eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție nu


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIMEANTONIME GRAMATICĂSILABE
Nu [ nu ]
VEZI SINONIME PENTRU nu PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului nu în mai multe dicționare

Definițiile pentru nu din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru NU:
NU adverb A. (Dă valoare negativă verbului dintr-o propoziție și, prin aceasta, și propoziției întregi)

I. (Apare într-o propoziție principală, independentă sau legată de alta prin coordonare)

1. (Într-o propoziție enunțiativă) El nu se sperie, nu cere, nu întreabă. C. PETRESCU, A. 355. Ar zîmbi și nu se-ncrede, ar răcni și nu cutează. EMINESCU, O. I 84. Ea n-aude... Ci tot fuge nencetat. ALECSANDRI, P. A. 41.

2. (În propoziții optative) Busuioace, busuioace, N-ai mai crește, nici te-ai coace! ALECSANDRI, P. P. 341.

3. (În propoziții imperative) Nu trînti obloanele, ponivosule! DELAVRANCEA, H. T. 21. Dragul tatei, nu da, că eu sînt. CREANGĂ, P. 198. Dar să nu adormi, că mori. ALECSANDRI, T. I 459.

4. (În propoziții exclamative) Nu ți-e rușine obrazului!... o dată în viața ta m-ai adus la restorant și te tîrguiești pentr-o cartofă. ALECSANDRI, T. 750.
       • (Fără valoare negativă, întărește conținutul afectiv al propoziției exclamative) Cîte n-am văzut și eu De atunci pe lume! COȘBUC, P. I 262. Și unde nu s-au așternut pe mîncate și pe băute, veselindu-se împreună. CREANGĂ, P. 34.

5. (În propoziții interogative) Nu mai trăiește măicuța ta? SADOVEANU, N. forme 82. N-auzi tu de departe cucoșul răgușit? EMINESCU, O. I 98.
       • (În întrebări retorice, cu rolul de a exprima mai colorat o afirmație, o dorință, o exclamație etc.) Și-atunci cînd pretutindeni e putere, Voi nu cunoașteți cîntul ce se cere? BENIUC, vezi 146. Nu-ți spuneam eu, fata mea? ISPIRESCU, L.

14. Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer? N-o să aflu între-ai noștri verb reflexiv:eun falnic juvaer? EMINESCU, O. I 149.

6. (În propoziții dubitative) N-o fi verb reflexiv:un dușman, verb reflexiv:un calic care-l pîndește la întoarcere? CAMILAR, N. II 551. Apoi doară că nu o fi blăstem ca și d-aice, de sub pămînt, să iasă zvon de ceea ce vom chibzui. ODOBESCU, S. I 82.
♦ (În propoziții deliberative) O pieri, n-o pieri, e rîndul meu. VISSARION, B.

14. Cel mare se dă după ușă și

– să tragă, să nu tragă?

– în sfîrșit trage zăvorul. CREANGĂ, P. 23.

II. (În propoziții subordonate, cu aceeași valoare ca în propozițiile independente) La bocetul ei, deodată, în acel ostrov al primăverii, m-am simțit întristat, cum nu fusesem niciodată. SADOVEANU, N. forme 82. Se puse pe plîns, de n-a putut nici un verb reflexiv:aci să-l împace. ISPIRESCU, L.

2.
♦ (După verbe care exprimă teama, în propoziții completive introduse prin «să», fără valoare de negație) Mi-e teamă să nu te trezesc. CASSIAN, H. 19.

III. (Negația de pe lîngă predicatul regentei se referă la întreaga frază) Dormi, iubito, dormi în pace, N-am venit să-ți tulbur somnul. VLAHUȚĂ, P. 107. Eu nu am venit să te întreb asta. ISPIRESCU, L.

1. B.(Negația se referă la o parte a propoziției)

I. (Pe lîngă diferite părți de propoziție) A scris o schiță, nu o nuvelă. ▭ A ținut să ajungă stăpîn în moșia Moldovei nu pentru vinovat folos al său, ci ca să dea țării slobozenia ei cea veche. SADOVEANU, N. P.

10. Și numai iaca îl și vede viind repede, dar nu așa cum se dusese. CREANGĂ, P. 186. Nu pe-acolo, domnule, nu pe din față, ca să nu te-ntîlnești cu d-lui. ALECSANDRI, T. 1162.

