eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție baga


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME PLURALGRAMATICĂSILABE
Băga [ bă-ga ]
VEZI SINONIME PENTRU băga PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului baga în mai multe dicționare

Definițiile pentru baga din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:

conjugarea verbului a băga
Verbul: a băga (forma la infinitiv)
A băga conjugat la timpul prezent:
  • eu bag
  • tu bagi
  • el ea bagă
  • noi băgăm
  • voi băgați
  • ei ele bagă
VEZI VERBUL a băga CONJUGAT LA TOATE TIMPURILE
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru BĂGA:
BĂGÁ, bag, verb

I. (În opoziție cu scoate, uneori în concurență cu pune, adesea sinonim cu vîrî, de care totuși se deosebește prin faptul că acesta din urmă exprimă de obicei o introducere forțată în ceva)

I. (Avem a face cu imaginea concretă a introducerii unui lucru sau a intrării cuiva într-un spațiu mărginit)

1. tranzitiv (Cu privire la un lucru, mai rar la o ființă; urmat de determinări locale introduse prin prepoziție «în», «la» sau «sub») A pune, a introduce, a vîrî (într-un spațiu închis sau acoperit). Băgau în forjă o bucată... de oțel și apoi o scoteau cu cleștele, roșie. PAS, L. I 72. Plin de bucurie luă Petru pușculița, o băgă sub șerpar și plecă. RETEGANUL, P. II 62. Moșneagul degrabă îl prinde [purcelul], îl bagă în traistă așa plin de glod... cum era. CREANGĂ, P. 75.
       • absolut Omul care-i urît Nici la moară n-are rînd, Dar omul care-i frumos, Cînd ajunge, bagă-n coș. HODOȘ, P. P. 58.
       • Expresia: A băga (ceva) în gură (mai ales în construcții negative) = a îmbuca, a mînca. Șez la masă să mănînc, Bag în gură cu suspin, Pun la inimă venin. ȘEZ. I 107. A(-și) băga (ceva) în cap = a pricepe bine (ceva), a se-pătrunde (de ceva). Iară Mihai adună toate sfaturile lor și le băgă în cap; apoi se puse pe lucru. ISPIRESCU, M. vezi

10. Băgat-ai în cap vorbele mele?

– Da, stăpîne! CREANGĂ, P. 208. (absolut) Bagă-n cap și înțelege. TOMA, C. vezi 470. A-și băga mințile în cap = a se cuminți, a-și da bine seama de urmările faptelor sale. A băga (cuiva ceva) în cap = a) a face (pe cineva) să priceapă bine (ceva), să se convingă (de ceva). Arendașul se arătă zorit să-i bage... în cap ce trebuia să facă. PAS, L. I 22; b) a face (pe cineva) să creadă (ceva neadevărat). Cine ți-a mai băgat în cap și asta? ▭ Lui Euristeu... îi băgase în cap Iunona că Ercule... are să-l dea jos de pe scaunul împărăției. ISPIRESCU, U. 33. A-și băga nasul în ceva (sau undeva sau în toate) = a se amesteca în ceva (sau undeva sau în toate). A băga (pe cineva) în (sau la) buzunar = a înfunda (pe cineva), a-i închide gura, a-l pune în imposibilitate de a mai replica ceva. A băga (pe cineva) în sîn = a arăta (cuiva) dragoste mare. Nu-ncetezi de a-l ocări...

– Ei, ba nu cumva ai verb reflexiv:ea să-l bag în sîn și să-l cocolesc. ALECSANDRI, T. 600. Măi bădiță Gherasim, Eu de drag te-aș băga-n sîn. JARNÍK-BÎRSEANU, D.

7.
       • (Determinarea locală e focul, apa sau alt lichid) Mîna-n valuri că băga, Mreana-n mînă-o apuca. ALECSANDRI, P. P. 29. (expresie) A(-și) băga mîna-n foc pentru cineva = a garanta (cu toată convingerea) pentru cinstea cuiva. (Rar) A-și băga mîna în sînge = a face moarte de om. [Altădată] omul... nu-și băga mîna în sînge pentru verb reflexiv:eo apărare. CONACHI, P. 296. A-și băga capul în foc = a-și pune viața în primejdie. Dar singur el a tot zorit Să-și bage capu-n foc; S-omoare p-un flăcău la joc. Și-i dus de-atunci fugit. COȘBUC, P. I 229. A băga (pe cineva) la apă vezi apă.
       • (Urmat de determinări locale introduse prin prepoziție «prin», «printre», «pe (sub)» și arătînd spațiul (îngust sau acoperit) prin care se bagă ceva sau cineva) Bag mîna printre gratii.
♦ (Determinarea locală indică un corp solid) A face să intre (izbind), a vîrî, a împlînta. Îl izbi de pămînt și-l băgă în țărînă pînă-n glezne. EMINESCU, N.
♦ (Cu intervertirea determinărilor) A înfige. A băgat puiul în frigare.

