eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție reactie


PROPOZIȚIIEXPRESII PLURALGRAMATICĂSILABE
Reacţie [ rea-c-ţi-e ]
VEZI SINONIME PENTRU reacţie PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului reactie în mai multe dicționare

Definițiile pentru reactie din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul enciclopedic dă următoarea definitie pentru REACȚIE:
REÁCȚIE (< limba franceza ) substantiv feminin

I.

1. Faptul de a reacționa.
♦ Manifestare, atitudine ca răspuns la ceva.
♦ (psihologie) Orice răspuns integral sau parțial al unui sistem la o stimulare exterioară lui sau străină de el.
       • Reactie electrodermală = reactie r. legată de activitatea sistemului nervos simpatic, care se manifestă printr-o variere a rezistenței electrice a pielii ca urmare a unei excitații senzoriale sau a unei emoții, susceptibile să provoace activitatea glandelor sudoripare. Primele studii privind r.e. datează de la sfârșitul secolul 19 și se datorează psihologilor francezi Reactie Vigouroux, C. Ferré și J. Tarchanoff.

2. (chimie) Transformare pe care o suferă substanțele sub acțiunea unor agenți fizici sau a altor substanțe chimice, în urma căreia se formează substanțe noi, cu proprietăți diferite de ale celor inițiale. În cursul reactie se pot forma atomi, radicali sau noi molecule, ca urmare a descompunerii moleculelor inițiale (ex. reactie de cracare); procesul poate consta însă și din unirea mai multor molecule inițiale într-una nouă (ex. reactie de combinare, de polimerizare, de hidrogenare etc.) sau din schimbul de atomi sau radicali între moleculele substanțelor care participă la reactie (ex. reactie de dublu schimb, reactie de substituție etc.). Reactie se reprezintă prin ecuația chimică respectivă. Diferitele reactie se produc în timp, cu viteze care depind de însuși procesul chimic, de concentrația reactanților, de temperatură, de solvent (dacă au loc în soluție) și de prezența unor substanțe, denumite catalizatori, care, deși aparent nu participă la r., influențează viteza acestora. Reactie se împart în reactie mono-, bi- și trimoleculare, după cum în procesul respectiv are loc reactie unei molecule, a două sau a trei molecule. Din studiul dependenței vitezei de reactie de concentrația reactanților s-a putut defini ordinul de reacție. Reactie de ordinul zero, întâi, al doilea și al treilea au vitezele proporționale cu concentrațiile reactanților la puterea zero, unu, doi și trei, definindu-se astfel condițiile cinetice în care are loc procesul chimic. Cercetarea molecularității, a ordinul de reacție, a factorilor termodinamici și structurali permite descrierea mecanismului de r., adică a reactie elementare, a căror succesiune formează reactie chimică, reprezentată global prin ecuația chimică respectivă. Interpretarea mecanismului de reactie se poate face cu ajutorul chimiei cuantice, considerând că în fiecare reactie elementară sistemul trece printr-o stare intermediară, de tranziție. Reactie se produce datorită capacităților moleculelor de a interacționa chimic, iar aceasta (reactivitatea chimică) depinde de natura atomilor ce compun moleculele, de structura moleculară și mai ales de structura electronică. Unele reactie sunt ireversibile, adică au loc într-o singură direcție până la epuizarea reactanților, iar altele sunt reversibile, având loc simultan în ambele sensuri până la stabilirea unei stări de echilibru, în care, la presiune și temperaturi constante, concentrațiile substanțelor care participă la reactie nu se modifică în timp. Starea de echilibru se stabilește datorită faptului că viteza reactie într-un sens este egală cu cea a reactie în sens opus. După efectul termic al reactie (degajare, respectiv absorbție de căldură), acestea se pot clasifica în reactie exoterme și reactie endoterme. Reactie care se produce în urma intervenției unui factor fizic (acțiunea luminii, la electrozi sau în urma procesului electrochimic etc.) se denumește în mod corespunzător reactie fotochimică, reactie electrochimică etc., iar când se produce datorită intervenției unor substanțe biocatalitice (enzime) se numește reactie enzimatică. După cum au loc într-o singură fază sau în mai multe faze, reactie se clasifică în reactie omogene, respectiv reactie eterogene.

