eSursa - Dictionar de sinonimeasDefiniție viata


PROPOZIȚIIEXPRESIISINONIMEANTONIME DIMINUTIVE PLURALGRAMATICĂSILABE
Viaţă [ vi-a-ţă ]
VEZI SINONIME PENTRU viaţă PE ESINONIME.COM


definiția cuvântului viata în mai multe dicționare

Definițiile pentru viata din dex, dexonline, doom sau diverse alte dicționare explicative ale limbii române:
Dicționarul limbii romîne literare contemporane dă următoarea definitie pentru VIAȚĂ:
VIÁȚĂ, vieți, substantiv feminin

1. (În opoziție cu moarte) Formă specială de mișcare a materiei, care apare pe o anumită treaptă a dezvoltării acesteia și care este reprezentată printr-un număr infinit de organisme, de la cele mai simple pînă la cele superior organizate; faptul de a fi viu; stare a ceea ce este viu, ființă vie. Peste moarte a biruit pretutindeni viața. STANCU, U.R.S.S. 84. Care om nu ține la viață înainte de toate? CREANGĂ, P. 206. Pe cînd totul era lipsă de viață și voință. EMINESCU, O. I 132.
       • locuțiune adjectiv și adverb Pe viață și (sau ori) pe moarte = în chip deznădăjduit; cu înverșunare, din toate puterile, cu riscul vieții. Tecla se îndrăgi de Stoicea pe viață și pe moarte. GALACTION, O. I 51. E o luptă pe viață și pe moarte. Să nu rămînem nimenea deoparte. despre BOTEZ, forme S.

12. Hotărîți cum mergeam pe viață și pe moarte, simțeam pentru întîia dată în noi o tainică mîndrie. GANE, N. II 102.
       • Locuţiune adverbiala Cu viață = viu, teafăr. Ano, mamă, bine că dumnezeu m-a ținut cu viață ca să-mi văd dreptatea la lumină. BASSARABESCU, substantiv neutru 158. Rareori bolnavul ajungea cu viață la cîmpul ciumaților. GHICA, S. A. 55. Cu prețul vieții = cu orice risc. Între viață și moarte (mai rar între moarte și viață) = în agonie, pe moarte, aproape de moarte; figurat într-o situație grea, penibilă. Simt că sînt între moarte și viață. CAMIL PETRESCU U. N. 216. L-au lăsat luptîndu-se între moarte și viață. DRĂGHICI, R.

11.
       • locuțiune adjectiv Plin de viață = plin de energie, cu activitate intensă, vioi, sănătos, robust; vesel. (figurat) Uzina a regăsit-o mai plină de viață. SAHIA, N. 35. Fără (pic de) viață = fără vlagă, fără vigoare. Pelița ei sămăna. cu batista subțire, fără pic de viață. NEGRUZZI, S. I 50.
       • Expresia: A fi în viață = a fi viu, a trăi. Dase ordin ca... în toate zilele să se puie talerul ei la masă, ca și cînd ar fi fost încă în viață. BOLINTINEANU, O. 370. A fi om de viață = a fi om vesel, exuberant, dornic de petreceri. A prinde (la) viață vezi prinde (VI 2). A-și da viața vezi da3 (I 7). A da viață vezi da3 (I 11). A-și lua (sau a lua cuiva) viața (sau zilele) vezi lua (II 3). A trece (sau a se trece) din viață = a muri. Au căpătat oftică ți s-au trecut din viață. DRĂGHICI, R.

3. A reveni la viață vezi reveni2 (2). A aduce (pe cineva) la viață = a face (pe cineva) sănătos, a vindeca de o boală grea. A mîntui (cuiva) viața = a scăpa (pe cineva) dintr-o mare primejdie, a salva de la moarte. Ce cîne?

