eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție ca


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME GRAMATICĂSILABE
Ca [ ca ]
VEZI SINONIME PENTRU ca PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului ca în mai multe dicționare

Definițiile pentru ca din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CA:
CA1 adverb (Introduce al doilea termen al unei comparații)

I. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații etc.)

1. La fel cu, cum (e), precum, (e), după cum (e). O fetișcană, ca sute și mii Din multele țării țesătorii. DEȘLIU, G. 47. Nu se află pe lume pești ca cei din apa Moldovei și a Bistriței, luminoși și iuți ca argintul-viu. SADOVEANU, N. forme 30. De n-ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă maț bateți picioarele ducîndu-vă. CREANGĂ, P. 246. A fost odată ca-n povești, A fost ca niciodată... EMINESCU, O, 1 167. O cîmpie... lungă ca pustiul. ALECSANDRI, P. I, 189.
       • (Se compară două acțiuni) S-a pus Lina, pe tăcut, Și vedeam că-i umblă ochii... Ca la șerpi ii umblă ochii. COȘBUC, P. I 50. Cum să te duc: ca vîntul, ori, ca gîndul? CREANGĂ, P.197. Ca-n vis, așa vii! EMINESCU, O. I 120.
       • (În comparații eliptice) Ca la ușa cortului, Ca la Breaza etc. = nume dat unor dansuri populare.
       • Expresia: Unul ca altul vezi altul. Ca acela (sau aceea) vezi acela. Ieri ca și astăzi = totdeauna.
♦ (În comparații cu noțiuni cantitative) Cît. Înalt ca bradul. ▭ într-o zi veni la împărat o babă bătrînă... și mică, mică, ca tine de mică... DELAVRANCEA, vezi vezi 255.

2. (În locuțiune conjuncție) Ca și cum sau ca cum = parcă. Zidul pieri ca și cum n-ar fi mai fost. ISPIRESCU, L. 26. Pentru... noi e greu de făcut trebi de acestea. Dar la o împărăție, ca cum te-ar pișcă un purice, nu se mai bagă în seamă. CREANGĂ, P. 258. îmi spune că mă iubește ca și cum m-ar întreba ce mai fac. NEGRUZZI, S. I 55. Ca și cînd = parcă. Picioarele nu se mai mișcară, ca și cînd ar fi fost butucite. ISPIRESCU, L. 35.

3. (În asemănări aproximative, uneori urmat de «și») Aproape, cam, aproximativ. De un trai ca ăsta... sînt ca și sătul. STANCU, despre 127.
       • (Se compară noțiuni cantitative) Mai era ca o jumătate de oră de urcat. VLAHUȚĂ, O. A. 279. O copilă ca de 10 ani de mărișoară. RETEGANUL, P. I 34. Era... înalt ca de opt palme și jumătate. ISPIRESCU, U. 28. O colecțiune ca de verb reflexiv:eo 390 volume vechi, foarte rău conservate. ODOBESCU, S. I 339.
       • Expresia: Ca mîine (poimîine) = în curînd, nu peste mult timp. Ca mîne, poimîne mi se împlinesc anii. CREANGĂ, P. 161. Ca ieri (alaltăieri) = nu de mult timp, de curînd. (Pentru întărirea aproximației, «ca» este urmat uneori de «la» sau «la verb reflexiv:eo») Trecuseră ca la trei ceasuri de cînd se luminase de ziuă. DELAVRANCEA, H. T. 250.
       • Un fel de... Din adierea vîntului prin ierburi, din țîrîitul greierilor, din mii de sunete ușoare și nedeslușite, se naște ca o slabă suspinate ieșită din sînul obosit al naturei. ODOBESCU, S. III 17.
       • Expresia: (învechit) Ca ce (fel de) = cam ce (fel de). Bine, tătuțule, ca ce să fie asta, de n-am întîlnit eu, cale de atîtea zile... nici un suflețel de om p-aici? ISPIRESCU, L. 101. Ca ce fel de zăticneală ai putea să întîmpini din pricina asta? CREANGĂ, P. 203. Omul la vînătoare... nici nu prinde de veste ca ce timp mai este. ODOBESCU, S. III 197. Filozoafe, vei putea ghici Ca ce lucru este în ăst sac d-aci? PANN, P. vezi I 48.

