eSursa - Dictionar de sinonimeCe înseamnă tablă de materii?

Care e tablă de materii?


CONSULTĂ DEX SINONIME
Sensul expresiei este

Dicționarul dă următoarea explicație expresiei "tablă de materii":
listă atașată la începutul sau la sfîrșitul unei lucrări în care sînt înșirate, în ordinea tratării lor, capitolele cuprinse în lucrare, cu indicarea paginilor corespunzătoare
Ce inseamna expresia      Alte expresii înrudite sau asemănătoare
Ce inseamna expresia      ă in literatură

" El neaga categoric si documentat
Propria lui fiinta ca materie si spirit
In favoarea Starii de absurd,"
Alchimistul poezie de Anatol Codru

Anatolida sau Omul si fortele poezie de Ion Heliade Radulescu
Definiție din
Dicționarul limbii romîne literare contemporane
MATÉRIE, materii, substantiv feminin

1. Realitatea obiectivă care există în afară și independent de conștiința omenească și care este unicul izvor și ultima cauză a proceselor din natură; diversitatea fenomenelor reprezentînd diferitele ei forme de mișcare; categorie filozofică care desemnează realitatea obiectivă dată omului prin senzațiile lui și oglindită de acestea. Niciodată și nicăieri n-a existat materie fără mișcare, și nici nu poate să existe. ENGELS, 70.

2. Substanță din care sînt făcute diverse obiecte; material (1). Materia lemnoasă a unei tulpini.
       • Materie cenușie = parte a sistemului nervos central care este situată la suprafața creierului și în interiorul măduvei și care dă naștere fluxului nervos; figurat creier; prin extensie minte, inteligență. Ar mai exista oare necunoscutul dacă două miliarde de kilograme de materie cenușie, într-un avînt comun, ar porni la asaltul porților închise? REBREANU, P. S. 40. Materie primă = material destinat prelucrării în vederea fabricării unui produs finit.
♦ (Popular) Țesătură, pînză, stofă, material. Portu oamenilor îi tot postav. iar a fimeilor rochie de materie neagră. KOGĂLNICEANU, S. 8.

3. Domeniu (de cunoaștere, de cercetare etc.). Dacă cumva acum te simți cam obosit de lunga digresiune zoologico-filologică apoi tot mai iartă-mă să adaog verb reflexiv:eo două-trei cuvinte în materii analoage. ODOBESCU, S. III 32. Nefiind competenți în asemene materie, l-am crezut ușor. NEGRUZZI, S. I 325.
       • Tablă de materii = listă atașată la începutul sau la sfîrșitul unei lucrări în care sînt înșirate, în ordinea tratării lor, capitolele cuprinse în lucrare, cu indicarea paginilor corespunzătoare.
       • Locuţiune adverbiala În materie de... = privitor la..., în chestiuni de..., în ceea ce privește... Puterea Sovietelor... a arătat, în chip practic, voința și capacitatea sa de a da maselor țărănimii muncitoare un ajutor sistematic și statornic în materie de producție. contemporanul, S. II, 1948, nr. 111, 8/5.
       • Expresia: A intra în materie = a începe (după o introducere) discutarea sau tratarea subiectului propriu-zis. Cucoana Marieta, nerăbdătoare, intră de-a dreptul în materie. HOGAȘ, DR. II 76.
♦ Conținut, cuprins. Nu cumva să se întîmple ca, verb reflexiv:eunui cititor să-i vină răul gînd de a lepăda cartea ta din mină, mai înainte chiar de a fi intrat în materia ei. ODOBESCU, S. III 11.

4. Obiect de studiu (la școală). S-a interesat de situația noastră școlară, punîndu-ne chiar cîteva întrebări în legătură cu materiile pe care le făceam. SAHIA, N. 59.
♦ Totalitatea cunoștințelor care se predau într-un anumit domeniu. Elevii recapitidează materia predată la limba romînă.