Reactie unei soluții = grad de aciditate sau alcalinitate a unei soluții, exprimat de obicei, în unități pH. Reactie în lanț, reacție care constă dintr-o succesiune de reactie elementare, astfel încât substanțele produse în una dintre reactie iau parte la reactie următoare. Reactie elementară inițială poate fi fotochimică, termică etc., după care procesul poate continua de la sine, fără nicio intervenție din afară. Un asemenea lanț de r., compus din zeci, sute sau chiar mii de reactie elementare, poate fi întrerupt în urma unor reactie secundare.

Reactie specifică, reacție care, în condiții bine determinate (pH, temperatură, prezența substanțelor complexante etc.), este dată numai de un anumit ion. Reacție imună vezi răspuns imun. (biochimie) Reactie antigen-anticorp, reacție dintre anticorpii din serul imun și antigeni. Este o reacție specifică, deoarece anticorpul reacționează numai cu acel antigen sub influența și în prezența căruia a luat naștere. Există mai multe tipuri de r.a.-a.: unele (aglutinare, precipitare) sunt puse în evidență mai cu seamă in vitro, altele (bacterioliză, hemoliză) atât in vitro cât și în in vivo, iar altele (neutralizarea toxinelor și a virusurilor) de obicei numai in vivo. R.a.-a. au multe aplicații practice, în biologie în general și în medicină în special.

3. (fizică) vezi Reacțiune.

4. (fizică) Reactie nucleară = fenomen care constă în ciocnirea a două sau mai multe nuclee atomice (sau constituenți ai acestora), în urma căreia, datorită interacțiunii cauzate cu precădere de forțele nucleare, se produc unul sau mai multe nuclee atomice (sau constituenți ai lor). Ciocnirea particulelor inițiale poate duce fie la o împrăștiere elastică sau inelastică a lor (modificându-se numai impulsul, respectiv impulsul și energia particulelor), fie la o r.n. propriu-zisă, în urma căreia se schimbă numai impulsul și energia, dar și natura (eventual numărul) particulelor care intră în reacție. Astfel, prin r.n. se poate face transmutația elementelor și se pot obține izotopi care nu există în natură sau chiar elemente noi (transuranice). Cel mai adesea, r.n. sunt realizate prin bombardarea nucleelor imobile cu neutroni, cu nuclee sau cu particule accelerate (particule α, deuteroni, protoni etc.). Izbind nucleul particula incidentă poate provoca diferite fenomene: smulgerea unei particule din nucleu, captarea unei particule incidente urmată (sau neurmată) de expulzarea din nucleu a altei particule, fisiunea nucleului în câteva fragmente etc. Deoarece r.n. constituie fenomene deosebit de complexe, explicarea lor se face cu ajutorul unor metode intuitive simplificate, numite mecanisme de reacție. Toate r.n. respectă anumite legi de conservare, unele mărimi fizice globale având în starea finală aceeași valoare ca în starea inițială (de ex. energia, numărul de masă, sarcina electrică, impulsul, momentul cinetic etc.); există însă legi de conservare respectate numai de unele r.n. (ex. legea conservării spinului izotopic). Spre deosebire de reacțiile chimice, care se desfășoară la nivelul învelișului electronic al atomilor, r.n. se petrec la nivelul nucleelor atomilor. Ca urmare, este mult mai mare energia implicată într-o r.n. ( vezi și energie). Din punct de vedere energetic, cele mai importante r.n. sunt fisiunea nucleară și fuziunea nucleară. Prima r.n. a fost realizată de E. Rutherford (1919) prin folosirea particulelor α emise de radiu. Reactie termonucleară vezi termonuclear.

5. (cibernetică) vezi reacțiune (2).

II. (în forma reacțiune) Împotrivire politică și economică față de orice manifestare a progresului social; totalitatea, acțiunilor, a inițiativelor etc. care au ca scop restaurarea unui regim politic autoritar; complex de forțe, tendințe, curente cu caracter conservator care determină instituirea unui regim cu structură autoritară; prin extensie totalitatea forțelor reacționare.