4. Decît. Mai mare strălucire și gingășie ca aceasta nu se mai văzuse. ISPIRESCU, L. 38. Cerbul acela este bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase ca acestea. CREANGĂ, P. 217. Cît de mare-i pămîntul, Ce-i mai urît ca urîtul? JARNÍK-BÎRSEANU, despre 8.

II.

1. (Se compară o noțiune cu ea însăși) în felul...; cum e obiceiul, cum se știe. Lumea, ca lumea, se uita curios după el. VLAHUȚĂ, la TDRG. Copiii, biet, ca copiii, nu știau ce să facă, ce să dreagă, ca să umble după placul ei. ISPIRESCU, L. 333.
♦ (Cu sensul reieșind din întreaga comparație) Treacă-meargă, fie. Stăpînu-tău, ca stăpînu-tău; ce ț-a face el, asta-i deosebit de bașca... însă pe mine căutați să nu mă smintiți: fata și ochii din cap, căci atîta vi-i leacul. CREANGĂ, P. 266. Acu, ziua ca ziua... mă mai ieu cu caprele, dar noaptea... toate stihiile năpădesc pe mine. ALECSANDRI, T. 616. expresieToate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar... Toate ca toate, dar cum de nu ți-a fost rușine să faci o faptă ca asta? La TDRG.

2. În calitate de..., fiind... Să-ți trăiască calul... ca un năzdrăvan ce este; căci de nu era el, te mîncam fript. ISPIRESCU, L.

5. Pornesc, spînul înainte, ca stăpîn, Harap-Alb în urmă, ca slugă. CREANGĂ, P. 207. Ca un om care-i mai bătrîn, ar fi bine să intre el în vorbă cu șătrarul. ALECSANDRI, T. 757.
♦ În loc de..., drept... Să-și aleagă... o ladă, care-a verb reflexiv:ea ea, să și-o ieie ca simbrie. CREANGĂ, P. 289. Ipolit se putea socoti ca mort. NEGRUZZI, S. I 57.
       • (Familiar) Expresia: Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? Ca ce ți-ai mai luat paltonul? Nu vezi că-i cald?

3. Cu privire la..., în ce privește..., referitor la... Ca formă, lucrarea nu lasă de dorit.

4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: lupul, ursul, vulpea.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporaneDicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru :
CĂ conjuncție

1. (Introduce propoziții subordonate) a) (Introduce propoziții completive) Midora a jurat că nici n-a vorbit... despre asta. CAMILAR, N. I 22. Și zici că nu dorești nimica? SADOVEANU, O. II 120. Au înțeles cititorii că vorbesc despre artiști. IONESCU-RION, C. 37. Turturica ajunsese la Împăratul-Verde și-l înștiințase că vine și Harap-Alb cu fata Împăratului-Roș. CREANGĂ, P. 277. Știi că m-ai lăsat în locul tău și nu te îndoiești de sîrguința mea. NEGRUZZI, S. I 63. b) (Introduce propoziții subiective; uneori după propoziții eliptice, exclamative) E-al nostru veacul acesta de creșteri!... Dacă nici ăsta nu-i cîntec de dragoste, Care-i? Firește că nu gîngăvitul alint Pe struna ghitarei. CASSIAN, H. 19. Așa-i c-a venit și rîndul meu? CREANGĂ, P. 54. Părea că-n somn un înger ar trece prin infern. EMINESCU, O. I 95. Prin grădină, pe cărare, Pagubă că-i iarba mare. JARNÍK-BÎRSEANU, 253 c) (Introduce propoziții atributive) Se culcă pe pragul ușei, cu gînd că n-o să poată nimeni intra fără să simtă ea. ISPIRESCU, L. 30. d) (Introduce propoziții cauzale) Căci, fiindcă, pentru că. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. ISPIRESCU, L.

1. Grăim, doamnă, cătră tine, Nu din gură, ci din carte, Că ne ești așa departe. EMINESCU, O. I 149. Ai să dai samă, doamnă! îmi zise, că lași pre bărbatul tău să ne taie părinții, bărbații și frații. NEGRUZZI S. I 147. Se sfătuiră... Ca să mi-l omoare Pe cel moldovan, Că-i mai ortoman. ALECSANDRI, P. P.