II. (Negația însoțește predicatul, dar se referă la altă parte a propoziției) Nu căta în depărtare Fericirea ta, iubite! EMINESCU, O. I 54. O cometă este accidentală, fiindcă nu vine în fiecare an. BĂLCESCU, O. II

10. C. (În expresii, locuțiuni sau în corelație cu adverbe, conjuncții etc.)

I. (Corelativ într-o frază sau propoziție ale căror părți sînt în raport adversativ)

1. (În corelație cu ci marcînd într-o alternativă situația sau elementul înlăturat) Mergînd spre căruțe, era mîhnit, amărît, că parcă ducea în brațe nu pelerina, ci un stîrv. CAMILAR, N. I 163. De din vale de Rovine Grăim, doamnă, cătră tine, Nu din gură, ci din carte, Că ne ești așa departe. EMINESCU, O. I 149.
       • (Învechit, în corelație cu dar) Astfel romînii, nu învinși și coprinși fiind, dar printr-o unire politică, primiră pe unguri in țara lor. BĂLCESCU, O. II 209.

2. (Opoziția între cele două alternative este întărită de adverbe) Dar nu numai artistul și naturalistul, ci încă strategicul, politicul și arheologul au de multe a se minuna într-acest împodobit ținut. BĂLCESCU, O. II 208.
       • (În propoziții cu valoare temporală, arată că acțiunea din propoziția afirmativă se petrece înainte de a se fi terminat acțiunea din propoziția negativă) Nu lăsase să se scurgă anul și-și și adusese gospodină in casă. SADOVEANU, P. S. 139.

II. (În legătură cu adverbe)

1. (Formează expresii eliptice) Nu prea vezi prea. Nu tocmai vezi tocmai.

2. (Formează locuțiuni adverbiale) Nu (care) cumva, servește la precizarea unei întrebări, exclamații etc. (Interogativ cu nuanță dubitativă) Moș Pricop, dumneata n-ai mai potcovit cumva cai din părțile Tarcăului? SADOVEANU, B. 142. Oare nu cumva de-acum mi-oi da cu paru-n cap de răul Vidmei? CREANGĂ, P. 324.
       • (Cu nuanță finală) Îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. ISPIRESCU, L.

4. Nu cumva să-ți iasă verb reflexiv:eo dihanie ceva înainte. CREANGĂ, P. 199.

III. (În expresie) A nu avea decît (să)... vezi decît2. despre (Folosit singur, înlocuiește predicatul unei propoziții, o propoziție sau o frază; în opoziție cu da)

I. (Într-o propoziție eliptică se referă la un verb exprimat înainte, înlocuind predicatul) Să-mi aduci pe stăpîna acestei cosițe; căci, de nu, unde-ți stau talpele, îți va sta și capul. ISPIRESCU, L. 23. Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale. CREANGĂ, P. 248. Iubește-mă dacă-ți plac, Dacă nu, silă nu-ți fac. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 47.
       • Expresia: (Familiar) A spune că nu = a nega. Mă, dacă eu îți spun că nu, și tu nu crezi, atunci taci din gură și nu-mi mai spune nimic. PREDA, Î. 44. Ba bine că nu vezi ba (5).
♦ (Exprimă opoziția față de cele afirmate în propozițiile precedente) M-ar irita apropierea lui așa de mult, încît l-aș acuza de-a dreptul că el, ocrotit de stăpînul destinelor omenești, mi-a răpit partea mea de bine în această scurtă trecere pe sub lumina soarelui!... Ei bine, el

– nu!... el mă poftește la un aperitiv. CARAGIALE, O. II 222.
♦ (Repetat, exprimînd îndărătnicia) Cucoana, nu și nu! Că i-i urît grecul. SADOVEANU, O. I 463.

II. (Înlocuiește o propoziție negativă)

1. (Ca răspuns la o întrebare, ca acceptare a unei enunțări negative) Dormi?

– Încă nu, a răspuns Mitrea. SADOVEANU, M. C. 46.
       • (Rezumă o frază întreagă, atît într-o replică interogativă cît și în răspunsul la aceasta) N-am grijă despre asta... Vă cunosc eu...

– Nu?

