eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție dupa


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIMEANTONIME GRAMATICĂSILABE
După [ du-pă ]
VEZI SINONIME PENTRU după PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului dupa în mai multe dicționare

Definițiile pentru dupa din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru DUPĂ:
DÚPĂ prepoziție

I. (Introduce un complement circumstanțial de loc)

1. (Arată că un lucru se află dincolo de alt lucru, în raport cu poziția observatorului) a) Îndărătul..., în dosul..., înapoia... După storuri, capete ciudate Vor să vadă noul trecător. BENIUC, vezi 59. Soarele se cufundase după cîmpiile depărtate. SADOVEANU, despre P. 127. După pînza de painjăn doarme fata de-mpărat. EMINESCU, O. I 79.
       • locuțiune prepoziție De după = dindărătul..., din dosul..., dinapoia... De la ușă și de după stîlpi și de sub mese se auzea strigîndu-se: «Gore, Gorică!». M.

I. CARAGIALE, C. 141. Luna scoțînd capul de după dealuri, se legăna în văzduh, luminînd pămîntul. CREANGĂ, P. 56. Pe după = pe dinapoia..., pe dindărătul... Cuprinsă de un fel de grabă, Penelopa trecu pe după far. BART, E. 251. Soarele sfințea pe după dealuri. MACEDONSKI, O. III

9.
       • Locuţiune adverbiala (Regional) După masă = la masă; prin extensie în capul mesei, la loc de cinste. El cinează după masă, Eu suspin pe după casă. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 173.
       • Expresia: A ține (sau a lua, a prinde, a cuprinde pe cineva) de (sau pe) după cap (sau gît, grumaz) = a cuprinde cu brațul (sau cu brațele) grumazul cuiva; figurat a îmbrățișa pe cineva. Soacra-mare te-a cuprins de după grumaz, te-a sărutat. SADOVEANU, P. M. 24. Trecea un feciorandru cu o fetișoară, ținîndu-să pe după cap. RETEGANUL, P. I 38. Mi-i ținea de subsuoară, Te-oi ținea de după gît. EMINESCU, O. I 55. A se ascunde (sau a se da) după deget vezi deget. A pune (ceva) după ureche vezi ureche. b) Mai departe de..., dincolo de... Școala se găsește imediat după grădina publică. Prima stație după Sinaia e Poiana Țapului. ▭ Eu frați n-am avut; surorile mele au rămas departe încolo, după alți munți. SADOVEANU, B. 109.

2. (Exprimă un raport de succesiune stabilit între lucruri sau ființe, uneori o aglomerare de elemente de același fel) În urma..., pe urma... Vino după mine. ▭ Val după val, infanteria germană căzu. CAMILAR, N. I 241. Unde te visezi, de umbli cu porci după tine? CREANGĂ, P. 83. Țară după țară drum de glorie-i deschid. EMINESCU, O. I 144. Armăsarul lui, frumos împodobit cu toate armele sale, urma după coșciug. BĂLCESCU, O. II 260.
       • Locuţiune adverbiala Unul după altul = succesiv, pe rînd, în șir, dupăolaltă. Bău trei pahare, unul după altul.
       • (După verbe ca «a trage», «a tîrî» etc.) Copilul trage sania după el. (Într-o exprimare figurată) M-am deprins a tîrî după mine o viață ticăloasă. CREANGĂ, P. 234.
       • Expresia: (Formulă eliptică de politețe) După dumneavoastră! = în urma dumneavoastră. Poftiți înăuntru.

– După dumneavoastră! (Popular) A se duce după cineva vezi duce. A da (o fată) după cineva = a mărita (o fată) cu cineva. Împăratul... a făcut sfat și a găsit cu cale să deie fata după feciorul moșneagului. CREANGĂ, P. 85. Maică, lucră ce-i lucra, După urît nu mă da. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 274.

3. (Cu nuanță finală, după verbe ale mișcării) a) În urma sau pe urma cuiva sau a ceva (spre a da de el, spre a-l ajunge, spre a-l prinde etc.). Cîinele a fugit o bucată de drum după ei, apoi s-a întors să se culce de-a curmezișul pragului. C. PETRESCU, S. 44. Unchiul Petrică și tanti Matilda aleargă și ei după mama. SAHIA, N. 52. Văzură un porc mistreț mare fugind și un vînător alergînd după dînsul. ISPIRESCU, L. 140. Cine aleargă după doi iepuri nu prinde nici unul.
       • Expresia: A se lua după cineva = a urmări pe cineva pas cu pas; figurat a urma, a imita pe cineva. A se ține după cineva = a se ține de capul cuiva, a nu slăbi pe cineva. Se ține după mine ca scaiul. b) În urma sau pe urma unei ființe sau a unui lucru (spre a-l păzi sau spre a-l îngriji). Mama toată ziua umblă după frate-meu, că e bolnav. c) În urma unui lucru (în scop de orientare). Dihania de lup adulmecă și vine după fum. CREANGĂ, P. 131.

4. (Popular) De pe. Ia-mă-n poală și-mi dă flori: Rujulițe și bujori După dalbii-ți obrăjori. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 103.

