eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție cum


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME GRAMATICĂSILABE
Cum [ cum ]
VEZI SINONIME PENTRU cum PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului cum în mai multe dicționare

Definițiile pentru cum din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM2 conjuncție (Stabilește raporturi de subordonare)

1. (Introduce o completivă directă sau indirectă) Mă ierți, te rog, dar tot nu pricep cum ai ajuns dumneata aici... N-am auzit clopoței de sanie. Zgomot... Nimic! C. PETRESCU, A. 281. Privind în urma lor Cum se duceau... Rămase gînditor. COȘBUC, P. I 231. El nu știa cum să facă, cum să dreagă, ca să împlinească voia acelui împărat. ISPIRESCU, L.

11. Dar deodat-un punct se mișcă... cel întîi și singur. Iată-l Cum din chaos face mumă, iară el devine tatăl. EMINESCU, O. I 132.
       • locuțiune conjuncție (După verbe de declarație și de simțire) Cum că = că. Să cunoască și ei cum că într-adevăr a fost ucis. SADOVEANU, B. 235. Din inima lui simte un copac cum că răsare. EMINESCU, O. I 142. Ai uitat cum că la vînătorie... eu mă pricep. ODOBESCU, S. III

9.
       • locuțiune adjectiv și adverb Nu știu cum = într-un fel oarecare; (în mod) ciudat, neobișnuit,, bizar. Măi Chirică, tare mai ești și tu nu știu cum; scoți omul din minți cu vorbele tale. CREANGĂ, P. 162. Tocmindu-te pe tine, parcă-mi vine nu știu cum. CREANGĂ, P. 203.
       • (Substantivat) De-or trece anii cum trecură Ea tot mai mult îmi va plăce, Pentru că-n toat-a ei făptură -un «nu știu cum» ș-un «nu știu ce». EMINESCU, O. I 208.

2. (Urmat de un indicativ sau un conjunctiv, introduce o propoziție modală) M-au văzut cuscrii cum dormeam? CREANGĂ, P.

11.
♦ (Introduce o propoziție comparativă) a) (Urmat de un indicativ) Precum. Vei rîde, tată, cum ai rîs și de surioarele mele. ISPIRESCU, L.

15. Bună să-ți fie inima, cumătre, cum ți-i cătătura. CREANGĂ, P. 30. Rău îmi pare, cum îți pare și ție și cum trebuie să le fi părînd tuturor. NEGRUZZI, S. I 30.
       • locuțiune conjuncție După cum = în felul în care, precum. Să-i culce în casa cea de aramei înfocată, ca să doarmă pentru veșnicie, după cum pățise și alți pețitori. CREANGĂ, P. 249. De cum = de cît. Mai bine de cum s-au lămurit lucrurile, nu se poate, era [Lucrurile] nu mi-ar părea nici mai mari nici mai mici de cum îmi par azi. EMINESCU, N. 31. În acea zi [a răscoalei poporului] se vor auzi mai multe vaiete de cum s-au auzit de cînd lumea. RUSSO, S. 131.
       • Expresia: Cum nu este (sau nu se mai află), se spune despre cineva; sau ceva care posedă în cel mai înalt grad anumite calități. Avea omul acela o fată, dar așa fată frumoasă, cum nu era in toată lumea ca ea. RETEGANUL, P. V 16. Broasca se dete de trei ori peste cap și se făcu o zînă gingașă, și plăpîndă, și frumoasă cum nu se mai afla sub soare. ISPIRESCU, L. 35. b) (Urmat de un condițional) Ca și cînd- Omul începe din nou să meargă de la un perete la altul... întinzînd gîtul într-un tic monoton, cum nu i-ar ajunge aerul. C. PETRESCU, C. vezi 277. locuțiune conjuncție Ca (și) cum = ca și cînd, (de) parcă. Tu ești uitat, uitat ca cum n-ai fi mar fost. NEGRUZZI, S. I 65.
       • Expresia: Cum s-ar zice = adică, vasăzică.

3. (Urmat de un indicativ, introduce o propoziție cauzală) Deoarece, întrucît. Tată-său, cum îi supărăcios, are să sică... să iei băietul și să-l dai. CREANGĂ, P. 173. Cum ei, mergînd alături, se ceartă și se-ntreabă, Nu văd în fundul nopții o umbră de roșeață. EMINESCU, O. I 97.

