eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție fond


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME PLURALGRAMATICĂSILABE
Fond [ fond ]
VEZI SINONIME PENTRU fond PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului fond în mai multe dicționare

Definițiile pentru fond din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND, fonduri, substantiv neutru

I.

1. (În corelație cu formă) Conținut. Un adevărat scriitor nu se poate dispensa de cunoașterea temeinică a limbii și a literaturii populare, el trebuie să fie un cercetător neostenit al tezaurului literar și să rețină, pe lîngă fondul de idei, și forma exprimării, valorile stilistice ale limbii comune. L. limba română 1953, nr. 2, 35. [În «Miorița»] se armonizează fondul cu forma așa de plin, încît parcă am avea de a face cu opera unui mare meșter de sunete și rime. SADOVEANU, E.

15.
       • Articol de fond vezi articol. (lingvistică) Fond principal de cuvinte = partea esențială a vocabularului unei limbi, caracterizată printr-o mare stabilitate, cuprinzînd ca nucleu toate cuvintele radicale și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi. Structura limbii, structura ei gramaticală și fondul ei principal de cuvinte sînt produsul unui șir de epoci. STALIN, PROBL. lingvistică 24. Fondul principal de cuvinte e în continuă dezvoltare și îmbogățire întocmai ca și celelalte părți ale limbii. L. limba română 1953, nr. 1, 27.
       • Locuţiune adverbiala În fond = în realitate, de fapt.

2. Totalitatea trăsăturilor esențiale ale caracterului unei persoane sub aspectul lor pozitiv. Și-au schimbat și fondul prim bun pe care-l aveau. BART, S. M. 25. Eu simt că am în mine un fond de bunătate și de simpatie. VLAHUȚĂ, O. A. III 77.

3. Culoare de bază, cîmp al unui tablou, al unei țesături etc. pe care se conturează desenele, figurile, podoabele etc. Pictura înfățișează niște flori albe pe un fond albastru.
       • figurat Atunci cînd oamenii acestui ținut se ivesc, pe fondul albastru al munților din zare lumea pare deodată o frescă, prin proporții, prin frumusețe, printr-o înfățișare totală de apoteoză. BOGZA, C. O. 280. Tîrziu, pe un fond de sidef, se mișcă luna clară și maiestuoasă, umplînd stepa de strălucire și gonind negurile. DUNĂREANU, N. 199.
♦ Ansamblul desenelor sau ornamentelor care se imprimă cu o culoare mată pe suprafața hîrtiei folosită la tipărirea acțiunilor și a altor hîrtii de valoare, cu scopul de a le face greu de falsificat.

4. (Sport; în expresie) Cursă de fond = cursă pe distanță lungă.

II.

1. Valoare materială reprezentată prin bani sau alte bunuri economice, acumulate sau rezervate în vederea unui anumit scop. Statul nostru de democrație populară cheltuiește fonduri imense pentru nevoile social-culturale ale oamenilor muncii. REZ. HOT. I 297.
       • Fond fix = totalitatea mijloacelor de muncă care funcționează timp îndelungat în toate ramurile producției materiale socialiste și care își transferă valoarea asupra produsului în mod treptat, pe măsura uzării lor. Fond circulant = totalitatea obiectelor muncii, consumate în întregime în procesul de producție în decursul unui singur ciclu, și care își transferă valoarea asupra produsului în mod integral. Fond de circulație = totalitatea mijloacelor bănești, a produselor finite exprimate în bani și a mijloacelor de decontare care se găsesc într-o întreprindere. Fond de investiție = mijloace bănești destinate efectuării lucrărilor de investiție (construcții, proiectare, achiziționări de utilaj etc.). Fond de consumație = parte din venitul național al societății socialiste destinată satisfacerii nevoilor materiale și culturale ale celor ce muncesc. Fond de acumulare = parte din venitul național al societății socialiste folosită pentru lărgirea și perfecționarea producției socialiste, pentru sporirea fondurilor destinate scopurilor social-culturale etc. vezi acumulare. Fond de rezervă = a) (în economia socialistă) totalitatea rezervelor materiale, financiare și de muncă ale societății, acumulate în scopul preîntîmpinării întreruperilor în procesul reproducției; b) (în economia capitalistă) totalitatea mijloacelor bănești acumulate în vederea folosirii lor drept capital bănesc activ, atunci cînd în procesul circuitului normal al capitalului intervin întreruperi. Fondul de rezervă nu este o parte componentă a capitalului în funcție, mai precis a capitalului bănesc, ci a capitalului aflat într-un stadiu inițial al acumulării sale, a plusvalorii încă netransformate in capital activ. MARX, C. II 73. Fondul directorului (sau directorial) = sumă de bani provenită din beneficiile planificate și din cele realizate peste prevederile planului și întrebuințată pentru lărgirea producției, pentru scopuri culturale și sociale, pentru premieri etc. Fond de salarii = suma totală a mijloacelor bănești stabilite pentru retribuirea muncii.
       • Expresia: (Familiar) A fi în fonduri = a avea bani de cheltuială.