II. (Introduce un complement circumstanțial de timp)

1. (Arată că a trecut un moment, un eveniment, un răstimp) În urma..., trecînd... După cîțiva ani, văzînd că nu mai vine feciorul așteptat... măria-sa a chemat pe filozofii săi de taină și s-a sfătuit cu ei ce să facă. SADOVEANU, despre P.

8. Venea acasă după apusul soarelui. G. M. ZAMFIRESCU, M. despre I 40. Mai dă-mi, voinice, răgaz Pînă joi după ispas. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 62. După ploaie, căciulă de oaie, se spune despre ceva nepotrivit cu o anumită situație, inutil, fără rost.
       • Locuţiune adverbiala După-amiază sau după-prînz sau după-masă = în partea zilei de la ora 12 sau de la ora prînzului înainte. Am să caut eu s-o văd... După-masă, pe la

4. CAMIL PETRESCU, T. III 47. După-prînz zmeul duse pe Făt-Frumos în cămara cu armele. ISPIRESCU, L. 21. (Substantivat) A tăcut toată după-amiaza. C. PETRESCU, Î. II 50. Îi plăceau colțurile ascunse, umbra liniștită a pomilor din grădină, unde se ducea să citească după-prînzurile. BASSARABESCU, vezi 17. Am petrecut amîndoi o după-amiază de fericiri. IBRĂILEANU, A. 21.
       • Locuţiune adverbiala După aceea sau după aceasta sau după asta = apoi, pe urmă. Și-au tăcut după aceea, mult, unul în fața celuilalt. CAMILAR, N. I 23.Bea apoi și ea pe fugă. Merge iarăși după asta La copil și-i dă să sugă. COȘBUC, P. I 222. Îndată după aceea am încălecat iute pe-o șa și-am venit de v-am spus povestea așa. CREANGĂ, P. 34. La verb reflexiv:o cîteva zile după aceasta, împăratul arată spînului niște pietre scumpe. id. ib. 216. (În corelație cu adverbele «întîi», «la început» etc.) Întîi munca și după aceea odihna. (Alternînd cu alte adverbe sinonime) O vede... rîdicîndu-se în văzduh, apoi înălțîndu-se tot mai sus, și după aceea n-o mai zări de fel. CREANGĂ, P. 192.
       • Expresia: După toate = pe lîngă toate (neajunsurile), ca vîrf la toate. După toate, a mai și pierdut cartea.
♦ (În legătură cu cuvinte și propoziții care exprimă durata stării sau acțiunii anterioare) La capătul..., la sfîrșitul... După o săptămînă de moină, verb reflexiv:emea s-a asprit. SADOVEANU, P. M. 227. După verb reflexiv:un ceas de ședere, sare de pe cuibari, cotcodăcind. CREANGĂ, P. 70. Ce socoți, Bogdane, zise după puțină tăcere, izbîndi-vom oare? NEGRUZZI, S. I 138.
♦ (Arată că un fapt este urmarea altuia sau este în strînsă legătură cu altul) În urma..., ca rezultat al... Bătrîni, de mult răsuflați, deveneau mari strategi după al doilea pahar de alcool. CAMILAR, N. I 418. După multă trudă și buimăceală... dă de un heleșteu. CREANGĂ, P. 46. După o îndelungată suferire, în sfîrșit, Ipolit a murit. NEGRUZZI, S. I 65.
       • Expresia: A nu avea (nici) după ce bea apă = a nu avea ce mînca, a fi sărac lipit. Erau atît de săraci, încît n-aveau după ce bea apă. Nici tu casă, nici tu masă, nimic, nimic, dară nimic n-aveau. ISPIRESCU, L. 174.

2. (În locuțiune conjuncție) După ce, introduce o propoziție circumstanțială de timp, arătînd că acțiunea din propoziția subordonată se petrece înaintea acțiunii din propoziția regentă. După ce șterse gura bidonului cu palma, îl întinse babei lui Cîrjă. CAMILAR, N. I 216. După ce s-a sfîrșit nunta, feciorii s-au dus în treaba lor. CREANGĂ, P.

5. După ce se mărită, născu o fată. NEGRUZZI, S. I 246. După ce leul moare, mulți se găsesc să-l jupoaie.
       • (În corelație cu unele adverbe de timp sau de mod) După ce se împlinesc trei ani în capăt, iar pornește. CREANGĂ, P. 313. După ce răstorni carul, atunci găsești drumul cel bun.

III. (Introduce un complement circumstanțial de mod)

1. (Complementul indică în conformitate cu ce se realizează o anumită acțiune) a) Potrivit cu..., în conformitate cu..., conform cu...; la fel cu... Haine croite după măsură. ▭ Gavrilă Țonțoroi e poet născut, pur și simplu; el improvizează la minut după îmboldirile inimei. HOGAȘ, DR. II 186. După propria lor voie să ne ducă unde repezi. EMINESCU, O. I 155. După datinile țării să cinstim pe Întîi Mai. BELDICEANU, P. 54.
       • După lege = în conformitate cu legea; pe drept, în mod legal, legitim. Sînt căsătoriți după lege. ▭ Doar nu te-ai fi socotind stăpînul?