1.
       • (După propoziții eliptice imperative) Hai la culcuș, că se face ziuă. CREANGĂ, P. 268. e) (Introduce propoziții consecutive, adesea în corelație cu «așa», «atîta», «prea») Încît, de. Și-i atît de slabă puntea, Că-n ea nu te poți încrede. COȘBUC, P. I 74. Nevasta i-a murit; și-apoi i-a ars și casa; i-a trăsnit Deodată patru boi. Trăia la praguri și-n nevoi, Că-n urmă- a-nnebunit. COȘBUC, P. I 229. Era un senin pe ceri și așa de frumos și cald afară, că-ți venea să te scalzi pe uscat, ca găinile. CREANGĂ, A. 64. f) (Introduce propoziții concesive; urmat de «și») Deși, cu toate că, măcar că. Eu, babei mele, că merge pe douăzeci și patru de ani de cînd m-am luat cu dînsa,... și tot nu i-am spus. CREANGĂ, P. 122. Cum naiba dor să nu-mi fie? Cînd și muntele, că-i munte, Și-ncă are doruri multe. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 144. g) (Introduce propoziții temporale) După ce, cînd. Acum, că ne odihnirăm, pot să-ți povestesc întîmplarea.

2. (Adversativ, în expresie) Numai că = dar, însă... Accept invitația, numai că voi veni singur.

3. (Cu valoare de conjuncție copulativă, de obicei după un condițional) Și în sfîrșit, ce-or fi mai dondănit ei, și cît or mai fi dondănit, că numai iată, se face ziuă. CREANGĂ, P. 255. Mergeau nu prea mergeau, Că deodată se opreau Și pe iarbă s-așezau, De ospăț că s-apucau. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 312.
♦ (Popular, mai ales în enumerări, ca un fel de adaos ritmic) Frunză verde de alună, Codrenaș cu voie bună Se urca in deal la stînă, Se urca și chiuia... Toți ciobanii că fugea! ALECSANDRI, P. P. 87.

4. (Precedat de «nici») Nu. Și nici că!-a mai putut ajunge.

5. (Întărind o replică) Într-adevăr, așa e. Că bine zici d-ta, mătușă; asta s-o facem. CREANGĂ, P. 175.
       • Expresia: Ba că chiar! = nici vorbă! da de unde! Poate era niscaiva aur?

– Ba că chiar și tu ai gîcit! DRĂGHICI, R. 98.

6. (În fraze exclamative, precedînd o negație, exprimă o părere de rău) De ce (nu)! cum (nu)! A! că nu l-am putut eu ajunge! ▭ Că nu curge cel izvor, Să mă pot spăla de dor! JARNÍK-BÎRSEANU, despre 217.

7. Doar. Da cum nu! Că nu mi-oi feșteli eu mînuțele! CREANGĂ, P. 292.
       • (întărindu-l pe «doar») Calului meu de pe atunci, cine mai știe unde i-or fi putrezind ciolanele!

– Că doar nu era să trăiască un veac de om. CREANGĂ, P. 193.
       • (Cu înțeles restrictiv în construcțiile) Nu (sau nici) (doară) că... Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimînt, Cum veniră, se făcură toți o apă ș-un pămînt. EMINESCU, O. I 147. Nu că mă laud, dar puteți întreba și pe cuconu... Cum, doamne iartă-mă, îi zic? ALECSANDRI, T. I 103.

8. (Intră în formarea unor locuțiune conjuncție) Cum că, după ce că, măcar că, pentru că etc. vezi c.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru :
CĂ conjuncție

1. (Introduce propoziții subordonate) a) (Introduce propoziții completive) Și zici că nu dorești nimica? (SADOVEANU). b) (Introduce propoziții subiective) Așa-i c-a venit și rândul meu? (CREANGĂ). c) (Introduce propoziții atributive) Se culcă pe pragul ușei, cu gând că n-o să poată nimeni intra fără să simtă ea (ISPIRESCU). d) (Introduce propoziții cauzale) Căci, fiindcă. Hai la culcuș, că se face ziuă (CREANGĂ). e) (Introduce propoziții consecutive) Încât, de. Și-i atât de slabă puntea, Că-n ea nu te poți încrede (COȘBUC). f) (Introduce propoziții concesive) Deși, cu toate că, măcar că. Cum naiba dor să nu-mi fie? Când și muntele, că-i munte, Și-ncă are doruri multe (JARNÍK-BÎRSEANU). g) (Introduce propoziții temporale) După ce, când. Acum, că ne-am odihnit, pot să-ți povestesc întâmplarea.