2. (Urmat de determinări introduse prin prepoziție «de») Totalitatea bunurilor sau valorilor de bază dintr-un domeniu al culturii. Fond de cărți. Fond de manuscrise.
       • figurat Activul de partid este fondul de aur al partidelor comuniste și muncitorești. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2805.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane
Ce inseamna expresia      Ce inseamna?

FOND
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND, fonduri, substantiv neutru

I.

1. (În corelație cu formă) Conținut.
       • Articol de fond = articol care tratează o problemă actuală importantă; editorial. Fond lexical principal sau fondul principal (de cuvinte) = partea esențială a vocabularului unei limbi, caracterizată printr-o mare stabilitate, cuprinzând toate cuvintele cu mare frecvență care denumesc, de obicei, noțiuni fundamentale și care sunt, în general, cuvinte vechi, cu numeroase derivate și cu multe expresii și locuțiuni.
       • Locuţiune adverbiala În fond = în realitate, de fapt.

2. Totalitatea trăsăturilor esențiale ale caracterului unei persoane (sub aspectul lor pozitiv).

3. Culoare de bază a unui tablou, a unei țesături etc. pe care se conturează desenele sau figurile; câmp.
♦ Desen executat pe un suport opac, care servește drept decor în desfășurarea desenelor animate.
♦ Ansamblul desenelor sau ornamentelor care se imprimă cu o culoare mată pe suprafața hârtiei, folosite la tipărirea acțiunilor și a altor hârtii de valoare.

4. Nume dat unor probe sportive care se desfășoară pe distanțe mari și care necesită o deosebită rezistență fizică.

5. (fizică) Radiație greu de înlăturat sau inevitabilă, cu caracter parazit, în prezența căreia se efectuează o experiență sau o măsurare.

II.

1. Valoare materială reprezentată prin bani sau prin alte bunuri economice acumulate sau rezervate pentru un anumit scop.
       • Fond de acumulare vezi acumulare.
       • Expresia: (familial) A fi în fonduri = a avea bani.

2. Totalitatea bunurilor sau a valorilor de bază dintr-un domeniu al culturii.
       • Fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă.

– Din limba franceza fond.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

FOND
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND, fonduri, substantiv neutru

I.

1. (În corelație cu formă) Conținut.
       • Articol de fond = articol care tratează o problemă actuală importantă; editorial. Fond lexical principal sau fondul principal (de cuvinte) = partea esențială a vocabularului unei limbi, caracterizată printr-o mare stabilitate, cuprinzând toate cuvintele cu mare frecvență care denumesc, de obicei, noțiuni fundamentale și care sunt, în general, cuvinte vechi, cu numeroase derivate și cu multe expresii și locuțiuni.
       • Locuţiune adverbiala În fond = în realitate, de fapt.

2. Totalitatea trăsăturilor esențiale ale caracterului unei persoane (sub aspectul lor pozitiv).

3. Culoare de bază a unui tablou, a unei țesături etc. pe care se conturează desenele sau figurile; câmp.
♦ Desen executat pe un suport opac, care servește drept decor în desfășurarea desenelor animate.
♦ Ansamblul desenelor sau ornamentelor care se imprimă cu o culoare mată pe suprafața hârtiei, folosite la tipărirea acțiunilor și a altor hârtii de valoare.