– După lege sînt. DAVIDOGLU, O. 57. După plac = așa cum îi place, cum găsește (cineva) de cuviință; în mod arbitrar. Va putea, în sfîrșit să cumpere locul... să-și înmulțească cotețele după plac. MACEDONSKI, O. III 53. După toate regulile artei = exact cum trebuie, cum scrie la carte. După părerea mea sau după mine = judecînd ca mine, privind lucrurile așa precum cred. După mine, nu ai procedat just.
       • (Întărit prin «întocmai») Făcu întocmai după sfatul tatălui său.
       • locuțiune conjuncție După cum sau după cît = așa cum, precum, pe cît. După cum se vede, ciobanul este străin. ISPIRESCU, L. 298. Maică-sa fu nevoită să-i facă acea turtă de merinde, după cum au fost cerut-o el. SBIERA, P. 132. Nici cuminte nu sînt, după cît văd eu acum. CREANGĂ, P. 157. Să-mi dea ajutor la trebi, după cît îl ajută puterea. id. A.

13.
       • După cum se întîmplă (în)totdeauna = ca de obicei. După cum se întîmplă totdauna... la mese de așa fel, ciorba de potroace fu lipăită în zgomotul buzelor și lingurilor. MACEDONSKI, O. III

10.
       • Expresia: A se da după cineva = a căuta să fie la fel cu cineva, a urma pe cineva, a se acomoda cu cineva. Eu gîndesc că s-a da după mine și s-a face și ea bună. CREANGĂ, P. 164. A se da (sau a se lăsa) după păr = a se supune orbește, a ceda. În sfîrșit toți trebuiră să se dea după păr și să facă pe placul bătrînei. La TDGR. Dacă (sau cînd) ar fi după mine = dacă ar depinde de mine. Pe cînd hotărăști ziua plecării?

– Cînd ar fi după mine, și mîine. ISPIRESCU, L. 319. A-și întoarce mantaua după vînt vezi manta. A se lua după ceva = a urma, a imita, a copia ceva. Luîndu-se după croiala unor palaturi întortocheate ce văzuse el în Egipet... puse de scobi într-un munte de cremene, ce era acolo, un sălaș. ISPIRESCU, U. 116. A se lua după capul cuiva = a asculta, a urma sfatul cuiva, a nu face după propria sa judecată. M-am luat după capul tău cel sec și m-am dus pe coclauri. CREANGĂ, P. 84. b) Ținînd seamă de..., avînd în vedere... Clorul se recunoaște după culoarea sa galbenă-verzuie și după mirosul său înțepător. ▭ Munca se vede după rezultat. CAMIL PETRESCU, T. II 437. Îi trăsni în cap lui Dănilă că el ar fi bun de călugăr, după vorbele frăține-său. CREANGĂ, P. 48. Nefiind cineva fizionomist putea... să-l boteze de nătărău, după căutătura cea speriată. NEGRUZZI, S. I 17.
       • A judeca după aparențe = a judeca ținînd seama de înfățișarea aparentă (adeseori înșelătoare) a lucrurilor. După toate aparențele = ținînd seama de felul cum se înfățișează lucrurile. După toate probabilitățile = cu toată probabilitatea, probabil.

2. (Cu nuanță comparativă) În raport cu..., pe măsura..., în proporție cu... Locotenent Canțîr, dumnezeu să-ți plătească după faptă! CAMILAR, N. I 230. Doamne! doamne! zise Moțoc căzînd în genunchi, nu ne pedepsi pre noi după fărădelegile noastre! NEGRUZZI, S. I 140. După faptă și răsplată.

3. (Arată raportul de asemănare dintre model și copia lui) Avînd ca model sau ca exemplu... Tablou pictat după natură.
       • (Fiind vorba de comportări, de acțiuni) Toate fetele și mama Catrina se porniră la cîntat după ea. BUJOR, S. 33. IV. (Introduce un complement circumstanțial de scop)

1. (După verbe ca «a merge», «a umbla», «a porni», «a alerga», «a goni», «a trimite» etc., circumstanțialul arătînd persoana sau obiectul pe care le caută cineva spre a și le procura, spre a le aduce) Am venit după Boculei și după domlocotenent Vieru. CAMILAR, N. I 140. O pocitanie de om umbla cu arcul după vînat paseri. CREANGĂ, P. 244. Am trimis după doctor. NEGRUZZI, S. I 62. (Cu elipsa verbului) Ea după găteje prin pădure, ea cu tăbuiețul în spate la moară. CREANGĂ, P. 283.
       • A întinde mîna (sau mîinile) după (cineva sau ceva) = a întinde mîna (sau mîinile) ca să prindă pe cineva sau ceva. Și-a întins mîinile după floare. Dar spinii florii l-au respins. ISAC, O. 189.

2. (În sens mai abstract, cu referire la treburi, afaceri etc.) Eram la București, după treburi. SEBASTIAN, T. 251. Băietul... îmbucă răpede ce îmbucă și-apoi se duce după trebi. CREANGĂ, P. 153. Moșneagul porni la tîrg după tîrguieli. ȘEZ. V 65.
       • A striga după ajutor = a cere ajutor. vezi (Introduce un complement indirect)

1. a) (După verbe ca «a umbla», «a fi ahtiat», «a fi lacom» etc., arată ființa sau lucrul pe care cineva îl dorește cu pasiune) Le lăsa gura apă la toți după o așa bucățică. ISPIRESCU, L. 213. Lega paraua cu zece noduri și tremura după ban. CREANGĂ, P.

