eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție circuit


PROPOZIȚIIEXPRESII PLURALGRAMATICĂSILABE
Circuit [ cir-cu-it ]
VEZI SINONIME PENTRU circuit PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului circuit în mai multe dicționare

Definițiile pentru circuit din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul enciclopedic dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUÍT (în franceză, latina) substantiv neutru

1. (tehnic) Sistem de medii prin care pot circula particule materiale (apă, abur, gaze, particule încărcate cu sarcini electrice etc.).
       • Circuit electric = sistem de medii prin care trece curentul electric; este constituit din conductoare electrice, rezistoare, bobine, condensatoare, tuburi electronice, elemente semiconductoare etc., caracterizate prin rezistență, capacitate și inductivitate, care reprezintă parametrii c.e.
       • Circuit Oscilant = circuit electric format dintr-o bobină și un condensator, care întreține oscilații ale cîmpului electromagnetic.
       • Circuit imprimat vezi imprimat.
       • Circuit magnetic = sistem de medii (în cea mai mare parte materiale feromagnetice) prin care se poate închide fluxul magnetic al unei mașini sau al unui aparat electric.
♦ (informatică) Circuit informațional = cale parcursă de o informație, din momentul producerii pînă la clasarea sau distrugerea sa, în cadrul unui sistem informațional.
       • Circuit integrat = pastilă semiconductoare pe care sînt realizate, prin diferite tehnologii de fabricație, diode, tranzistoare, condensatoare și rezistoare, interconectate în scopul obținerii unor funcții specifice; pastila este introdusă într-o capsulă ceramică sau din material plastic, cu un set de terminale metalice (pini) conectate la bornele de intrare, ieșire și de alimentare ale circuitelor existente pe pastilă.

2. Circuitul apei în natură = proces complex și continuu de circulație a apei în cadrul învelișului geografic (hidrosferă, atmosferă, litosferă), care cuprinde evaporarea, formarea norilor, precipitațiile atmosferice și scurgerea lor pe pante, infiltrarea și formarea apelor subterane și de suprafață, și care este condiționat de radiația solară și de forța gravitațională.
       • Circuit biologic = drumul parcurs în biosferă de diferite elemente chimice extrase din mediul abiotic de către organismele vii, constituind o parte a circuitelor biogeochimice; ciclu biologic. Se realizează prin intermediul producătorilor primari care sintetizează materia organică din elementele anorganice și prin consumatorii vegetali (erbivore) și animali (carnivore, insectivore).
       • Circuit biogeochimic = itinerar complet, al materiei în natură, incluzând circuit biologic și etapa transformării materiei organice în materie anorganică de către o categorie de organisme descompunătoare (bacterii și ciuperci).

4. (economie) Succesiune a fazelor pe care le parcurge un produs de la producător la consumator (producție, circulație, repartiție, consum), perturbarea activității la nivelul uneia dintre aceste faze sau a înlănțuirii lor antrenînd întreruperea circuitului economic.
       • Circuit economic = a) ansamblul relațiilor macroeconomice care se stabilesc între diferitele structuri economice naționale (structurile de producție și de consum, monetare și financiare, de regularizare, relațiile cu exteriorul); b) unitatea și interdependența dintre fluxurile reale (al produselor și al factorilor de producție) și fluxurile monetare (între diferitele grupe sociale, constituind veniturile unora și cheltuielile altora).
       • Circuitul economic național = ansamblul legăturilor ce se stabilesc la scară națională între unități economice, ramuri sau zone teritoriale, prin care acestea oferă și primesc, pe bază de reciprocitate, valori materiale și spirituale necesare desfășurării optime a fluxului continuu al producției, a dezvoltării economico-sociale a țării.
       • Circuitul economic mondial = ansamblul legăturilor, schimburilor și tranzacțiilor economice între statele lumii (comerțul internațional, cooperarea economică și tehnico-științifică, relațiile financiare și de credit internaționale, schimbul de valori culturale, turismul etc.).

5. Itinerar al unei călătorii (cu întoarcere la locul de plecare).

Definiție sursă: Dicționar enciclopedicCIRCUIT
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUÍT, circuite, substantiv neutru

1. Ansamblu de fire și dispozitive bune conducătoare de electricitate care, împreună cu sursa curentului, formează un traseu închis pentru trecerea unui curent.
       • (electronică; în sintagma) Circuit imprimat = circuit prefabricat în care conductoarele de legătură și unele componente sunt realizate sub formă de benzi înguste sau suprafețe conductoare pe un suport izolant; (impropriu) cablaj imprimat.
♦ Sistem de conducte sau de medii prin care pot circula particule materiale.