– Nu. ALECSANDRI, T. 1209.
       • (Legat de adverbe, locuțiuni adverbiale sau conjuncții) Sigur că nu. O dată cu capul nu.

2. (Exprimă atitudinea negativă față de cele expuse mai înainte, lăsînd să urmeze enunțarea hotărîrii printr-o propoziție sau o frază) Nu, mă rog, nu-mi datorești nimica, adăogi el ferind cu mîna într-o parte bancnota. SADOVEANU, B. 156. Nu! moartea cu viața a stins toată plăcerea. EMINESCU, O. I 59.

3. (Întărit prin repetare) Nu, nu, nu! nu vorbi așa. SADOVEANU, O. IV 213. Atunci ea începu iarăși să bolborosească în neștire: «nu, nu, nu». REBREANU, R. I 247. Orice s-ar întîmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul, nu, nu, nu! CARAGIALE, O. I 130.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane
Ce inseamna expresia      Ce inseamna?

NU
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru NU:
NU adverb

I. (Servește la construirea formei negative a verbului, de obicei precedându-l nemijlocit).

1. (Neagă predicatul și dă întregii propoziții un caracter negativ) Nu l-am cunoscut niciodată.
       • (În propoziții interogative) Nu ai primit scrisorile mele?

2. (Neagă predicatul, fără a modifica logic caracterul propoziției) Nu încape nicio îndoială.

3. (Neagă predicatul în propoziții cu aspect negativ și cu înțeles pozitiv, de obicei interogative sau exclamative) Nu făcea parte și el dintre noi?

II. (Neagă altă parte de propoziție decât predicatul) A plecat repede, nu așa cum a venit.

III. (Modifică sensul cuvântului pe care îl precedă, altul decât predicatul, atenuându-i înțelesul ori dându-i un înțeles contrar) O casă mare, nu lipsită de eleganță.
       • Expresia: Nu altceva sau nu glumă, (regional) nu șagă, formulă care confirmă sau întărește cele enunțate anterior. Nu mai departe = chiar în cazul... Nu o (singură) dată = de multe ori, adesea. IV. (Înlocuiește forma negativă a unui verb enunțat anterior sau dedus, îndeplinind funcția de predicat) Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale.
       • Expresia: Nu și nu, formulă care exprimă împotrivirea, refuzul categoric. De (sau dacă) nu... = în caz contrar..., altfel... vezi (Cu valoare de propoziție independentă cu caracter negativ) Ai prieteni?

– Nu!

– latina non.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

NU
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru NU:
NU adverb

I. (Servește la formarea formei negative a verbului, de obicei precedându-l nemijlocit).

1. (Neagă predicatul și dă întregii propoziții un caracter negativ) Nu l-am cunoscut niciodată.
       • (În propoziții interogative) Nu ai primit scrisorile mele?

2. (Neagă predicatul, fără a modifica logic caracterul propoziției) Nu încape nici o îndoială.

3. (Neagă predicatul în propoziții cu aspect negativ și cu înțeles pozitiv, de obicei interogative sau exclamative) Nu făcea parte și el dintre noi?

II. (Neagă altă parte de propoziție decât predicatul) A plecat repede, nu așa cum a venit.

III. (Modifică sensul cuvântului pe care îl precedă, altul decât predicatul, atenuându-i înțelesul ori dându-i un înțeles contrar) O casă mare, nu lipsită de eleganță.
       • Expresia: Nu altceva sau nu glumă, (regional) nu șagă, formulă care confirmă sau întărește cele enunțate anterior. Nu mai departe = chiar în cazul... Nu o (singură) dată = de multe ori, adesea. IV. (Înlocuiește forma negativă a unui verb enunțat anterior sau dedus, îndeplinind funcția de predicat) Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale.
       • Expresia: nu și nu, formulă care exprimă împotrivirea, refuzul categoric. De (sau dacă) nu... = în caz contrar..., altfel... vezi (Cu valoare de propoziție independentă cu caracter negativ) Ai prieteni?

– Nu!

– latina non.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

NU
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru NU:
NU adverb

1) (atribuie celor spuse valoare negativă) Îi aparțin cinci invenții, nu trei. Nu am știut de asta.

3) și substantival (ține locul unei părți de propoziție, unei propoziții sau unei fraze negative) Un nu categoric.