3. b) (După verbe ca «a muri», «a se topi», «a fi nebun» etc., arătînd persoana iubită cu patimă sau persoana ori lucrul față de care cineva are o deosebită slăbiciune) Se topea de dor după fiul său. ISPIRESCU, L. 126. Fetei și lui Ipate au început a li sfîrîi inima unul după altul. CREANGĂ, P. 167. De la noi a treia casă Este-o fată ș-o nevastă... După fată mă topesc. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 394.
       • A-și întoarce capul (sau a se întoarce, a se înturna) după cineva sau ceva = a-și întoarce capul sau a se întoarce (în timpul mersului) spre a privi pe cineva sau ceva (care atrage atenția, interesul sau admirația). Mîndră, mîndruleana mea, După fața ta de doamnă Lumea-ntreagă se întoarnă. JARNÍK-BÎRSEANU, D.

14. (Neobișnuit) A întreba după cineva = a întreba de cineva, a-și manifesta interesul față de cineva. Frumoasă copiliță! eu voi pleca din lume Și după mine nimeni nu va mai întreba. BOLINTINEANU, O. 206.

2. (Cu nuanță cauzală; după verbe ca «a plînge», «a suspina», «a ofta» sau după expresii ca «a-i părea rău», «a purta doliu» etc., arătînd de cele mai multe ori motivul, cauza din care se produce acțiunea) Începe a se scărmăna de cap și a plînge cu amar după frățiorii săi. CREANGĂ, P. 25. Bine-ți pare să fii singur, crai bătrîn fără de minți, Să oftezi dup-a ta fată, cu ciubucul între dinți? EMINESCU, O. I 83. Spune-mi, bade, spune-mi, zău, Pare-ți după mine rău? JARNÍK-BÎRSEANU, despre 155. VI. (Introduce un complement circumstanțial instrumental) Cu ajutorul..., prin. A preda o limbă străină după o anumită metodă. Lăutarii cîntă după auz, nu după note. ▭ S-a-ntins poporul adunat Să joace-n drum după tilinci. COȘBUC, P. I 57. VII. (Introduce un atribut) a) (Arată originea, descendența) Din partea... Văr după mamă. b) (După un substantiv verbal sau cu sens verbal, indică obiectul acțiunii) Adaptare după o nuvelă a lui Cehov. VIII. (Leagă două propoziții copulative, arătînd adăugarea unui fapt la alt fapt; numai în locuțiune conjuncție) După ce (că)... = în afară de faptul că..., pe lîngă că..., nu-i destul că... Să-ți mai port grija!... După ce că sînt bolnavă. CAMIL PETRESCU, T. II 73. Viespea, după ce miere nu face, mai și împunge. popular

– Variante: (regional) dúpe (DELAVRANCEA, H. T. 86), (învechit) dúpre (NEGRUZZI, S. I 305) prepoziție

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane
Ce inseamna expresia      Ce inseamna?