2. Mișcare a capitalului industrial sau a fondurilor unei întreprinderi în sfera producției și a circulației (de la forma bănească la forma productivă, apoi la forma marfă și din nou la forma bănească).
♦ Mișcare a mărfurilor.
♦ Proces de transformare și de prelucrare a materiei prime în produse finite.

3. Distanță de străbătut pe un traseu mai mult sau mai puțin circular, stabilit dinainte, pentru o probă sportivă; drum, distanță parcursă de cineva sau de ceva (pe un itinerar prestabilit și cu întoarcerea la punctul de plecare).
       • Circuitul apei în natură = proces complex prin care apa trece succesiv prin stadiile de evaporație, de nori, de precipitații, de formare a apelor de suprafață și subterane.

– Din limba franceza circuit, latina circuitus.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

CIRCUIT
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUÍT, circuite, substantiv neutru

1. Ansamblu de fire și dispozitive bune conducătoare de electricitate care, împreună cu sursa curentului, formează un traseu închis pentru trecerea unui curent. Circuit de mare tensiune.Circuit telefonic, scurt circuit = accident într-un circuit electric, care se produce cînd se ating două fire conducătoare de electricitate, străbătute fiecare de un curent electric.
♦ Sistem de conducte prin care pot circula materiale lichide sau semilichide.

2. Mișcare a capitalului în trecerea lui de la forma bănească la forma productivă, pe urmă la forma marfă și iar la forma bănească.
♦ Mișcare a mărfurilor. În urma victoriilor repetate ale Rusiei asupra Turciei, elementele progresiste capitaliste din economie capătă condiții tot mai favorabile de dezvoltare, ceea ce a permis atragerea tot mai mult a Țărilor Romîne în circuitul economiei de schimb capitaliste. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 1-2, 97.
♦ Proces de transformare și prelucrare a materiei prime în produse finite. Pentru asigurarea, condițiilor de igienă și salubritate în circuitul laptelui, Ministerul Sănătății a luat măsuri adecvate.

3. Distanță de străbătut pe un drum mai mult sau mai puțin circular, stabilit dinainte pentru alergări. Circuit motociclist.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

circuit
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru circuit:
circuít sn [Atestat: ENC. tehnică I / P: circuitcu-it / Plural: circuite / Etimologie: franceza circuit, lat circuitus] 1 Mișcare circulară în jurul unui loc sau obiect Si: ocolire. 2 (Spc) Distanță de străbătut pe un traseu mai mult sau mai puțin circular, stabilit dinainte, pentru o probă sportivă. 3 Drum parcurs de cineva sau de ceva (cu întoarcere la punctul de plecare). 4 (Fiz) Ansamblu de fire și dispozitive bune conducătoare de electricitate care, împreună cu sursa curentului, formează un traseu închis pentru trecerea unui curent. 5 (Elt; îs) circuit imprimat Circuit (4) prefabricat în care conductoarele de legătură și unele componente sunt realizate sub formă de benzi înguste sau suprafețe conductoare pe un suport izolant Si: (imp) cablaj imprimat. 6 (Spc) Sistem de conducte sau de medii prin care pot circula particule materiale. 7 (Ecn) Mișcare a capitalului industrial sau a fondurilor unei întreprinderi în sfera producției și a circulației. 8 (Ecn) Mișcare a mărfurilor. 9 (Ind) Proces de transformare și de prelucrare a materiei prime în produse finite. 10 (Îs) circuitul apei în natură Proces complex prin care apa trece succesiv prin stadiile de evaporație, de nori, de precipitații, de formare a apelor de suprafață și subterane.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-aCIRCUIT
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUÍT, circuite, substantiv neutru

1. Ansamblu de fire și dispozitive bune conducătoare de electricitate care, împreună cu sursa curentului, formează un traseu închis pentru trecerea unui curent.
       • (electronică; în sintagma) Circuit imprimat = circuit prefabricat în care conductoarele de legătură și unele componente sunt realizate sub formă de benzi înguste sau suprafețe conductoare pe un suport izolant; (impropriu) cablaj imprimat.
♦ Sistem de conducte sau de medii prin care pot circula particule materiale.

2. Totalitatea tranzacțiilor reale și monetare care au loc între agenții economici din cadrul unei economii naționale.
♦ Mișcare a mărfurilor.
♦ Proces de transformare și de prelucrare a materiei prime în produse finite.