2. (Adversativ, în expresie) Numai că = dar, însă.

3. Și. Ce-or mai fi dondănit ei, și cât or mai fi dondănit, că numai iată, se face ziuă (CREANGĂ).

4. (În expresie) Nici că = nu. Și nici că l-a mai putut ajunge.

5. Într-adevăr, așa e. Că bine zici d-ta, mătușă, asta s-o facem (CREANGĂ).

6. De ce (nu)! cum (nu)! Că nu curge cel izvor, Să mă pot spăla de dor (JARNÍK-BÎRSEANU).

7. Doar. Da cum nu! Că nu mi-oi feșteli eu mânuțele (CREANGĂ).
       • (Cu sens restrictiv) Nu (sau nici) (doară) că...

8. (În formarea unor locuțiune conjuncție) Cum că, după ce că, măcar că etc.

– latina quod.

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

CA
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru CA:
CA1 adverb

I. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații)

1. La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e). O câmpie... mai lungă ca pustiul (ALECSANDRI).
       • Expresia: Ieri ca și astăzi = totdeauna.
♦ Cât. Înalt ca bradul.

2. (În expresie) Ca (și) cum = parcă.

3. Aproape, cam, aproximativ. Misiunea noastră e ca și terminată.
       • Expresia: Ca mâine(-poimâine) = în curând. Ca ieri(-alaltăieri) = de curând.

4. Decât. Ce-i mai urât ca urâtul? (JARNÍK-BÎRSEANU).

II.

1. (Se compară o noțiune cu ea însăși) În felul..., cum e obiceiul, cum se știe. Lumea, ca lumea, se uita curios (VLAHUȚĂ).
♦ Treacă-meargă, fie. Ziua, ca ziua... mă mai iau cu caprile (ALECSANDRI).
       • Expresia: Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar...

2. În calitate de..., fiind... Pornesc, spânul înainte, ca stăpân, Harap-Alb în urmă, ca slugă (CREANGĂ).
♦ În loc de...; drept... Se poate socoti ca mort (NEGRUZZI).
       • Expresia: (familial) Ca ce? = pentru ce? cu ce scop?

3. Cu privire la..., în ce privește... Ca formă, lucrarea este bine prezentată.

4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: râși, urși, vulpi.

– latina quam.

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderneCA
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru CA:
CA1 adverb, prepoziție, interjecție A. adverb

1. La fel ca. Îi vorbesc lui ca ei.

2. Aproape, cam, aproximativ.
       • Expresia: Ca mâine(-poimâine) = în curând. Ca ieri(-alaltăieri) = de puțin timp.

3. Cu privire la..., în ce privește... Ca formă, lucrarea este bine prezentată.

4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: râși, urși, vulpi. B. prepoziție

1. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații) La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e). O carte ca cea din raft.
       • Expresia: Ieri ca (și) astăzi = totdeauna. Ca (și) cum = parcă.
♦ Cât. Înalt ca bradul.

2. Decât. E mult mai frumos ca acesta.

3. (Se compară o noțiune cu ea însăși) În felul..., cum e obiceiul, cum se știe. Tinerii, ca tinerii, se zbenguiesc.
       • Expresia: Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar...
♦ Treacă-meargă, fie. Ziua, ca ziua, trece verb reflexiv:emea mai repede.

4. În calitate de..., fiind... El înainte, ca ghid, iar noi după el, ca vizitatori.
♦ În loc de..., drept... Se poate socoti ca răsplată.
       • Expresia: (familial) Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? C. interjecție (regional) la! ei! Ca dă-te mai încoace și mai spune o dată.

– latina quam.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

CA
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CA:
CA1 adverb, interjecție A. adverb

I. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații)

1. La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e). O carte ca cea din raft.
       • Expresia: Ieri ca (și) astăzi = totdeauna. Ca (și) cum = parcă.
♦ Cât. Înalt ca bradul.