Definiție sursă: Dicționar enciclopedic

REACȚIE
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru REACȚIE:
REÁCȚIE, reacții, substantiv feminin

I.

1. Faptul de a reacționa; atitudine, manifestare ca răspuns la ceva.

2. (biologie) Fenomen nemijlocit prin care materia vie răspunde acțiunii unui excitant (venit din interior sau din afară).

3. (chimie) Fenomen de transformare a uneia sau a mai multor substanțe chimice sub acțiunea unor agenți fizici sau a altor substanțe chimice, în urma căruia se formează substanțe noi, cu proprietăți diferite de ale celor inițiale.

4. (fizică; în sintagma) Reacție nucleară vezi nuclear.

5. (fizică) Forță (sau cuplu de forțe) exercitată de un sistem de corpuri asupra altui sistem de corpuri, în momentul în care ultimul exercită asupra primului o forță (sau un cuplu de forțe) care se consideră ca acțiune.
       • (astronomie) Reacție gravitațională = modificare a direcției și a modulului vectorului de viteză caracteristice unei nave spațiale care trece prin apropierea unui corp ceresc, datorită câmpului gravitațional al acestuia.
♦ Derivarea unei puteri din circuitul de ieșire al unui amplificator de radio cu tuburi electronice și introducerea ei în circuitul lui de intrare.
       • (tehnică) Reacțiunea indusului = totalitatea fenomenelor datorate câmpului magnetic produs de indus la funcționarea în sarcină a unei mașini electrice.

II. (În forma reacțiune) Împotrivire politică și economică a claselor în declin față de orice manifestare a progresului social; prin extensie totalitatea celor care susțin această împotrivire și vor restaurarea orânduirii vechi. [ pronunție: re-ac-.

– Variante: reacțiúne substantiv feminin]

– Din limba franceza réaction.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

REACȚIE
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru REACȚIE:
REÁCȚIE, reacții, substantiv feminin

I.

1. Faptul de a reacționa; atitudine, manifestare ca răspuns la ceva.

2. (psihologie) Orice răspuns integral sau parțial al unui sistem psihic la o stimulare exterioară lui.

3. (chimie) Fenomen de transformare a uneia sau a mai multor substanțe chimice sub acțiunea unor agenți fizici sau a altor substanțe chimice, în urma căruia se formează substanțe noi, cu proprietăți diferite de ale celor inițiale.

4. (fizică; în sintagma) Reacție nucleară vezi nuclear.

5. (fizică; în forma reacțiune) Forță (sau cuplu de forțe) care se opune unei acțiuni, fiind egală și de sens contrar cu aceasta.
       • (astronomie) Reacție gravitațională = modificare a direcției și a modulului vectorului de viteză caracteristice unei nave spațiale care trece prin apropierea unui corp ceresc, datorită câmpului gravitațional al acestuia.
♦ Derivarea unei puteri din circuitul de ieșire al unui amplificator de radio cu tuburi electronice și introducerea ei în circuitul lui de intrare.
       • (tehnică) Reacțiunea inclusului = totalitatea fenomenelor datorite câmpului magnetic produs de indus la funcționarea în sarcină a unei mașini electrice.

II. (În forma reacțiune) Împotrivire politică și economică față de orice manifestare a progresului social; totalitatea acțiunilor care au ca scop restaurarea unui regim politic autoritar; prin extensie totalitatea forțelor reacționare. [ pronunție: re-ac-.

– Variante: reacțiúne substantiv feminin]

– Din limba franceza réaction.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

REACȚIE
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru REACȚIE:
REÁCȚIE, reacții, substantiv feminin

1. Faptul de a reacționa; răspuns la o acțiune venită din afară, manifestare. Impresionabil din cale-afară, era în același timp... și de o reacție vitală neașteptată, cînd condițiile erau schimbate. CAMIL PETRESCU O. II 148. (În forma reacțiune) Orice acțiune are reacțiunea sa. BOLINTINEANU, O. 458.

2. (biologie) Fenomen nemijlocit prin care materia vie răspunde acțiunii unui excitant (venit din interior sau din afară).
       • Reacția (sau reacțiunea) organismului = desfășurarea mijloacelor proprii de apărare ale organismului contra agenților patogeni, contra unei substanțe introduse în organism etc.