4. Nume dat unor probe sportive care se desfășoară pe distanțe mari și care necesită o deosebită rezistență fizică.

5. (fizică) Radiație greu de înlăturat sau inevitabilă, cu caracter parazit, în prezența căreia se efectuează o experiență sau o măsurare.

II.

1. Valoare materială reprezentată prin bani sau prin alte bunuri economice acumulate sau rezervate pentru un anumit scop.
       • Fond de acumulare vezi acumulare.
       • Expresia: (familial) A fi în fonduri = a avea bani.

2. Totalitatea bunurilor sau a valorilor de bază dintr-un domeniu al culturii.
       • Fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă.

– Din limba franceza fond.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

FOND
Marele dicționar de neologisme dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND substantiv neutru

I.

1. ceea ce este esențial într-un lucru, conținut.
♦ articol de fond = articol care tratează o problemă importantă actuală; editorial; fond lexical principal = partea esențială și cea mai stabilă a vocabularului unei limbi, cuvintele care exprimă noțiunile fundamentale din viața și activitatea oamenilor și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi.
♦ în fond = în realitate, de fapt.

2. trăsăturile de bază ale caracterului, ale individualității unei persoane.

3. culoare de bază a unui tablou, a unei țesături etc. din care se detașează figurile, detaliile; fundal.
       • strat de culoare sau ornament peste care se tipărește un industria textilă

4. (sport) alergare de rezistență pe distanță lungă.

5. (fizică) radiație greu de înlăturat sau inevitabilă, cu caracter parazit, în prezența căreia se efectuează o experiență sau măsurare.

II.

1. totalitatea mijloacelor materiale și bănești de care dispune o întreprindere, o instituție etc.
fond de acumulare = parte a venitului național pe seama căreia se realizează creșterea și perfecționarea producției, se creează rezerve și se asigură sporirea fondurilor și rezervelor materiale din sfera neproductivă.

2. totalitatea bunurilor, a valorilor dintr-un anumit domeniu.
fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă; fond de comerț = totalitatea mărfurilor și elementelor necesare care contribuie la exercitarea unui comerț normal și profitabil. (< limba franceza fond)

Definiție sursă: Marele dicționar de neologisme

FOND
Dicționarul de neologisme dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND substantiv neutru

I.

1. Ceea ce este esențial într-un lucru, conținut.
       • Articol de fond = articol care tratează o problemă importantă actuală; editorial; fond lexical principal = partea esențială și cea mai stabilă a vocabularului unei limbi, cuprinzând cuvintele care exprimă noțiunile fundamentale din viața și activitatea oamenilor și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi.
♦ În fond = în realitate, de fapt.

2. Trăsăturile de bază ale caracterului, ale individualității unei persoane.

3. Culoare care formează câmpul, baza unui tablou, din care se detașează, figurile, detaliile.
♦ (poligrafie) Strat de culoare sau ornament peste care se tipărește un industria textilă

4. (Sport) Alergare de fond = alergare pe distanță lungă.

II.

1. Totalitatea mijloacelor materiale și bănești de care dispune o întreprindere, o instituție etc.
       • Fond de acumulare = parte a venitului național pe seama căreia se realizează creșterea și perfecționarea producției, se creează rezerve și se asigură sporirea fondurilor și rezervelor materiale din sfera neproductivă.

2. Totalitatea bunurilor, a valorilor dintr-un anumit domeniu (mai ales cultural).
       • Fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă. [< limba franceza fond].

Definiție sursă: Dicționar de neologisme

FOND
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND fonduri n.

1) Parte interioară de bază, care poate fi sesizată cu ajutorul rațiunii.

2) Plan uniform al unui tablou sau al unei țesături pe care sunt imprimate motivele sau desenele; culoare de bază.

3) Bază sensibilă care pune în valoare senzațiile de altă natură. fond sonor.

4) Element de bază, esențial sau permanent. * fondul lexical de bază al unei limbi partea esențială, stabilă a lexicului, denumind noțiuni fundamentale, cu o mare frecvență în uz. În fond de fapt, în realitate.

5) Ansamblu de mijloace financiare și materiale cu o anumită distribuție.

6) Ansamblu de valori esențiale, aparținând unui domeniu. fond de cărți.