4. (Urmat de un indicativ, introduce o propoziție concesivă) Deși, cu toate că. Uscățiv așa cum este, gîrbovit și de nimic, Universul fără margini e în degetul lui mic. EMINESCU, O. I 132. Și cumu-i de păcătoasă, Tot se ține că-i frumoasă. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 440.

5. (Urmat de un indicativ, introduce o propoziție relativă) Care. Să se facă un palat cum seamăn pe lume să nu aibă. ISPIRESCU, L. 104.

6. În măsura în care, pe cît. D-apoi, cum văd eu, tu numai nu dai în gropi de prost ce ești. CREANGĂ, P. 52. Nu mă verb reflexiv:ea țara? Nu mă verb reflexiv:eți voi, cum înțeleg? NEGRUZZI S.I 139.

7. (Urmat de un indicativ, introduce o propoziție temporală) Pe cînd, în timp ce. Și cum privesc ei amîndoi, înduioșați, nevoie mare, I-apucă dorul de părinți, Oftînd, se strîng la braț mai tare. IOSIF, vezi 31. Cum mergea el gîndindu-se... se pomeni la marginea unui eleșteu. ISPIRESCU, L. 43. Iată, mări, cum grăia, Că-n departe auzea Un nechez ce necheza. ALECSANDRI, P. P. 72.
♦ Îndată ce. Cum trec cei din urmă nouri de omăt și vin zilele calde, pot lepăda cojoacele la un han pe cale și pot rămînea mai sprinteni. SADOVEANU, B. 105. Cum ajunserăm în odaie, Grigoriță iute se dezbrăcă, iute se descălță și iute se trînti în pat. HOGAȘ, DR. 254. Adormi cum puse capul jos. ISPIRESCU, L. 212. Cum ieși din sat, apuci de-a dreptul prin pădurea lupului. ALECSANDRI, T. 606.
       • (Precedat de «de») De cum se însera, închideau poarta. DUMITRIU, N. 190. Urmărea, însuflețită de speranță mersul fiecărui vapor, de cum apărea la orizont. BART, E. 385. Se îndrăgosti de dînsa de cum o văzu. ISPIRESCU, L. 26.
       • (Precedat de «care») Care cum venea, înapoi nu se mai întorcea. ȘEZ. II 154.
♦ (Repetat în propoziția următoare sau în corelație cu «îndată», «o dată», «și», «așa», «pe loc», arată că două acțiuni succesive se petrec aproape simultan) Cum ieșiră călăreții în cîmpie, cum se zări sclipind la orizont o grămadă mare mișcătoare, care se apropia din ce în ce. SADOVEANU, O. I 182. Cum zice, și vine la ușă; și cum vine, și începe: Trei iezi, cucuieți, Mamei ușa descuieți. CREANGĂ, P. 21. Cum vor vedea [boierii] că măria-ta vii cu putere, îndată vor alerga și-l vor lăsa [pe Tomșa]. NEGRUZZI, S. I 138.

8. (Rar, urmat de un conjunctiv, introduce o propoziție finală) Pentru ca. Își va pune toate puterile cum să-și sfîrșească slujba. ISPIRESCU, L. 14.

9. (După cuvinte care exprimă noțiuni temporale, introduce o propoziție atributivă) în care, cînd. Din ceasul cum te-am văzut, duducuță Marghioliță, m-ai agiuns la inimă. ALECSANDRI, T. I 54.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane


Ce inseamna expresia      Ce inseamna?