2. tranzitiv (Cu privire la oameni sau animale; urmat de determinări locale introduse prin prepoziție «în» sau «la», «înlăuntrul», «sub» sau de adverbe de loc) A face să intre într-un spațiu închis sau acoperit (uneori înșelînd sau amăgind), a duce, a mîna în... (sau sub... ). Bagă vitele sub (sau în) șură! ▭ L-a băgat într-o odaie foarte curată. CARAGIALE, O. III 63. Nu putea să bage înlăuntrul ogrăzii și dobitoacele. DRĂGHICI, R. 101. Nu ți-e milă și păcat! De la.părinți m-ai luat Și-n răi codri m-ai băgat! ALECSANDRI, P. P. 17.
       • Expresia: A băga pe cineva (de viu) în mormînt (sau în groapă sau în pămînt) = a omorî pe cineva cu zile, a pricinui moartea cuiva; figurat a cauza cuiva supărări mari. David al meu are de gînd să mă bage de vie în mormînt cu apucăturile lui. CREANGĂ, A. 32. (reflexiv) Că nimic nu ți-am greșit, Mîndruță, nici c-un cuvînt; Că dacă ți-aș fi greșit, De viu m-aș băga-n pămînt. HODOȘ, P. P. 97. A băga (subînțeles «boii» sau «vitele») la (sau în) plug sau în cîrd cu cineva = a se întovărăși (cu cineva) spre a-și face arătura sau a paște vitele în comun; figurat a se asocia, a-și face de lucru cu cineva. Vei ști că vultureștenii nu s-au mai învoit anu ăsta la arendașul de-aici, din pricină că le-a pus învoieli prea grele și s-au dus la Căldărușa. Tattău i-acum acolo, ară. A băgat la plug cu Petrea Mazîlu. SANDU-ALDEA, despre N. 229. Ține minte, în tot vacul, Și nu-ți băga-n cîrd cu dracul. PANN, P. vezi III 25. Pînă nu bagi cu omul în plug, nu-i cunoști năravul (= pînă nu lucrezi sau nu stai (mai multă verb reflexiv:eme) împreună cu cineva, nu-i poți cunoaște firea). A băga oile în lapte = a despărți oile de miei, primăvara, și a începe a le mulge, spre a face brînză. (reflexiv pasiv) Bărbații ies la cîmp, la stînă. Astăzi se înțarcă mieii și oile se bagă în lapte. EMINESCU, N. 142. (Familiar) A băga (pe cineva) sub covată vezi covată. (Determinat prin «în (sau la) temniță sau închisoare», «la ocnă», «la răcoare», «la umbră») A închide, a întemnița. în temniți verb reflexiv:ut-au să mă bage. BENIUC, vezi 103. Haide, nene, că ne bagă în pușcărie! PAS, L. I 42. Mă băgară frumușel la umbră. RETEGANUL, P. V 83.
♦ (Determinat prin «în lanțuri», «în fiare») A lega. A ieșit Bujor în țară, Bate, pradă, nu omoară, Pe ciocoi îi bagă-n fiară. ALECSANDRI, P. P. 156.

3. reflexiv (Despre oameni sau animale; urmat de determinări locale introduse prin prepoziție «în», «sub», «între», «printre», «după» sau de adverbe de loc) A intra, a se vîrî într-un loc (îngust sau acoperit sau într-o mulțime, uneori cu intenția de a se ascunde sau de a dispărea). Plecară pe cale, verb reflexiv:înd să se bage undeva, să doarmă pe noapte. RETEGANUL, P. II 34. Are nărav că, cum intră în casă, mai întîi se bagă după cuptor. RETEGANUL, P. V 41. Fiul craiului... se potrivește spinului și se bagă în fîntînă. CREANGĂ, P. 205. Craiul însă, verb reflexiv:înd să-l ispitească... se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs... iese înaintea fecioru-său pe altă cale și se bagă sub un pod. CREANGĂ, P. 185. Rămîi, brazdă, după plug, Că eu de astăzi mă duc Și mă bag în codrii verzi, De astăzi nu mă mai vezi. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 285. Printre lume se băga, De mă-sa s-apropia. TEODORESCU, P. P. 525.
       • Expresia: A se băga în ochii cuiva = a se vîrî în cineva cu multă insistență (mai ales spre a-i dovedi ceva, spre a-l convinge despre ceva). Ce gîndești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului?... Nu-ți paie lucru de șagă! Și mă băgăm în ochii moșneagului și făceam un tărăboi, de se strînsese lumea ca la comedie împrejurul nostru. CREANGĂ, A. 57. A Se băga în (sau, mai rar, la) cineva sau în sufletul cuiva = a se vîrî, a se îndesa în cineva; a nu mai slăbi pe cineva. Cînd s-au arătat acea măguiață (= mogîldeață) neagră pe la miezul nopții și se tot băga la dînsul, s-au înfricoșat foarte și au fugit. SBIERA, P. 148. Iaca dulcețile, cucoană!-... Da nu te băga așa în sufletu meu, că doar n-ai să mă-nghiți... stăi colo. ALECSANDRI, T. 923. A se băga sau a intra (pe) sub pielea cuiva = a se insinua, a căuta să cîștige încrederea sau dragostea cuiva.
       • (Urmat de determinări introduse prin prepoziție «pe» sau «prin» și arătînd spațiul deschis prin care intră sau trece cineva) Cînd pe ușă se băga, El ișlicul dezbrăca. BIBICESCU, P. P. 333.
♦ (Regional, urmat de determinări introduse prin prepoziție «la», «pe la», «pînă la») A se abate. După ce se-nseră, porni cătră casă, dar, fiind întunerec și fiindu-i frică să meargă acasă, se băgă pînă la nașul. RETEGANUL, P. I 70. Și la crîșmă se băga Și vin cerea o oca. BIBICESCU, P. P. 286.

II. (Avem a face cu imagini abstracte și cu sensuri figurate)

1. tranzitiv (Cu privire la o sumă de bani, un capital) A angaja, a investi (într-o marfă, într-o întreprindere).