7) Instituție menită să acorde asistență materială sau sprijin social-cultural. fondul literar.

8) Probă sportivă pe distanță mare. /<fr. fond
Forme diferite ale cuvantului fond: fonduri

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

fond
Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru fond:
*fond n., plural urĭ (în franceză fonds, latina fundus, moșie). Teren, sol, pămînt: a construi pe un fond stîncos. Cîmpu, suprafața (hîrtie, pînză) pe care facĭ un desemn: o floare albă pe un fond negru. figurat Esențialu, materia, partea principală a unuĭ lucru (în opoz. cu formă): forma proastă în artă nimicește fondu. plural Moșiĭ: fondurĭ rurale. Banĭ: fondurile secrete ale ministeruluĭ de interne. Fondurĭ publice, rente de stat. Om de fond, om serios, cu bază (banĭ, activitate orĭ știință). A avea fond, a avea bază, a poseda ceva. Critică fără fond, critică slabă. Articul de fond la un ziar, articulu principal, de ordinar primu.
Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

fond
Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru fond:
fond n.

1. teren considerat sub raportul calității: a clădi pe un fond de nisip;

2. țesătura unei stofe sau pânze pe care se face un desen;

3. figurat esențialul unui lucru;

4. plural solul unei proprietăți: fonduri rurale;

5. plural sumă de bani: plasare de fonduri; fonduri publice, rente de Stat.

Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

FOND
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND s.

1. conținut, (figurat) miez. (fond propriu-zis al unui roman.)

2. esență, materie, (figurat) inimă, măduvă, miez, nucleu, sîmbure. (A intra în fond chestiunii.)

3. fundal. (fond al unui tablou.)

4. (finanțe; mai ales la plural ) mijloc, resursă, (învechit) sermaia. (fonduri bănești.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

FOND
Dicționarul gastronomic explicativ dă următoarea definitie pentru FOND:
FOND substantiv neutru În gastronomie, preparat de bază (un lichid, o compoziție sau un aluat) utilizat pentru realizarea unui preparat culinar mai complex.
Definiție sursă: Dicționar gastronomic explicativ

fond
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru fond:
fond substantiv neutru, plural fónduri
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

fond
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru fond:
fond substantiv neutru, plural fónduri
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


CUVINTE APROPIATE DE 'FOND'
fonchíufonciárfonciérfonciérăFONDFONDÁFONDÁCOFONDÁLFONDAMÉNT

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL fond
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului fond dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
FOND fonduri n.
Fond sonor.
* fondul lexical de bază al unei limbi partea esențială, stabilă a lexicului, denumind noțiuni fundamentale, cu o mare frecvență în uz.
În fond de fapt, în realitate.
Fond de cărți.
Fondul literar.
Fond propriu-zis al unui roman.
A intra în fond chestiunii.
Fond al unui tablou.
Fonduri bănești.
Fondul propriu-zis al unui roman.
A intra în fondul chestiunii.
Fonduri bănești.

GRAMATICA cuvântului fond?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului fond.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul fond poate fi: substantiv, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul fond sa indeplinească rolul de: substantiv neutru,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două
  • group icon La plural substantivul fond are forma: fónduri
VEZI PLURALUL pentru fond la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE fond?
Vezi cuvântul fond desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul fond?
[ fond ]
Se pare că cuvântul fond are o silabă