3. (chimie) Fenomen de transformare a uneia sau a mai multor substanțe chimice, cu ajutorul unor agenți fizici sau al altor substanțe chimice. Reacția Bordet-Wassermann este constantă în afecțiunile sifilitice ale sistemului nervos și în paralizia generală. MARINESCU, P. A. 80.
       • (fizică) Reacție nucleară vezi nuclear.
♦ (fizică, în forma reacțiune) Forță sau cuplu exercitat de un sistem de corpuri asupra unui alt sistem de corpuri, în momentul în care ultimul exercită asupra primului o forță sau un cuplu care se consideră ca acțiune.
♦ Derivarea unei puteri din circuitul de ieșire al unui amplificator de radio cu tuburi electronice și introducerea ei în circuitul lui de intrare.

– Pronunțat: re-ac-.

– Variantă: reacțiúne substantiv feminin

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

REACȚIE
Marele dicționar de neologisme dă următoarea definitie pentru REACȚIE:
REÁCȚIE substantiv feminin

1. faptul de a reacționa; atitudine, manifestare ca răspuns la ceva; ripostă.

2. răspuns nemijlocit al materiei vii la acțiunea unui excitant.

3. transformare a uneia sau a mai multor substanțe chimice sub acțiunea unor agenți externi sau a altor substanțe chimice.

4. (fizică) forță care se opune unei acțiuni, fiind egală și de sens contrar cu aceasta.
reactie nucleară = ansamblu de fenomene prin care un nucleu atomic ciocnit de o particulă grea sau de un foton suferă o schimbare a structurii sale; reactie în lanț = proces care se poate reînnoi prin el însuși pentru că o parte a produsului e întotdeauna în stare a reimpulsiona reacția; reactie gravitațională = modificare a direcției și a modulului vectorului de viteză caracteristice unei nave spațiale care trece prin apropierea unui corp ceresc, datorită câmpului gravitațional al acestuia.

5. (cibernetică; și în forma reacțiune) stabilire, în sistemele de transmisie, tehnice automate, în organismele vii și în societate, a unor semnale prin care faza inițială a unui proces este influențată de informația referitoare la starea organelor de execuție sau la rezultatul procesului; conexiune inversă, retroacțiune (2).
       • derivare a unei puteri din circuitul de ieșire al unui amplificator de radio cu tuburi electronice și introducerea ei în circuitul de intrare. (< limba franceza réaction)

Definiție sursă: Marele dicționar de neologisme

REACȚIE
Dicționarul de neologisme dă următoarea definitie pentru REACȚIE:
REÁCȚIE substantiv feminin

1. Faptul de a reacționa; atitudine, manifestare ca răspuns la ceva.

2. Răspuns nemijlocit al materiei vii la acțiunea unui excitant.

3. Transformarea uneia sau a mai multor substanțe chimice cu ajutorul unor agenți externi sau al altor substanțe chimice.

4. Efect egal și de sens contrar, opus cauzei care produce o acțiune.
♦ Reacție nucleară = ansamblu de fenomene prin care un nucleu atomic ciocnit de o particulă grea sau de un foton suferă o schimbare a structurii sale.
       • Reacție în lanț = proces care se poate reînnoi prin el însuși pentru că o parte a produsului e întotdeauna în stare a reimpulsiona reacția. [Gen. -iei, variantă reacțiune (3) substantiv feminin [în DN]. / conform limba franceza réaction, germana Reaktion, limba rusă reakțiia].

Definiție sursă: Dicționar de neologisme

REACȚIE
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru REACȚIE:
REÁCȚIE reactiei forme

1) Acțiune provocată de o altă acțiune.

2) Interacțiune dintre două sau mai multe substanțe, care sunt antrenate în transformări chimice. reactie în lanț. reactie nucleară.

3) Răspuns al unui sistem excitabil la un stimulent.

4) fizică Forță care se opune unei acțiuni, fiind egală cu aceasta, dar de sens opus.