2. tranzitiv (Mai ales popular, cu privire la o plîngere sau la o cerere) A introduce, a înainta (autorităților competente). Am băgat plîngere la tribunal. Am băgat actele.

3. tranzitiv (De obicei urmat de determinări introduse prin prepoziție «între» sau «printre», în expresie) A băga zîzanie (sau zîzanii), intrigă (sau intrigi), verb reflexiv:ajbă etc.= a provoca discordie, a semăna verb reflexiv:ajbă, a face intrigi (între două sau mai multe persoane), a învrăjbi. Iuga [moșierul] a cerut revizorului școlar să-i caute un om cu care să se poată înțelege și care să nu-i mai bage zîzanie între țărani. REBREANU, R. I 96. Celelalte zeițe băgară zîzanie printre toți craii elenilor. ISPIRESCU, U. 10.

4. reflexiv (Cu diverse determinări care indică o ocupație, o meserie) A se angaja într-un serviciu. Micluț... se băgase cioban la părinții lui But. DUMITRIU, N. 204. O femeie săracă veni la curtea împărătească să se bage slujnică. ISPIRESCU, L. 184.
       • Expresia: A se băga la stăpîn = a) a se tocmi ca om de serviciu la cineva. (Eliptic) Bine, zise baba,1 eu am lipsă de slugă, să umble la capre; bagă-te la mine. RETEGANUL, P. III 36. Cine se bagă fără tocmeală iese fără socoteală (= cine nu stabilește de la început condițiile unui angajament nu capătă, la sfîrșit, ceea ce i se cuvine).
       • tranzitiv L-a băgat argat. ▭ Alții fuseseră băgați la fierărie, la tîmplărie. PAS, Z. I 254; b) figurat a-și lua angajamente care-l pun (pe cineva) la discreția altuia (fără să-și fi dat seama despre aceasta de la început). Pentru bani luai bătrîn Și mă băgai la stăpîn. PANN, P. vezi II 126.
       • (expresie) A băga (pe cineva) în pîine vezi pîine.
       • tranzitiv (Popular, determinat prin «la oaste» sau «cătană», «în cătănie», «în cătane») A lua (pe cineva) la armată, a înrola. (reflexiv) Frunză verde nucă sacă, Nu găsesc bade să-mi placă; Că badea de mi-a fost drag In cătane s-a băgat. HODOȘ, P. P. 215.

5. reflexiv (Determinat printr-un conjunctiv) A se prinde, a se angaja (să facă ceva).
♦ (Mai ales în Muntenia uneori eliptic) A se amesteca (într-o discuție, într-o chestiune, într-o afacere). Amu, primam zice că el nu se bagă, că să-mi íau hîrtia înapoi. VLAHUȚĂ, la TDRG.
       • Expresia: A se băga în vorbă = a intra în vorbă. Se băga iar în vorbă Știulete Constandin. PAS, L. I 125.

6. tranzitiv (Cu privire la persoane; urmat de determinări abstracte introduse prin prepoziție «în» sau «la») A aduce (pe cineva) într-o situație neplăcută, dificilă. A băga pe cineva în bucluc. A băga în încurcătură. A băga în datorii. ▭ Acuma căuta iară, în tot feliul, să-l bage în alt necaz și mai mare, că nu putea privi cu ochi buni starea cea fericită a băiatului. SBIERA, P. 77. Ea verb reflexiv:ea să-l bage în ispită. ISPIRESCU, U. 97. Dragul meu tovarăș, la grea nevoie m-a băgat iar spînul. CREANGĂ, P. 234.
♦ Expresia: A băga (pe cineva) la (o) idee = a face (pe cineva) să se teamă de ceva, a-i strecura în suflet teama și îngrijorarea de ceva. A băga (pe cineva) în boală (sau în boale sau în toate boalele) sau a(-i) băga (cuiva) boala în oase= a) a tulbura (pe cineva) sufletește, a-l face să-și piardă cumpătul, a-l impresiona puternic. Cînd [zîna] se uita la cineva, cu ochii ei ceia mari și negri ca murele, îl băga în boale. ISPIRESCU, L. 78. Mîndră, mîndruleana mea... Ochii tăi mă bagă-n boală. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 23; b) a umple (pe cineva) de spaimă, a îngrozi. (reflexiv, rar) Cum l-au zărit popa, s-au băgat în toate boalele și s-a temut să-i deschidă poarta. SBIERA, P.

11. A băga rufele în boală vezi boală. A băga (pe cineva) în răcori (sau în toate răcorile), în sperieți (sau în toți sperieții) în groază (sau în toate grozile morții), în spaimă sau a-i băga (cuiva) frica sau fiori în oase sau a băga spaima în cineva = a umple (pe cineva) de spaimă, de groază, de frică; a speria, a îngrozi, a înfricoșa (pe cineva). Spaimă-n domni băga Chivără Roșie. BENIUC, vezi 153. Pe copii îi bagă-n sperieți. PAS, L. I 18. De ce a băgat el în răcori, gîndești, pe toți împărații și pe papa de la Roma? CARAGIALE, O. I 91. Se năpusti asupra ei un lup, cu niște ochi turbați și zgîiți, de băga fiori în oase. ISPIRESCU, L. 17. A băga cuiva (de) vină = a acuza, a învinui, a învinovăți pe cineva. Nimănui vină nu-i bag, Fără prostului de cap. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 180.
       • reflexiv Du-te, Alisandre, nu mai sta, că de ce stați de-aia vă băgați în primejdie. DUMITRIU, B. forme 135.

