 • Dă din tenişi! Arg.
 • Dă-i înainte cu…
 • Îmi dau capul
 • În ce ape se dă Reg.
 • Ş-apoi dă Doamne bine Pop.

 • da
  Dicționarul etimologic român dă următoarea definitie pentru da:
  da (dáu, dát), verb –

  1. A dona. –

  2. A slobozi, a se desprinde de. –

  3. A împărți cărțile de joc. –

  4. A atribui, a acorda. –

  5. A oferi, a procura. –

  6. A exprima, a comunica, a spune: a da bună ziua. –

  7. A trimite,a expedia: a da o telegramă. –

  8. A vinde, a pune un preț. –

  9. A oferi, a propune un preț. –

  10. A plăti, a suporta. –

  11. A comanda, a însărcina. –

  12. A crește o plantă. –

  13. A produce, a face, a stîrni. –

  14. A căsători, a încuvința căsătoria unei fiice. –

  15. A lovi, a pălmui, a trage.

  15. bis A imprima o mișcare unui obiect sau unei persoane: a da vînt, a da afară; a da drumul.

  – 16. A executa o mișcare în sensul indicat de complement: a da fuga; a da înapoi; a da în lături; a da cu piciorul. 16. bis A oferi, a pune: a da față; a da ochi.

  – 17. A prezenta: a da seama.

  – 18. (Cu prepoziție cu) A se servi de un instrument, a executa o acțiune prin intermediul unui obiect: a da cu bobii.

  – 19. (Cu din) A mișca, a clătina: a da din cap. 20. (Cu în) A cădea: a da în șanț; a da în gropi.

  – 21. (Cu în) A împinge, a pune în mișcare: a da în leagăn. 22. (Cu în) A fi pe punctul: a da în copt; a da în foc; a da în mintea copiilor.

  – 23. (Cu de) A se pomeni, a se găsi: a da de bine; a da de dracul.

  – 24. (Cu de) A provoca ceva: a da de furcă.

  – 25. (Cu de, drept) A (se) preface, a trece drept.

  – 26. (Cu peste) A lovi, a bate: a da peste nas.

  – 27. (Cu peste) A descoperi, a afla.

  – 28. (Cu în, spre, la) A comunica, a răspunde, a privi.

  – 29. (Cu prin, pe) A traversa, a trece peste.

  – 30. (Cu pe, peste) A așeza într-un anume fel, a situa.

  – 31. (Cu cu) A vopsi, a acoperi.

  – 32. (Cu conjuncție să) A fi gata de, a începe, a fi pe punctul de face ceva.

  – 33. (În construcția a-i da cu) A continua, a insista, a stărui, a bate la cap.

  – 34. (În construcția a-i da de) A ajunge la o rezolvare, a găsi pricina.

  – 35. (În construcția a o da pe) A vorbi în altă limbă, a o rupe pe altă limbă.

  – 36. A cădea, a surveni (vorbind despre intemperii).

  – 37. A ajunge, a veni.

  – 38. A năvăli, a se arunca, a asalta.

  – 39. (reflexiv) A se așeza, a se pune.

  – 40. (reflexiv) A se preda, a se declara bătut.

  – 41. (reflexiv) A face o mișcare (indicată de complement): a se da jos.

  – 42. (reflexiv, cu pe, în) A se dedica exercitării a ceva sau a unui sport: a se da pe ghiață; a se da peste cap.

  – 43. (reflexiv) A se obișnui.

  – 44. (reflexiv) A exista, a se afla, a se produce.

  – 45. (reflexiv) A se apropia de, a se familiariza cu.

  – 46. A se dedica, a se consacra.

  – 47. (reflexiv) A adula.

  – 48. (reflexiv, cu la) A se repezi asupra, a se năpusti.

  – Mr. dau, ded, didei, dare, megl. dau, dare, istr. dǫu, dǫt. latina dāre (Pușcariu 487; Candrea-Dens., 470; REW 2476). prezent presupune o formă latina *dao în loc de do, conform Densusianu, Hlr., 155.