CUM
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM1 adverb

I. (Interogativ)

1. În ce mod? în ce fel? în care chip? Cum ai făcut de ai venit după noi, de nici una dintre surori nu te-a văzut? ISPIRESCU, L. 239. Cum oare din noianul de neguri să te rump, Să te ridic la pieptu-mi, iubite înger scump? EMINESCU, O.I 213. Foaie verde de trifoi, Cum să vorbim amîndoi? JARNÍK-BÎRSEANU, despre 68.
       • Expresia: Cum și în ce chip sau cum și ce fel = în ce fel. Nu știu însă cum și ce fel ne aduse vorba a pomeni despre grauri. ODOBESCU, S.III 23.
       • (Eliptic, urmat de un conjunctiv sau, mai rar, de un infinitiv) A nu avea (sau a nu ști) cum = a nu avea modalitatea, posibilitatea, mijloacele de a... Pentru atîta încredere, nu am cum să-ți mulțumesc. ODOBESCU, S. III

9. Dulce ți-i gurița, lele, Mai dulce n-are cum fi, Că-i ca strugurul din vii. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 25.
       • (Interogativ-exclamativ, urmat de cuvinte ca «focul», «naiba», «dracul», «dumnezeu») Dar oare pe acesta cum mama dracului l-a mai fi chemînd? CREANGĂ, P. 245.
♦ (Repetat, în propoziții enunțiative) Într-un fel oarecare (pe care vorbitorul nu ține să-l precizeze). În cele din urmă, cum, cum, băgă de seamă că o broască țestoasă se ține după vîrful nuielei lui. ISPIRESCU, L. 34.
       • (Însoțit de un verb, de asemenea repetat) Trecurăm cum trecurăm pînă aci, stăpîne. ISPIRESCU, L.

6. Era bucuroasă să-l vadă cum l-a vedea urnit de-acasă. CREANGĂ, P. 111.
       • (Cînd verbul repetat este la forma negativă, arată că nu interesează felul cum se face o acțiune, ci numai faptul că se face) Cum îl prinse, cum nu-l prinse Aripă-Frumoasă pe zmeu, destul că îl trînti. RETEGANUL, P. III 70.
♦ (În întrebări retorice, uneori cu nuanță optativă) De ce? Cum nu vii tu, Țepeș, doamne...? EMINESCU, O.I151. Cuculețule năuc, Cum n-am pușcă să țepușe?. ȘEZ. I 46.
       • (Întrebarea este legată de o motivare, o justificare, o explicație a unei acțiuni) Cum era să se întindă mai mult, că de-abia acum se prinsese și el cu mîinile de vatră. CREANGĂ, P. 140. Cum nu-i dorul mare cine, Că de la Oșorhei vine? JARNÍK-BÎRSEANU, despre 305. Ba zău, cum s-o părăsesc, Cînd ca ea nu mai găsesc? JARNÍK-BÎRSEANU, despre 32.
       • (Motivarea este subînțeleasă) Mai țin minte...

– cum să uit? CASSIAN, în POEZ. N. 101. Nu mai chiui.

– Ba nu!... tu cum ai chiuit de trei ori? CREANGĂ, P. 55.
       • Expresia: Cum de...= cum se face că..., cum se poate, cum e posibil că... Plesni de necaz cum de să fie el ocărit. ISPIRESCU, L. 48. Bunele bătrîne nu se puteau dumiri cum de sînt atît de învățați drăguții lor. NEGRUZZI, S. I

6. Trandafir ș-un fir subțire, Rău m-ai scos, dragă, din fire; Trandafir ș-un fir mai gros, Mult mă mir cum de m-ai scos. JARNÍK-BÎRSEANU, 29. (Cu o nuanță de regret) Cum de să se prăpădească o așa bunătate de june? ISPIRESCU, L. 102. (Retoric) Cum de nu cade trăsnetul, să ardă pe niște asemenea necredincioși! NEGRUZZI, S. I 49. (Urmat de «așa», se așteaptă o explicație) Cum așa, de nu știi nici de unde vii, nici încotro te duci? CREANGĂ, A. 141. (Da) cum (să sau de) nu! = a) desigur! firește! mai încape vorbă? se poate altfel? vezi bine! Tu, ciocîrlane, nu cumva știi unde se află Mănăstirea de Tămiie?-Da cum să nu știu, stăpînă? CREANGĂ, P. 93. Mîndrulică, ochii tăi Bine seamănă cu-ai mei!

– Da cum, foc, n-or sămăna, Că-s făcuți pe seama ta. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 402; b) vorbă să fie! da de unde?! Acum cred că... mi-i da drumul să intru la dumnezeu, că tare mare treabă mai am.

– Da, cum nu; ia mai pune-ți pofta la o parte, că doar nu piere lumea. CREANGĂ, P. 314. Apoi (sau, popular, păi) cum! = desigur! se înțelege!

