eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție trage


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIME GRAMATICĂSILABE
Trage [ tra-ge ]
VEZI SINONIME PENTRU trage PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului trage în mai multe dicționare

Definițiile pentru trage din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:

conjugarea verbului a trage
Verbul: a trage (forma la infinitiv)
A trage conjugat la timpul prezent:
  • eu trag
  • tu tragi
  • el ea trage
  • noi tragem
  • voi trageți
  • ei ele trag
VEZI VERBUL a trage CONJUGAT LA TOATE TIMPURILE
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru TRAGE:
TRÁGE, trag, verb III.

I.

1. tranzitiv A face efortul de a mișca, de a deplasa un lucru apucîndu-l pentru a-l da la o parte, a-l aduce spre sine sau spre un punct voit. Două fetișcane adăpau niște vite. Trăgeau anevoie în jos ciutura. DUMITRIU, N. 227. El, cu mîini puternice, îl trăsese din fața primejdiei. C. PETRESCU, C. vezi 330. Dan își trase scaunul mai aproape. VLAHUȚĂ, O. A. III 76. Trase perdelele sus. EMINESCU, N. 72. Îl ajunge cu laba, îl trage la dînsul și-l sfîșie în bucăți. GHICA, S. 524.
       • (Poetic) Uite cum te trage pe furiș apa la adînc. CREANGĂ, A. 36.
       • (Urmat de determinări arătînd partea de care se apucă) M-am simțit tras de haină. GALACTION, O. I 104. (reflexiv reciproc) Am doi moșnegi cu barba șargă, Cînd se-ntîlnesc, se trag de barbă (Pieptenii cu cîlții). SBIERA, P. 320. Doi pureci de păr se trag. BIBICESCU, P. P. 181.
       • Expresia: A trage zăvorul = a manevra zăvorul pentru a încuia (sau a descuia) ușa. Iezii închid ușa după dînsa și trag zăvorul. CREANGĂ, P. 20. A trage (pe cineva) de mînecă = a apuca pe cineva de mînecă pentru a-i face un semn discret, a-i atrage atenția într-o direcție. Serdici mă trage de mîneca vestonului. Spune: să-mi oprești mantaua. SAHIA, N. 118. Cît vei auzi că încep a croi cîte una mai deocheată, tu să mă tragi de mînica hainei, căci eu îndată voi îndrepta-o dupe ființa adevărului. ODOBESCU, S. III 46. A trage mîța (sau pe dracul) de coadă vezi coadă (1). A trage (pe cineva) de limbă vezi limbă. E tras de păr = este relatat sau expus în mod exagerat, forțat, tendențios, ducînd (intenționat) la concluzii false. Acțiunea, zic ei, e încurcată, trasă de păr. GHEREA, ST. Hristos II 253. Se încercară a netezi poezia asta trasă de păr. NEGRUZZI, S. I 340. A trage nădejde vezi nădejde. A trage nădejde ca spînul de barbă vezi barbă. (reflexiv) A se trage în degete (cu cineva) vezi deget. A trage cenușa pe turta sa vezi cenușă. A trage țărînă (pe cineva) = a înmormînta, a îngropa. Cîntă cucul pe șindilă Pe Barbu trage țărînă. ȘEZ. I 144. A trage pe roată = a supune torturii roții. Horia a fost tras pe roată. A trage pe sfoară = a păcăli, a înșela. S-a lăsat dus de nas și tras pe sfoară de toți șarlatanii. VLAHUȚĂ, O. A. III 43. verb reflexiv:ei să mă tragi pe sfoară tu, pe mine? Hehei, băiete! CARAGIALE, O. III 55. A trage (pe cineva) la (sau în) judecată = a aduce, a cita pe cineva în fața justiției. Se jură pe copiii lui că-l va trage în judecată și nu se va lăsa pînă ce nu-l va vedea în temniță. REBREANU,

I. 94. Plătește-mi antereul că te trag la judecată. GANE, N. II 151. Țăranul a fost tras pe oaie-n judecată. DONICI, forme 79. A trage la răspundere = a chema pe cineva să dea socoteală de faptele sale; a face răspunzător. Va veni verb reflexiv:emea cînd să fiți trași la răspundere. ISPIRESCU, M. vezi 59. A trage bobii vezi bob3. A trage în cărți = a ghici în cărți. Mai tras-ai în cărți, cumnățico? ALECSANDRI, T. I 175. (intranzitiv) A trage la sorți vezi sorț. (Despre ambarcații) A trage la fund = a începe să se scufunde.
♦ (Cu complementul «clopotul») A face să sune, să bată. Popa Ștefan dădu poruncă dascălului să se suie în turnul bisericii și să tragă clopotele. SADOVEANU, O. VII 113. Dascălii, pe la biserici, voioși clopotele trag. BELDICEANU, P. 123.
       • intranzitiv (Cu subiectul «clopotul») Cînd vor trage clopotele de ieșit din biserică. RETEGANUL, P. I 25. Cînd era la miez de noapte, Trăgeau clopote de moarte. BIBICESCU, P. P. 357.
       • reflexiv El o așezat deasupra dealurilor o furcă și un clopot care se trage singur la suflarea vîntului. ȘEZ. II 26.

2. tranzitiv figurat (Învechit) A îndemna, a atrage, a da ghes. Așa aș fi pățit eu, să mă fi încredințat lor și să mă fi lăsat tras de dînșii. SBIERA, P. 86. Papa și împăratul se cercau a trage toate stăpînirile Europei într-o legătură împotriva turcilor. BĂLCESCU, O. II 39.
       • Expresia: A-l trage (pe cineva) inima vezi inimă (II 1 c). A-l trage (pe cineva) ața la ceva vezi ață (1).
       • intranzitiv Prietenele au tras de ea s-o aducă la joc și la cîntece. DUMITRIU, P. forme 56.
♦ (Construit cu prepoziție «asupra») A provoca, a atrage. Cîtă hulă și defăimare voi trage asupră-mi. DRĂGHICI, R.

15. Subt acest chip de nimic, voi putea să trag verb reflexiv:eo inimă asupră-mi, ca să mă iubească? GORJAN, H. IV 31.

3. tranzitiv A pune (mai rar a scoate) un obiect de îmbrăcăminte sau de încălțăminte, depunînd oarecare efort. Ne tragem căciulile pe urechi. STANCU, despre 257. Damian își trăsese cizmele. CAMIL PETRESCU, O. I 556. Trage-ți, lele, cununa Cam pe ochi, cam pe sprincene. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 17.