  – derivat dare, substantiv feminin (învechit, dar, cadou; acțiunea de a da; donare; farmec; bir; contribuție, dijmă); dat, substantiv neutru (donare; farmec, verb reflexiv:ajă; obicei, uzanță; activ, la un bilanț sau buget); dătător, adjectiv (care dă, donator; comanditar); dătătură, substantiv feminin (donare; verb reflexiv:ajă; lovitură); datină, substantiv feminin (tradiție, obicei vechi), pare a proveni din limba slavă (veche) dĕdina încrucișat cu dat, conform dedină; îndătina, verb (a avea drept de obicei, a fi de uzanță veche). conform dată, daravelă, deda, trăda.
  Forme diferite ale cuvantului da: dadáu dadát

  Definiție sursă: Dicționarul etimologic român

  DA
  Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru DA:
  DA verb

  1. a încredința, a înmîna, a întinde, a preda, a remite, a transmite, (livresc) a confia, (învechit) a încrede, a paradosi, a pridădi, a pristavlisi, a teslimarisi, a teslimatisi, a tinde. (I-a da o scrisoare.)

  2. a întinde. (Îi da mâna.)

  3. a furniza, a oferi, a procura. (A da cuiva datele necesare.)

  4. a oferi. (Își da reciproc buchete de flori.)

  5. a împrumuta, (învechit și regional) a prumuta, (învechit) a aprumuta, a scumpăra. (Cît verb reflexiv:ei să-ți da?)

  6. a dărui, a oferi, (învechit) a prosfora, (grecism învechit) a prosferisi.

  7. a dărui, a dona, (învechit) a dănui. (A da un bun statului.)

  8. a ceda, a lăsa. (Îi da întregul apartament.)

  9. a transmite, a trece (da scrisoarea din mînă în mînă.)

  10. a atribui, a distribui, a împărți, a repartiza. (da loturi de casă țăranilor.)

  11. a acorda, a atribui, a conferi, a decerna (învechit rar) a deferi. (A da cuiva un premiu, o distincție.)

  12. a acorda, (învechit) a dărui. (da-mi, te rog puțină ascultare!)

  13. a oferi a plăti. (Cît da pe marfa mea?)

  14. a înapoia, a plăti, a restitui, (rar) a returna, (popular) a intoarce, a înturna, (învechit) a reînturna. (Ți-am da datoria?)

  15. a-și jertfi, a-și sacrifica. (Și-a da viața pe cîmpul de luptă.) 16. a vinde. (A da ceasul cu 1000 de lei.) 17. a se deplasa, a se duce, a merge. (Se da cu doi pași înapoi.) 18. a ajunge, a ieși. (Drumul da în sat.) 19. a se abate, a se opri, a trece. (A da în drum și pe la el.) 20. a nimeri. (Am da peste un om de treabă.) 21. a aluneca, a luneca. (A se da pe gheață, pe parchet.) 22. a întoarce. (A da foile la o carte.) 23. a arunca, a azvîrli. (A da pe foc cartea.) 24. a arunca, a împrăștia, a raspîndi. (Luna da sclipiri vii.) 25. a izbi, a lovi, a trage, (popular) a păli. (da cu toporul în lemn.) 26. a trage, (rar) a aplica (familial figurat) a arde, a cîrpi, a lipi. (I-a da o palmă.) 27. a face. (A da o gaură.) 28. a face, a produce. (Solul da rod bogat.) 29. a face, a produce, a rodi. (Pomul da multe mere.) 30. a-i apărea, a-i ieși. (A-i da frunzele.) 31. a emite, a scoate, (popular) a slobozi. (da un chiot, un țipăt.) 32. a cauza, a crea, a determina, a face, a pricinui, a produce, a provoca, a stîrni. (Injecția i-a da o senzație de înviorare.) 33. a destina, a hărăzi, a hotărî, a meni, a orîndui, a predestina, a rîndui, a sorti, a ursi, (rar) a predetermina, a preursi, (popular) a noroci, a scrie, a soroci, (învechit) a tocmi, (figurat) a rezerva. (Oare ce ne va da soarta?) 34. a îngădui, a permite. (Nu i-e oricui da să facă una ca asta!) 35. a desfășura, a duce, a purta, a susține, (învechit) a sta. (Au da o luptă continuă.) 36. a susține. (A da mai multe concerte.) 37. a trasa. (A da o directivă, o sarcină.) 38. a bîțîi, a fîțîi. (Pasăre care da din coadă.) 39. a cerne, (învechit și regional) a petrece, (învechit) a dîrmoia. (da făina prin sită.) 40. a vopsi. (A da grilajul cu verde.) 41. a unge. (Își da piciorul cu alifie.) 42. a cădea. (A da o ploaie zdravănă.) 43. a ura. (I-a da bună seara.)

  Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

  DA
  Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru DA:
  DA1 adverb

  1) (atribuie celor spuse valoare afirmativă) Exact; de acord; întocmai; așa este.
         • Vodă da, iar Hâncu ba îi spui una, iar el îți răspunde alta.

  2) (cu sens interogativ se folosește pentru a căpăta răspuns la o alternativă) Așa sau altfel? Da ori ba?

  3) (la începutul unei propoziții semnalează că vorbitorul și-a amintit de ceva) Fiindcă a venit vorba; apropo. Da, era să uit.

  4) Întru totul; exact; întocmai. /< bulg., limba rusă, limba slavă (veche) da

  Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

  DA
  Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru DA:
  DA1 adverb (În opoziție cu nu) Cuvînt care se întrebuințează pentru a răspunde afirmativ la o întrebare sau pentru a exprima o afirmare, un consimțămînt. Toți sînt aici?

  – Da. ▭ Mai mult Passa vorbea. Domițian se mulțumea să zică da sau nu. BASSARABESCU, vezi 18. Ai înțeles ce ți-am spus?

  – Da, mămucă. CREANGĂ, P.

  6.
         • Locuţiune adverbiala Ba da, exprimă răspunsul afirmativ la o întrebare negativă. N-ai terminat?

  – Ba da.

  Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

  da
  Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru da:
  da2 (a da) verb, indicativ prezent persoana întâi singular: eu și persoana a treia plural: ei / ele dau, persoana a doua singular: tu dai, persoana întâi plural: noi dăm, persoana a doua plural: voi dați, imperfect persoana a treia singular: el / ea dădeá, perfectul simplu persoana întâi singular: eu dădúi, persoana întâi plural: noi dădúrăm, m.m.c.p. persoana întâi singular: eu dădúsem, persoana întâi plural: noi dădúserăm; conjunctiv prezent 3 să dea; cond. prezent 3 ar da/(în imprecații) dar-ar; imperativ negație persoana a doua singular: tu nu da
  Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

  da
  Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru da:
  da verb, indicativ prezent persoana întâi singular: eu și persoana a treia plural: ei / ele dau, persoana întâi plural: noi dăm, persoana a doua plural: voi dați, imperfect persoana a treia singular: el / ea dădeá, perfectul simplu persoana întâi singular: eu dădúi, persoana întâi plural: noi dădúrăm, m. m. c. perf. persoana întâi singular: eu dădúsem, persoana întâi plural: noi dădúserăm; conjunctiv prezent persoana a treia singular: el / ea și plural deá; imperativ negație persoana a doua singular: tu nu da; participiu dat; gerunziu dând
  Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

  DA
  Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru DA:
  DA1 adverb Cuvânt care se întrebuințează pentru a răspunde afirmativ la o întrebare sau pentru a exprima o afirmație, un consimțământ.
         • Locuţiune adverbiala Ba da, exprimă răspunsul afirmativ la o întrebare negativă.

  – Din limba bulgară, limba rusă, sârbo-croată da.

  Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

  DA
  DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru DA:
  DA1 adverb Cuvânt care se folosește pentru a răspunde afirmativ la o întrebare sau pentru a exprima o afirmație, un consimțământ.
         • Locuţiune adverbiala Ba da, exprimă răspunsul afirmativ la o întrebare negativă.

  – Din limba bulgară, limba rusă, limba sârbă da.

  Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

  DA
  Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru DA:
  DA verb vezi arunca, azvârli, întâmpla, juca, năpusti, năvăli, pomeni, precipita, preda, prezenta, repezi, reprezenta, sări, tăbărî, tălmăci, traduce, transpune, veni, zvârli.
  Definiție sursă: Dicționar de sinonime

  da
  Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru da:
  da verb v ARUNCA. AZVÎRLI. ÎNTÎMPLA. JUCA. NĂPUSTI. NĂVĂLI. POMENI. PRECIPITA. PREDA. PREZENTA. REPEZI. REPREZENTA. SĂRI. TĂBĂRÎ. TĂLMĂCI. TRADUCE. TRANSPUNE. VENI. ZVÎRLI.
  Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

  DA
  Dicționarul enciclopedic dă următoarea definitie pentru DA:
  DA1 (< limba bulgară, sârbo-croată) adverb Cuvânt care se întrebuințează pentru a răspunde afirmativ la o întrebare sau pentru a exprima o afirmație, un consimțământ etc.
  Definiție sursă: Dicționar enciclopedic

  da
  Dicționarul etimologic român dă următoarea definitie pentru da:
  da adverb

  – Cuvînt care exprimă o afirmație. limba slavă (veche) (limba bulgară, limba sârbă, Hristos, limba rusă) da (Cihac, II, 89; Tiktin), conform albaneză da, limba neogreacă δά.

  Definiție sursă: Dicționarul etimologic român

  DA
  Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru DA:
  DA adverb desigur, firește, (învechit și regional) dar, (turcism, în Moldova) helbet. (- Ai verb reflexiv:ea să mergi cu mine?

  da!)

  Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

  DA
  Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru DA:
  DA adverb desigur, firește, (învechit și regional) dar, (turcism, în Moldova) helbet. (- Ai verb reflexiv:ea să mergi cu mine da!)
  Definiție sursă: Dicționar de sinonime

  da
  Dicționarul de argou al limbii române dă următoarea definitie pentru da:
  da, dau vezi r. (argoul lumii interlope) a mărturisi, a spune totul.
  Definiție sursă: Dicționar de argou al limbii române

  da
  Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru da:
  da adverb de afirmațiune: da sau ba? [slava DA].
  Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

  DA
  Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru DA:
  DA2 conjuncție vezi DAR1. /<bulg., limba rusă, limba slavă (veche) da
  Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

  Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru :


  1) dă prepoziție Muntenia vest. vezi de

  1.

  Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

  Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru :


  2) dă interjecție vezi de

  2.

  Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

  DA
  Dicționarul enciclopedic dă următoarea definitie pentru DA:
  DA conjuncție vezi dar1.
  Definiție sursă: Dicționar enciclopedic

  DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru :
  DĂ interjecție vezi de2.
  Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

  Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru :
  DĂ interjecție vezi de2.
  Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

  Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru :
  DĂ interjecție vezi de2.
  Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

  DA
  DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru DA:
  DA3 conjuncție vezi dar1.
  Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

  DA
  Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru DA:
  DA3 conjuncție vezi dar1.
  Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

  DA
  Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru DA:
  DA2 conjuncție vezi dar.
  Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

  da
  Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru da:


  3) da vezi dar

  2.

  Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

  da
  Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru da:
  da2 c vezi dar1
  Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

  da
  Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru da:


  1) da vezi daŭ.

  Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

  Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru :
  dă i vezi de1
  Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

  Da
  Dicționarul de antonime dă următoarea definitie pentru Da:
  Da ≠ nu
  Definiție sursă: Dicționar de antonime

  da
  Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru da:
  da1 adverb
  Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