7. tranzitiv (În expresie) A băga în seamă (pe cineva sau ceva) sau (învechit și popular) a băga seamă cuiva (sau de ori la ceva sau cineva) = a observa, a da atenție (cuiva sau unui lucru); a lua în seamă (ceva sau pe cineva); prin extensie a cinsti, a stima. [Zgripsorul] a trecut fîlfîind spre cuibul său fără a mă băga în samă. SADOVEANU, N. forme 47. O învăță tot ce trebuia să știe... ca să nu fie urîtă și nebăgată în seamă de ceilalți fii de împărați. ISPIRESCU, L.

13. Și mai fost-au chemați încă: crai, crăiese și-mpărați, oameni în samă băgați. CREANGĂ, P. 279. De mă-sa s-apropia, Nimeni seamă nu-i băga. TEODORESCU, P. P. 525. De lacrămi n-aș băga seamă, Că le șterg cu-a mea năframă, Dar mi-i milă de obraz, Că rămîne fript și ars. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 101. A băga de seamă sau (rar) a băga seamă că... = a lua seama, a avea grijă (de ceva), a fi atent (la ceva), a remarca, a observa (ceva). Abia tîrziu am băgat de seamă neclintirea plutelor mele. SADOVEANU, N. forme 66. El, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. ISPIRESCU, L.

9. Cît pentru străinul brunet, el părea că nu bagă seamă că e lîngă o frumuseță și nu se uita. NEGRUZZI, S. I 37. (absolut) Bagă de seamă, nu-l scăpa pe jos. DUMITRIU, B. forme 132. Trebuie să băgăm bine de seamă, căci dușmanul are o mie de mijloace... CAMILAR, TEM. 57. (Cum) bag seamă (sau seama) = după cît mi se pare, pare-mi-se, pasămite. Bag seamă, căpitanul a isprăvit repertorul. VLAHUȚĂ, la TDRG. Frunză verde și iar verde, Ce mi-i dor nu se mai vede, Nu se vede, nu s-aude,

– Bag seamă n-are de unde; Că s-au tare depărtat Și de mine ș-a uitat. HODOȘ, P. P. 85.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane


Ce inseamna expresia      Ce inseamna?

BĂGA
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru BĂGA:
BĂGÁ, bag, verb

I. I.

1. tranzitiv A introduce, a vârî un lucru sau o ființă în..., la... sau sub...
       • Expresia: A băga (ceva) în gură = a mânca. A-și băga (ceva) în cap = a pricepe bine (ceva). A-și băga mințile în cap = a-și da bine seama de urmările faptelor sale; a se cuminți. A băga (cuiva ceva) în cap = a) a face (pe cineva) să priceapă bine (ceva); b) a face (pe cineva) să creadă (ceva). A-și băga nasul în ceva (sau undeva, în toate) = a se amesteca în ceva (sau undeva, în toate). A-și băga mâna în foc pentru cineva = a garanta pentru cinstea cuiva.
♦ A face să intre (izbind); a înfige, a împlânta.

2. reflexiv și tranzitiv A intra sau a face să intre într-un loc; a (se) duce în... (sau sub...). L-a băgat într-o odaie foarte curată (CARAGIALE).
       • Expresia: (reflexiv) A se băga în cineva (sau în sufletul cuiva, în ochii cuiva) = a se apropia prea tare de cineva; a plictisi pe cineva cu prezența, cu insistențele. A se băga (sau a intra) sub pielea cuiva = a căuta să câștige încrederea sau dragostea cuiva. (tranzitiv) A băga pe cineva (de viu) în mormânt (sau în pământ) = a pricinui moartea cuiva; figurat a cauza cuiva supărări mari. A băga oile în lapte = a separa oile de miei, pentru a le mulge. A băga în lanțuri (sau în fiare) = a lega; a încătușa.

II.

1. tranzitiv A investi o sumă de bani (într-o marfă, într-o întreprindere).

2. tranzitiv A introduce, a înainta o cerere sau o plângere.

3. tranzitiv (În expresie) A băga zâzanie (sau verb reflexiv:ajbă, intrigă etc.) = a provoca discordie; a învrăjbi.

4. reflexiv A se angaja într-un serviciu. Du-te și te bagă undeva slugă (RETEGANUL).
♦ tranzitiv A pune pe cineva într-o slujbă, a da pe cineva la o meserie.

5. reflexiv A se prinde, a se angaja să facă ceva.
♦ A se amesteca într-o discuție, într-o chestiune, într-o afacere.

6. tranzitiv A aduce pe cineva într-o situație neplăcută, dificilă. La grea nevoie m-a băgat iar spânul (CREANGĂ).
       • Expresia: A băga (pe cineva) la (o) idee = a face (pe cineva) să se teamă (de ceva). A băga (pe cineva) în boală sau a(-i) băga (cuiva) boala în oase = a tulbura (pe cineva); a înspăimânta, a îngrozi. A băga rufele în boală = a spăla rufele prost, de mântuială. A băga (pe cineva) în răcori (sau în sperieți) ori a-i băga cuiva frica (sau fiori) în oase sau a băga spaima în cineva = a umple pe cineva de spaimă, de groază. (regional) A băga cuiva (de) vină = a acuza, a învinui pe cineva.

7. tranzitiv (În expresie) A băga în seamă (pe cineva sau ceva) = a observa, a da atenție (cuiva sau la ceva). A băga de seamă = a avea grijă (de ceva); a fi atent (la ceva); a remarca, a observa (ceva). Bag seamă = observ; mi se pare.

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

BĂGA
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru BĂGA:
BĂGÁ, bag, verb

I.