2. (Exprimînd o părere de rău, o contrarietate) Se poate? adevărat să fie? Mămuca ne vede.

– Cum? Eu o văd că doarme. CREANGĂ, P.

8. Cum? Ai abandonat pe Sînziana? ALECSANDRI, T. I 458. Eu nu pot ceti romînește.- Cum! Apoi dar ce înveți tu? NEGRUZZI, S. I 4.

3. (Cu intonație ascendentă, întrebuințat pentru a face pe cineva să repete cele spuse și neauzite sau neînțelese bine) Ce? poftim? Cum? mai spune, te rog, o dată!

4. (În legătură cu verbul «a da», întrebuințat pentru a se informa despre prețul unui lucru) Cu cît? cu ce preț! Cum dai roșiile?

II. (Exclamativ) Cît de (mare, mult, tare etc.)! Cum cîntă toate luncile în floare! CERNA, P. 160. Dragii mămucuței, dragi! Cum așteaptă ei cu bucurie! CREANGĂ, P. 25. Cum revarsă luna plină liniștita ei splendoare! EMINESCU. I 136.
       • (Urmat de un adverb introdus prin prepoziție «de») O, cum fulgeră de strașnic! NEGRUZZI, S. I 58.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

CUM
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM adverb, conjuncție A. adverb

I. (Interogativ).

1. În ce mod? Cum ai făcut de ai venit?
       • Expresia: Cum și în ce chip sau cum și ce fel = în ce fel. A nu avea (sau a nu ști) cum = a nu avea posibilitate de a...
♦ (Repetat, în propoziții enunțiative) Într-un fel oarecare.
♦ De ce? Cum nu m-ai înștiințat?
       • Expresia: Cum de... = cum se face că..., cum e posibil ca... (Da) cum (să sau de) nu! = a) desigur! firește!; b) (ironic) vorbă să fie! dá de unde! nici gând! Apoi (sau, popular, păi) cum! = desigur! firește! se înțelege!

2. (Exprimă părerea de rău, contrarietatea, surpriza, mirarea, indignarea etc.) Se poate? adevărat să fie?

3. Ce? poftim?

4. Cu cât? cu ce preț? Cum dai merele?

II. (Explicativ) Cât de (mare, mult, bine, tare etc.). Cum îți plac florile! B. conjuncție (Stabilește raporturi de subordonare)

1. (Introduce o completivă directă sau indirectă) Privind în urma lor cum se duceau, rămase gânditor.
       • locuțiune adjectiv și adverb Nu știu cum = într-un fel oarecare; (în mod) ciudat, bizar.

2. (Introduce o propoziție modală) M-au văzut cum dormeam.
♦ (Introduce o propoziție comparativă) Precum. Va râde cum a râs și altă dată.
       • Expresia: Cum nu este (sau nu se mai află), se spune, despre cineva sau ceva care posedă în cel mai înalt grad anumite calități. Cum s-ar zice = adică, va să zică.

3. (Introduce o propoziție cauzală) Deoarece, întrucât; fiindcă. Băiatul, cum e muncitor, va obține nota maximă.

4. (Introduce o propoziție concesivă) Cu toate că, deși.

5. În așa fel, încât. Să se facă un palat cum seamăn pe lume să nu aibă.

6. În măsura în care, pe cât. Nu mă verb reflexiv:eți voi, cum înțeleg?

7. Îndată ce.
♦ (Arată că două acțiuni se petrec aproape simultan) Cum vor vedea că vii cu daruri, îndată vor alerga.

8. (Introduce o propoziție atributivă) În care. Din ceasul cum te-am văzut, te-am recunoscut.

9. (învechit; introduce o propoziție finală) Pentru că. Își va pune toate puterile cum să-și sfârșească slujba.

10. (Introduce o propoziție subiectivă) Cum te porți nu e bine.

– latina quomo[do].