– Acel ce au mîntuit viața a doi oameni. DRĂGHICI, R. 103. A lungi (sau a scurta) viața cuiva = a cruța (sau a ucide) pe cineva, a lăsa (sau a nu lăsa) pe cineva viu. Domnule, măria-ta, Mai lungește-mi viața. JARNÍK-BÎRSEANU, despre 497. A-și pierde viața vezi pierde. A înceta din viață vezi înceta. A(-și) mînca viața vezi mînca. A ridica viața vezi ridica (I 2). A-și pune viața în primejdie sau a-și pune viața la mijloc = a face ceva cu riscul vieții, a risca foarte mult. Nime n-ar fi cutezat să treacă pe verb reflexiv:eo uliță fără ca să-ți puie viața la mijloc. MARIAN, T. 265. Dragul mamei, drag! Nu-ți pune viața în primejdie. CREANGĂ, P. 79. A avea nouă vieți vezi nouă. A lua (sau a căpăta) viață = a lua ființă, a se naște, a se produce. Ceea ce a spus Lenin a căpătat viață, a devenit realitate. CONTEMPORANUL, S. II, 1950, nr. 185, 2/1. Șoaptele, adînci murmure ce iau viață în pustii. ALEXANDRESCU, M. 20.
♦ figurat Ființă iubită, care reprezintă totul în existența cuiva. Tu ești viața mea ți fericirea vieții mele. ALECSANDRI, T. I 436.
♦ Existență umană, petrecerea omului pe pămînt. Cîndva un semen al nostru va pomeni de trecerea noastră și, din veacul vieții, va zîmbi umbrelor noastre trecute pe alt tărîm. SADOVEANU, despre P. 176. Al vieții vis de aur ca un fulger, ca o clipă-i. EMINESCU, O. I 82.
       • Expresia: Cînd ți-i viața mai dragă = cînd nu te-aștepți, cînd nici nu te gîndești.
♦ figurat Vietate; om. Ce uțor este să dai în schimbul unei vieți o jucărie. SAHIA, N. 60. Izvor ețti de vieți Și dătător de moarte. EMINESCU, O. I 177.

2. În credințele religioase, determinat prin «de apoi», «de veci», «veșnic», «viitor» etc.) Existență dincolo de moarte. Eu o lacrimă de-aicea nu mi-aț da-o pentru toată Nesfîrșită fericire din viața de apoi. VLAHUȚĂ, O. A. I 44.

3. Mod, fel, condiții materiale și morale, mediu în care se desfășoară existența unei persoane sau a unei colectivități; totalitatea actelor săvîrșite de cineva în timpul existenței sale. Vai de viața lui dacă aceea pe care o iubește nici nu verb reflexiv:ea să se uite la dînsul. SADOVEANU, O. I 464. Un pictor italian se instalase pe puntea de sus ca să schițeze cîteva scene din viața de bord. BART, S. M. 32. Veghează-n noi porniri de viață nouă. IOSIF, P.

15. Toate gîndurile lui se abătură asupra acestei vieți curate, pentru care lumea nu era încă decît vis și lumină. VLAHUȚĂ, O. A. III 36.
       • Expresia: (Familiar) Viață cusută cu ață vezi ață (1). A duce viață comună cu cineva vezi comun.
♦ Ceea ce este necesar (hrană, îmbrăcăminte etc.) pentru existența zilnică a cuiva; trai (zilnic). Retribuția... nu i-ar fi ajuns nici la întreținerea vieții. BOLINTINEANU, O. 414. Costul vieții vezi cost.
♦ Experiență (cîștigată prin contactul cu fenomenele). Viața ne învață că experiența conducătorilor poate da cele mai bune rezultate atunci cînd se bazează pe experiența maselor, a poporului. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 8, 77.

4. Timpul care trece de la nașterea pînă la moartea cuiva; șirul evenimentelor întîmplate în acest timp. Cînd ne-am sculat, am avut în fața noastră una din acele priveliști pe care rareori în viață ai prilejul de a le întîlni. BART, S. M. 53. În o clipă mi se păru că am trăit o viață întreagă. HOGAȘ, M. N. 25. Vedea întreaga ei viață, Un cîmp pustiu, prin care ea Cu multă plîngere-și ducea Durerea timpului de față. COȘBUC, P. II 260. N-am pățit eu asta numai o dată în viața mea. CREANGĂ, P. 124. Cu întemeierea acestor state, evoluțiile istorice ale romînilor se fac mai lămurite, viața lor ne este mai bine cunoscută. BĂLCESCU, O. II

12.
       • locuțiune adjectiv și adverb Pe viață = pentru tot timpul cît trăiește cineva. A fost amestecat într-un complot... Asta i-a adus arestarea, judecarea și osîndirea la temniță pe viață. SADOVEANU, E. 49. Însurătoarea nu-i măr să-l muști și, de nu ți-o place, să-l zvîrli, ci-i pe trai și viață. SEVASTOS, N. 53. Titlurile n-au fost decît pe viață, fără a lăsa drept la urmași. BĂLCESCU, O. II

14.
       • Locuţiune adverbiala Din viață = din timpul cînd trăiește cineva, cînd este încă viu. I-a dat din viață partea lui de moștenire. (În construcții negative) În viața mea = niciodată.
       • Expresia: O viață de om = verb reflexiv:eme îndelungată. Nu-i revăzusem de 22 ani! o viață de om! NEGRUZZI, S. I 67. Primăvara vieții vezi primăvară.
♦ Povestire a faptelor și a întîmplărilor din timpul cît a trăit cineva; biografie. Deschid viețile sfinților și văd atîtea și atîtea. CREANGĂ, A. 22.