  CUVINTE APROPIATE DE 'DA'
  CzernowitzCZERNYcấzmétDDadabdabáDăbăcaDăb/ăcescu

  EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL da
  Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului da dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
  I-a da o scrisoare.
  Îi da mâna.
  A da cuiva datele necesare.
  Își da reciproc buchete de flori.
  Cît verb reflexiv:ei să-ți da? 6.
  A da un bun statului.
  Îi da întregul apartament.
  A transmite, a trece da scrisoarea din mînă în mînă.
  Da loturi de casă țăranilor.
  A da cuiva un premiu, o distincție.
  Da-mi, te rog puțină ascultare! 13.
  Cît da pe marfa mea? 14.
  Ți-am da datoria? 15.
  Și-a da viața pe cîmpul de luptă.
  A da ceasul cu 1000 de lei.
  Se da cu doi pași înapoi.
  Drumul da în sat.
  A da în drum și pe la el.
  Am da peste un om de treabă.
  A se da pe gheață, pe parchet.
  A da foile la o carte.
  A da pe foc cartea.
  Luna da sclipiri vii.
  Da cu toporul în lemn.
  I-a da o palmă.
  A da o gaură.
  Solul da rod bogat.
  Pomul da multe mere.
  A-i da frunzele.
  Da un chiot, un țipăt.
  Injecția i-a da o senzație de înviorare.
  Oare ce ne va da soarta? 34.
  Nu i-e oricui da să facă una ca asta! 35.
  Au da o luptă continuă.
  A da mai multe concerte.
  A da o directivă, o sarcină.
  Pasăre care da din coadă.
  Da făina prin sită.
  A da grilajul cu verde.
  Își da piciorul cu alifie.
  A da o ploaie zdravănă.
  I-a da bună seara.
  Îi da mâna.
  A da cuiva datele necesare.
  Cât da pe marfa mea? 14.
  Nu i-e oricui da să facă una ca asta! 35.
  A da mai multe concerte.
  Da2 a da verb, indicativ prezent persoana întâi singular: eu și persoana a treia plural: ei / ele dau, persoana a doua singular: tu dai, persoana întâi plural: noi dăm, persoana a doua plural: voi dați, imperfect persoana a treia singular: el / ea dădeá, perfectul simplu persoana întâi singular: eu dădúi, persoana întâi plural: noi dădúrăm, m.
  - Ai verb reflexiv:ea să mergi cu mine? – da!.
  - Ai verb reflexiv:ea să mergi cu mine da!.  GRAMATICA cuvântului da?
  Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului da.
  Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
  Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul da poate fi: substantiv, adjectiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul da sa indeplinească rolul de: substantiv feminin, substantiv neutru,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două

  CUM DESPART ÎN SILABE da?
  Vezi cuvântul da desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul da?
  [ da ]
  Se pare că cuvântul da are o silabă