1. tranzitiv și reflexiv A face să intre sau a intra undeva; a (se) introduce, a (se) vârî, a intra2.
       • Expresia: (tranzitiv) A băga ceva în gură = a mânca. A băga (pe cineva) sub masă = a) a face (pe cineva) să cadă sub masă din cauză că i s-a dat prea mult de băut; b) a învinge (pe cineva) într-o încercare, într-o discuție; a înfunda. A(-și) băga nasul (în ceva sau undeva, în toate, unde nu-i fierbe oala) = a se amesteca în treburi care nu-l privesc, a interveni inoportun într-o discuție. A băga (ceva) în (sau la) cap = a ține minte un lucru. A băga (cuiva ceva) în (sau la) cap = a) a face (pe cineva) să înțeleagă o problemă, o teorie etc.; b) a face (pe cineva) să creadă un lucru (curios), să fie obsedat de ceva. A(-și) băga mințile în cap = a se cuminți, a reveni la o comportare conformă cu interesele sale. A băga (cuiva) frica în oase sau a băga pe cineva în sperieți (sau în răcori) = a speria rău (pe cineva). A băga (pe cineva) în boală (sau în boale) = a înspăimânta (pe cineva). A băga (pe cineva) în draci = a necăji, a întărâta (pe cineva). (familial) A băga pe cineva în viteză = a face (pe cineva) să lucreze repede, fără răgaz. (reflexiv) A se băga în sufletul (sau în ochii, sub pielea) cuiva = a se face cu insistență observat de cineva spre a-i câștiga încrederea, a nu slăbi pe cineva cu dovezile de simpatie, de dragoste (interesată) etc. (tranzitiv) A băga de viu în mormânt = a pricinui moartea din cauza unor mari supărări. A o băga pe mânecă = a fi prins cu minciuna, a nu mai ști cum să îndrepte o greșeală, a o sfecli. A băga zâzanie (sau verb reflexiv:ajbă, intrigă) (între oameni) = a învrăjbi, a produce discordie. (argotic) A băga un fitil (sau fitile împotriva cuiva) = a calomnia (pe cineva).

2. tranzitiv și reflexiv A (se) plasa în ceva sau undeva; a (se) angaja. Își bagă toți banii în cărți de specialitate. S-a băgat slujbaș la primărie. S-a băgat slugă.
       • Expresia: (tranzitiv) A băga (pe cineva) în pâine = a da (cuiva) o slujbă. (argotic) A băga (pe cineva) în fabrica de pumni = a lua la bătaie (pe cineva). (familial) A băga actele (de căsătorie) = a depune actele cerute pentru căsătorie.

3. (În expresie) (tranzitiv) A băga seama (la ceva) = a fi atent, a observa. A băga în seamă (ceva sau pe cineva) = a da atenție (la ceva sau cuiva), a fi curtenitor (cu cineva). A băga de seamă = a avea grijă (de ceva), a fi atent (la ceva). (reflexiv) A se băga de seamă = a se observa, a se remarca (ceva).

– Et. nec.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

BĂGA
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru BĂGA:
BĂGÁ, bag, verb

I.

1. tranzitiv și reflexiv A face să intre sau a intra undeva; a (se) introduce, a (se) vârî, a intra2.
       • Expresia: (tranzitiv) A băga ceva în gură = a mânca. A băga (pe cineva) sub masă = a) a face (pe cineva) să cadă sub masă din cauză că i s-a dat prea mult de băut; b) a învinge (pe cineva) într-o încercare, într-o discuție; a înfunda. A(-și) băga nasul (în ceva sau undeva, în toate, unde nu-i fierbe oala) = a se amesteca în treburi care nu-l privesc, a interveni inoportun într-o discuție. A băga (ceva) în (sau la) cap = a ține minte un lucru. A băga (cuiva ceva) în (sau la) cap = a) a face (pe cineva) să înțeleagă o problemă, o teorie etc.; b) a face (pe cineva) să creadă un lucru (curios), să fie obsedat de ceva. A(-și) băga mințile în cap = a se cuminți, a reveni la o comportare conformă cu interesele sale. A băga (cuiva) frica în oase sau a băga pe cineva în sperieți (sau în răcori) = a speria rău (pe cineva). A băga (pe cineva) în boală (sau în boale) = a înspăimânta (pe cineva). A băga (pe cineva) în draci = a necăji, a întărâta (pe cineva). (familial) A băga pe cineva în viteză = a face (pe cineva) să lucreze repede, fără răgaz. (reflexiv) A se băga în sufletul (sau în ochii, sub pielea) cuiva = a se face cu insistență observat de cineva spre a-i câștiga încrederea, a nu slăbi pe cineva cu dovezile de simpatie, de dragoste (interesată) etc. (tranzitiv) A băga de viu în mormânt = a pricinui moartea din cauza unor mari supărări. A o băga pe mânecă = a fi prins cu minciuna, a nu mai ști cum să îndrepte o greșeală, a o sfecli. A băga zâzanie (sau verb reflexiv:ajbă, intrigă) (între oameni) = a învrăjbi, a produce discordie. (argotic) A băga un fitil (sau fitile împotriva cuiva) = a calomnia (pe cineva).

2. tranzitiv și reflexiv A (se) plasa în ceva sau undeva; a (se) angaja. Își bagă toți banii în cărți de specialitate. S-a băgat slujbaș la primărie. S-a băgat slugă.
       • Expresia: (tranzitiv) A băga (pe cineva) în pâine = a da (cuiva) o slujbă. (argotic) A băga (pe cineva) în fabrica de pumni = a lua la bătaie (pe cineva). (familial) A băga actele (de căsătorie) = a depune actele cerute pentru căsătorie.