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

CUM
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM adverb, conjuncție A. adverb

I. (Interogativ).

1. În ce mod? Cum ai făcut de ai venit?
       • Expresia: Cum și în ce chip sau cum și ce fel = în ce fel. A nu avea (sau a nu ști) cum = a nu avea posibilitate de a...
♦ (Repetat, în propoziții enunțiative) Într-un fel oarecare.
♦ De ce? Cum nu m-ai înștiințat?
       • Expresia: Cum de... = cum se face că..., cum e posibil ca... (Da) cum (să sau de) nu! = a) desigur! firește!; b) (ironic) vorbă să fie! dá de unde! nici gând! Apoi (sau, popular, păi) cum! = desigur! firește! se înțelege!

2. (Exprimă părerea de rău, contrarietatea, surpriza, mirarea, indignarea etc.) Se poate? adevărat să fie?

3. Ce? poftim?

4. Cu cât? cu ce preț? Cum dai merele?

II. (Explicativ) Cât de (mare, mult, bine, tare etc.). Cum îți plac florile! B. conjuncție (Stabilește raporturi de subordonare)

1. (Introduce o completivă directă sau indirectă) Privind în urma lor cum se duceau, rămase gânditor.
       • locuțiune adjectiv și adverb Nu știu cum = într-un fel oarecare; (în mod) ciudat, bizar.

2. (Introduce o propoziție modală) M-au văzut cum dormeam.
♦ (Introduce o propoziție comparativă) Precum. Va râde cum a râs și altă dată.
       • Expresia: Cum nu este (sau nu se mai află), se spune, despre cineva sau ceva care posedă în cel mai înalt grad anumite calități. Cum s-ar zice = adică, vasăzică.

3. (Introduce o propoziție cauzală) Deoarece, întrucât; fiindcă. Băiatul, cum e muncitor, va obține nota maximă.

4. (Introduce o propoziție concesivă) Cu toate că, deși.

5. În așa fel, încât. Să se facă un palat cum seamăn pe lume să nu aibă.

6. În măsura în care, pe cât. Nu mă verb reflexiv:eți voi, cum înțeleg?

7. Îndată ce.
♦ (Arată că două acțiuni se petrec aproape simultan) Cum vor vedea că vii cu daruri, îndată vor alerga.

8. (Introduce o propoziție atributivă) În care. Din ceasul cum te-am văzut, te-am recunoscut.

9. (învechit; introduce o propoziție finală) Pentru că. Își va pune toate puterile cum să-și sfârșească slujba.

10. (Introduce o propoziție subiectivă) Cum te porți nu e bine.

– latina quomo[do].

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)CUM
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM1 adverb (cu sens interogativ)

1) În ce mod? în ce fel? în ce chip? cum ai venit?
       • cum și în ce fel (cum și în ce chip?) se spune când cineva reușește să facă ceva greu de realizat. (Da) cum să (sau de) nu! se spune atunci când interlocutorul nu este de acord cu ceea ce spune cel care vorbește. Apoi (păi) cum se spune atunci când totul este foarte clar; desigur; se înțelege!

2) Este adevărat? cum, nu v-ați întâlnit?

3) Ce? Poftim? Ce ai spus?

4) Cu ce preț? cum dai marfa? /<lat. quomo (do)

Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

CUM
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM adverb, conjuncție, interjecție

1. adverb ce, cît. (cum aș mai rîde!)

2. conjuncție (temporal) cînd. (Frunza-n codru cum învie.)

3. conjuncție (cauzal) cînd, deoarece, fiindcă, întrucît. (cum știu că vine, sînt emoționat.)

4. conjuncție (modal) (popular) care. (Se înalță un palat cum nu mai există.)

5. conjuncție (comparativ) ca, cît, precum. (Noi cum și ei.)

6. interjecție ce?, poftim?, (familial și popular) ha? (cum? n-am auzit.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

CUM
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM2 conjuncție (introduce propoziții subordonate) Am procedat cum ai zis. /<lat. quomo (do)
Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

cum
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru cum:
cum2 substantiv masculin [Atestat: ALRM I/II h. 374 / Plural: cumi / Etimologie: srb kum] (Ban) Nun.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

CUM
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru CUM:
CUM conjuncție vezi când.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

cum
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru cum:
cum conjuncție vezi CÎND.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

cum
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru cum:
cum adverb, conjcț.
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

cum
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru cum:
cum adverb, conjcț.
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat


CUVINTE APROPIATE DE 'CUM'
CULUCCÍUCulueCulușiculvíeCUMcum-căcum-godecumăCUMACÉE

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL cum
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului cum dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
CUM1 adverb cu sens interogativ 1 În ce mod? în ce fel? în ce chip? cum ai venit?        • cum și în ce fel cum și în ce chip? se spune când cineva reușește să facă ceva greu de realizat.
Da cum să sau de nu! se spune atunci când interlocutorul nu este de acord cu ceea ce spune cel care vorbește.
Apoi păi cum se spune atunci când totul este foarte clar; desigur; se înțelege! 2 Este adevărat? cum, nu v-ați întâlnit? 3 Ce? Poftim? Ce ai spus? 4 Cu ce preț? cum dai marfa? /<lat.
Cum aș mai râde! 2.
Frunza-n codru cum învie.
Cum știm că vine, sunt emoționat.
Se înalță un palat cum nu mai există.
Noi cum și ei.
Interjecție interogativ ce? poftim? familial și popular ha? cum? N-am auzit.
Cum aș mai rîde! 2.
Frunza-n codru cum învie.
Cum știu că vine, sînt emoționat.
Se înalță un palat cum nu mai există.
Noi cum și ei.
Interjecție ce?, poftim?, familial și popular ha? cum? n-am auzit.
374 / Plural: cumi / Etimologie: srb kum] Ban Nun.GRAMATICA cuvântului cum?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului cum.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul cum poate fi: substantiv, adjectiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul cum sa indeplinească rolul de: substantiv masculin,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / doi

CUM DESPART ÎN SILABE cum?
Vezi cuvântul cum desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul cum?
[ cum ]
Se pare că cuvântul cum are o silabă

EXPRESII CU CUVÂNTUL cum
Inţelegi mai uşor cuvântul cum dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
locuțiune conjuncție După verbe de declarație și de simțire Cum că = că
locuțiune adjectiv și adverb Nu știu cum = într-un fel oarecare; în mod ciudat, neobișnuit,, bizar
locuțiune conjuncție După cum = în felul în care, precum
De cum = de cît
Locuțiune conjuncție Ca și cum = ca și cînd, de parcă
Cum s-ar zice = adică, vasăzică
Cum și în ce chip sau cum și ce fel = în ce fel
Eliptic, urmat de un conjunctiv sau, mai rar, de un infinitiv A nu avea sau a nu ști cum = a nu avea modalitatea, posibilitatea, mijloacele de a
Da cum să sau de nu! = a desigur! firește! mai încape vorbă? se poate altfel? vezi bine! Tu, ciocîrlane, nu cumva știi unde se află Mănăstirea de Tămiie?-Da cum să nu știu, stăpînă? CREANGĂ, P
Apoi sau, popular, păi cum! = desigur! se înțelege! 2
În ce mod? Cum ai făcut de ai venit? Cum și în ce chip sau cum și ce fel = în ce fel
A nu avea sau a nu ști cum = a nu avea posibilitate de a
= cum se face că
Da cum să sau de nu! = a desigur! firește!; b ironic vorbă să fie! dá de unde! nici gând! Apoi sau, popular, păi cum! = desigur! firește! se înțelege! 2
locuțiune adjectiv și adverb Nu știu cum = într-un fel oarecare; în mod ciudat, bizar
Cum s-ar zice = adică, va să zică
În ce mod? Cum ai făcut de ai venit? Cum și în ce chip sau cum și ce fel = în ce fel
A nu avea sau a nu ști cum = a nu avea posibilitate de a
= cum se face că
Da cum să sau de nu! = a desigur! firește!; b ironic vorbă să fie! dá de unde! nici gând! Apoi sau, popular, păi cum! = desigur! firește! se înțelege! 2
locuțiune adjectiv și adverb Nu știu cum = într-un fel oarecare; în mod ciudat, bizar
Cum s-ar zice = adică, vasăzică© 2023 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL cum

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: A pune capăt unui lucru, unei situații?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
care face parte din termen bisericesc creștină ortodoxă; bun creștin
permiterea variației libere a prețurilor, mărfurilor, serviciilor, forței de muncă sub influența cererii și a ofertei; liberalizare
a face să înceteze, a termina cu bine, a rezolva
a duce lipsă de ceva
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app