5) Tendință politică manifestată prin opoziție față de progresul social și prin eforturi pentru restabilirea unor instituții depășite. /<fr. réaction, germana Reaktion
Forme diferite ale cuvantului reactie: reactiei

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

reacție
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru reacție:
reácție (răspuns la ceva, fenomen chimic, fizic) substantiv feminin (silabe re-ac-ți-e), articulat reácția (silabe -ți-a), genitiv dativ articulat reácției; plural reácții, articulat reácțiile (silabe -ți-i-)
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

reacție
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru reacție:
reácție (atitudine, fenomen fizic sau chimic) (re-ac-ți-e) substantiv feminin, articulat reácția (-ți-a), genitiv dativ articulat reácției; plural reácții, articulat reácțiile (-ți-i-)
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


CUVINTE APROPIATE DE 'REACTIE'
REACORDÁREREACORDÁTREACTÁNTREACTÁNȚĂREÁCȚIEreactimétruREACȚIONÁREACȚIONÁLREACȚIONÁR

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL reacție
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului reacție dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
REÁCȚIE reacției forme 1 Acțiune provocată de o altă acțiune.
Reacție în lanț.
Reacție nucleară.

GRAMATICA cuvântului reacție?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului reacție.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul reacție poate fi: substantiv,
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul reacție sa indeplinească rolul de: substantiv feminin,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor o / două
  • group icon La plural substantivul reacție are forma: reácții
VEZI PLURALUL pentru reacție la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE reacţie?
Vezi cuvântul reacţie desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul reacţie?
[ rea-c-ţi-e ]
Se pare că cuvântul reacţie are patru silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL reacție
Inţelegi mai uşor cuvântul reacție dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
Electrodermală = r
Unei soluții = grad de aciditate sau alcalinitate a unei soluții, exprimat de obicei, în unități pH
Nucleară = fenomen care constă în ciocnirea a două sau mai multe nuclee atomice sau constituenți ai acestora, în urma căreia, datorită interacțiunii cauzate cu precădere de forțele nucleare, se produc unul sau mai multe nuclee atomice sau constituenți ai lor
astronomie Reacție gravitațională = modificare a direcției și a modulului vectorului de viteză caracteristice unei nave spațiale care trece prin apropierea unui corp ceresc, datorită câmpului gravitațional al acestuia
tehnică Reacțiunea indusului = totalitatea fenomenelor datorate câmpului magnetic produs de indus la funcționarea în sarcină a unei mașini electrice
astronomie Reacție gravitațională = modificare a direcției și a modulului vectorului de viteză caracteristice unei nave spațiale care trece prin apropierea unui corp ceresc, datorită câmpului gravitațional al acestuia
tehnică Reacțiunea inclusului = totalitatea fenomenelor datorite câmpului magnetic produs de indus la funcționarea în sarcină a unei mașini electrice
Reacția sau reacțiunea organismului = desfășurarea mijloacelor proprii de apărare ale organismului contra agenților patogeni, contra unei substanțe introduse în organism etc
♦ reactie nucleară = ansamblu de fenomene prin care un nucleu atomic ciocnit de o particulă grea sau de un foton suferă o schimbare a structurii sale; reactie în lanț = proces care se poate reînnoi prin el însuși pentru că o parte a produsului e întotdeauna în stare a reimpulsiona reacția; reactie gravitațională = modificare a direcției și a modulului vectorului de viteză caracteristice unei nave spațiale care trece prin apropierea unui corp ceresc, datorită câmpului gravitațional al acestuia
♦ Reacție nucleară = ansamblu de fenomene prin care un nucleu atomic ciocnit de o particulă grea sau de un foton suferă o schimbare a structurii sale
Reacție în lanț = proces care se poate reînnoi prin el însuși pentru că o parte a produsului e întotdeauna în stare a reimpulsiona reacția

© 2024 qDictionar.com

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Apă de ploaie?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
obligație pe care o aveau în evul mediu țăranii dependenți din țările române și care consta în prestații de muncă în folosul domnitorului
poziție intermediară între două extreme, soluție moderată sau de compromis; atitudine ponderată
vorbe fără conținut, vorbe goale; concret lucru fără valoare
a fi înstărit, a avea avere; a-i merge foarte bine
VEZI RĂSPUNSUL CORECT

Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app