4. tranzitiv (Cu privire la anumite fluide, energii) A abate din drum pentru a aduce în direcția voită. Am pus la cale apoi ca să tragă în ogradă și izvorul ce era aproape. DRĂGHICI, R. 165.

5. tranzitiv A întinde, a încorda, a smuci sfori, fire sau obiecte făcute din astfel de materiale, apucînd de unul din capete. Constantin trase scurt și cu putere hățurile de frînghie. DUMITRIU, N. 247. Cu murgul trăgînd de frîu. TEODORESCU, P. P. 640. Trage ața cît să nu se rupă.
       • Expresia: A trage sforile = a unelti în ascuns, a pune ceva la cale prin intrigi, uneltiri. Take Georgescu trăgea sforile cultivînd un vag spirit corporatist. PAS, Z. I 301.

6. intranzitiv A avea greutatea de..., a cîntări, a atîrna. Trage poate 800 de litre. NEGRUZZI, S. I 40. Carnea ei putea să tragă 40 ocă. DRĂGHICI, R. 84. Din cinci sute buzdugane, Alegea unul mai mare, La cîntar că mi-l punea Cinci sute oca trăgea. ANT. literar popular I 342.
       • figurat Ce trage părerea domnului?

– E hotărîtoare. DELAVRANCEA, O. II 259.
       • Expresia: A trage (greu) în cumpănă vezi cumpănă (2).

7. tranzitiv A înfige (în frigare, în țeapă sau în alt corp ascuțit). Îl trag în lancie ca p-un iepure-n frigare. CARAGIALE, O. III 144. Le presară cu sare Și le trage-ntr-o frigare. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 456.

8. tranzitiv A duce, a căra, a tîrî după sine. Am tras buștenii în Copcă. GALACTION, O. I 62. Cînd se întoarse... trase după el un șervet. C. PETRESCU, Î. I

13. Eu trag grapa după mine; Eu o trag și ea nu vine. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 429.
       • Expresia: A trage (sau, reflexiv impersonal, a se trage) targa pe uscat = a o scoate greu la capăt, a o duce greu; a trage pe dracul de coadă. Pînă prin postul mare, uneori, de bine de rău se mai trăgea targa pe uscat. PAS, Z. I 131. A trage un picior (sau piciorul) = a șchiopăta. Paraschiv cîrciumarul trăgea un picior și-și pusese singur firma «La șchiopul». PAS, Z. I 54. Pășea trăgînd piciorul încet, dar pe-a lui față Zbura ca o lumină de glorie măreață. ALECSANDRI, P. A. 210.

9. tranzitiv figurat A aduce după sine, a provoca, a isca, a atrage. Cea mai mică mișcare, produsă în verb reflexiv:euna din aceste naționalități, trage după sine imediata convulsiune a tuturor celorlalte. HASDEU,

I. vezi 127. Toată fapta trage după sine răsplata sa. BĂLCESCU, O. I 140.

10. tranzitiv (Despre animale de tracțiune) A face să meargă un vehicul; a duce. Duman și Viorica, împodobiți cu flori de tei, trăgeau mîndri carul încărcat. BUJOR, S. 35.
       • (Poetic) O cojiță de alună trag locuste, podu-l scutur. EMINESCU, O. I 87.
       • intranzitiv Caii trăgeau greu la deal, cu gîturile spînzurînd, cu nările aburind. DUMITRIU, N. 145. Îndemna blînd și stăruitor vacile care trăgeau din răsputeri, încovoindu-și spinarea. REBREANU,

I. 93. Boii nu trag nici mai tare, nici mai încet. GÎRLEANU, L. 38.
       • Expresia: A trage la jug vezi jug.

11. tranzitiv figurat A îndura, a suporta, a pătimi. Stătea acum gîndindu-se cu groază la pedeapsa ce urma s-o tragă pentru adormirea la post. MIRONESCU, S. A. 75. Cît am tras cu boala lui numai inima mea știe. VLAHUȚĂ, O. A. 428. Ai să tragi încă multe năcazuri. CREANGĂ, P. 222. De-aș mai trage cîte-am tras, Eu de tine nu mă las. TEODORESCU, P. P. 308.
       • Expresia: A trage o spaimă = a se speria foarte tare.
♦ A suporta consecințele unei greșeli, ale unei fapte rele; a ispăși. Îi veni rîndul și lui Ștefan Furtună, veteranul, să-și tragă păcatele. MIRONESCU, S. A. 24. Zi și d-ta că ai avut să tragi un păcat strămoșesc. CREANGĂ, P. 220.
       • absolut Capul face, capul trage.

12. tranzitiv A îndrepta și a opri un vehicul, o ambarcație la un loc fix de staționare (de obicei pentru ca oamenii să se poată urca sau coborî). Am tras binișor luntrea la țărm lîngă niște stuhărișuri. vezi limba română octombrie 1953, 24. Stoica se scărpină iar în cap și, iscusit, trase poștalionul lîngă pridvorul cu geamlîc. CAMIL PETRESCU, O. I 179.
       • absolut Zi vezeteului să tragă la scară. ALECSANDRI, T. 297.

13. intranzitiv A poposi, a se opri (la o casă) pentru a fi găzduit; a se instala undeva pentru un timp limitat. Traseră la un han urît. SADOVEANU, O. VII 78. Anunță-mă din verb reflexiv:eme cînd vii. Tragi la mine, negreșit. CARAGIALE, O. VII 263. Îmi pare rău că nu trage aci în gazdă directorul. ALECSANDRI, T. I 275.
♦ A se opri (cu un vehicul) la un adăpost. Am tras cu căruța sub un plop mare. CREANGĂ, O. A. 97.
       • tranzitiv Sub streșinile acelea puteai trage și o căruță. DUMITRIU, P. forme 48.

14. reflexiv A se tîrî, a merge cu greutate. Abia se putu trage pînă acasă de năcaz. RETEGANUL, P. II 55. Sosi și țiganul cu biata babă care abia se trăgea de bătrînețe și de slăbiciune. SBIERA, P. 118. Copii mici, de se trag încă pe brînci. ȘEZ. IV 135.