5. (botanică,în expresie) Arborele vieții vezi arbore.

Definiție sursă: Dicționarul limbii romîne literare contemporane

viață
Dicționarul religios dă următoarea definitie pentru viață:
viáță, vieți substantiv feminin

1. Formă superioară de mișcare a materiei, reprezentând o sinteză a tuturor proceselor mecanice, fizice și chimice care au loc într-un organism; starea a ceea ce este viu.

2. Viața de apoi (viitoare sau veșnică) = viața care, în concepțiile religioase, continuă după moarte.

3. Mediul sau condițiile morale și materiale în care o ființa sau o colectivitate își desfășoară activitatea.

4. Timpul care trece de la nașterea până la moartea cuiva.
       • Viețile sfinților = biografii ale sfinților existente în cele 12 mineie la ziua când este sărbătorit fiecare și în colecții care cuprind viața tuturor sfinților, printre care: Viețile sfinților de Dimitrie al Rostovului, traduse de ierod. Ștefan de la m-rea Neamț (12 vol., 1807-1814) și retipărite în 1834-1836 la m-rea Căldurășani; Viețile sfinților cari sunt prăznuiți de sfânta noastră Biserică Ortodoxă de Răsărit, tipărite de un creștin pios (12 vol., Buc., 1901-1906), cele apărute în diverse dicționare (de ex. cel al lui Gherasim Timuș, Buc., 1898) sau în anumite colecții tălmăcite care cuprind viața anumitor sfinți (de ex. Din viețile sfinților de Mihail Sadoveanu și D.D. Pătrășcanu, 2 vol., Buc., 1924-1926, Viețile sfinților, prelucrate de Al. Lascarov-Moldovanu, 7 vol., Buc., 1939-1941) ș.a.

– Din latina vivitia (< vivus).

Definiție sursă: Dicționar religios

VIAȚĂ
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru VIAȚĂ:
VIAȚĂ s.

1. ființă. (Pe cînd nu era viata.)

2. (învechit figurat) cap. (Îi era viata în primejdie.)

3. sînge. (Și-a dat viata pentru patrie.)

4. trai, (învechit) cust, custare. (Au dus o viata agitată.)

5. trai, viețuire, (popular) sălășluire, (învechit) sălășluință. (viata lui îndelungată pe aceste locuri.)

6. existență, trai, zile (la plural), (învechit și popular) petrecere, viețuire, (popular și fam.) veac, (învechit) petrecanie. (viata lui se scurgea în liniște.)

7. biografie. (viata lui Macedonski.)

Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

viață
Dicționarul ortografic al limbii române dă următoarea definitie pentru viață:
viáță substantiv feminin (silabe via-), genitiv dativ articulat viéții (silabe vie-); plural viéți
Definiție sursă: Dicționar ortografic al limbii române

VIAȚĂ
Dicționarul de sinonime dă următoarea definitie pentru VIAȚĂ:
VIÁȚĂ substantiv verbal animație, antren, însuflețire, vioiciune.
Definiție sursă: Dicționar de sinonime

viață
Dicționarul DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat dă următoarea definitie pentru viață:
viáță (via-) substantiv feminin, genitiv dativ articulat viéții (vie-); plural vieți
Definiție sursă: Dicționar DOOM ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugat

viață
Dicționarul de sinonime al limbii române dă următoarea definitie pentru viață:
viață substantiv verbal ANIMAȚIE. ANTREN. ÎNSUFLEȚIRE. VIOICIUNE.
Definiție sursă: Dicționarul de sinonime al limbii române

Viață
Dicționarul de antonime dă următoarea definitie pentru Viață:
Viață ≠ moarte
Definiție sursă: Dicționar de antonime


CUVINTE APROPIATE DE 'VIATA'
VIANUVIÁRviárbăViardeșViațăviáticVibavíbiceVIBRÁ

EXEMPLE DE PROPOZIȚII CU CUVÂNTUL Viață
Este mai uşor să înţelegi sensul cuvântului viață dacă analizezi contextul în care apare în diferite propoziţii
Pe cînd nu era viață.
Îi era viață în primejdie.
Și-a dat viață pentru patrie.
Au dus o viață agitată.
Viață lui îndelungată pe aceste locuri.
Viață lui se scurgea în liniște.
Viață lui Macedonski.
Pe când nu era viață.
Îi era viață în primejdie.
Și-a dat viață pentru patrie.
Au dus o viață agitată.
Viață lui îndelungată pe aceste locuri.