după
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru după:
dúpă pp [Atestat: COD. VOR.2 12/1 / V: dépe, dépre, dupapre / Etimologie: lat de post] 1 (Introduce un complement circumstanțial de loc) Exprimă poziția unui obiect, unei ființe etc. în raport cu un alt obiect, cu o altă ființă etc. printr-un raport de posterioritate După casă este livada. Si: înapoia, îndărătul. 2 Exprimă situarea la o anumită distanță în raport cu un reper Si: dincolo de, mai departe de... După grădina publică s-a oprit. 3 (În formule de politețe, în porunci, în comenzi etc.) Exprimă ideea de deplasare în urma cuiva După dumneavoastră... După mine!. 4 (Pop; îe) A da (o fată) dupa cineva A mărita o fată cu cineva. 5 (În repetiții) Exprimă ordinea unei succesiuni în spațiu Si: în urma..., pe urma... Se ridică val după val. 6 (Îlav) Unul dupa altul Succesiv. 7 (În repetiții) Exprimă ideea de acumulare prin succesiune A luat examen după examen. 8 (Introduce un complement circumstanțial de timp) Exprimă ideea de încadrare posterioară în raport cu o circumstanță temporală sau la sfârșitul unei perioade temporale Si: la capătul, la sfârșitul, o dată cu împlinirea După un răstimp întrebă... S-a dus după o săptămână. 9 Exprimă ideea de succesiune în timp într-o anumită ordine După el au mai intrat două persoane. Si: în urma..., trecând de... 10 Exprimă ideea de producere a unui efect ca urmare a unei circumstanțe desfășurate în timp Drumul se blocase după atâtea ploi. 11-12 (Îc; îlav) dupa-amiază (sau -prânz, -masă) (În) partea a doua a zilei. 13 (Îlav) dupa-amiaza (sau -masa) Aproape în fiecare zi în cursul după-amiezii (11). 14 (Îlav) dupa aceea (sau aceasta, asta) Apoi. 15 (Îlav) dupa toate Pe lângă toate (neajunsurile) câte s-au întâmplat. 16 Exprimă ideea de conformare la un anumit model Face pictură după natură. 17 Exprimă ideea de acomodare la un anumit impuls interior etc. Si: în conformitate cu..., la fel cu..., potrivit cu... A acționat după propriul plac. 18 (Introduce un atribut care arată originea, descendența) Exprimă ideea de succesiune genealogică Si: despre (5), din (12), dinspre (3) îmi e văr după mamă. 19 (Introduce un complement circumstanțial de scop) Exprimă o dorință puternică de a realiza un anumit scop, de a poseda un anumit obiect etc. Fuge după glorie. 20 (Introduce un complement indirect) Arată ființa (sau lucrul) pe care cineva o (îl) dorește cu pasiune Tremura după bani. 21 (Introduce un complement indirect) Arată motivul sau cauza care produce acțiunea A-i părea rău după ceva. 22 (Introduce un complement circumstanțial instrumental) Arată metoda cu ajutorul căreia pot fi obținute anumite rezultate Si: prin Predă franceza după o metodă modernă. 23 (Îlv) A se lua (sau a se ține etc.) dupa cineva (sau ceva) A urmări pe cineva (sau ceva). 24 (Îal) A nu lăsa în pace pe cineva din dorința de a interacționa cu acea persoană. 25 (Îal) A imita pe cineva (sau ceva). 26 Exprimă ideea de justificare a unei atitudini, a unei stări, a unei decizii (în conformitate cu anumite criterii luate în considerație) Si: având în vedere..., luând în considerație..., ținând seama de... După năframă am recunoscut-o. 27 Exprimă ideea de justificare a unui act de justețe Si: în proporția în care..., în raport cu..., pe măsură... Justețea propunerii se judecă după rezultate. După faptă și răsplată. 28 (După un abstract verbal) Indică obiectul acțiunii Adaptare după o nuvelă. 29 (Îlc; introduce o propoziție circumstanțială de timp) dupa ce (că) Arată că acțiunea din propoziția subordonată se petrece înaintea acțiunii din regentă După ce că e prost, mai e și fudul.[1] 30 (Îal) Exprimă ideea de adăugare a unei acțiuni la alta Si: în afară de faptul că..., pe lângă că..., nu-i destul că... După ce mănâncă, se culcă.[2] 31 (Îlc) dupa cum (sau cât) Precum. 32 (Îe) dupa cum se întâmplă Ca de obicei. 33 (Imp) De pe Ia cana după masă. 34 Ca rezultat al... După scandal a fost demis. 35 (Pop; îe) A nu avea (nici) dupa ce bea apă A fi foarte sărac. 36 (Pop; îe) A se da dupa cineva A căuta să fie la fel cu cineva. 37 (Pop; îae) A se acomoda cu cineva. 38 (Pop; îe) A se lua dupa capul cuiva (sau capul său) A urma sfatul cuiva (sau propriul său îndemn). 39 (Îe) Dacă ar fi dupa mine Dacă ar depinde de mine. 40 (Îlav) dupa toate probabilitățile Probabil.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

DUPĂ
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru DUPĂ:
DÚPĂ prepoziție

I. (Introduce un complement circumstanțial de loc)

1. Îndărătul..., în dosul..., înapoia... După casă se află livada.

2. Mai departe de..., dincolo de... După grădina publică s-a oprit.

3. (Exprimă un raport de succesiune) În urma..., pe urma... Se ridică val după val.
       • Locuţiune adverbiala Unul după altul = pe rând, în șir, succesiv.
       • Expresia: (În formule de politețe) După dumneavoastră! = (vin și eu) în urma dumneavoastră! (popular) A da (o fată) după cineva = a mărita (o fată) cu cineva.

4. (Cu nuanță finală, după verbe de mișcare) În urma sau pe urma cuiva sau a ceva (spre a da de el, spre a-l ajunge, a-l prinde, a-l păzi, a-l îngriji etc.). Fuge după vânat.
       • Expresia: A se lua (sau a se ține etc.) după cineva (sau ceva) = a) a urmări pe cineva (sau ceva); b) a nu lăsa în pace pe cineva.

5. (impropriu) De pe. Ia un obiect după masă.

II. (Introduce un complement circumstanțial de timp) În urma..., trecând de... Venea acasă după apusul soarelui.
       • Locuţiune adverbiala (Și substantivat) După-amiază sau după-prânz, după-masă = în partea zilei care începe în jurul orei

12. După-amiaza sau după-masa = (aproape) în fiecare zi în cursul după-amiezii. După aceea (sau aceasta, asta) = apoi, pe urmă. După toate... = pe lângă toate (neajunsurile) câte s-au întâmplat.
♦ La capătul..., la sfârșitul..., o dată cu împlinirea... S-a dus după o săptămână.
♦ Ca rezultat al... După multă muncă a reușit.
       • Expresia: A nu avea (nici) după ce bea apă = a fi foarte sărac.
♦ (În locuțiune conjuncție) După ce, introduce o propoziție circumstanțială de timp, arătând că acțiunea din propoziția subordonată se petrece înaintea acțiunii din propoziția regentă.

III. (Introduce un complement circumstanțial de mod)

1. Potrivit cu..., în conformitate cu...; la fel cu... A plecat după propria lui dorință.
       • locuțiune conjuncție După cum (sau cât) = așa cum, precum.
       • Expresia: După cum se întâmplă = ca de obicei. A se da după cineva = a căuta să fie la fel cu cineva; a se acomoda cu cineva. A se lua după capul cuiva (sau după capul său) = a urma sfatul cuiva (sau propriul său îndemn). Dacă ar fi după mine = dacă ar depinde de mine. A se lua după ceva (sau cineva) = a imita, a copia ceva (sau pe cineva).