15. reflexiv (Urmat de determinări locale introduse mai ales prin prepoziție «la») A se duce (mînat de o dorință), a se îndrepta spre o țintă. [Copiii] iar se trăgeau la mal. SADOVEANU, O. VIII 136. Dau de o fîntînă în cale și boii să trăgeau cătră ea, semn că le era sete. RETEGANUL, P. V 31.
       • figurat N-a rămas inimă-n mine Și cîtă a mai rămas Toată la neica s-a tras. HODOȘ, P. P. 40.
       • intranzitiv Țineam ceaslovul deschis, și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondarii la ele. CREANGĂ, O. A. 35. 16. intranzitiv figurat A tinde spre, a se simți atras către. N-am ce zice, tragi la bine. PAS, Z. I 168. Cum trage puiul la cloșcă, așa să tragă ei la casă. SEVASTOS, N. 261. Vezi dacă-i militar, tot la vitejie trage. ALECSANDRI, T. I 72. Omul la om trage, și vita la vită. PANN, P. vezi I

13. Banul la ban trage.
       • reflexiv Se bucura grozav cînd vedea că mă trag la carte. CREANGĂ, O. A. 38.
♦ (Urmat de determinări introduse prin prepoziție «a») A tinde spre, a prevesti (o anumită stare). Obosite șî trăgînd a moarte, ele [apele] nici nu încearcă să se trezească din somnul greu care le-a cuprins. BOGZA, C. O. 156. Jachetele lui, călcate zilnic, trăgeau a mare. BASSARABESCU, substantiv neutru 41. Cel ce mănîncă din mînă, trage a sărăcie. ȘEZ. XII 164. 17. reflexiv (Învechit și arhaizant) A se retrage din locul unde se află, prin extensie din instituția, postul, colectivitatea din care face parte. Soldații se trăgeau îndărăt în dezordine. DUMITRIU, N. 112. Răzășul se trase la cuibul de pe Răut. SADOVEANU, O. VII 100. Apoi m-oi trage de la sfat, măria-ta. DELAVRANCEA, O. II 89. Domnul meu, să te tragi. Aștept pe împărat. ODOBESCU, S. I 250. Mă făcu să mă trag de la fereastră. NEGRUZZI, S. I 58. Năvala se trase înapoi, spăimîntată de piepturile goale a vitejilor. RUSSO, O. 34.
       • tranzitiv Domnu abate să tragă pre bezădele de la școala publică. KOGĂLNICEANU, S. 64.
       • Expresia: A-și trage mîna de deasupra cuiva = a înceta de a mai ocroti pe cineva; a părăsi. Împărăția își trage de deasupra lui mîna. SADOVEANU, Z. C. 251.
♦ (Despre ape) A se retrage. Apa heleșteului se trase într-o parte și într-alta. ISPIRESCU, L. 37. Rîul înapoi se trage... munții vîrful își clătesc. ALEXANDRESCU, M.

14. A început atmosfera a să liniști, valurile mării a să alina... apa a să trage la matca ei. DRĂGHICI, R. 112.

II.

1. tranzitiv A lua, a scoate; a smulge. Îi trage inelele din deget. ISPIRESCU, L. 109.
       • figurat D-sa, de la această concepție primă, trage un plan pentru o dramă. GHEREA, ST. Hristos II 267. Subiectele mai tutulor acestor producții au fost trase din istoria națională. CARAGIALE, O. III 221.
       • Expresia: A trage concluzii vezi concluzie. A trage foloase din (sau de pe urma) = a folosi de pe urma. A trage un profit = a profita. A trage învățăminte din (sau de pe urma) = a învăța (dintr-o experiență).
♦ (Cu complementul «dinți», «măsele») A extrage. Nici un doctor nu trăgea măselele mai repede și fără durere ca dînsul. REBREANU,

I. 120.

2. tranzitiv A scoate (o armă) din teacă (pentru a începe lupta). Zăcea pe pietre Lara, cu spada lîngă el Pe jumătate trasă. MACEDONSKI, O. I 263. Credeți că trage spada să pedepsească repede pe acei cutezători? CARAGIALE, O. III 256.

3. tranzitiv (Cu privire la un lichid) A scoate (dintr-un recipient), a extrage. Se duce la puț, trage apă, umple o găleată. DUMITRIU, P. forme 60. Ia trageți-mi încoa cîte-o cinzeacă de la cep. ODOBESCU, S. I 84.
       • (Poetic) Trage miere dintr-o plantă, făr-a beteji pe floare. CONACHI, P. 278.
       • Expresia: A trage vinul de pe drojdie = a scoate vinul limpezit din vasul în care și-a depus drojdia. A trage băutura în sticle = a scoate băutura dintr-un vas mai mare și a o turna în sticle.

4. tranzitiv (Cu privire la puroi, la copturi etc.) A face să se colecteze, să se strîngă. Să-ți dee mnealui ce are acolo... să tragă o coptură. POPA, vezi 148.

5. tranzitiv A lua (cu forța), a obține (cu dificultate). Andrii Popa, hoț barbat! Zi și noapte de călare Trage bir din drumul mare. ALECSANDRI, P. I 36. Bezădelile și Vogoridi au a trage banii lor de la pastorul, la începutul fieștecărei luni. KOGĂLNICEANU, S. 129. Mai adastă-mă nițel, Ca să-mi dau socoteala, Ca să-mi trag simbrioara. TEODORESCU, P. P. 668.
♦ A lua îndărăt, a retrage. Cînd ieși boierul din tovărășia dumitale, își trase partea lui, 20000 de galbeni. DELAVRANCEA, O. II 278.
♦ A reține. Nici ei nu mănîncă... și trag și plata lucrătorilor. RETEGANUL, P. vezi 55.