3. (În expresie) (tranzitiv) A băga seama (la ceva) = a fi atent, a observa. A băga în seamă (ceva sau pe cineva) = a da atenție (la ceva sau cuiva), a fi curtenitor (cu cineva). A băga de seamă = a avea grijă (de ceva), a fi atent (la ceva). (reflexiv) A se băga de seamă = a se observa, a se remarca (ceva).

– Et. nec.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-aBĂGA
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru BĂGA:
BĂGA verb

1. a introduce, a vîrî. (baga mîna în apă, cheia în broască.)

2. a introduce, a pune, a vîrî. (baga vinul în damigeană, găina în traistă.)

3. a introduce, a trece, a vîrî. (baga ața prin urechea acului.)

4. a intra, a se introduce, a se vîrî. (S-a baga în spărtura din zid.)

5. a împlînta, a înfige, a vîrî, (rar) a implanta, (învechit și regional) a petrece. (A baga cuțitul în el.)

6. a îndesa, a înfunda, a trage, a vîrî. (baga căciula pe cap.)

7. a se îmbulzi, a se îndesa, a se înghesui, a se îngrămădi, a se vîrî. (Nu vă mai baga așa în mine!)

8. a închide, a pune, a vîrî. (Îl baga la arest.)

9. a se ascunde. (S-a baga sub pat.)

10. a se amesteca, a interveni, a se vîrî. (Nu s-a baga în discuțiile noastre.)

11. a angaja, a încadra, a lua, a numi, a primi, (învechit și popular) a năimi. (Îl baga în serviciu.)

12. a se angaja, a intra, a se încadra, a se tocmi, a se vîrî, (popular) a se învoi, a merge, a se năimi, a se prinde, a veni, (prin Moldova și Bucovina) a se apuca. (Se baga argat la un moșier.)

13. a investi, a plasa, a vîrî. (Au baga un anumit capital.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

BAGA
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru BAGA:
BAGÁ substantiv feminin Carapacea broaștei țestoase (din care se fabrică piepteni, brățări, tabachere, plăsele etc). Mîinile-i albe și slabe netezesc inconștient penele de struț ale unui evantai cu plăsele de baga. VLAHUȚĂ, O. A. III

7.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

BAGA
Noul dicționar explicativ al limbii române dă următoarea definitie pentru BAGA:
BAGÁ forme Material obținut din carapacea broaștelor-țestoase și folosit la confecționarea pieptenilor, brățărilor, mânerelor, tabacherelor. Ochelari de baga. [articulat bagaua; genitiv dativ bagalei] /<turc. bağa
Definiție sursă: Noul dicționar explicativ al limbii române

baga
Micul dicționar academic, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru baga:
bagá substantiv feminin [Atestat: ODOBESCU, S. I, 451 / Plural: bagale / Etimologie: tc bagha] 1 Carapace de broască țestoasă. 2 Material cornos provenit din baga (1), din care se fabrică piepteni, brățări, tabachere etc.
Definiție sursă: Micul dicționar academic, ediția a II-a

BAGA
Dicționarul limbii române moderne dă următoarea definitie pentru BAGA:
BAGÁ substantiv feminin Materie obținută din carapacea broaștelor țestoase, din care se fabrică diferite obiecte de uz comun, ca: piepteni, brățări, tabachere etc.

– limba turcă bagha.

Definiție sursă: Dicționarul limbii române moderne

BAGA
DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) dă următoarea definitie pentru BAGA:
BAGÁ substantiv feminin Material obținut din carapacea broaștelor țestoase, utilizat pentru fabricarea de piepteni, brățări, tabachere etc.

– Din limba turcă bağa.

Definiție sursă: DEX ONLINE - Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)

BAGA
Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a dă următoarea definitie pentru BAGA:
BAGÁ substantiv feminin Carapace de broască țestoasă prelucrată pentru fabricarea de piepteni, brățări, tabachere etc.

– Din limba turcă bağa.

Definiție sursă: Dicționarul DEX explicativ al limbii române, ediția a II-a

baga
Dicționaru limbii românești dă următoarea definitie pentru baga:
bagá forme (în turcă bagha). Solzi (țest) de broască țestoasă, din care se fac peptenĭ, tabacherĭ, plăsele ș.a.
Definiție sursă: Dicționaru limbii românești

BĂGA
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru BĂGA:
BĂGÁ verb vezi depune, înainta, înmâna, preda, prezenta.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

băga
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru băga:
băga verb vezi DEPUNE. ÎNAINTA. ÎNMÎNA. PREDA. PREZENTA.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

băga
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru băga:
băgá verb, indicativ prezent 1sg. bag, persoana a treia singular: el / ea și plural bágă
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

băga
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru băga:
băgá (a baga) verb, indicativ prezent 3 bágă, persoana întâi plural: noi băgắm
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

baga
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru baga:
bagá substantiv feminin, articulat bagáua, genitiv dativ articulat bagálei
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

baga
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru baga:
bagá substantiv feminin, articulat bagáua
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române


CUVINTE APROPIATE DE 'BAGA'
baftangíubaftistBĂFTÓSBAGBĂGÁbăga-mi-aș!băga-te-aș!bagabeibagabónt