2. Ținând seama de..., având în vedere..., luând în considerație... Justețea propunerii se judecă după rezultate.
       • Expresia: După toate probabilitățile = probabil.

3. În raport cu..., pe măsura..., în proporția în care... După faptă și răsplată.

4. Având ca model sau ca exemplu... Face pictură după natură. IV. (Introduce un complement circumstanțial de scop) Pentru a găsi, a afla, a prinde, a obține etc. Fuge după glorie. vezi (Introduce un complement indirect)

1. (Arată ființa sau lucrul pe care cineva le iubește, le dorește cu pasiune) Tremura după bani.

2. (Arată motivul, cauza care produce acțiunea) A-i părea rău după ceva. VI. (Introduce un complement circumstanțial instrumental) Cu ajutorul..., prin. A preda o limbă după o anumită metodă. VII. (Introduce un atribut)

1. (Arată originea, descendența) Din partea... Văr după mamă.

2. (După un substantiv verbal sau cu sens verbal, indică obiectul acțiunii) Adaptare după o nuvelă. VIII. (În locuțiune conjuncție) După ce (că)... = (leagă două propoziții copulative, arătând adăugarea unui fapt la alt fapt) în afară de faptul că..., pe lângă că..., nu-i destul că... [Variante: (învechit și regional) dúpre prepoziție]

– latina de post.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

DUPĂ
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru DUPĂ:
DÚPĂ prepoziție

I. (Introduce un complement circumstanțial de loc)

1. Îndărătul..., în dosul..., înapoia... După casă se află livada.

2. Mai departe de..., dincolo de... După grădina publică s-a oprit.

3. (Exprimă un raport de succesiune) În urma..., pe urma... Se ridică val după val.
       • Locuţiune adverbiala Unul după altul = pe rând, în șir, succesiv.
       • Expresia: (În formule de politețe) După dumneavoastră! = (vin și eu) în urma dumneavoastră! (popular) A da (o fată) după cineva = a mărita (o fată) cu cineva.

4. (Cu nuanță finală, după verbe de mișcare) În urma sau pe urma cuiva sau a ceva (spre a da de el, spre a-l ajunge, a-l prinde, a-l păzi, a-l îngriji etc.). Fuge după vânat.
       • Expresia: A se lua (sau a se ține etc.) după cineva (sau ceva) = a) a urmări pe cineva (sau ceva); b) a nu lăsa în pace pe cineva.

5. (impropriu) De pe. Ia un obiect după masă.

II. (Introduce un complement circumstanțial de timp) În urma..., trecând de... Venea acasă după apusul soarelui.
       • Locuţiune adverbiala (Și substantivat) După-amiază sau după-prânz, după-masă = în partea zilei care începe în jurul orei

12. După-amiaza sau după-masa = (aproape) în fiecare zi în cursul după-amiezii. După aceea (sau aceasta, asta) = apoi, pe urmă. După toate... = pe lângă toate (neajunsurile) câte s-au întâmplat.
♦ La capătul..., la sfârșitul..., odată cu împlinirea... S-a dus după o săptămână.
♦ Ca rezultat al... După multă muncă a reușit.
       • Expresia: A nu avea (nici) după ce bea apă = a fi foarte sărac.
♦ (În locuțiune conjuncție) După ce, introduce o propoziție circumstanțială de timp, arătând că acțiunea din propoziția subordonată se petrece înaintea acțiunii din propoziția regentă.

III. (Introduce un complement circumstanțial de mod)

1. Potrivit cu..., în conformitate cu...; la fel cu... A plecat după propria lui dorință.
       • locuțiune conjuncție După cum (sau cât) = așa cum, precum.
       • Expresia: După cum se întâmplă = ca de obicei. A se da după cineva = a căuta să fie la fel cu cineva; a se acomoda cu cineva. A se lua după capul cuiva (sau după capul său) = a urma sfatul cuiva (sau propriul său îndemn). Dacă ar fi după mine = dacă ar depinde de mine. A se lua după ceva (sau cineva) = a imita, a copia ceva (sau pe cineva).

2. Ținând seama de..., având în vedere..., luând în considerație... Justețea propunerii se judecă după rezultate.
       • Expresia: După toate probabilitățile = probabil.

3. În raport cu..., pe măsura..., în proporția în care... După faptă și răsplată.

4. Având ca model sau ca exemplu... Face pictură după natură. IV. (Introduce un complement circumstanțial de scop) Pentru a găsi, a afla, a prinde, a obține etc. Fuge după glorie. vezi (Introduce un complement indirect)

1. (Arată ființa sau lucrul pe care cineva le iubește, le dorește cu pasiune) Tremura după bani.

2. (Arată motivul, cauza care produce acțiunea) A-i părea rău după ceva. VI. (Introduce un complement circumstanțial instrumental) Cu ajutorul..., prin. A preda o limbă după o anumită metodă. VII. (Introduce un atribut)

1. (Arată originea, descendența) Din partea... Văr după mamă.

2. (După un substantiv verbal sau cu sens verbal, indică obiectul acțiunii) Adaptare după o nuvelă. VIII. (În locuțiune conjuncție) După ce (că)... = (leagă două propoziții copulative, arătând adăugarea unui fapt la alt fapt) în afară de faptul că..., pe lângă că..., nu-i destul că... [Variante: (învechit și regional) dúpre prepoziție]

– latina de post.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

DUPĂ
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru DUPĂ:
DUPĂ prepoziție

1) (exprimă un raport spațial) În spatele; în urma; dincolo de. A dispărut după deal.