2. Aproape, cam, aproximativ.
       • Expresia: Ca mâine(-poimâine) = în curând. Ca ieri(-alaltăieri) = de puțin timp.

3. Decât. E mult mai frumos ca acesta.

II.

1. (Se compară o noțiune cu ea însăși) În felul..., cum e obiceiul, cum se știe. Tinerii, ca tinerii, se zbenguiesc.
       • Expresia: Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar...
♦ Treacă-meargă, fie. Ziua, ca ziua, trece verb reflexiv:emea mai repede.

2. În calitate de..., fiind... El înainte, ca ghid, iar noi după el, ca vizitatori.
♦ În loc de..., drept... Se poate socoti ca răsplată.
       • Expresia: (familial) Ca ce? = pentru ce? cu ce scop?

3. Cu privire la..., în ce privește... Ca formă, lucrarea este bine prezentată.

4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: râși, urși, vulpi. B. interjecție (regional) Ia! Ei! Ca dă-te mai încoace și mai spune o dată.

– latina quam.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

ca
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru ca:
ca1 [Atestat: COD. VOR. 144/5 / Etimologie: moștenit din latinescul quam] 1 av Exprimă asemănarea dintre două obiecte, ființe, idei, situații etc. Si: la fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e) Alb ca neaua. 2 av (Îlav) Ieri ca (și) astăzi Totdeauna (1). 3 av (Îlav) Ca și cum Parcă. 4 av Exprimă aproximația Si: aproximativ, cam, aproape Ca la cinci metri. 5 av Intră în structura gradului comparativ al adjectivelor și adverbelor Si: decât Mai înalt ca tine? 6 av În felul... 7 av Cum e obiceiul, cum se știe Si: precum. Femeia, de, ca femeia: minte scurtă, poală lungă. 8 av (Îlav) Toate ca toate, dar... Toate le înțeleg, dar... 9 av În calitate de... A venit la noi ca profesor. 10 av În loc de Si: drept... folosind ca accelerator de reacție vanadiul suflat pe platină. 11 av (Îlav) Ca ce? Pentru ce? 12 av (Îal) Cu ce scop? 13 av În ce privește... Ca formă, lucrarea este bine realizată. 14 av Ca apozem, înaintea unor enumerări: În subsolul patriei se găsesc bogății ca: aur, argint, cupru etc. 15 i (Reg) Ia! Ca dă-te mai încoace și mai spune o dată.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru :
că c [Atestat: COD. VOR. 112/1 / Etimologie: moștenit din latinescul quod] Introduce propoziții subordonate: 1 Completive Zice că nu știe. 2 Subiective E bine că ai încredere în tine. 3 Atributive Îl obseda ideea că l-ar fi putut ajuta. 4 Cauzale Si: căci, fiindcă. De ce-ai întârziat? C-am fost bolnav. 5 Consecutive Si: de, încât. E așa de mic, că-l paște vaca. 6 Concesive Si: deși, cu toate că, măcar că. Și omul, că-i om, nu poate să înțeleagă. 7 Temporale Si: după ce, când. Acum, că ne-am odihnit, pot să-ți povestesc. 8 Condiționale Si: dacă. Ce folos că trag acasă, Că n-am nevasta frumoasă. 9 (Pop) Și Să care bărbatul cu sacul și femeia să împrăștie cu poala (că) tot se termină. 10 (Îlav) Nici ca Nu. 11 (Îlav) Numai ca Dar, însă. 12 Într-adevăr, așa e Că bine zici dumneata. 13 De ce (nu)!, cum (nu)! Că nu mai vine odată. 14 Doar Că nu mi-oi feșteli eu obrazul! 15 (Îlav) Cumca, după ceca, măcarca etc... Pe lângă faptul că După ce că ai întârziat, ești și obraznic. 16 (Îlav) Măcar ca Chiar dacă.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru :
CĂ conjuncție

1. Introduce propoziții subordonate: a) completive; Am spus că nu pot veni; b) subiective: Așa-i c-a venit și rândul meu?; c) atributive: Gândul că nu pot pleca mă chinuie; d) (cauzale) căci, fiindcă. Hai acasă că-i târziu; e) (consecutive) încât, de. E atât de slab, că-l bate vântul; f) (concesive) deși, cu toate că, măcar că. Și omul, că-i om, și nu poate să înțeleagă; g) (temporale) după ce, când. Acum că ne-am odihnit, pot să-ți povestesc întâmplarea.