GRAMATICA cuvântului Viață?
Câteva aspecte ce ţin de gramatica cuvântului viață.
Ce parte de vorbire poate ocupă în propoziţie? Genul cuvântului sau alte caracteristici morfologice şi sintactice.
Ca şi parte de vorbire într-o propoziţie cuvântul Viață poate fi: substantiv, adjectiv, verb, adverb
  • Partea de vorbire împreună cu genul gramatical prin care se grupează părţile de propoziţie fac ca cuvantul Viață sa indeplinească rolul de: substantiv feminin, substantiv neutru,
  • Formarea singularului şi pluralului substantivului se face prin adăugarea numeralelor un / două
VEZI PLURALUL pentru Viață la mai multe forme împreună cu EXERCIȚII

CUM DESPART ÎN SILABE viaţă?
Vezi cuvântul viaţă desparţit în silabe. Câte silabe are cuvântul viaţă?
[ vi-a-ţă ]
Se pare că cuvântul viaţă are trei silabe

EXPRESII CU CUVÂNTUL Viață
Inţelegi mai uşor cuvântul viață dacă înţelegi sensul expresiei. Uneori cuvintele au sensuri diferite atunci când apar în expresii complexe
locuțiune adjectiv și adverb Pe viață și sau ori pe moarte = în chip deznădăjduit; cu înverșunare, din toate puterile, cu riscul vieții
Locuţiune adverbiala Cu viață = viu, teafăr
Cu prețul vieții = cu orice risc
Între viață și moarte mai rar între moarte și viață = în agonie, pe moarte, aproape de moarte; figurat într-o situație grea, penibilă
locuțiune adjectiv Plin de viață = plin de energie, cu activitate intensă, vioi, sănătos, robust; vesel
Fără pic de viață = fără vlagă, fără vigoare
A fi în viață = a fi viu, a trăi
A fi om de viață = a fi om vesel, exuberant, dornic de petreceri
A trece sau a se trece din viață = a muri
A aduce pe cineva la viață = a face pe cineva sănătos, a vindeca de o boală grea
A mîntui cuiva viața = a scăpa pe cineva dintr-o mare primejdie, a salva de la moarte
A lungi sau a scurta viața cuiva = a cruța sau a ucide pe cineva, a lăsa sau a nu lăsa pe cineva viu
A-și pune viața în primejdie sau a-și pune viața la mijloc = a face ceva cu riscul vieții, a risca foarte mult
A lua sau a căpăta viață = a lua ființă, a se naște, a se produce
Cînd ți-i viața mai dragă = cînd nu te-aștepți, cînd nici nu te gîndești
locuțiune adjectiv și adverb Pe viață = pentru tot timpul cît trăiește cineva
Locuţiune adverbiala Din viață = din timpul cînd trăiește cineva, cînd este încă viu
În construcții negative În viața mea = niciodată
O viață de om = verb reflexiv:eme îndelungată
Viața de apoi viitoare sau veșnică = viața care, în concepțiile religioase, continuă după moarte
Viețile sfinților = biografii ale sfinților existente în cele 12 mineie la ziua când este sărbătorit fiecare și în colecții care cuprind viața tuturor sfinților, printre care: Viețile sfinților de Dimitrie al Rostovului, traduse de ierod

© 2024 qDictionar.com


SINONIME PENTRU CUVÂNTUL Viață

Eşti tare la limba română?

Ce înseamnă expresia: Termen militar; în sintagma tragere indirectă?

Apasă click pe răspunsul corect.
corectcorectgresitgreşit
produs sub formă de pulbere obținut din pești inferiori și necomestibili sau din diferite resturi de la fabricile de conserve de pește, folosit pentru hrana porcilor, a păsărilor etc
țesut conjunctiv elastic, care are rolul de a susține elementele mobile ale organelor
tragere asupra unor ținte care nu se văd, dirijată cu ajutorul unor calcule matematice
care nu e bun de nimic, care nu inspiră încredere
VEZI RĂSPUNSUL CORECT

Știi care e înțelesul următoarelor expresii?


dex-app