2) (exprimă un raport temporal de posterioritate) Pleacă după amiază.
       • An după an în fiecare an.

3) (exprimă un raport modal) Conform cu; în conformitate cu; potrivit cu. A face după toate regulile.

4) (exprimă un raport final) A plecat după material de construcție.

5) (exprimă un raport instrumental) L-a recunoscut după vorbă.

6) (exprimă un raport de provenienfă) Rudă după mamă.

7) (exprimă un raport completiv) Se duce în vânt după el. /<lat. de post

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

DUPĂ
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru DUPĂ:
DUPĂ prepoziție, adverb

1. prepoziție (local) dinapoia, dindărătul, înapoia, îndărătul. (dupa casă se află...)

2. prepoziție (temporal) cu, de. (Zi dupa zi.)

3. prepoziție (temporal) peste. (Vine dupa un ceas.)

4. adverb (modal) conform, potrivit. (A lucrat dupa un plan.)

5. prepoziție (cauzal) pentru. (Varsă lacrimi dupa copilul pierdut.)

6. prepoziție (instrumental) prin, printru. (Predă o limbă dupa o anumită metodă.)

7. prepoziție (indică o relație de rudenie) dinspre, (învechit) despre. (Văr dupa mamă.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

după
Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru după:
după prepoziție

1. exprimă o relațiune în timp sau în spațiu: veniți după mine;

2. îndărăt: se ascunde după casă;

3. pentru: mor după tine;

4. în proporțiune, în raport cu: după lucru și plată. [latina DE POST].

Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

după
Dicționarul de argou al limbii române dă următoarea definitie pentru după:
după adverb perioada de după 22 decembrie 1989.
Definiție sursă: Dicționar de argou al limbii române

După
Dicționarul de antonime dă următoarea definitie pentru După:
După ≠ înainte, până
Definiție sursă: Dicționar de antonime

după
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru după:
dúpă prepoziție
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

după
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru după:
dúpă prepoziție
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


CUVINTE APROPIATE DE 'DUPA'
duopólDUOPSÓNDUOTRIÓDĂDUPDÚPĂdúpă-amiázădúpă-másădupă-prânzdupă-prấnz

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL după
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului după dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
2 12/1 / V: dépe, dépre, dupăpre / Etimologie: lat de post] 1 Introduce un complement circumstanțial de loc Exprimă poziția unui obiect, unei ființe etc.
4 Pop; îe A da o fată după cineva A mărita o fată cu cineva.
6 Îlav Unul după altul Succesiv.
11-12 Îc; îlav după-amiază sau -prânz, -masă În partea a doua a zilei.
13 Îlav după-amiaza sau -masa Aproape în fiecare zi în cursul după-amiezii 11.
14 Îlav după aceea sau aceasta, asta Apoi.
15 Îlav după toate Pe lângă toate neajunsurile câte s-au întâmplat.
după cineva sau ceva A urmări pe cineva sau ceva.
29 Îlc; introduce o propoziție circumstanțială de timp după ce că Arată că acțiunea din propoziția subordonată se petrece înaintea acțiunii din regentă După ce că e prost, mai e și fudul.
[2] 31 Îlc după cum sau cât Precum.
32 Îe după cum se întâmplă Ca de obicei.
35 Pop; îe A nu avea nici după ce bea apă A fi foarte sărac.
36 Pop; îe A se da după cineva A căuta să fie la fel cu cineva.
38 Pop; îe A se lua după capul cuiva sau capul său A urma sfatul cuiva sau propriul său îndemn.
39 Îe Dacă ar fi după mine Dacă ar depinde de mine.
40 Îlav după toate probabilitățile Probabil.
După casă se află.
Zi după zi.
S-a întors după un ceas.
A lucrat după plan.
Varsă lacrimi după copilul pierdut.
Predă o limbă după o anumită metodă.
Văr după mamă.
Coresi, după apud Iorga.
După casă se află.
Zi după zi.
Vine după un ceas.
A lucrat după un plan.
Varsă lacrimi după copilul pierdut.
Predă o limbă după o anumită metodă.
Văr după mamă.

GRAMATICA cuvântului după?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului după.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul după poate fi: substantiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul după sa indeplinească rolul de: substantiv, verb