2. (popular) Și. Să care bărbatul cu carul și femeia să împrăștie cu poala, că tot se isprăvește.

3. (În expresie) Nici că = nu. (Adversativ) Numai că = dar, însă.

4. Într-adevăr, așa e. Că bine zici d-ta.

5. De ce (nu)! cum (nu)! Că nu mai vine odată.

6. Doar. Da cum nu! Că nu mi-oi feșteli eu obrazul!
       • (Cu sens restrictiv) Nu că mă laud, dar așa este.

7. (În formarea unor locuțiune) Cum că, după ce că, măcar că etc.

– latina quod.[1]

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru :
CĂ conjuncție

1. Introduce propoziții subordonate: a) completive; Am spus că nu pot veni; b) subiective: Așa-i c-a venit și rândul meu?; c) atributive: Gândul că nu pot pleca mă chinuie; d) (cauzale) căci, fiindcă. Hai acasă că-i târziu; e) (consecutive) încât, de. E atât de slab, că-l bate vântul; f) (concesive) deși, cu toate că, măcar că. Și omul, că-i om, și nu poate să înțeleagă; g) (temporale) după ce, când. Acum că ne-am odihnit, pot să-ți povestesc întâmplarea.

2. (popular) Și. Să care bărbatul cu carul și femeia să împrăștie cu poala, că tot se isprăvește.

3. (În expresie) Nici că = nu. (Adversativ) Numai că = dar, însă.

4. Într-adevăr, așa e. Că bine zici d-ta.

5. De ce (nu)! cum (nu)! Că nu mai vine odată.

6. Doar. Da cum nu! Că nu mi-oi feșteli eu obrazul!
       • (Cu sens restrictiv) Nu că mă laud, dar așa este.

7. (În formarea unor locuțiune) Cum că, după ce că, măcar că etc.

– latina quod.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

CA
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CA:
CA1 adverb

1) (exprimă un raport comparativ) Asemănător cu; similar cu; de felul; de tipul. Negru ca tăciunele.

2) (exprimă un raport temporal) Cireșele s-au copt anul acesta mai devreme ca de obicei.
       • Ca mâine, poimâine în curând. Ca ieri (alaltăieri) de puțin timp.

3) (exprimă un raport relațional) Privitor la...; în ce privește. Ca valoare, lucrarea lasă de dorit.

4) (exprimă un raport de suplinire) În calitate de...; fiind. Ca pedagog, era neîntrecut.

5) (exprimă un raport de similitudine) Băiatu-i ca băiatul.

6) (exprimă un raport dubitativ în diferite îmbinări stabile) Toate ca toate. /<lat. quam

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru :
CĂ conjuncție

1. (consecutiv) de, încît, (învechit și popular) cît. (Gemea ca îți era mai mare mila.)

2. (cauzal) căci, deoarece, fiindcă. (Haidem ca se face seară.)

3. (adversativ și restrictiv) și. (Să care bărbatul cu carul și femeia cu poala, ca tot se isprăvește.)

4. (adversativ și restrictiv) doar. (ca nu mi-oi feșteli onoarea!)

5. (adversativ și concesiv) deși. (Calul, ca e cu patru picioare, și tot se poticnește.)

6. (temporal) cînd. (Acum, ca ne-am odihnit, putem pleca.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

CA
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CA:
CA2 conjuncție

I. (urmat de să)

1) (exprimă un raport final) Pentru ca; așa ca. Pleacă repede, ca să nu întârzie.

2) (exprimă un raport modal) A vorbit așa, ca să fie înțeles.

3) (exprimă un raport completiv) Dorește ca să se reîntoarcă.

4) (exprimă un raport consecutiv) Încât. Prea mare e groapa, ca să o poți sări. II (în locuțiune, exprimă un raport temporal de posterioritate) Înainte de. A ajuns acasă înainte ca să înceapă ploaia. /<lat. qu[i]a

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru :
CĂ conjuncție

I. (cu funcție subordonatoare)

1) (exprimă un raport cauzal) Fiindcă; căci; pentru că; deoarece.