6. intranzitiv figurat (În expresie) A trage cu urechea = a asculta pe furiș pentru a prinde zgomote ușoare sau vorbe șoptite; a-și încorda auzul, a-și ascuți urechea. Nevestele trag cu urechea, se folosesc de întuneric și-și dau cu cotul, chicotesc cînd prind cîte-o frîntură din vorba unchiașului. spaniolă POPESCU, M. G. 24. Țrase cu urechea și simți că cineva jumulește pomul de mere. ISPIRESCU, L. 74. Trage cu urechea și aude bine că s-apropie drumeț. CARAGIALE, O. III 52. (tranzitiv) Toate acestea le-au tras Pepelea cu urechea. SBIERA, P. 17. A trage cu ochiul (cu ochii sau cu coada ochiului) = a se uita pe furiș, a privi din fugă, fără a fi observat. Prizonierul își fuma pe furiș țigara, trăgînd cu coada ochiului la fața aspră a sergentului. SADOVEANU, O. VI

15. Tot trag cu ochii la pojijia casei. SEVASTOS, N. 51. Trăgea cu coada ochiului spre a vedea dacă o bagă în seamă cei de primprejur. ISPIRESCU, U. 21. Intrați în codru și trageți cu ochiul; nu cumva îți zări zmei pe după copaci! ALECSANDRI, T. I 426. (tranzitiv, rar) A întors capu-ncolo și a început să bea din țigară... Dar mă trăgea cu coada ochiului. CARAGIALE, O. I 47. ( Regional) A trage de seamă = a băga de seamă. Fata mai că leșină de bucurie, dar iarăși trase de seamă și mulțămi oamenilor. RETEGANUL, P. II 68.

7. tranzitiv A inspira, a respira; a inhala. Trăgea cu lăcomie pe nări mireasma ascuțită. SADOVEANU, O. VIII

13. Trăgea aerul rece al nopții adînc, pînă în fundul plămînilor. BART, E. 56.
       • Expresia: A-și trage sufletul (sau răsuflarea) = a respira (greu). N-avea putere-n el să-și tragă Nici sufletul. COȘBUC, P. I 243. Își trase sufletul adînc și cu plăcere. CONTEMPORANUL, IV 83. (intranzitiv) A trage de moarte (sau a trage să moară) = a se zbate în chinurile morții, a-și trăi ultimele clipe; a fi pe moarte. Seara primiseră vorbă în sat că vitele lor aflate pe culmile Hășmașului Mare sînt bolnave și trag să moară. BOGZA, C. O. 25. Cînd trăgea tata de moarte, m-a chemat la patul lui. RETEGANUL, P. V 80. Leul cel înfricoșat... trage de moarte și-i aproape de sfîrșit. ȚICHINDEAL, forme

8. Bărbatu mi-i dus la moară, Soacră-mea trage să moară. HODOȘ, P. P. 50.
♦ (Cu complementul «tutun», «tabac», prin extensie «ciubuc») A fuma, a priza. Întreabă pe un arnăut care trăgea ciubuc la altă masă. CARAGIALE, O. III 43. Iar îi tragi tiutiun, soro? ALECSANDRI, T. I 175. Dragu mi-i bădița, drag, Care nu trage tăbac. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 409.
       • absolut Tutunul este o otravă...

– Da tu de ce tragi, mă-ntrerupe maiorul. CARAGIALE, M. 131.
       • intranzitiv Vasile stătea în margine, trăgînd din țigară, și simțea cum i se lipește limba uscată de cerul-gurii. DUMITRIU, N. 230. A tras iar adînc din pipă. SADOVEANU, N. P. 27. Soarbe din cafea mai alene, trage din tutun mai greoi. BASSARABESCU, vezi 36.

8. intranzitiv (Despre aparate sau instalații de ardere) A arde bine, a avea tiraj. De dimineață se făcuse foc, la început soba nu trăgea și tot fumul ieșise în odaie. VLAHUȚĂ, O. A. 296.

9. tranzitiv (Folosit și absolut) A sorbi, a înghiți, a bea băuturi alcoolice. Ceva rom, băiete, rusesc, tare de-ți crapă măseaua! Trage un gît și te dezmorțește. SADOVEANU, O. VI 31. Primarul Ion Pravilă se abătea mai des să tragă cîte-o țuică. REBREANU, R. II 309. Știi ce?... N-ar fi bine oare să tragem și noi o dușcă? ALECSANDRI, T. I 91.
       • (Întărit prin «pe gît») De necaz traseră băutura pe gît și cei care se aflau în preajma ofițerilor. PAS, Z. IV 75.
       • Expresia: A trage la măsea (sau la mustață) = a bea mult alcool, a fi bețiv. (Cu parafrazarea expresiei) Cînd tragi sorcoveții la musteață de ce nu te olicăiești atîta? CREANGĂ, A. 17.

III. tranzitiv A trasa, a marca, a desena, a duce, a cresta (linii, semne, contururi). Cu un creion lat, continuă să tragă linii pe o scîndură. C. PETRESCU, Î. II 181. Zugrăvelile ce închipuiau războaiele lui Moamet... ereau trase de mîini îngerești. GORJAN, H. IV 155.
       • (Poetic) Fluviul curge domol, trăgînd în jurul orașului o panglică lată de ape turburi și grele. BOGZA, M. S. 19. [Acest stat] ale cărui hotare le trăsese cu sabia sa. BĂLCESCU, O. II 289. De la casă pînă la casă, tot funii și ațe trase (Drumul). GOROVEI, C. 136. (reflexiv) Vine albastre se trăgeau pe fața ei albă ca o marmură vie. EMINESCU, N.

4.
       • (În contexte figurate) Soarta a tras o dungă brutală peste combinațiile lui. REBREANU, R. I 46.
       • figurat (Despre trăsăturile feței, mai ales despre ochi și despre sprîncene) Chiar de n-ar avea sprîncenile trase ca din condei... tot n-ar da cu foiță și cu muc de lumînare. DELAVRANCEA, S.

9. Pe deasupra ochilor Trasă-i peana corbilor. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 136.
       • locuțiune adjectiv Tras cu sfoara (sau cu frînghia) = aliniat cu ajutorul unei sfori bine întinse. Ulițile orașelor europenești, trase cu sfoara, au multă monotonie. NEGRUZZI, S. I 69. Toate drumurile sînt trase cu frînghia, casăle în linie. KOGĂLNICEANU, S.

4.
       • Expresia: A trage (o) brazdă = a ara. Cîte un plug se mișcă încet, trăgînd o brazdă adîncă. BOGZA, C. O. 153. Hai, ho, ța, ho, Bourean, Trage brazdă pe tapșan. ALECSANDRI, P. P. 168. IV.