3) (ține locul predicatului negativ într-o propoziție eliptică) Cine dorește, rămâne, cine nu, pleacă.
       • Nu și nu se spune pentru a exprima un refuz permanent la o rugăminte repetată sau nereușită. De nu în caz contrar. De ce nu? se spune pentru a întări un consimțământ. Cum de nu (sau ba bine că nu) a) desigur; fără îndoială; firește; b) vorbă să fie! nici când! (ei) aș! A spune că nu a nega. A zice nu a refuza. A nu zice nu a nu nega; a accepta.

4) (intră în componența locuțiunilor adverbiale și conjuncționale) Nu demult. Nu prea. Nu tocmai. Nu numai.

5) (accentuează ideea exprimată de îmbinarea de cuvinte precedentă).
       • Nu o (singură) dată în repetate rânduri; deseori. Nu zăbavă peste puțin timp; repede. Nu glumă (sau nu șagă) cu adevărat; serios. Nu altceva (sau nu alta) se spune pentru a confirma cele spuse anterior. Nu de alta nu din alt motiv. Nu (care) cumva în nici un caz.

6) (în construcția Și unde nu, urmată de un verb, capătă sens afirmativ afectiv) Și unde nu începe a juca. /<lat. non

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

nu
Dicționarul etimologic român dă următoarea definitie pentru nu:
nu adverb

– Ba.

– Mr., istr. nu. latina non (Pușcariu 1196; Candrea-Dens., 1251; REW 5951), conform italiana no(n), prov., cat., spaniolă no, limba franceza non, portugheză nao. Comp. numai (mr. numa, istr. numai), adverb (doar, nimic mai mult), din latina nōn măgis (Pușcariu 1202; Densusianu, Hlr., 171; REW 5228; Găzdaru, Español no más y rum., numai en su desarrollo paralelo, Filologia, I, 23-42), conform comel. noma, spaniolă no más (Tagliavini, Arch. limba română, X, 147); numai atît, doar cît; numai cît, doar cît; numai decît, imediat.

– Din limba română provine limba bulgară din Transilvania numai (Miklosich, Bulg., 129).

Definiție sursă: Dicționarul etimologic român

nu
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru nu:
nu adverb (și: n- în tempo rapid + verb cu a- neacc: n-aduce, n-alege, dar și n-are)
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

nu
Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru nu:
nu adverb particulă negativă contrară lui da. [latina NON]. ║ n. a răspunde cu un nu.
Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

nu
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru nu:
nu (tempo lent)/n- (tempo rapid + vocală: n-are, n-a dat, n-o dă) adverb
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

NU
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru NU:
NU adverb (popular) ba. (Ți-e foame?

nu!)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

Nu
Dicționarul de antonime dă următoarea definitie pentru Nu:
Nu ≠ da
Definiție sursă: Dicționar de antonime


CUVINTE APROPIATE DE 'NU'
NOZONOZOLOGÍENpntur!NUnu-lNU-MĂ-UITÁnu-știu-céNUANȚÁ

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL Nu
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului nu dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
Ți-e foame? – nu!.
Ți-e foame? – nu!.

GRAMATICA cuvântului Nu?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului nu.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul Nu poate fi: substantiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul Nu sa indeplinească rolul de: substantiv, verb

CUM DESPART ÎN SILABE nu?
Vezi cuvântul nu desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul nu?
[ nu ]
Se pare că cuvântul nu are o silabă

EXPRESII CU CUVÂNTUL Nu
Inţelegi mai uşor cuvântul nu dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
Familiar A spune că nu = a nega
Nu mai departe = chiar în cazul
Nu o singură dată = de multe ori, adesea
= în caz contrar
Nu mai departe = chiar în cazul
Nu o singură dată = de multe ori, adesea
= în caz contrar

© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL Nu

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Substantiv neutru în sintagma despărțitor de lan?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
lanț, livresc catenă
stare de diviziune a materiei în care particulele constitutive au dimensiuni între aceea a moleculelor lor și aceea a suspensiilor
organ al mașinilor agricole de recoltat destinat separării de restul lanului a plantelor care urmează să fie tăiate
a vedea fără ajutorul unui instrument optic
VEZI RĂSPUNSUL CORECT

Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app