2) (exprimă un raport consecutiv) Încât; de.

3) (exprimă un raport concesiv) Deși; cu toate că; măcar că. El, că-i străin, și tot are grijă...

II. (cu funcție coordonatoare)

1) (exprimă un raport copulativ) Și. Numai porunci, că totul era făcut.

2) (exprimă un raport adversativ) Dar; însă. Va veni, numai că mai târziu. /<lat. quod

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

ca
Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru ca:
ca conjuncție exprimă:

1. o comparațiune: alb ca zăpadă;

2. o aproximațiune: copil ca de patru ani;

3. o relațiune de asemănare între două idei: mai dulce ca mierea;

4. cel mai înalt grad de intensitate (după un comparativ adverbial): ca mai bine, cât (se poate) mai bine, ca mai ba, nicidecum;

5. scopul sau finalitatea (înaintea unui conjunctiv): mâncăm, ca să trăim. [latina QUAM].

Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

CA
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CA:
CA3 interjecție (Muntenia; mai ales după «ci» și urmat de o interjecție sau de un imperativ) Ia! ei! Să dăm foc satului... strigă un flăcău.

– Ci ca ho... voinice, prea o iei repede! DELAVRANCEA, S. 199. Ci ca fugi și d-ta de fereastră! ISPIRESCU, L. 120. Ce zici? ca dă-te mai încoace și mai spune o dată, că n-auz bine. ISPIRESCU, L. 345.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

CA
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru CA:
CA adverb, prepoziție, conjuncție

1. adverb decît. (E mai în vîrstă ca el.)

2. adverb, prepoziție cît, precum. (E înalt ca bradul.)

3. conjuncție cît, cum, precum. (Noi ca și ei...)

4. adverb drept. (Socotește-te ca absent.)

5. prepoziție de, drept, pentru, spre. (ca încercare.)

6. prepoziție drept, (învechit și regional) spre. (Cere ca răsplată...)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

CA
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru CA:
CA adverb, prepoziție, conjuncție

1. adverb decât. (E mai în vârstă ca el.)

2. adverb, prepoziție cât. (E înalt ca bradul.)

3. cât, cum, precum. (Noi ca și ei...)

4. adverb drept. (Socotește-te ca absent.)

5. conjuncție prepoziție de, drept, pentru, spre. (ca încercare.)

6. prepoziție drept, (învechit și regional) spre. (Cere ca răsplată...)

Definiție sursă: Dicționar de sinonime

ca
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru ca:
ca2 c [Atestat: (a. 1577) cuvânt despre BĂTR. I, 26/11 / Etimologie: moștenit din latinescul qu(i)a] (Urmat, cu sau fără intercalări, de să) Introduce subordonate cu predicatul la conjunctiv.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru :
că conjuncție

1. servă a împreuna două propozițiuni: crede, că nu pot;

2. exprimă cauza: îți mulțumesc, că mult bine îmi făcuși. [latina QUOD].

Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

CA
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CA:
CA2 conjuncție (Urmat, cu sau fără intercalări, de „să”) Introduce subordonate cu predicatul la conjunctiv.

– latina qu[i]a.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

ca4
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru ca4:
*ca4 (ca și, decât, în calitate de) prepoziție (la fel de bun ca4 tine / ca4 tine de bun, mai bun ca4 tine, a aduce ca4 martor)
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

CA
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru CA:
CA3 interjecție (regional) Ia! ei! Ci ca ho... voinice, prea o iei repede! (DELAVRANCEA).

– latina quam.