1. tranzitiv (Folosit și absolut) În diverse procese de muncă, în diverse operații sau în acțiuni care presupun un efort fizic. vezi da3 (I 10). A trage la rindea = a netezi cu ajutorul rindelei. A trage (o țesătură) la piuă = a supune (o țesătură) unei operații mecanice cu ajutorul ciocanelor pivei (pentru a o face deasă și pîsloasă). Călțunii... sînt trași la chiuă și-s cu dungi roșii. ȘEZ. IX 34. A trage la tipar = a tipări. A trage la șapirograf = a imprima cu ajutorul șapirografului. (Familiar) A trage (pe cineva) în poză = a fotografia. A trage pe piatră (sau pe amnar, pe curea etc.) = a ascuți. Urîtă verb reflexiv:eme, grăi moș Matei, trăgînd apăsat pe-o curea o custură. MIRONESCU, S. A. 41. Paloș din teacă scotea, pe amnar că mi-l trăgea. TEODORESCU, P. P. 668. A trage pe calapod = a întinde pe calapod. A trage cu acul = a coase, a broda. Cîndu-i trage cu acul, să se rumpă bumbacul. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 347. A trage cu coasa = a cosi. Mă usuc ca cucuta Cînd o tragi cu coasa. SEVASTOS, N. 164. Unde tîrg erea mai bun Tragi cu coasa să faci fîn. TEODORESCU, P. P. 488. (intranzitiv) A trage la rame, la (sau din) lopată = a vîsli. Adam și cu Trofim nu trăgeau la rame. DUMITRIU, P. forme

4. Mîndrul trage din lopată Trece Dunărea îndată. ALECSANDRI, P. P. 51. A trage în dinți = a mesteca. Friptura tare, de n-o puteau trage în dinți. ȘEZ. I 234. A trage în fușalăi (sau în piepteni) = a dărăci. Du-te și vezi de trage pînă în sară în fușalăi lîna pe care ți-am pregătit-o. SADOVEANU, B. 19.
♦ A toarce. Lasă pînza să mai steie, Că mi-ai tors-o prin cosire Și mi-ai tras-o prea subțire. MARIAN, S. 97. Din caier trăgînd, Din ochi lăcrămînd. SEVASTOS, C. 296.
♦ A trece prin..., a vîrî prin..., a petrece. Își trase unghiile prin barba rară. C. PETRESCU, R. DR. 130.
       • Expresia: A trage banul (sau gologanul) prin barbă = a freca de barbă un ban cîștigat (cu credința superstițioasă că acest gest atrage bogăția). Trăgînd gologanul prin barbă și băgîndu-l în buzunar. PAS, Z. I 104. Tras prin (printr-un sau ca prin) inel sau (mai rar) tras prin mărgea, se spune despre o persoană cu trupul subțire, mlădios, grațios. Trupușoru-i gingășel Părea tras pintr-un inel. ALECSANDRI, P. I 91. Cine mi-a văzut Mîndru ciobănel Tras printr-un inel. ANT. literar popular I 331. Mîndra naltă, supțirea, Parcă-i trasă prin mărgea. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 41. (reflexiv) A se trage la față = a slăbi, a avea figura obosită, palidă, a arăta rău. Flăcăul începea să doarmă mai puțin și să se tragă la față. SADOVEANU, B. 171.

2. tranzitiv A deforma plastic un material ductil, făcîndu-l să treacă printr-o filieră, pentru a obține bare, sîrme sau țevi.

3. tranzitiv (Familiar, de obicei construit cu dativul etic; cu sensul precizat de determinări) A face (ceva) din plin, cu multă energie, cu pasiune, cu vioiciune. Trag o horă de tremură pămîntul. SEVASTOS, N. 82. Apoi au tras o nuntă romînească care a ținut două săptămîni. RETEGANUL, P. V 44. Păcat că nu sînteți și voi aici, să-i tragem pe-nfundate un chef la căldurică. CARAGIALE, O. VII 20. Mi-au tras o frecătură bună cu oțet de leuștean. CREANGĂ, A.

15. Îi tragem un stos în astă-seară? ALECSANDRI, T. 1702. (absolut) Va să zică îi tragi la gazetă zdravăn... C. PETRESCU, C. vezi 125.
       • Expresia: A trage un somn (sau un pui de somn) sau a trage (la) soamne (sau la aghioase) = a dormi (adînc). Am tras cu toții un pui de somn spre ziuă. STANCU, despre 178. De la Ieși și pîn-aici, mai că nici n-ai cînd trage un somn bun, și-ai ajuns. MIRONESCU, S. A. 133. S-a pus să-i tragă la soamne. CARAGIALE, O. III 50. După ce te-am găzduit... tu, gogeamite flăcău în putere, să-i tragi la aghioase. id. ib. 55. A-i trage (cuiva) butucul vezi butuc. A trage condeiul vezi condei. A trage (cuiva) chiulul vezi chiul. (intranzitiv) A trage la fit vezi fit.
♦ A cînta, a striga puternic. Flăcăii trăgeau chiote de răsunau văile. BUJOR, S. 39. Cu toții într-un glas îi traseră un cîntec haiducesc de clocoteau văile. VLAHUȚĂ, O. A. I 152. Privighetorile prin crîngulețele înflorite trăgea niște geamparale de-ți lua auzul. ISPIRESCU, L. 292.
       • Expresia: A trage o gură = a certa cu asprime, a muștrului. El se mai și obrăznicise cînd stăpînu-său i-a tras o gură. SLAVICI, N. I 234.
       • intranzitiv Dodată auzi niște balauri de lăutari trăgînd din viori de gîndeai că mănîncă foc. ISPIRESCU, L. 109. Eu cînd trag din cimpoi... sar căprioarele de se prăpădesc. ALECSANDRI, T. 243.

4. intranzitiv (În expresie) A trage cu coada ochiului (mai rar cu geana sau cu mustața) = a face un semn discret Flăcăii-și trag cu geana, Rîd apoi și ei. COȘBUC, P. II 56. El îi trase cu mustața, iară ei îi făcu inima sfîrr! ISPIRESCU, U. 119. Mai zîmbiți, soro dragă... mai trageți cu coada ochiului... ca altele. ALECSANDRI, T. I 160.