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL baga
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului baga dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
Baga mîna în apă, cheia în broască.
Baga vinul în damigeană, găina în traistă.
Baga ața prin urechea acului.
S-a baga în spărtura din zid.
A baga cuțitul în el.
Baga căciula pe cap.
Nu vă mai baga așa în mine! 8.
Îl baga la arest.
S-a baga sub pat.
Nu s-a baga în discuțiile noastre.
Îl baga în serviciu.
Se baga argat la un moșier.
Au baga un anumit capital.
Baga mâna în apă, cheia în broască.
Baga vinul în damigeană, găina în traistă.
Baga ața în acuzativ 4.
S-a baga în spărtura din zid.
Ochelari de baga.
I, 451 / Plural: bagale / Etimologie: tc bagha] 1 Carapace de broască țestoasă.
Băgá a baga verb, indicativ prezent 3 bágă, persoana întâi plural: noi băgắm.GRAMATICA cuvântului baga?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului baga.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul baga poate fi: substantiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul baga sa indeplinească rolul de: substantiv feminin,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor o / două
  • group icon La plural verbul băga se conjugă: ei ele bágă
VEZI PLURALUL pentru baga la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE băga?
Vezi cuvântul băga desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul băga?
[ bă-ga ]
Se pare că cuvântul băga are două silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL baga
Inţelegi mai uşor cuvântul baga dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
A băga ceva în gură mai ales în construcții negative = a îmbuca, a mînca
A-și băga ceva în cap = a pricepe bine ceva, a se-pătrunde de ceva
A-și băga mințile în cap = a se cuminți, a-și da bine seama de urmările faptelor sale
A băga cuiva ceva în cap = a a face pe cineva să priceapă bine ceva, să se convingă de ceva
A-și băga nasul în ceva sau undeva sau în toate = a se amesteca în ceva sau undeva sau în toate
A băga pe cineva în sau la buzunar = a înfunda pe cineva, a-i închide gura, a-l pune în imposibilitate de a mai replica ceva
A băga pe cineva în sîn = a arăta cuiva dragoste mare
Expresie A-și băga mîna-n foc pentru cineva = a garanta cu toată convingerea pentru cinstea cuiva
Rar A-și băga mîna în sînge = a face moarte de om
A-și băga capul în foc = a-și pune viața în primejdie
A băga pe cineva de viu în mormînt sau în groapă sau în pămînt = a omorî pe cineva cu zile, a pricinui moartea cuiva; figurat a cauza cuiva supărări mari
A băga subînțeles «boii» sau «vitele» la sau în plug sau în cîrd cu cineva = a se întovărăși cu cineva spre a-și face arătura sau a paște vitele în comun; figurat a se asocia, a-și face de lucru cu cineva
A băga oile în lapte = a despărți oile de miei, primăvara, și a începe a le mulge, spre a face brînză
A se băga în ochii cuiva = a se vîrî în cineva cu multă insistență mai ales spre a-i dovedi ceva, spre a-l convinge despre ceva
A Se băga în sau, mai rar, la cineva sau în sufletul cuiva = a se vîrî, a se îndesa în cineva; a nu mai slăbi pe cineva
A se băga sau a intra pe sub pielea cuiva = a se insinua, a căuta să cîștige încrederea sau dragostea cuiva
A se băga la stăpîn = a a se tocmi ca om de serviciu la cineva
A se băga în vorbă = a intra în vorbă
♦ Expresia: A băga pe cineva la o idee = a face pe cineva să se teamă de ceva, a-i strecura în suflet teama și îngrijorarea de ceva
A băga pe cineva în răcori sau în toate răcorile, în sperieți sau în toți sperieții în groază sau în toate grozile morții, în spaimă sau a-i băga cuiva frica sau fiori în oase sau a băga spaima în cineva = a umple pe cineva de spaimă, de groază, de frică; a speria, a îngrozi, a înfricoșa pe cineva
A băga cuiva de vină = a acuza, a învinui, a învinovăți pe cineva
Tranzitiv În expresie A băga în seamă pe cineva sau ceva sau învechit și popular a băga seamă cuiva sau de ori la ceva sau cineva = a observa, a da atenție cuiva sau unui lucru; a lua în seamă ceva sau pe cineva; prin extensie a cinsti, a stima
= a lua seama, a avea grijă de ceva, a fi atent la ceva, a remarca, a observa ceva
Cum bag seamă sau seama = după cît mi se pare, pare-mi-se, pasămite
A băga ceva în gură = a mânca
A-și băga ceva în cap = a pricepe bine ceva
A-și băga mințile în cap = a-și da bine seama de urmările faptelor sale; a se cuminți
A băga cuiva ceva în cap = a a face pe cineva să priceapă bine ceva; b a face pe cineva să creadă ceva
A-și băga nasul în ceva sau undeva, în toate = a se amesteca în ceva sau undeva, în toate
A-și băga mâna în foc pentru cineva = a garanta pentru cinstea cuiva
reflexiv A se băga în cineva sau în sufletul cuiva, în ochii cuiva = a se apropia prea tare de cineva; a plictisi pe cineva cu prezența, cu insistențele
A se băga sau a intra sub pielea cuiva = a căuta să câștige încrederea sau dragostea cuiva
Tranzitiv A băga pe cineva de viu în mormânt sau în pământ = a pricinui moartea cuiva; figurat a cauza cuiva supărări mari
A băga oile în lapte = a separa oile de miei, pentru a le mulge