  EXPRESII CU CUVÂNTUL da
  Inţelegi mai uşor cuvântul da dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
  = a oferi o masă, a organiza o petrecere etc
  = a se saluta
  locuțiune verbala A da cu chirie = a închiria
  A da cu sau în arendă = a arenda
  A da cu împrumut = a împrumuta
  A da înapoi = a înapoia, a restitui
  A da în primire = a a preda; b familial a muri
  A da ceva în sau pe din două = a împărți în două părți egale; a înjumătăți
  A-i da cuiva un număr oarecare de ani = a-i atribui cuiva o anumită vârstă; a aprecia cu aproximație câți ani mai are cineva de trăit
  A da cuiva de lucru = a a însărcina pe cineva cu o muncă; a procura cuiva o ocupație; b a cere cuiva un mare efort
  A da în judecată = a chema o persoană în fața unei instanțe judecătorești în calitate de pârât
  popular A da o fată după cineva sau cuiva sau a-i da cuiva de bărbat respectiv de soție pe cineva = a căsători cu
  Reflexiv A nu se da pe cineva = a se considera superior cuiva
  Reflexiv; rar A nu se da pentru mult = a se declara mulțumit cu
  A-și da viața = a-și jertfi viața din devotament pentru cineva sau pentru ceva
  ori a-l da încolo = a nu voi să știe de cineva sau de ceva, a renunța la
  A da pe gât sau peste cap = a bea lacom, dintr-o dată, în cantități mari
  A da la sau într-o o parte = a îndepărta
  de perete = a împinge în lături, a deschide larg ușa sau poarta etc
  A da ceva peste cap = a a lucra superficial; b a nimici, a distruge, a desființa
  În expresie și locuțiune A da pe piatră = a ascuți
  A da la rindea = a netezi cu ajutorul rindelei
  A da găuri = a găuri
  Regional; despre țesături A da în undă = a spăla, a clăti
  A da lecții sau meditații = a preda lecții în afara școlii
  A da o telegramă = a expedia o telegramă
  A da la ziar = a publica sau a face să se publice în ziar
  = a descoperi, a arăta; a publica o scriere
  A da viață = a naște; a făuri; figurat a anima, a însufleți
  A da însemnătate = a acorda atenție
  A-și da cu părerea = a-și expune punctul de vedere
  A da foc = a aprinde
  A da bici = a lovi cu biciul; figurat a grăbi, a zori
  A da la mână = a pune la dispoziția cuiva, a înmâna cuiva ceva
  A da o luptă, o bătălie = a purta o luptă, o bătălie; reflexiv, despre lupte a se desfășura
  A da un spectacol = a reprezenta un spectacol
  A da pe cineva dezertor = a face cunoscut în mod oficial că cineva este dezertor
  A da gata = a termina, a lichida; a impresiona puternic, a cuceri pe cineva
  = a scoate, a emite un chiot, un strigăt etc
  = a dispune de mijloace materiale pentru a
  Ș-apoi dă, Doamne, bine! = apoi a fost strașnic! Ce-o sau cum a da târgul și norocul = cum se va nimeri
  Bine că a dat Dumnezeu! = în sfârșit, în cele din urmă
  ♦ intranzitiv În practicile superstițioase; în expresie A da în cărți sau cu cărțile = a prezice viitorul
  Împreună cu obiectul formează locuțiuni verbale A da sfaturi = a sfătui
  A da răspuns = a răspunde
  A-și da sfârșitul sau sufletul, duhul sau obștescul sfârșit = a muri
  A da raportul = a raporta
  A da un examen = a susține un examen în fața unui examinator; figurat a trece cu succes printr-o încercare
  A da seamă sau socoteală = a răspunde de ceva
  A-și da seama = a se lămuri, a pricepe
  A da din umeri = a înălța din umeri în semn de nedumerire, de neștiință, de nepăsare
  A da din gură = a vorbi mult
  Despre două sau mai multe persoane A-și da cu cotul sau tranzitiv a-și da coate = a se atinge cu cotul pentru a-și atrage atenția, a-și face semne
  A-i da cuiva peste nas = a pune pe cineva la locul lui printr-o vorbă usturătoare
  A da cuiva sau la ceva cu piciorul = a respinge pe cineva sau ceva; a scăpa un prilej favorabil
  A da încolo, încoace sau pe ici, pe colo, la deal, la vale = a merge de colo până colo; figurat a se frământa, a încerca în toate chipurile
  A nu ști încotro să sau, tranzitiv, s-o deie sau dea = a nu ști ce să mai facă, cum să mai procedeze
  = a nu o aduce altfel, a o întoarce, a o schimba
  A-i da cuiva ceva în sau prin gând sau cap, minte = a-i veni sau a-i trece cuiva ceva prin gând sau prin cap, minte
  A da de fund = a ajunge până în fund; prin extensie a ajunge la capăt, la sfârșit1
  A-i da cuiva de urmă = a găsi pe cel căutat
  A da de dracu = a o păți
  = a întâmpina o rușine sau un necaz etc
  A da în gropi de prost ce e = a fi foarte prost
  În expresie A da în clocot sau în undă = a începe să fiarbă, să clocotească
  A da în copt sau în pârg = a începe să se coacă, să se pârguiască
  A-i da cuiva lacrimile = a i se umezi ochii, a începe să plângă
  A-i da cuiva sângele = a începe să sângereze
  Despre lichide în fierbere A da în foc = a se umfla, a curge afară din vas
  A se da îndărăt sau înapoi = a se retrage; figurat a se codi, a se sustrage de la ceva, a ezita
  Reflexiv și tranzitiv A se da jos = a se coborî
  = a-și da toată osteneala să obțină ceva; figurat a ține foarte mult la cineva sau la ceva
  A se da bătut = a se lăsa convins; a ceda
  A se da în vorbă cu cineva = a intra în vorbă cu cineva
  Reflexiv În expresie A se da drept cineva = a voi să treacă drept altcineva  © 2023 qDictionar.com


  SINONIME PENTRU CUVÂNTUL da

  Eşti tare la limba română?

  Ce înseamnă expresia: Nas bocciu?

  Apasă click pe răspunsul corect.
  corectcorectgresitgreşit
  a se înfierbânta din cauza mâniei, a supărării etc
  aușel-de-stuf; aușel-de-stuf vezi aușel-bărbos
  nas urât
  a fi fi neastâmpărat, a nu-și găsi locul
  VEZI RĂSPUNSUL CORECT


  Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


  dex-app