5. tranzitiv A da o lovitură, a bate, a plesni. Pui acum de-ți trage la tălpi atîta cît nu poți duce. ISPIRESCU, L. 178.
       • absolut (Cu indicarea instrumentului acțiunii) Au început amîndoi să zbiere și să-și tragă-n cap cu toiegele. CARAGIALE, O. III 200. Fiul craiului îi și trage atunci cu frîul în cap. CREANGĂ, P. 195.
       • (Instrumentul acțiunii este complement direct) Îmi trăgeai palme de-mi venea amețeală. DUMITRIU, N. 128. Zicînd acestea, Dardarot i-a tras un picior. CARAGIALE, O. III 50. Ciocoieșu satului... Trage pinteni calului. MARIAN, S. 175.

6. intranzitiv A descărca o armă spre țintă, a face ca glonțul, săgeata etc. să pornească spre țintă. Soldații începură să tragă. DUMITRIU, N. 141. La început tragem toți cu furie. CAMIL PETRESCU, U. N. 321. Dac-o veni ursul, trage fără temere. BOLINTINEANU, O. 330. Copii, trageți... eu verb reflexiv:eu astăzi să mă-ntrec în arc cu voi. ALECSANDRI, P. I 33
       • (Cu indicarea țintei) Eram pe cîmp azi, amîndoi, și trăgeam la becațe. DUMITRIU, B. forme 39. Trage cineva din noapte în noi. CAMIL PETRESCU, U. N. 267.
       • (Cu indicarea instrumentului acțiunii) Un vînător trage cu pușca. SADOVEANU, O. VIII 179. Trăgînd mereu din carabină, Săriră-n front. COȘBUC, P. II 40.
       • tranzitiv (Instrumentul acțiunii, prin extensie detunătura, focul etc. devin complemente directe) Traseră focuri de pușcă în aer. DUMITRIU, N.

12. Aprozii trag cîteva săgeți. DELAVRANCEA, O. II 140. Cadînele trăgeau puști și pistoale după ferestre. GHICA, S. 19.

7. tranzitiv A freca o regiune a corpului, în scopuri terapeutice; a masa. Venii să mă tragi nițel pe spate, că nu mai pot. STĂNOIU, C.

I. 188. Lă purcelul, îl scaldă, îl trage frumușel cu untură din opaieț, pe la toate încheieturile. CREANGĂ, P. 76.
       • intranzitiv (Cu determinări indicînd boala, și introduse prin prepoziție «de») Știe să tragă de gîlci. CARAGIALE, O. III 47. vezi intranzitiv (Despre vînt) A bate (încet), a sufla (ușor). Trăgea un vînt subțire dinspre baltă. SADOVEANU, O. I 27. Trăgea un vîntișor care abia adia. ISPIRESCU, L.

6. verb reflexiv:emea e frumoasă, dar cam ger!... Trage un vînt rece «de ustură». RUSSO, O. 152.
♦ tranzitiv (Despre un curent de aer) A învălui, a cuprinde (pe cineva) pro- vocîndu-i o senzație de răcoare bruscă și neplăcută (care poate cauza îmbolnăvirea). Să nu te tragă răceala, duduie! C. PETRESCU, R. DR. 79.
       • (Prin metonimie) M-a tras și fereastra. CARAGIALE, O. I 60. VI. reflexiv

1. A descinde din..., a fi din neamul..., a fi urmașul... Nu contenea a dovedi, cui verb reflexiv:ea și cui nu verb reflexiv:ea să-l asculte, că se trage direct din Porfirogeniții Bizanțului... C. PETRESCU, A. R. 11: Se trăgea și el din viță de împărat. ISPIRESCU, U.

8. De se trag din neam mare, Asta e o întîmplare. ALEXANDRESCU, M. 321.
       • (tranzitiv, în expresie) A-și trage neamul din... vezi neam.
♦ A fi originar din... După mamă se trăgea din Pipirig. SADOVEANU, E. 103.

2. A proveni din..., a fi provocat de... Din asta i s-a tras și moartea, CARAGIALE, O. III 101. A pomeni ea, baba mea, cîte zilișoare-a avea de năcazul acesta, că numai din pricina ei mi se trage. CREANGĂ, P. 128.
       • tranzitiv Orașul Constantinopole ș-a tras mărirea lui de la un Constantin. BĂLCESCU, la TDRG.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporaneTRAGE
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru TRAGE:
TRAGE verb

1. a tîrî, a tîrîi, a tîrșîi, (regional) a tăgîrța. (A trage ceva după sine.)

2. a încorda, a întinde, a tensiona. (trage firele textile.)

3. a înfige. (trage în țeapă.)

4. a smulge. (A trage un cui cu cleștele.)

5. a suna. (Te rog să trage clopoțelul.)

6. a coborî, a lăsa. (A trage perdelele.)

7. a închide, a încuia, a pune. (A trage zăvorul la ușă.)

8. a se feri. (S-a trage repede într-o parte.)

9. a îndoi, a răsfrînge, a ridica, a sufleca, a sumete, (regional) a sumeca, a supune, (prin Muntenia și Dobr.) a sumeteca. (Își trage mînecile, poalele.)

10. a (se) dezbrăca, a scoate, (popular) a lepăda, (învechit) a (se) dezvești, (familial) a (se) dezechipa. (trage cămașa de pe tine.)

11. a îmbrăca, a pune. (trage cămașa pe tine.)

12. a descălța, a scoate, (regional) a desculța. (trage pantofii din picior.)

13. a(-și) încălța, a(-și) pune. (Își trage bocancii.)

14. a băga, a îndesa, a înfunda, a vîrî. (trage căciula pe cap.)