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

CA
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru CA:
CA adverb vezi aproape, aproximativ, cam, circa, verb reflexiv:eo.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

ca
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru ca:
ca adverb vezi APROAPE. APROXIMATIV. CAM. CIRCA. verb reflexiv:EO.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

ca
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru ca:
ca1 (la fel ca) adverb (îi vorbesc lui ca ei)
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

Ca
Dicționarul enciclopedic dă următoarea definitie pentru Ca:
Ca, simbol chimic pentru Calciu.
Definiție sursă: Dicționar enciclopedic

ca
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru ca:
ca2 conjcț. (în ca (...) să)
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

ca
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru ca:
ca adverb, conjcț., interjecție
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru :
CĂ conjuncție vezi dacă.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru :
că conjuncție vezi DACĂ.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

ca
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru ca:
ca3 (regional) interjecție
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru :
că conjcț.
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru :
că conjcț.
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


CUVINTE APROPIATE DE 'CA'
c-ac-amc-arc-așCAcâ-dărắtca-la-baltăCA-LA-BREÁZACA-LA-UȘA-CÓRTULUI

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului că dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
10 Îlav Nici că Nu.
11 Îlav Numai că Dar, însă.
14 Doar Că nu mi-oi feșteli eu obrazul! 15 Îlav Cumcă, după cecă, măcarcă etc.
16 Îlav Măcar că Chiar dacă.
Gemea că îți era mai mare mila.
Haidem că se face seară.
Să care bărbatul cu carul și femeia cu poala, că tot se isprăvește.
Că mi-oi feșteli onoarea.
Calul, că e cu patru picioare și tot se poticnește.
Acum, că ne-am odihnit, putem pleca.
Gemea că îți era mai mare mila.
Haidem că se face seară.
Să care bărbatul cu carul și femeia cu poala, că tot se isprăvește.
Că nu mi-oi feșteli onoarea! 5.
Calul, că e cu patru picioare, și tot se poticnește.
Acum, că ne-am odihnit, putem pleca.
E mai în vîrstă că el.
E înalt că bradul.
Noi că și ei.
Socotește-te că absent.
Că încercare.
Cere că răsplată.
E mai în vârstă că el.
E înalt că bradul.
Noi că și ei.
Socotește-te că absent.
Că încercare.
Cere că răsplată.
*ca4 ca și, decât, în calitate de prepoziție la fel de bun că tine / că tine de bun, mai bun că tine, a aduce că martor.
Ca1 la fel ca adverb îi vorbesc lui că ei.

GRAMATICA cuvântului ?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului că.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul poate fi: adjectiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul sa indeplinească rolul de: verb

CUM DESPART ÎN SILABE ca?
Vezi cuvântul ca desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul ca?
[ ca ]
Se pare că cuvântul ca are o silabă

EXPRESII CU CUVÂNTUL
Inţelegi mai uşor cuvântul că dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
= nume dat unor dansuri populare
Ieri ca și astăzi = totdeauna
În locuțiune conjuncție Ca și cum sau ca cum = parcă
Ca și cînd = parcă
Ca mîine poimîine = în curînd, nu peste mult timp
Ca ieri alaltăieri = nu de mult timp, de curînd
învechit Ca ce fel de = cam ce fel de
= toate le înțeleg, dar
Familiar Expresia: Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? Ca ce ți-ai mai luat paltonul? Nu vezi că-i cald? 3
Adversativ, în expresie Numai că = dar, însă
Ba că chiar! = nici vorbă! da de unde! Poate era niscaiva aur? – Ba că chiar și tu ai gîcit! DRĂGHICI, R
Adversativ, în expresie Numai că = dar, însă
În expresie Nici că = nu
Ieri ca și astăzi = totdeauna
În expresie Ca și cum = parcă
Ca mâine-poimâine = în curând
Ca ieri-alaltăieri = de curând
= toate le înțeleg, dar
familial Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? 3
Ca mâine-poimâine = în curând
Ca ieri-alaltăieri = de puțin timp
Ieri ca și astăzi = totdeauna
Ca și cum = parcă
= toate le înțeleg, dar
familial Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? C
Ieri ca și astăzi = totdeauna
Ca și cum = parcă
Ca mâine-poimâine = în curând
Ca ieri-alaltăieri = de puțin timp
= toate le înțeleg, dar
familial Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? 3
În expresie Nici că = nu
Adversativ Numai că = dar, însă
În expresie Nici că = nu
Adversativ Numai că = dar, însă© 2023 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Reflexiv; rar a nu se da pentru mult?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
deloc, câtuși de puțin
șef
a se declara mulțumit cu
unghi format de raza incidentă cu perpendiculara în punctul de incidență
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app