EXPRESII CU CUVÂNTUL fond
Inţelegi mai uşor cuvântul fond dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
Lingvistică Fond principal de cuvinte = partea esențială a vocabularului unei limbi, caracterizată printr-o mare stabilitate, cuprinzînd ca nucleu toate cuvintele radicale și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi
Locuţiune adverbiala În fond = în realitate, de fapt
Sport; în expresie Cursă de fond = cursă pe distanță lungă
Fond fix = totalitatea mijloacelor de muncă care funcționează timp îndelungat în toate ramurile producției materiale socialiste și care își transferă valoarea asupra produsului în mod treptat, pe măsura uzării lor
Fond circulant = totalitatea obiectelor muncii, consumate în întregime în procesul de producție în decursul unui singur ciclu, și care își transferă valoarea asupra produsului în mod integral
Fond de circulație = totalitatea mijloacelor bănești, a produselor finite exprimate în bani și a mijloacelor de decontare care se găsesc într-o întreprindere
Fond de investiție = mijloace bănești destinate efectuării lucrărilor de investiție construcții, proiectare, achiziționări de utilaj etc
Fond de consumație = parte din venitul național al societății socialiste destinată satisfacerii nevoilor materiale și culturale ale celor ce muncesc
Fond de acumulare = parte din venitul național al societății socialiste folosită pentru lărgirea și perfecționarea producției socialiste, pentru sporirea fondurilor destinate scopurilor social-culturale etc
Fond de rezervă = a în economia socialistă totalitatea rezervelor materiale, financiare și de muncă ale societății, acumulate în scopul preîntîmpinării întreruperilor în procesul reproducției; b în economia capitalistă totalitatea mijloacelor bănești acumulate în vederea folosirii lor drept capital bănesc activ, atunci cînd în procesul circuitului normal al capitalului intervin întreruperi
Fondul directorului sau directorial = sumă de bani provenită din beneficiile planificate și din cele realizate peste prevederile planului și întrebuințată pentru lărgirea producției, pentru scopuri culturale și sociale, pentru premieri etc
Fond de salarii = suma totală a mijloacelor bănești stabilite pentru retribuirea muncii
Familiar A fi în fonduri = a avea bani de cheltuială
Articol de fond = articol care tratează o problemă actuală importantă; editorial
Fond lexical principal sau fondul principal de cuvinte = partea esențială a vocabularului unei limbi, caracterizată printr-o mare stabilitate, cuprinzând toate cuvintele cu mare frecvență care denumesc, de obicei, noțiuni fundamentale și care sunt, în general, cuvinte vechi, cu numeroase derivate și cu multe expresii și locuțiuni
Locuţiune adverbiala În fond = în realitate, de fapt
familial A fi în fonduri = a avea bani
Fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă
Articol de fond = articol care tratează o problemă actuală importantă; editorial
Fond lexical principal sau fondul principal de cuvinte = partea esențială a vocabularului unei limbi, caracterizată printr-o mare stabilitate, cuprinzând toate cuvintele cu mare frecvență care denumesc, de obicei, noțiuni fundamentale și care sunt, în general, cuvinte vechi, cu numeroase derivate și cu multe expresii și locuțiuni
Locuţiune adverbiala În fond = în realitate, de fapt
familial A fi în fonduri = a avea bani
Fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă
♦ articol de fond = articol care tratează o problemă importantă actuală; editorial; fond lexical principal = partea esențială și cea mai stabilă a vocabularului unei limbi, cuvintele care exprimă noțiunile fundamentale din viața și activitatea oamenilor și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi
♦ în fond = în realitate, de fapt
♦ fond de acumulare = parte a venitului național pe seama căreia se realizează creșterea și perfecționarea producției, se creează rezerve și se asigură sporirea fondurilor și rezervelor materiale din sfera neproductivă
♦ fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă; fond de comerț = totalitatea mărfurilor și elementelor necesare care contribuie la exercitarea unui comerț normal și profitabil
Articol de fond = articol care tratează o problemă importantă actuală; editorial; fond lexical principal = partea esențială și cea mai stabilă a vocabularului unei limbi, cuprinzând cuvintele care exprimă noțiunile fundamentale din viața și activitatea oamenilor și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi
♦ În fond = în realitate, de fapt
Sport Alergare de fond = alergare pe distanță lungă
Fond de acumulare = parte a venitului național pe seama căreia se realizează creșterea și perfecționarea producției, se creează rezerve și se asigură sporirea fondurilor și rezervelor materiale din sfera neproductivă
Fond de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă

© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL fond

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: în sintagma curechi-de-munte?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
atât cât vrea, cât poftește, cât are plăcere
a începe să acționeze la momentul potrivit, după ordinea stabilită, în urma altora
plantă erbacee din familia compozeelor, cu flori galbene-aurii și cu fructe achene prevăzute cu peri ligularia glauca
relicvă de dimensiuni reduse a unei stele masive, formată prin prăbușire gravitațională, caracterizată prin densitate foarte mare și forță de atracție uriașă și absorbantă
VEZI RĂSPUNSUL CORECT

Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app