3. Distanță care trebuie parcursă pe un traseu mai mult sau mai puțin circular, stabilit dinainte, pentru o probă sportivă; drum, distanță parcursă de cineva sau de ceva (pe un itinerar prestabilit și cu întoarcerea la punctul de plecare).
       • Circuitul apei în natură = proces complex prin care apa trece succesiv prin stadiile de evaporație, de nori, de precipitații, de formare a apelor de suprafață și subterane.

– Din limba franceza circuit, latina circuitus.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

CIRCUIT
Dicționarul de neologisme dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUÍT substantiv neutru

1. Mișcare circulară făcută pe un drum închis.

2. Traseu închis (format din fire sau din dispozitive bune conducătoare de electricitate) prin care poate circula curentul.
♦ Sistem de conducte prin care circulă lichide, vapori etc.

3. (economie) Trecere a capitalului de la forma bănească la cea productivă, apoi la forma marfă și din nou la forma bănească.

4. Transformarea și prelucrarea materiei prime în produse finite.

5. (Sport) Traseu închis, stabilit pentru a fi străbătut într-o competiție. [pronume -cu-it, plural -te, -turi. / conform limba franceza circuit, italiana circuito, latina circuitus].

Definiție sursă: Dicționar de neologisme

CIRCUIT
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUÍT circuite n.

1) Mișcare pe un cerc închis cu revenire la punctul inițial
       • circuitul capitalului mișcare a capitalului industrial în sfera producției (bani-marfă-bani).

2) Sistem de medii sau de conducte prin care circulă ceva (lichide, vapori, gaze, electricitate etc.). * circuitul apei în natură proces continuu de circulație a apei în diferitele ei stări. circuit electric ansamblu de fire, bune conducătoare de electricitate, care constituie un traseu închis pentru circulația unui curent. /<fr. circuit, latina circuitus
Forme diferite ale cuvantului circuit: circuite

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

CIRCUIT
Marele dicționar de neologisme dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUÍT substantiv neutru

1. mișcare circulară pe un drum închis.

2. traseu închis prin care poate circula curentul electric.
       • sistem de conducte prin care circulă lichide, vapori etc.

3. trecere a capitalului de la forma bănească la cea productivă, apoi la forma marfă și din nou la forma bănească.

4. transformarea și prelucrarea materiei prime în produse finite.

5. traseu închis, stabilit pentru a fi străbătut într-o competiție sportivă sau într-o călătorie turistică. (< limba franceza circuit, latina circuitus)

Definiție sursă: Marele dicționar de neologisme

circuit
Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru circuit:
*circuít n., plural urĭ (în franceză circuit, despre latina circúitus; [despre circum, în prejur, și ire, itum, a merge]; italiana circúito. vezi ĭes, per, suĭ). Ocol, ocolire, circumferență.
Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

CIRCUIT
Glosar de termeni aviatici dă următoarea definitie pentru CIRCUIT:
CIRCUIT traseu aerian (mai mult sau mai puțin circular) cu puncte obligatorii de străbătut sau atins, care se finalizează cu revenirea pe aerodromul de decolare.
Definiție sursă: Glosar de termeni aviatici

circuit
Dicționarul universal al limbei române, ediția a VI-a dă următoarea definitie pentru circuit:
circuit n. ocol (= limba franceza circuit).
Definiție sursă: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

circuit
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru circuit:
circuít substantiv neutru, plural circuíte
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

circuit
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru circuit:
circuít substantiv neutru, plural circuíte
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


CUVINTE APROPIATE DE 'CIRCUIT'
CÎRCOTÍcircóvcírcovicîrcserdárCIRCUÍTCIRCULÁcirculábilCIRCULÁNTCIRCULÁR

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL circuit
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului circuit dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
Tehnică I / P: circuitcu-it / Plural: circuite / Etimologie: franceza circuit, lat circuitus] 1 Mișcare circulară în jurul unui loc sau obiect Si: ocolire.
5 Elt; îs circuit imprimat Circuit 4 prefabricat în care conductoarele de legătură și unele componente sunt realizate sub formă de benzi înguste sau suprafețe conductoare pe un suport izolant Si: imp cablaj imprimat.
10 Îs circuitul apei în natură Proces complex prin care apa trece succesiv prin stadiile de evaporație, de nori, de precipitații, de formare a apelor de suprafață și subterane.
CIRCUÍT circuite n.
1 Mișcare pe un cerc închis cu revenire la punctul inițial        • circuitul capitalului mișcare a capitalului industrial în sfera producției bani-marfă-bani.
* circuitul apei în natură proces continuu de circulație a apei în diferitele ei stări.
Circuit electric ansamblu de fire, bune conducătoare de electricitate, care constituie un traseu închis pentru circulația unui curent.