CUM DESPART ÎN SILABE după?
Vezi cuvântul după desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul după?
[ du-pă ]
Se pare că cuvântul după are două silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL după
Inţelegi mai uşor cuvântul după dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
locuțiune prepoziție De după = dindărătul
Pe după = pe dinapoia
Locuţiune adverbiala Regional După masă = la masă; prin extensie în capul mesei, la loc de cinste
A ține sau a lua, a prinde, a cuprinde pe cineva de sau pe după cap sau gît, grumaz = a cuprinde cu brațul sau cu brațele grumazul cuiva; figurat a îmbrățișa pe cineva
Locuţiune adverbiala Unul după altul = succesiv, pe rînd, în șir, dupăolaltă
Formulă eliptică de politețe După dumneavoastră! = în urma dumneavoastră
A da o fată după cineva = a mărita o fată cu cineva
A se lua după cineva = a urmări pe cineva pas cu pas; figurat a urma, a imita pe cineva
A se ține după cineva = a se ține de capul cuiva, a nu slăbi pe cineva
Locuţiune adverbiala După-amiază sau după-prînz sau după-masă = în partea zilei de la ora 12 sau de la ora prînzului înainte
Locuţiune adverbiala După aceea sau după aceasta sau după asta = apoi, pe urmă
După toate = pe lîngă toate neajunsurile, ca vîrf la toate
A nu avea nici după ce bea apă = a nu avea ce mînca, a fi sărac lipit
După lege = în conformitate cu legea; pe drept, în mod legal, legitim
După plac = așa cum îi place, cum găsește cineva de cuviință; în mod arbitrar
După toate regulile artei = exact cum trebuie, cum scrie la carte
După părerea mea sau după mine = judecînd ca mine, privind lucrurile așa precum cred
locuțiune conjuncție După cum sau după cît = așa cum, precum, pe cît
După cum se întîmplă întotdeauna = ca de obicei
A se da după cineva = a căuta să fie la fel cu cineva, a urma pe cineva, a se acomoda cu cineva
A se da sau a se lăsa după păr = a se supune orbește, a ceda
Dacă sau cînd ar fi după mine = dacă ar depinde de mine
A se lua după ceva = a urma, a imita, a copia ceva
A se lua după capul cuiva = a asculta, a urma sfatul cuiva, a nu face după propria sa judecată
A judeca după aparențe = a judeca ținînd seama de înfățișarea aparentă adeseori înșelătoare a lucrurilor
După toate aparențele = ținînd seama de felul cum se înfățișează lucrurile
După toate probabilitățile = cu toată probabilitatea, probabil
A întinde mîna sau mîinile după cineva sau ceva = a întinde mîna sau mîinile ca să prindă pe cineva sau ceva
A striga după ajutor = a cere ajutor
A-și întoarce capul sau a se întoarce, a se înturna după cineva sau ceva = a-și întoarce capul sau a se întoarce în timpul mersului spre a privi pe cineva sau ceva care atrage atenția, interesul sau admirația
Neobișnuit A întreba după cineva = a întreba de cineva, a-și manifesta interesul față de cineva
= în afară de faptul că
Locuţiune adverbiala Unul după altul = pe rând, în șir, succesiv
În formule de politețe După dumneavoastră! = vin și eu în urma dumneavoastră! popular A da o fată după cineva = a mărita o fată cu cineva
după cineva sau ceva = a a urmări pe cineva sau ceva; b a nu lăsa în pace pe cineva
Locuţiune adverbiala Și substantivat După-amiază sau după-prânz, după-masă = în partea zilei care începe în jurul orei 12
După-amiaza sau după-masa = aproape în fiecare zi în cursul după-amiezii
După aceea sau aceasta, asta = apoi, pe urmă
= pe lângă toate neajunsurile câte s-au întâmplat
A nu avea nici după ce bea apă = a fi foarte sărac
locuțiune conjuncție După cum sau cât = așa cum, precum
După cum se întâmplă = ca de obicei
A se da după cineva = a căuta să fie la fel cu cineva; a se acomoda cu cineva
A se lua după capul cuiva sau după capul său = a urma sfatul cuiva sau propriul său îndemn
Dacă ar fi după mine = dacă ar depinde de mine
A se lua după ceva sau cineva = a imita, a copia ceva sau pe cineva
După toate probabilitățile = probabil
= leagă două propoziții copulative, arătând adăugarea unui fapt la alt fapt în afară de faptul că
Locuţiune adverbiala Unul după altul = pe rând, în șir, succesiv
În formule de politețe După dumneavoastră! = vin și eu în urma dumneavoastră! popular A da o fată după cineva = a mărita o fată cu cineva
după cineva sau ceva = a a urmări pe cineva sau ceva; b a nu lăsa în pace pe cineva
Locuţiune adverbiala Și substantivat După-amiază sau după-prânz, după-masă = în partea zilei care începe în jurul orei 12
După-amiaza sau după-masa = aproape în fiecare zi în cursul după-amiezii
După aceea sau aceasta, asta = apoi, pe urmă
= pe lângă toate neajunsurile câte s-au întâmplat
A nu avea nici după ce bea apă = a fi foarte sărac
locuțiune conjuncție După cum sau cât = așa cum, precum
După cum se întâmplă = ca de obicei
A se da după cineva = a căuta să fie la fel cu cineva; a se acomoda cu cineva
A se lua după capul cuiva sau după capul său = a urma sfatul cuiva sau propriul său îndemn
Dacă ar fi după mine = dacă ar depinde de mine
A se lua după ceva sau cineva = a imita, a copia ceva sau pe cineva
După toate probabilitățile = probabil
= leagă două propoziții copulative, arătând adăugarea unui fapt la alt fapt în afară de faptul că

© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL după

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Chimie organică?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
simbol al belșugului, reprezentat printr-un vas în formă de corn1 i 1, umplut cu fructe și cu flori
mașină folosită pentru dactilografierea textelor
ramură a chimiei care studiază hidrocarburile și derivații acestora
imediat, repede, neîntârziat
VEZI RĂSPUNSUL CORECT

Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app