15. a absorbi, a aspira, a încorpora, a înghiți, a resorbi, a sorbi, a suge. (Pămîntul trage apa de precipitații.) 16. a aspira, a inspira. (trage cu nesaț aerul în piept.) 17. a aspira, a inhala. (trage pe nări o substanță medicamentoasă.) 18. a priza, (Moldova) a sfîrcîi. (A trage tabac.) 19. a sufla. (Te rog să-ți trage nasul!) 20. a bea, (regional) a țucsui, (familial figurat) a pili. a suge. (E bețiv, trage mult.) 21. (medicina) a freca, a fricționa. (Îl trage pe spate.) 22. (medicina) a masa. (A trage un mușchi.) 23. a ascuți. (trage coasa pe cute.) 24. a arunca, a azvîrli, a lansa, (popular) a slobozi. (trage săgeți.) 25. a bate. (Arma trage departe.) 26. a descărca, (învechit și popular) a slobozi. (A trage pistolul în el.) 27. a da, a izbi, a lovi, (popular) a păli. (A trage cu toporul în lemn.) 28. a imprima, a tipări. (A trage 1000 de exemplare din această carte.) 29. a duce, a trasa. (trage linii paralele.) 30. a da, (rar) a aplica, (familial figurat) a arde, a cîrpi, a lipi. (I-a trage o palmă.) 31. a-i plesni. (Îi trage una peste obraz.) 32. a se opri, a poposi, a sta, a ședea, a zăbovi. (A trage la umbra unui stejar.) 33. a mînea, (popular) a sălășlui, (regional) a sălăși, (prin Transilvania) a măsălui, a sălui, (învechit) a conăci, a sălășui. (A trage acolo verb reflexiv:eo două zile.) 34. a se instala. (La ce hotel ai trage?) 35. a slăbi. (A se trage la față.) 36. a coborî, a descinde, a proveni. (Se trage din os de domn.) 37. a fi, a proveni. (De unde se trage?) 38. a îndura, a pătimi, a păți, a răbda, a suferi, a suporta, (astăzi rar) a purta, (învechit și regional) a petrece, a tîrpi, (prin Bucovina) a joi, (Transilvania) a păula, (Banat) a pesti, (prin Transilvania) a pristui, (învechit) a bineviea, a cerca, a obicni, a pănăta, (figurat) a înghiți. (Cîte n-a trage!)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

trage
Dicționarul etimologic român dă următoarea definitie pentru trage:
tráge (-g, -as), verb

– A deplasa ceva spre sine. –

2. A atrage, a tîrîi, a tîrî. –

3. A extrage, a smulge, a scoate. –

4. A obține, a procura. –

5. A suporta, a pătimi, a suferi. –

6. A întinde, a lungi. –

7. A fugi, a aluneca. –

8. A arunca, a azvîrli, a lansa. –

9. A lovi, a descărca. –

10. A repeta cu zel o acțiune. –

11. În general, a executa acțiunea proprie a unui obiect de terminat; a trage cismele; a trage clopotele; a-și trage sufletul; a trage ușa; a trage cu buretele; a trage cu urechia; a trage din fluier; trage în țeapă; a trage un somn etc. –

12. A aspira, a înghiți. –

13. A sorbi, a absorbi. –

14. A bea, a trage la măsea. –

15. (învechit) A retrage.

– 16. A face masaj.

– 17. (argotic) A împerechea.

– 18. A scoate un tiraj.

– 19. A face o fotografie.

– 20. A emite o trată.

– 21. A deveni țeapăn.

– 22. A descărca o armă de foc.

– 23. A se îndrepta către, a merge în direcția.

– 24. A aspira, a pretinde.

– 25. A avea simpatie, a avea înclinație către.

– 26. A descinde, a se instala, a rămîne.

– 27. A semăna, a aduce cu.

– 28. A prezice, a profeți, a da semne.

– 29. (reflexiv) A ieși, a scăpa.

– 30. (reflexiv) A se prelungi, a dura.

– 31. (reflexiv) A descinde din, a proveni, a avea originea.

– 32. (reflexiv) A purcede, a rezulta.

– 33. (reflexiv) A se retrage, a retroceda.

– Mr. trag, trașu, traptu, tradzire; megl. trag, tradziri; istr. trǫgu, trǫs. latina *tragere, variantă vulgară de la trahĕre (Pușcariu 1752; REW 8841), conform vegl. truar, italiana trarre, prov., limba franceza traire, cat. traure, spaniolă traer, portugheză trazer.

– derivat trăgaci, adjectiv (bun de tras; substantiv masculin, trăgător; substantiv neutru, cocoș de armă; substantiv neutru, argotic, pistol); trăgător, substantiv masculin (persoană care trage; animal de tracțiune; eliberator de polițe; substantiv neutru, cocoș de armă; instrument de tras linii); trăgătoare, substantiv feminin (curea de șa; bici, cravașă; mariță, scăunel de descălțat cizmele; ureche de gheată; cocoș de pușcă; vas de cereale); trăgulă, substantiv feminin (Olt., Banat, pîlnie); trăsătură, substantiv feminin (faptul de a trage linie, contur; urmă); trăsură, substantiv feminin (trăsătură; urmă; liniuță de unire; vehicul). derivat neol. contrage, verb, după latina contrahere, formă rară, substituită de contracta; retrage, verb, după limba franceza retirer; sustrage, verb, după limba franceza soustraire.
Forme diferite ale cuvantului trage: trage-g trage-as

Definiție sursă: Dicționarul etimologic român

trage
Dicționarul de argou al limbii române dă următoarea definitie pentru trage:
trage, trag

I. vezi t.

1. a suferi, a pătimi, a îndura

2. a înregistra pe bandă magnetică

II. vezi i.

1. a mâna, a poposi

2. a face un lucru cu mare consum de energie

3. (sport) a reprezenta un club sportiv; a evolua sub culorile unui club

III. vezi r. a proveni

Definiție sursă: Dicționar de argou al limbii române

TRAGE
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru TRAGE:
TRÁGE verb vezi avea, cauza, cântări, deriva, extrage, face, fuma, pricinui, produce, proveni, provoca, retrage, rezulta, scoate, veni.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

trage
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru trage:
trage verb vezi CAUZA. CÎNTĂRI. DERIVA. EXTRAGE. FACE. FUMA. PRICINUI. PRODUCE. PROVENI. PROVOCA. RETRAGE. REZULTA. SCOATE. VENI.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

trage
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru trage:
tráge (a trage) verb, indicativ prezent persoana întâi singular: eu și persoana a treia plural: ei / ele trag, imperfect persoana a treia singular: el / ea trăgeá, perfectul simplu persoana întâi singular: eu trăséi, persoana întâi plural: noi tráserăm; participiu tras
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

trage
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru trage:
tráge verb, indicativ prezent persoana întâi singular: eu și persoana a treia plural: ei / ele trag, imperfect persoana a treia singular: el / ea trăgeá, perfectul simplu persoana întâi singular: eu trăséi, persoana întâi plural: noi tráserăm; participiu tras
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române