GRAMATICA cuvântului circuit?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului circuit.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul circuit poate fi: substantiv,
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul circuit sa indeplinească rolul de: substantiv neutru,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două
  • group icon La plural substantivul circuit are forma: circuíte
VEZI PLURALUL pentru circuit la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE circuit?
Vezi cuvântul circuit desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul circuit?
[ cir-cu-it ]
Se pare că cuvântul circuit are trei silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL circuit
Inţelegi mai uşor cuvântul circuit dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
Electric = sistem de medii prin care trece curentul electric; este constituit din conductoare electrice, rezistoare, bobine, condensatoare, tuburi electronice, elemente semiconductoare etc
Oscilant = c
Magnetic = sistem de medii în cea mai mare parte materiale feromagnetice prin care se poate închide fluxul magnetic al unei mașini sau al unui aparat electric
Informațional = cale parcursă de o informație, din momentul producerii pînă la clasarea sau distrugerea sa, în cadrul unui sistem informațional
Integrat = pastilă semiconductoare pe care sînt realizate, prin diferite tehnologii de fabricație, diode, tranzistoare, condensatoare și rezistoare, interconectate în scopul obținerii unor funcții specifice; pastila este introdusă într-o capsulă ceramică sau din material plastic, cu un set de terminale metalice pini conectate la bornele de intrare, ieșire și de alimentare ale circuitelor existente pe pastilă
Circuitul apei în natură = proces complex și continuu de circulație a apei în cadrul învelișului geografic hidrosferă, atmosferă, litosferă, care cuprinde evaporarea, formarea norilor, precipitațiile atmosferice și scurgerea lor pe pante, infiltrarea și formarea apelor subterane și de suprafață, și care este condiționat de radiația solară și de forța gravitațională
Biologic = drumul parcurs în biosferă de diferite elemente chimice extrase din mediul abiotic de către organismele vii, constituind o parte a circuitelor biogeochimice; ciclu biologic
Biogeochimic = itinerar complet, al materiei în natură, incluzând c
Economic = a ansamblul relațiilor macroeconomice care se stabilesc între diferitele structuri economice naționale structurile de producție și de consum, monetare și financiare, de regularizare, relațiile cu exteriorul; b unitatea și interdependența dintre fluxurile reale al produselor și al factorilor de producție și fluxurile monetare între diferitele grupe sociale, constituind veniturile unora și cheltuielile altora
Circuitul economic național = ansamblul legăturilor ce se stabilesc la scară națională între unități economice, ramuri sau zone teritoriale, prin care acestea oferă și primesc, pe bază de reciprocitate, valori materiale și spirituale necesare desfășurării optime a fluxului continuu al producției, a dezvoltării economico-sociale a țării
Circuitul economic mondial = ansamblul legăturilor, schimburilor și tranzacțiilor economice între statele lumii comerțul internațional, cooperarea economică și tehnico-științifică, relațiile financiare și de credit internaționale, schimbul de valori culturale, turismul etc
electronică; în sintagma Circuit imprimat = circuit prefabricat în care conductoarele de legătură și unele componente sunt realizate sub formă de benzi înguste sau suprafețe conductoare pe un suport izolant; impropriu cablaj imprimat
Circuitul apei în natură = proces complex prin care apa trece succesiv prin stadiile de evaporație, de nori, de precipitații, de formare a apelor de suprafață și subterane
Circuit telefonic, scurt circuit = accident într-un circuit electric, care se produce cînd se ating două fire conducătoare de electricitate, străbătute fiecare de un curent electric
electronică; în sintagma Circuit imprimat = circuit prefabricat în care conductoarele de legătură și unele componente sunt realizate sub formă de benzi înguste sau suprafețe conductoare pe un suport izolant; impropriu cablaj imprimat
Circuitul apei în natură = proces complex prin care apa trece succesiv prin stadiile de evaporație, de nori, de precipitații, de formare a apelor de suprafață și subterane© 2023 qDictionar.com

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Acoperire în aur?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
a discuta cu franchețe; a recunoaște adevărul
scară flexibilă formată din două parâme care susțin trepte de lemn, folosită în navigație
stoc de aur și de alte active pe baza cărora băncile de emisiune asigură convertibilitatea bacnotelor
cristalizare treptată a unui amestec de componenți cu temperaturi de congelare diferite, care pot fi separați unul de altul în stare solidă
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app