A băga în lanțuri sau în fiare = a lega; a încătușa
= a provoca discordie; a învrăjbi
A băga pe cineva la o idee = a face pe cineva să se teamă de ceva
A băga pe cineva în boală sau a-i băga cuiva boala în oase = a tulbura pe cineva; a înspăimânta, a îngrozi
A băga rufele în boală = a spăla rufele prost, de mântuială
A băga pe cineva în răcori sau în sperieți ori a-i băga cuiva frica sau fiori în oase sau a băga spaima în cineva = a umple pe cineva de spaimă, de groază
Regional A băga cuiva de vină = a acuza, a învinui pe cineva
Tranzitiv În expresie A băga în seamă pe cineva sau ceva = a observa, a da atenție cuiva sau la ceva
A băga de seamă = a avea grijă de ceva; a fi atent la ceva; a remarca, a observa ceva
Bag seamă = observ; mi se pare
tranzitiv A băga ceva în gură = a mânca
A băga pe cineva sub masă = a a face pe cineva să cadă sub masă din cauză că i s-a dat prea mult de băut; b a învinge pe cineva într-o încercare, într-o discuție; a înfunda
A-și băga nasul în ceva sau undeva, în toate, unde nu-i fierbe oala = a se amesteca în treburi care nu-l privesc, a interveni inoportun într-o discuție
A băga ceva în sau la cap = a ține minte un lucru
A băga cuiva ceva în sau la cap = a a face pe cineva să înțeleagă o problemă, o teorie etc
A-și băga mințile în cap = a se cuminți, a reveni la o comportare conformă cu interesele sale
A băga cuiva frica în oase sau a băga pe cineva în sperieți sau în răcori = a speria rău pe cineva
A băga pe cineva în boală sau în boale = a înspăimânta pe cineva
A băga pe cineva în draci = a necăji, a întărâta pe cineva
Familial A băga pe cineva în viteză = a face pe cineva să lucreze repede, fără răgaz
Reflexiv A se băga în sufletul sau în ochii, sub pielea cuiva = a se face cu insistență observat de cineva spre a-i câștiga încrederea, a nu slăbi pe cineva cu dovezile de simpatie, de dragoste interesată etc
Tranzitiv A băga de viu în mormânt = a pricinui moartea din cauza unor mari supărări
A o băga pe mânecă = a fi prins cu minciuna, a nu mai ști cum să îndrepte o greșeală, a o sfecli
A băga zâzanie sau verb reflexiv:ajbă, intrigă între oameni = a învrăjbi, a produce discordie
Argotic A băga un fitil sau fitile împotriva cuiva = a calomnia pe cineva
tranzitiv A băga pe cineva în pâine = a da cuiva o slujbă
Argotic A băga pe cineva în fabrica de pumni = a lua la bătaie pe cineva
Familial A băga actele de căsătorie = a depune actele cerute pentru căsătorie
În expresie tranzitiv A băga seama la ceva = a fi atent, a observa
A băga în seamă ceva sau pe cineva = a da atenție la ceva sau cuiva, a fi curtenitor cu cineva
A băga de seamă = a avea grijă de ceva, a fi atent la ceva
Reflexiv A se băga de seamă = a se observa, a se remarca ceva
tranzitiv A băga ceva în gură = a mânca
A băga pe cineva sub masă = a a face pe cineva să cadă sub masă din cauză că i s-a dat prea mult de băut; b a învinge pe cineva într-o încercare, într-o discuție; a înfunda
A-și băga nasul în ceva sau undeva, în toate, unde nu-i fierbe oala = a se amesteca în treburi care nu-l privesc, a interveni inoportun într-o discuție
A băga ceva în sau la cap = a ține minte un lucru
A băga cuiva ceva în sau la cap = a a face pe cineva să înțeleagă o problemă, o teorie etc
A-și băga mințile în cap = a se cuminți, a reveni la o comportare conformă cu interesele sale
A băga cuiva frica în oase sau a băga pe cineva în sperieți sau în răcori = a speria rău pe cineva
A băga pe cineva în boală sau în boale = a înspăimânta pe cineva
A băga pe cineva în draci = a necăji, a întărâta pe cineva
Familial A băga pe cineva în viteză = a face pe cineva să lucreze repede, fără răgaz
Reflexiv A se băga în sufletul sau în ochii, sub pielea cuiva = a se face cu insistență observat de cineva spre a-i câștiga încrederea, a nu slăbi pe cineva cu dovezile de simpatie, de dragoste interesată etc
Tranzitiv A băga de viu în mormânt = a pricinui moartea din cauza unor mari supărări
A o băga pe mânecă = a fi prins cu minciuna, a nu mai ști cum să îndrepte o greșeală, a o sfecli
A băga zâzanie sau verb reflexiv:ajbă, intrigă între oameni = a învrăjbi, a produce discordie
Argotic A băga un fitil sau fitile împotriva cuiva = a calomnia pe cineva
tranzitiv A băga pe cineva în pâine = a da cuiva o slujbă
Argotic A băga pe cineva în fabrica de pumni = a lua la bătaie pe cineva
Familial A băga actele de căsătorie = a depune actele cerute pentru căsătorie
În expresie tranzitiv A băga seama la ceva = a fi atent, a observa
A băga în seamă ceva sau pe cineva = a da atenție la ceva sau cuiva, a fi curtenitor cu cineva
A băga de seamă = a avea grijă de ceva, a fi atent la ceva
Reflexiv A se băga de seamă = a se observa, a se remarca ceva© 2023 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL baga

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Familial la răcoare?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
dispozitiv din corpuri plutitoare care se fixează în jurul taliei, servind la menținerea unui naufragiat la suprafața apei
rece, nepăsător
la închisoare
nenea prost, idiot, imbecil
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app