CUVINTE APROPIATE DE 'TRAGE'
TRĂGĂTOÁRETRĂGĂTÓRTRĂGĂTORÍEtrăgăuTRÁGETRAGEDIÁNtragediánăTRAGEDÍETRÁGERE

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL trage
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului trage dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
A trage ceva după sine.
Trage firele textile.
Trage în țeapă.
A trage un cui cu cleștele.
Te rog să trage clopoțelul.
A trage perdelele.
A trage zăvorul la ușă.
S-a trage repede într-o parte.
Își trage mînecile, poalele.
Trage cămașa de pe tine.
Trage cămașa pe tine.
Trage pantofii din picior.
Își trage bocancii.
Trage căciula pe cap.
Pămîntul trage apa de precipitații.
Trage cu nesaț aerul în piept.
Trage pe nări o substanță medicamentoasă.
A trage tabac.
Te rog să-ți trage nasul! 20.
E bețiv, trage mult.
Îl trage pe spate.
A trage un mușchi.
Trage coasa pe cute.
Trage săgeți.
Arma trage departe.
A trage pistolul în el.
A trage cu toporul în lemn.
A trage 1000 de exemplare din această carte.
Trage linii paralele.
I-a trage o palmă.
Îi trage una peste obraz.
A trage la umbra unui stejar.
A trage acolo verb reflexiv:eo două zile.
La ce hotel ai trage? 35.
A se trage la față.
Se trage din os de domn.
De unde se trage? 38.
Cîte n-a trage!.
Trage în țeapă.
A trage perdelele.
I-a trage o palmă.
Îi trage una peste obraz.
A trage acolo verb reflexiv:eo două zile.
Tráge a trage verb, indicativ prezent persoana întâi singular: eu și persoana a treia plural: ei / ele trag, imperfect persoana a treia singular: el / ea trăgeá, perfectul simplu persoana întâi singular: eu trăséi, persoana întâi plural: noi tráserăm; participiu tras.GRAMATICA cuvântului trage?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului trage.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul trage poate fi: substantiv, adjectiv, verb,
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul trage sa indeplinească rolul de: substantiv feminin, substantiv masculin, substantiv neutru,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două

CUM DESPART ÎN SILABE trage?
Vezi cuvântul trage desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul trage?
[ tra-ge ]
Se pare că cuvântul trage are două silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL trage
Inţelegi mai uşor cuvântul trage dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
A trage zăvorul = a manevra zăvorul pentru a încuia sau a descuia ușa
A trage pe cineva de mînecă = a apuca pe cineva de mînecă pentru a-i face un semn discret, a-i atrage atenția într-o direcție
E tras de păr = este relatat sau expus în mod exagerat, forțat, tendențios, ducînd intenționat la concluzii false
A trage țărînă pe cineva = a înmormînta, a îngropa
A trage pe roată = a supune torturii roții
A trage pe sfoară = a păcăli, a înșela
A trage pe cineva la sau în judecată = a aduce, a cita pe cineva în fața justiției
A trage la răspundere = a chema pe cineva să dea socoteală de faptele sale; a face răspunzător
A trage în cărți = a ghici în cărți
Despre ambarcații A trage la fund = a începe să se scufunde
A trage sforile = a unelti în ascuns, a pune ceva la cale prin intrigi, uneltiri
A trage sau, reflexiv impersonal, a se trage targa pe uscat = a o scoate greu la capăt, a o duce greu; a trage pe dracul de coadă
A trage un picior sau piciorul = a șchiopăta
A trage o spaimă = a se speria foarte tare
A-și trage mîna de deasupra cuiva = a înceta de a mai ocroti pe cineva; a părăsi
A trage foloase din sau de pe urma = a folosi de pe urma
A trage un profit = a profita
A trage învățăminte din sau de pe urma = a învăța dintr-o experiență
A trage vinul de pe drojdie = a scoate vinul limpezit din vasul în care și-a depus drojdia
A trage băutura în sticle = a scoate băutura dintr-un vas mai mare și a o turna în sticle
Intranzitiv figurat În expresie A trage cu urechea = a asculta pe furiș pentru a prinde zgomote ușoare sau vorbe șoptite; a-și încorda auzul, a-și ascuți urechea
A trage cu ochiul cu ochii sau cu coada ochiului = a se uita pe furiș, a privi din fugă, fără a fi observat
Regional A trage de seamă = a băga de seamă
A-și trage sufletul sau răsuflarea = a respira greu
Intranzitiv A trage de moarte sau a trage să moară = a se zbate în chinurile morții, a-și trăi ultimele clipe; a fi pe moarte
A trage la măsea sau la mustață = a bea mult alcool, a fi bețiv
locuțiune adjectiv Tras cu sfoara sau cu frînghia = aliniat cu ajutorul unei sfori bine întinse
A trage o brazdă = a ara
A trage la rindea = a netezi cu ajutorul rindelei
A trage o țesătură la piuă = a supune o țesătură unei operații mecanice cu ajutorul ciocanelor pivei pentru a o face deasă și pîsloasă
A trage la tipar = a tipări
A trage la șapirograf = a imprima cu ajutorul șapirografului
Familiar A trage pe cineva în poză = a fotografia
= a ascuți
A trage pe calapod = a întinde pe calapod
A trage cu acul = a coase, a broda
A trage cu coasa = a cosi
Intranzitiv A trage la rame, la sau din lopată = a vîsli
A trage în dinți = a mesteca
A trage în fușalăi sau în piepteni = a dărăci
A trage banul sau gologanul prin barbă = a freca de barbă un ban cîștigat cu credința superstițioasă că acest gest atrage bogăția
Reflexiv A se trage la față = a slăbi, a avea figura obosită, palidă, a arăta rău
A trage un somn sau un pui de somn sau a trage la soamne sau la aghioase = a dormi adînc
A trage o gură = a certa cu asprime, a muștrului
Intranzitiv În expresie A trage cu coada ochiului mai rar cu geana sau cu mustața = a face un semn discret Flăcăii-și trag cu geana, Rîd apoi și ei© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL trage

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Locuțiune verbala a da de-a azvârlita?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
a avea avantajul de a da peste cineva sau ceva folositor; a se putea sluji cu folos de cineva sau de ceva
în plină zi
a azvârli; a rostogoli azvârlind
partea aparatului de telefon pe care stă receptorul; b furca pieptului
VEZI RĂSPUNSUL CORECT


Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app